Anda di halaman 1dari 23

KENALI PBS

TARIKH : 30 DISEMBER 2011 MASA : 8.30 PAGI TEMPAT : DEWAN BESTARI

1. Mengapa transformasi ke Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) daripada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR )
1. Susun semula KBSR -

menghapuskan PPSMI secara soft landing ) 2. Menambah ilmu Tujuannya murid dibekalkan dengan ilmu pengetahuan , ilmu kemahiran dan nilai yang relevan dengan

2. Fokus Kurikulum :
KBSR - 3 M ( membaca, menulis dan mengira) KSSR - 4 M ( membaca, menulis, mengira dan menaakul ) Perlaksanaannya bermula : Pra sekolah :- Persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan ke haluan 3 M Tahap 1( Tahun 1, 2 dan 3 ) :-

Dokumen kurikulum :
Bahan kurikulum : Dokumen Standard Kurikulum Bahan Sokongan : a. Buku teks b. Modul Panduan pengajaran c. Buku Panduan Kreativiti d. Buku Panduan Keusahawanan e. Buku Panduan TMK.

1
Tahun Tahun Tahun
1 2 3

Penambahbaikan UPSR
Melepasi asas kemahiran literasi dan numerasi
Tahun Tahun 4 5 Tahun 6
Pengukuhan

Persediaan /

Tingkatan Peralihan 1

UPSR

Tidak melepasi standard minimum

APTITUD

PBS 100%

Tidak memenuhi standard minimum Bahasa Melayu

DIAGNOSTIK LINUS

B.Melayu B.Inggeris B.Cina/B.Tamil Sains Matematik PBP/PBS 60:40

Arus Perdana Sukan

SJKC/SJKT

UJIAN

PEMULIHAN

Seni

PBS

Agama/Moral Kemahiran Hidup Pend.Jasmani Kesihatan PBS 100%

Kemahiran dan vokasional

Dilaksanakan oleh LP seperti UPSR sekarang

Peperiksaan Pusat

Pentaksiran

Pusat
Kerja Kursus Projek Lisan

Pentaksiran sekolah MP Teras & elektif

60%
BM BI MMATIK SAINS BC BT

Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah

40%
PAJSK
Inventori Personaliti

UJIAN APTITUD

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan dari LP


COMPANY LOGO

PBS
Pentaksiran Berasaskan Sekolah

COMPANY LOGO

Pelaporan Pencapaian Murid

COMPANY LOGO

Peranan Pentaksiran Sekolah

2
Memperbaiki kelemahan/ masalah murid dalam pembelajaran

3
Meningkatkan keyakinan kepada murid untuk belajar

4
Mengubahsuai strategi pengajaran

COMPANY LOGO

PROSES PENTAKSIRAN SEKOLAH


MULA

Pemulihan

Belum mencapai tahap penguasaan Telah mencapai tahap penguasaan

COMPANY LOGO

PERANAN MURID DALAM PENTAKSIRAN SEKOLAH

Mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari


Mengetahui bagaimana standard hendak dicapai Melaksanakan tugasan yang diberikan supaya apa yang diketahui dan boleh dibuat boleh ditaksir

Kejayaan dalam mendapatkan ilmu, kemahiran dan amalan nilai murni serta sikap yang terpuji

COMPANY LOGO

EVIDENS
Bahan/sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk/proses

CONTOH

PENYIMPANAN
1. Fail Perkembangan Murid (FPM) Setiap murid 1 FPM, menyimpan setiap evidens terbaik untuk setiap mata pelajaran Evidens diserah kepada murid setelah skor direkod dalam SPPBS 2. Fail Showcase Menyimpan evidens terbaik

Tulisan Bahan cetakan Persembahan Foto Grafik Artifak Laporan

REKOD TRANSIT
SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS)

REKOD TRANSIT SPPBS


Rekod yang digunakan oleh guru untuk

mengisi pencapaian evidens murid secara manual sebelum dipindahkan ke dalam SPPBS.

REKOD TRANSIT SPPBS


BIL 1 2 3 4 5 SIJIL LAHIR/MYKID NAMA BAND 1 B1DL1E1 B1DB1E1 B1DB1E2 B1DT1E1 B1DT1E2 B2DL1E1 B2DL2E1 B2DB1E1 BAND 2 B2DB2E1 B2DB2E2 B2DB3E1 B2DT1E1 B2DT1E2

24/1

BAND 3 BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMA B3DL1E1 1 2 3 4 5 B3DL1E2 B3DL1E2 B3DL2E1 B3DL2E2 B3DB1E1 B3DB2E1 B3DB2E2 B3DT1E1 B3DT2E1 B4DL1E1

BAND 4 B4DL1E2 B4DB1E1 B4DT1E1

BAND 5 BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMA B5DL1E1 B5DL1E2 B5DL2E1 B5DL2E1 B5DB1E1 B5DB1E2 B5DT1E1 B5DT1E2 B6DL1E1 B6DL1E2

BAND 6

B6DL1E3

B6DB1E1

B6DT1E1

1 2 3 4 5

REKOD DAN CATATAN PELAKSANAAN PBS MENGIKUT DOKUMEN STANDARD PRESTASI TAHUN 1

NAMA GURU : _____________________

KELAS : _______

MATAPELAJARAN : __________

BIL

EVIDENS

TARIKH

INSTRUMEN

RUJUKAN/CADANGAN

B1 DL1 E1 Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi seperti bunyi haiwan, alam persekitaran dan alat muzik.

DSK(1.1,6.1) BT (ms 2,3)

B1 DB1 E1 Membaca huruf hijaiyyah ( ) - berbaris fathah ( )dari bahan bacaan yang bersesuaian. Contoh bahan : Buku teks dan lain-lain.

DSK (11.1/11.2) BT(ms 1)

B1 DB1 E2 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan )( dengan baris fathah, dhommah dan kasrah ( )dari bahan bacaan yang bersesuaian. Conth bahan : Kad imbasan dan lain-lain.

DSK (11.1/11.2/11.3) BT (ms 4,13,21,29)

B1 DT1 E1 Menggerakkan tangan ke arah yang betul untuk membentuk huruf hijaiyyah.

DSK (15.2) Buku Modul Transisi BLA (ms 2)

B1 DT1 E2 Menyambung titik untuk membentuk huruf hijaiyyah

DSK (15.3) Buku Modul Transisi BLA (ms 2,4,10,15)

Mengapa guru perlu Rekod Transit SPPBS ?


Membantu guru merekod dan

melaporkan pencapaian evidens murid.

Membantu guru meningkatkan

pencapaian murid yang belum mencapai hasrat kurikulum.

KEMASUKAN PRESTASI

20

LAPORAN PRESTASI MURID

21

LAPORAN PRESTASI MURID

22

PERNYATAAN PELAPORAN

23