Anda di halaman 1dari 10

Rancangan Pembelajaran Harian Kemahiran Asas Untuk Berdikari Ahli Kumpulan : 1. Rafiq Ul-Haq bin Roslan Ahmad 2.

Long Amir Hamzah bin Long Nadzri 3. Mohamad Hafezee bin Noor 4. Muhammad Solehin bin Ahmad Bidrul KOMPONEN-KOMPONEN PENGURUSAN DIRI. TAJUK/TEMA 1. Urus Diri STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mengamalkan cara minum yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Peralatan yang digunakan untuk minum. 1.1.2 Pelbagai cara minum. 1.1.3 Adap sebelum dan selepas minum.

1.2 Mengamalkan cara makan yang betul.

1.2.1 Peralatan yang digunakan untuk makan. 1.2.2 Cara makan yang betul. 1.2.3 Adap sebelum dan selepas makan. 1.3.1 Jenis.jenis pakaian..

1.3Mengamalkan cara berpakaian yang betul.

1.3.2 Prosedur menanggalkan pakaian. 1.3.3 Prosedur memakai pakaian.

1.4.1 Pakaian seragam sekolah. 1.4 Mengenal jenis-jenis pakaian

mengikut situasi.

1.4.2 Pakaian sukan. 1.4.3 Pakaian unit beruniform. 1.4.4 Pakaian menghadiri majlis rasmi.

1.5 Berdandan dengan betul dan kemas.

1.5.1 Kepala. 1.5.2 Badan. 1.5.3 Tangan dan kaki.

1.6 Mengetahui pengurusan diri semasa mencapai akil baligh.

1.6.1 Penjagaan sebelum,semasa dan selepas.

2.Kebersihan dan kesihatan.

2.1 Menyebut, menama dan melabel anggota badan.

2.1.1 Anggota badan.

2.2 Menyatakan fungsi anggota badan.

2.2.1 Fungsi anggota badan. 2.2..2 Deria.

2.3 Menama dan melabel alat penjagaan diri dan fungsi. 2.3.1 Alat penjagaan diri. 2.3.2 Fungsi alat penjagaan diri. 2.4 Membersih bahagian anggota

badan.

2.4.1 Kepala. 2.4.2 Badan. 2.4.3 Tangan. 2.4.4 Kaki.

3. Penggunaan tandas dan bilik air.

3.1 Memaklumkan apabila perlu ke tandas.

3.1.1 Latihan memberitahu hendak ke tandas.

3.2 Mengenal simbol dan perkataan tandas

3.2.1 Simbol dan papan tanda.

3.3 Menama dan memperkenalkan jenis-jenis tandas.

3.3.1 Jenis-jenis tandas.

3.4 Menggunakan tandas dengan cara yang betul. 3.4.1 Cara penggunaan tandas.

3.5Menjaga kebersihan tandas/bilik air selepas menggunakannya. 3.5.1 Penjagaan tandas dan bilik air di sekolah,rumah dan tempat awam.

4. Pengurusan Dalam dan Luar Bilik Darjah.

4.1 Menyebut dan menyenaraikan alatan dalam dan luar bilik darjah.

4.1.1 Alatan untuk membersih bilik darjah dan fungsinya.

4.2 Mengamal kebersihan dalam

4.2.1 Peraturan menjaga kebersihan

bilik darjah.

dalam bilik darjah.

4.3 Menyusun benda-benda dalam bilik darjah/ruang pada tempat yang sesuai.

4.3.1 Barang-barang sendiri di tempat khas. 4.3.2 Kedudukan barang-barang di tempat tertentu. 4.3.3 Susunan peralatan yang telah digunakan.

4.4 Menjalankan tugas harian di dalam bilik darjah.

4.4.1 Pintu dan tingkap. 4.4.2 Suis elektrik. 4.4.3 Susunan perabot.

4.5 Menceriakan kelas.

4.5.1 Hiasan kelas.

4.6 Menamakan perkakas dan kegunaanya.

4.6.1 Alatan untuk membersihkan luar bilik darjah dan fungsinya.

4.7 Mengetahui alatan untuk membersih dan mengemas persekitaran luar bilik darjah.

4.7.1 Kawasan kaki lima dan longkang. 4.7.2 Kawasan sekitar bilik darjah. 4.7.3 Tempat makan.

5. Pengurusan Tempat tinggal.

5.1 Jenis-jenis ruang bilik di rumah dan fungsinya.

5.1.1 Jenis-jenis ruang di rumah.

5.2 Langkah-langkah mengemas dan menyusun peralatan di setiap ruang/bilik.

5.2.1 Alatan di setiap ruang/bilik.

5.3 Penjagaan kebersihan ruang/bilik. 5.4 Mematuhi peraturan penggunaan ruang/bilik. 5.3.1 Cara-cara menjaga kebersihan ruang/bilik. 5.4.1 Peraturan penggunaan ruang/bilik.

TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF

: Pengurusan Tempat Tinggal/Pengurusan di bilik darjah. : 5.3 Penjagaan kebersihan ruang/bilik.

: 5.3.1 Cara-cara menjaga kebersihan ruang/bilik. : Membolehkan murid membersih kekotoran pada cermin tingkap.

TEMPOH MASA KATEGORI MURID BAHAN BANTU MENGAJAR

: Satu jam. : Down Syndrom, Autisme, perkembangan lewat. : Gambar, baldi, kain pengesat lembut, air, cuka/gasoline serta cermin tingkap.

LANGKAH Set Induksi (5 minit)

AKTIVITI

BBM/CATATAN

1.Memperlihatkan gambar orang sedang mencuci Kad gambar cermin tingkap. 2. Bersoal jawab tentang gambar yang dilihat. 3. Penerangan tentang apa yang akan diajar.

Langkah 1 (10 minit)

1. Tunjuk gambar alatan untuk membersih kekotoran Kad gambar: tingkap. 2. Menyatakan nama alatan. 3. Murid menyebut nama alatan. 1.Kain lembut. pengesat

2.Baldi.

3.Air.

4.Bahan pencuci. Langkah 2 (15 minit) 1. Tunjuk alatan yang digunakan untuk membersih Bahan maujud: cermin tingkap dan bersoal jawab. 1.Kain pengelap

2. Tunjuk cara langkah membersih kekotoran cermin lembut. tingkap satu persatu. 3. Murid melihat langkah-langkah untuk membersih cermin tingkap. 3. Bersoal jawab tentang langkah membersih cermin tingkap secara individu. 2.Baldi. 3. Air di dalam baldi. 4.Bahan pencuci.

Langkah 3 (20 minit)

1. Pembahagian kumpulan. 2. Aktiviti membersih kekotoran cermin tingkap secara berkumpulan (2 orang). 3. Guru memantau aktiviti murid.

Penutup (10 minit)

1. Penilaian hasil kerja murid. 2. Bersoal jawab tentang langkah-langkah membersih cermin tingkap. 3.Penerangan kelas/rumah. kepentingan menjaga kebersihan

ANALISIS TUGASAN : Membersih kekotoran pada cermin tingkap. 1. Ambil kain pengesat lembut. 2. Lapkan habuk pada cermin tingkap dengan kain pengesat lembut yang kering. 3. Celup kain pengesat lembut ke dalam air yang bercampur dengan sedikit cuka atau gasolin. 4. Perah dan lapkan dengan gerakan lurus dari atas ke bawah. 5. Semburkan agen pembersih yang mengandungi ammonia dan kesat dengan kain pengesat lembut secara gerakan lurus dari bahagian atas ke bahagian bawah.

Manual Pengguna. Set Induksi: 1. Guru tunjuk gambar/video (ikut pilihan) orang yang sedang membersih tingkap. Meminta murid bercerita tentang gambar/video yang dilihat. 2. Guru membantu murid mengingat kembali pengalaman murid tentang tingkap dan aktiviti yang dibuat oleh ibu/keluarga untuk membersih tingkap. 3. Guru menyatakan pelajaran hari ini kepada murid. Guru perlu menjelaskan apa yang akan dipelajari iaitu membersih kekotoran pada cermin tingkap. Langkah 1. 1. Guru menunjukkan gambar alatan yang perlu digunakan untuk membersih tingkap iaitu kain pengelap lembut, baldi, air dan bahan pencuci. 2. Guru menyatakan satu persatu alatan yang perlu digunakan berdasarkan gambar. 3. Guru meminta murid menyebut satu persatu alatan yang perlu digunakan untuk membersih kekotoran cermin tingkap. 4. Guru meminta murid menyebut alatan yang digunakan untuk membersih tingkap mengikut guru satu persatu. 5. Guru menerangkan aktiviti membersih kekotoran cermin tingkap kepada murid.

Langkah 2. 1. Guru menunjukkan langkah-langkah yang perlu dibuat untuk membersih cermin tingkap satu persatu. Ambil kain pengesat lembut. 2. Lapkan habuk pada cermin tingkap dengan kain pengesat lembut yang kering.

3. Celup kain pengesat lembut ke dalam air yang bercampur dengan sedikit cuka atau gasolin. 4. Perah dan lapkan dengan gerakan lurus dari atas ke bawah. 5. Semburkan agen pembersih yang mengandungi ammonia dan kesat dengan kain pengesat untuk membersihkan lembut secara gerakan lurus dari bahagian atas ke bahagian bawah. 6. Guru perlu memastikan murid melihat langkah yang ditunjukkan oleh guru cara membersih kekotoran di cermin tingkap. 7. Bagi memastikan murid benar-benar faham cara untuk membersih tingkap, guru boleh menyoal murid tentang langkah yang dilihat . Langkah 3. 1. Guru membahagikan murid kepada kumpulan kecil iaitu 2 orang setiap kumpulan. 2. Guru menetapkan kawasan pada setiap kumpulan dan meminta murid saling bekejasama ketika aktiviti membersi cermin dijalankan 3. Aktiviti membersih kekotoran cermin tingkap dijalankan. Langkah Penutup. 1. Guru membuat penilaian setiap kerja yang dilakukan . 2. Guru melihat setiap cermin tingkap yang telah dibersihkan oleh murid. 3. Guru menyoal tentang aktiviti yang dijalankan pada hari ini. 4. Guru memberi penerangan tentang kepentingan menjaga kebersihan iaitu: Kebersihan menjamin kehidupan yang lebih baik dan selesa. Menjaga kebersihan juga menjamin kesihatan yang baik. Jadikan amalan menjaga kebersihan sebagai amalan dalam hdup.

5. Guru memberi nasihat kepada murid: Tempat kediaman atau rumah perlu sentiasa berkeadaan bersih dan kemas. Membersih dan mengemas di rumah adalah tugas penting. Tugas ini akan menjadi ringan dan menyeronokkan jika setiap ahli keluarga bekerjasama dan bantu

membantu. Apabila kebersihan dititikberatkan dalam kehidupan kita, sudah pasti kita akan hidup dalam keadaan yang lebih selesa dan sejahtera.

PENILAIAN. SENARAI SEMAK Nama Murid Kelas :__________________________________________________ :__________________________________________________

Arahan: Tandakan () pada ruang Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid. BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI BELUM MENGUASAI 1. Lap habuk pada cermin CATATAN

tingkap dengan kain pengesat lembut. 2. Celup kain pengesat ke dalam air yang dicampur dengan bahan pencuci. 3. Perah dan lapkan dengan

gerakan lurus dari atas ke bawah. 4. Sembur agen pembersih yang mengandungi ammonia.

Refleksi: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________