Anda di halaman 1dari 3

REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Tarikh Masa Tajuk Tahun

: 1 Julai 2012 : : Keluarga Bahagia : 4 Delima

Fokus Utama : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat : i. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Langkah & Masa

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Catatan

Set Induksi (3 minit )

Gambar keluarga

1. Guru menyuruh pelajar melengkapkan puzzle untuk mengetahui dan melihat gambar tersebut dengan jelas. 2. Guru bertanya kepada pelajar mengenai kefahaman mereka terhadap gambar tersebut.

Gambar kontekstual

Langkah (5 minit)

Baca petikan

1. Guru membaca petikan dan murid mengikuti bacaan tersebut secara beramai-ramai. 2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai petikan tersebut. 3. Guru memberi penerangan tentang nilai-nilai murni kepada murid. 4. Murid dikehendaki mengenalpasti nilai-nilai murni yang terdapat dalam petikan.

BCB: bacaan mekanis

KB: mengenalpasti nilai-nilai murni

Teknik bersoal jawab

KP: Interpersonal

Nilai: Berdikari

Sumber P&P: Petikan

5. Guru menyuruh muridmurid membulatkan nilainilai murni yang terdapat dalam petikan. 6. Murid memberikan nilainilai murni yang terdapat dalam petikan.

Penutup (2 minit)

Penutup sosial Lagu Oh AyahOh Ibu

1. Guru dan murid menyanyikan lagu Oh AyahOh Ibu bersama-sama.

KP - muzik

Refleksi: