Aplikasi Seni Muzik Dalam Pendidikan (SDP) Dalam Pengajaran Bahasa Melayu Tingkatan 1

Nama Ahli Kumpulan 4 1. Mohd Yusri bin Jamari 2. Mohd Syaiful Azuan b. Mohd Naim 3. Siti Rahmah bt Mazlan 4.Rozita bt Ahmad 5. Norkarmila binti Mohd Khlib Bil 1. Bidang / Kompenan SDP Kompenan SDP : Seni Muzik Objektif Tajuk : Sajak Nasihat Objektif: Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga gaya bahasa yang terkandung dalam sajak Peringkat P&P Aktiviti Pelajar Aktiviti 1. Guru menayangkan video lagu puisi kepada pelajar. 2. Pelajar diminta mendengar dan menghayati lagu puisi tersebut. 3. Guru dan pelajar menyanyikan bersama-sama lagu puisi tersebut. 4. Secara berkumpulan, pelajar diminta menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga gaya bahasa bagi setiap rangkap dalam sajak. 5. Wakil kumpulan membentangkan tugasan di hadapan kelas. Bahan Bantu Mengajar / Alat bantu Mengajar BBM : video lagu puisi Catatan : gaya bahasa : sinkope, asonansi, pengulangan, metafora