Ruj.

Kami Tarikh

: KKKT/100-3/1/1 Jld : 02 Julai 2012

(

)

Mohamad Shukri bin Awang Noh Tuan/Puan, ARAHAN MENJALANKAN TUGAS Adalah saya diarah merujuk kepada perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan diarahkan menjadi urusetia bagi Iridologi Insentif seperti mana dibawah: Tarikh Hari Masa Tempat : : : : 13 - 14 Julai 2012 Jumaat - Sabtu 8.00 pg – 5.00 ptg Primula Resort, Besut, Terengganu Kursus

3. Perkhidmatan dan komitmen yang ditunjukkan amatlah dialu-alukan dan diucapkan jutaan terima kasih. Segala tuntutan boleh dibuat mengikut Pekeliling Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa sekarang. Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah,

( MOHD ROHAIMI BIN YUSOF ) Pengarah Kolej Komuniti Kuala Terengganu.