JOHN PANTAU & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS JL. Latuharhari, SH No.19, Menteng, Bandung Rabu, 2 Februari 2012 Hal: Pra Peradilan Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kls. 1 A Di tempat

Dengan hormat, Untuk dan atas nama pemberi kuasa yaitu: Nama Tempat, tanggal lahir Pekerjaan Alamat Kewarganegaraan Agama : Imron Muhamad Hasan : Bogor, 12 Januari 1985 : Karyawan Swasta : Jalan Dago No. 71 Bandung : Indonesia : Islam

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Februari 2012 telah memberi kuasa kepada : Bandit Harahap, S,H. Lamhot Rajagukguk, S.H, M.H

Dari kantor advokat John Pantau & Partners yang berkedudukan di Jl. Lautharhari, SH No.19, Menteng, Bandung, untuk bertindak atas nama pemberi kuasa mengajukan praperadilan. Selanjutnya yang menandatangani serta mengajukan praperadilan ini disebut PEMOHON. Bahwa pemohon bersama ini hendak mengajukan Pra Peradilan terhadap: Kepolisian Resor Kota Besar Bandung alamat di Jalan Sangkuriang No. 1 , selanjutnya disebut TERMOHON.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Pemberi kuasa Hormat kami. 1A berkenan memutuskan untuk: Menyatakan penangkapan terhadap pemberi kuasa tidak sah Menyatakan penahan terhadap pemberi kuasa tidak sah Menghukum penyidik untuk membayar ganti rugi dan memberikan rehabilitasi terhadap pemberi kuasa.  Penahanan atas pemberi kuasa tidak didasarkan pada pelimpahan wewenang dari penyidik. mohon keadilan yang seadil-adil nya. mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Banding Kls. Imron Muhammad Hasan Kuasa pemohon . Termohon dalam melakukan penahanan terhadap pemberi kuasa tidak memberikan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga pemberi kuasa. Dalam peradilan yang baik.Bahwa dasar-dasar permohonan pemohon adalah sebagai berikut:   Termohon dalam melakukan penangkapan kepada pemberi kuasa tidak didasari dengan bukti permulaan yang cukup.