LATIHAN

1.

Tentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan dari soal-soal berikut dan nyatakan
hasilnya dalam bentuk akar yang paling sederhana!

c.

15 3  5 3

m.

d.

2 28  3 63  5 112

n.

 2 3 
 3 2a 
 3  4 

e.

8 50  18  3 32

o.

Tentukan luas dan keliling sebuah persegi

a.

10 5  3 5

b.

12 7  9 7  4 7

f.
g.

2.5

3 4

2

2

2

2

l.

2

3 4


3  2  cm

panjang yang panjangnya

dan

lebarnya 3  2 cm.
p.

Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang

h.

3 6

i.

6 3  27

sisi siku-siku

2
15  5
5

Tentukan luas segitiga tersebut!

j.
k.

3 6x  2x

 6  3  cm

dan

 6  3  cm.

Tentukan hasil operasi aljabar berikut dalam bentuk yang paling sederhana!
a.
b.
c.


3
2
5

5 5


10 

3  15

6 6  3 5  6  3 5 

d. 12  2 5
e.

2

PEMBAHASAN

Ingat !
1.

Operasi aljabar pada bentuk akar

(a  b) 2  a 2  2ab  b 2

a. 10 5  3 5  (10  3) 5  13 5

(a  b) 2  a 2  2ab  b 2

b. 12 7  9 7  4 7  (12  9  4) 7  25 7

(a  b)(a  b)  a 2  ab  ab  b 2

c. 15 3  5 3  (15  5) 3  10 3

(a  b)(a  b)  a 2  ab  ab  b 2

d. 2 28  3 63  5 112  2 4  7  3 9  7  5 16  7

 2  2 7  3 3 7  5 4 7
 4 7  9 7  20 7
 (4  9  20) 7
 33 7
e. 8 50  18  3 32  8 25  2  9  2  3 16  2

 

 

 8 5 2  3 2  3 4  2
 40 2  3 2  12 2
 (40  3  12) 2
 25 2

Luas  p  l    3 2 3 2  Keliling  2 p  2l     2 3 2  2 3 2 9 3 2  3 2 2  6 2 2 6 2 2  7 cm  12 cm 2  . 6 3  27  6 3  27  6 81  6  9  54 2 2 2 2 2 15  5  15  5  75  25  3   5 3  2 3 j. 3 6 x  2 x  3 6 x.2 3x  6 3 x  2 3    2   3   4  3  12 m.  3 4   2 3 4  3 4   3  12  12  4  3  2 12  4  7  2 12  7  2 43  7  (2  2  3) 74 3 g. Diketahui sebuah persegi panjang. 5 5 5 5 5 k. 3  6  18  9  2  9  2  3 2 i.f.  2 5   2 2 5  2 5   2  10  10  5  7  2 10 h.2 x  3 12 x  3 4.3x  3.   l =  3  2  cm p = 3  2 cm Maka.  3 2a    3  2a   9  2a  18a n. 2 2 2 2 o.  3  4  3  4   3  12  12  4  1 2 2 l.

b.p.  3 2 5 1 a.  6  3 5  6  3 5   36  18 5  18 5  45  9 2 . c.t 2 1 6 3 6 3 2 1 6 6 3  6 3 3 2 1  3 2 3 cm 2 2       5  5  5  25  5  5  5 5  6  10   12  20  4  3  4  5  2 3  2 5 12  2 5   12  2 5 12  2 5  Cara II  12   2 12   2 5    2 5  3  15  9  45  3  9  5  3  3 5 2 2  144  24 5  24 5  20  144  48 5  20  144  48 5  20  164  48 5  164  48 5 e.   p sisi siku2 II =  6  3  cm p sisi siku2 I = 6  3 cm Maka. Diketahui sebuah segitiga siku-siku. d. Operasi aljabar a. Luas ∆      2.