Anda di halaman 1dari 1

Jadual 1 : Sistem kelas sosial di Amerika pada abad ke-20

Kelas Pendapatan Harta Pekerjaan Pendidikan Kehidupan Pendidikan anak


peribadi

Kelas atasan Pendapatan Banyak Pengurus, Pendidikan Keluarga Pendidikan


terlalu tinggi harta, harta profesional, tinggi yang stabil, university untuk
(1-3%) warisan pegawai personaliti anak lelaki dan
tinggi yang baik. perempuan

Kelas pertengahan Pendapatan Pengumpul Terlalu Memperoleh Kedudukan Sistem


atas (10-15%) tinggi an harta kurang yang latihan fizikal dan pendidikan
melalui menganggur siswazah mental memihak kepada
penabungan yang baik mereka

Kelas pertengahan Pendapatan Ada Peniaga Ada yang Jangka Mempunyai


bawah (30-35%) pertengahan penabungan kecil-kecilan, berkelayakan, hayat yang peluang yang
peladang, ijazah, sijil lebih lebih untuk
profesional persekolahan panjang pendidikan
bawahan, tinggi
pekerja berbanding
jualan dan kanak-kanak
pentadbiran kelas bawahan
rendah

Kelas pekerja (40- Pendapatan Ada Buruh mahir Ada yang Keluarga Sistem
45%) rendah penabungan berpendidikan yang tidak pendidikan tidak
sekolah tinggi stabil memihak kepada
mereka

Buruh tidak Sekolah Personaliti Kecenderungan


mahir rendah berakur kepada program
vokasional

Kelas bawahan Pendapatan Tiada Penganggura Kadar buta Kesihatan Mempunyai


(20-25%) kemiskinan penabungan n yang terlalu huruf tinggi fizikal dan minat yang
tinggi Kadar buta mental rendah dalam
yang pendidikan,
Buruh yang rendah kadar keciciran
berlebihan yang tinggi
Jangka
hayat yang
rendah

Sumber : Daniel W. Rossides . 1976. The American Class System. Boston: Houghton Mifflin
hlm. 26