Jadual 1 : Sistem kelas sosial di Amerika pada abad ke-20 Kelas Kelas atasan (1-3%) Pendapatan Pendapatan terlalu tinggi Harta

Banyak harta, harta warisan Pengumpul an harta melalui penabungan Ada penabungan Pekerjaan Pengurus, profesional, pegawai tinggi Terlalu kurang yang menganggur Peniaga kecil-kecilan, peladang, profesional bawahan, pekerja jualan dan pentadbiran rendah Buruh mahir Pendidikan Pendidikan tinggi Kehidupan peribadi Keluarga yang stabil, personaliti yang baik. Kedudukan fizikal dan mental yang baik Jangka hayat yang lebih panjang Pendidikan anak Pendidikan university untuk anak lelaki dan perempuan Sistem pendidikan memihak kepada mereka Mempunyai peluang yang lebih untuk pendidikan tinggi berbanding kanak-kanak kelas bawahan Sistem pendidikan tidak memihak kepada mereka Kecenderungan kepada program vokasional Mempunyai minat yang rendah dalam pendidikan, kadar keciciran yang tinggi

Kelas pertengahan atas (10-15%)

Pendapatan tinggi

Memperoleh latihan siswazah Ada yang berkelayakan, ijazah, sijil persekolahan

Kelas pertengahan bawah (30-35%)

Pendapatan pertengahan

Kelas pekerja (4045%)

Pendapatan rendah

Ada penabungan

Ada yang berpendidikan sekolah tinggi Sekolah rendah Kadar buta huruf tinggi Kadar buta

Keluarga yang tidak stabil Personaliti berakur Kesihatan fizikal dan mental yang rendah Jangka hayat yang rendah

Buruh tidak mahir Kelas bawahan (20-25%) Pendapatan kemiskinan Tiada penabungan Penganggura n yang terlalu tinggi Buruh yang berlebihan

Sumber : Daniel W. Rossides . 1976. The American Class System. Boston: Houghton Mifflin hlm. 26

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.