Anda di halaman 1dari 53

2012

Parikramaning Pemangku

[UNTUK KEPERLUAN SENDIRI]

Parikramaning Pamangku I. PERSIAPAN KE PURA Penyucian diri secara sekala Memakai Busana Sembahyang dirumah Sesampai di Pura Membersihkan tempat tirta Menata Banten II. PENYUCIAN RAGA SARIRA Duduk bersila Asuci Laksana III. ANGALUKAT BANTEN (SEHA) IV. PENDAHULUAN MEMUJA Ngeinggihan Hyang Widhi ring Padmasana Mengaturkan Asep Ngalinggihan bethara Siwa ring Raga sarira dan mohon pengenugrahan Nunas Panganugrahan Memakai Genta Pengaksama Maha Dewa Nguncarang Puja mantra Nunas Lugra ring parahyangan sakti V. MOHON TIRTA A. Monon Tirta dasar pemujaan / pembersihan 1. Apedeku 2. Mohon Tirta Pembersihan 3. Mohon Tirta Pangelukatan 4. Mohon Tirta untuk diri sendiri B. Mohon Tirta amerta 1. Apedeku 2. Pengaksama 3. Apsu dewa 4. Pancaksaram 5. Sapta Gangga 6. Gangga Dewi 7. Mrtyun Jaya 8. Ayu werdi 9. Panugrahan C. Mohon tirta dan ngamargiang banten abhayakala 1. Proses mohon Tirta Abhayakala 2. Ngamargiang banten Abhayakala D. Ngamargiang banten Durmanggala E. Mohon tirta dan ngamargiang banten prayascitta. 1. Proses mohon tirta Prayascitta 2. Ngamargiang banten Prayascita
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 2

3. Mengayabkan banten Pryascitta VI. NGAURANG PEMBERSIHAN / KRIK KERAMAS Ngetisang banten Tirta Pembersihan Krik keramas Bethara masiram Bethara Mabusana Bethara malukat Bethara / Bethari melinggih Nyiratang tirta ring raga sarira. VII. ACARA MENGAYABAN (MENGHATURKAN) BANTEN SAJIAN KE LUHUR (DEWA BETHARA) A. Acara ngayaban banten keluhur (Dewa bathara) pada acara Persembahyangan harian 1. Mengundang dewa saksi 2. Penyaksian Banten 3. Amuktiaken banten B. Acara ngayaban banten ke luhur (Dewa Bethara) pada acara persembahyangan Purnama / Tilem 1. Mengundang dewa saksi 2. Candra stawa 3. Guru Kemulan 4. Penyaksian banten 5. Amuktiaken banten VIII. NGAYAB (NGATURANG) BANTEN KE SOR (BHUTA KALA) Mengundang Bhuta Kala Ngayaban segehan Metetabuh IX. NUWUR DEWA / NGELINGGIHANG A. Apedeku B. Pemujaan sesuai dengan hari raya tersebut 1. Purnama Tilem 2. Galungan dan Kuningan 3. Saraswati 4. Siwaratri 5. Pagerwesi X. MOHON BETHARA TURUN SESUAI DENGAN PURA YANG BERSANGKUTAN (ISTA DEWATA, UTPATI, STITI, APEDEKU) A. Mendak ngubeng B. Memuja di Padmasana C. Bhuktiyang Dewa 1. Apedeku 2. Sarwata Dewa
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 3

D. Bhuktiyang Kala 1. Apedeku 2. Dirga bucari E. Ngaturang Pangaksama 1. Jagatnata 2. Ayuwerdi 3. Hinaksaram 4. Stito Dewam F. Panugrahan G. Pancaksaram XI. PERSEMBAHYANGAN Puja Trisandya Kramaning Sembah XII. MENURUNKAN TIRTA WASUHPADA DAN METIRTA Nunas dan menurunkan Tirta Wasuhpada dari Pelinggih Metirta XIII. PENUTUPAN DAN PARAMA SHANTI (panandita melanjutkan dengan puja penguwusan)

Puja pandita Puja penguwusan Pralina Puja Mrelina Dupa Ngayabang Pawedan Menutup Genta

Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU

PERSIAPAN KE PURA PARIKRAMANING PAMANGKU Inilah PARIKRAMANING Kl PAMANGKU PURA tatkala menggelar puja-stawa-mantra dan seha (sontengan) dalam mengantar Persembahyangan Umum pada Pura Parhyangan Sakti yang diamong dan dipangkunya. PERSIAPAN KE PURA Pensucian diri (secara sekala) Menggosok gigi dengan sikat gigi OM CRI DEWI BHATRIMSA YOGINI NAMAH Membersihkan Mulut dengan berkemur biasa. OM UM PHAT ASTRA YA NAMAH Mencuci muka/meraup dengan air OM OM WAKTRA PARICUDDHA MAM SWAHA. Mandi dengan air biasa OM GANGGA AMRTA SARIRA CUDDHA MAM SWAHA. Memakai busana. Mawastra (memakai kain panjang). OM TAS MAWASTRA MAMI, BUDHA BHUSANA YA NAMAH SWAHA. Mekampuh (Sesaputan) OM KAOSANA MAMI BUDHA WISESA SUDHA NIRMALA YA NAMAH SWAHA. Mepeket (memakai ikat pinggang) OM TAS PARAGIYA MAMI BUDHA SIDHI YA NAMAH SWAHA. Makawaca (udeng / ikat kepala) OM HRUNG KAWACA YA NAMAH SWAHA. Sembahyang dirumah sebelum berangkat ke pura. Persiapan di rumah di hadapan tempat sembahyang duduk (berdiri, mantra : OM PRAJA BHUTADI NAMA SWAHA MANUSA DIBYADI NAMA SWAHA DEWA SIRA AKSAMA MASIHA. OM YA PURNA SIDHA PRAYO JANA YA NAMAH. Sampai di pura : Sampai di candi bentar pura, memuja : OM DWARA MENGA OM SANG HYANG DEWA BHUTA MASIHA PRAYO JANA HANGA CETANA YA NAMAH SWAHA Sampai di dalam pura langsung ke depan padmasana, memuja : OM HYANG NING HYANG TRI WIKRAMA DEWA SUKA YA NAMAH SWAHA

Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU

Lalu mebhakti tanpa bunga : OM HYANG PARA HYANG GAMBUR ANGELAYANG MANGANJALYA NGULUN ING SAPTA SUNYA DEWA WIRYA NUGRAHA SIDHA SUDHA PRAYOJANA, MIJIL SANG HYANG DEWA SIKSA, WARAHING SUKSMA, SINGLAR HAPADANG YA NAMAH Lalu berdiri : OM SRI ASIH, DEWA ASIH, SAMI ASIH, SINALIH TUNGGAL, HAREP PADA ASIH, NARTHA ASIH TEKA ASIH 3X. Selanjutnya melaksanakan kegiatan lain membersihkan tempat tirta dan menyiapkan kebutuhan persembahyangan

Membersihkan tempat tirta Membersihkan sangku/ tempat tirtha, dengan terlebih dahulu asepi pada dupa. OM GHRING WOSAT KSAMA KARANAYA NAMAH SWAHA. Sangku/tempat tirtha kemudian diangkat sampai diatas ubun-ubun. OM HRANG HRING SAH PARAMA SIWA GANGGA AMRTA YA NAMAH SWAHA. ( tempat tirta diturunkan ditaruh di pasuwagan ) Selanjurnya sangku diisi toya anyar dan bunga. Menata banten Menaruh sarana upakara pada pelinggih padmasana Ring luhur (padmasana) Banten canangsari dan atau daksina serta ajengan (sodaan) atau yang lainnya, mantra: OM TAMOLAH PANCO PAKARA GURU PADUKA YA NAMAH SWAHA. Sangku / stoples yang lelah berisi toya anyar dan bunga untuk tirta wasuhpada, mantra: OM PAKULUN PADUKA BHATARA, HULUN ANGATURAKEN TIRTA, NUNAS ANEDA WASUH PADA SHANG HYANG SIWA, SADA SIWA, PARAMA SIWA YA NAMAH SWAHA. Ring Sor Segehan alit atau segehan kepel putih-kuning. Menaruh sarana upakara pada pelinggih panglurah Ring luhur (panglurah) Banten canangsari dan atau ajengan (sodaan) atau yang lainnya, mantra: OM TAMOLAH PANCO PAKARA GURU PADUKA YA NAMAH SWAIIA. Ring Sor (Tanah) Segehan alit atau segehan kepel putih-kuning. Menaruh dan menata sarana upakara pada meja pamujaan pamangku (meja berkaki pendek) Banten canangsari dan atau daksina atau yang lainnya (Banten arepan pamangku), mantra: OM TAMOLAH PANCO PAKARA GURU PADUKA YA NAMAH SWAHA. Sangku/stoples yang telah berisi toya anyar dan bunga untuk tirta dasar pamujaan/ pabersihan.
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 6

Payuk/kendil anyar yang telah berisi toya anyar dan bunga untuk tirta panglukatan. Staples yang agak kecil berisi Toya anyar saja. Beberapa biji sesirat tirta dari Daun ilalang. Sarana pancopakara: 1. Pasepan yang telah menyala serta menyan secukupnya. 2. Bunga (sekar) dalam bokor secukupnya. 3. Wija atau bija dalam bokor secukupnya. 4. Air asaban cendana satu mangkok (bokor). 5. Beberapa biji dupa yang telah menyala.

Genta (sering disebut bajra). Ring sor (di bawah meja) : Segehan alit atau segehan kepel putih-kuning danTetabuhan (arak, tuak, berem hitam). Mempersiapkan peralatan untuk manggala upacara: Disebelah kiri disiapkan sebuah tempat berisi sekar, air suci, bija dari beras, bajra/genta (kalau mempergunakan). Disebelah kanan disiapkan sebuah tempat berisi pasepan/ pedupan dan sebuah tempat berisi air untuk mencuci tangan. -Di depan disiapkan banten taksu untuk manggala upacara atau banten khusus kalau dipersiapkan. Bila sarana banten memakai prayascitta dan abhayakala, supaya disiapkan lagi 2 (dua) gelas yang telah berisi toya anyar dan bunga, untuk memohon tirta prayascitta dan tirta abhayakala, ditaruh di atas meja pamujaan. Setelah Ki Pamangku manggala selesai menata sebagai persiapan umum, artinya telah selesai mengerjakan persiapan untuk berupacara, selanjutnya Ki Pamangku segera duduk menghadapi meja pamujaan sekaligus menghadap pelinggih padmasana untuk bersiap memulai berupacara.

Pamangku lainnya duduk di samping agak ke belakang dari Pamangku manggala untuk sewaktu-waktu membantu Pamangku manggala.

Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU

PENYUCIAN RAGA SARIRA PARIKRAMANING PAMANGKU Inilah PARIKRAMANING Kl PAMANGKU PURA tatkala menggelar puja-stawa-mantra dan seha (sontengan) dalam mengantar Persembahyangan Umum pada Pura Parhyangan Sakti yang diamong dan dipangkunya. PENYUCIAN RAGA SARIRA Duduk Bersila Manganjali mengucapkan Mulastawa, mantra : OM AWIGHNAM ASTU NAMA SIDDHAM OM PRASADHA STHITI SARIRA SIWA SUCI NIRMALA YA NAMAH SWAHA. OM, OM PADMASANA YA NAMAH SWAHA Asuci laksana Cuci tangan. OM HRAH PHAT ASTRA YA NAMAH SWAHA. Berkemur. OM UNG PHAT ASTRA YA NAMAH. Pranayama (mengatur nafas) Puraka (menarik nafas pelan-pelan) OM ANG NAMAH Kumbaka (menahan nafas selama mungkin) OM UNG NAMAH Recaka (mengeluarkan nafas pelan-pelan) OM MANG NAMAH Karo Sodana (Menyucikan Tangan) Ambil beberapa kuntum sekar, gosokkan pada kedua belah tapak tangan serta kesepuluh jari (tidak masing-masing jari), ucapkan mantra: OM UNG HRAH PHAT ASTRA YA NAMAH SWAHA. Lalu sekar dibuang dengan tangan kanan melalui lambung kiri di bawah ketiak, kemudian;

Telapak tangan kanan di atas yang kiri, mantra: OM SUDDHA MAM SWAHA. Telapak tangan kiri di atas yang kanan, mantra: OM ATI SUDDHA MAM SWAHA.

Mantrani dupa dan atau pasepan Dupa dan atau pasepan, mantra: OM ANG DHUPA DIPA ASTRA YA NAMAH SWAHA. Ambil menyan astanggi, mantra: OM SIWA SADASIWA PARAMASIWA YA NAMAH SWAHA Menyan astanggi dimasukkan pada pasepan, mantra ;OM PARA GURU ISWARA YA NAMAH SWAHA. Ukupi asep ring raga sarira Ukupi tangan kalih, mantra : OM SRI GURU JAGAT PARA KA BYO NAMAH SWAHA.
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 8

Ukupi raga sarira kabeh, mantra: OM ANG BRAHMA MRTHA DIPA YA NAMAH,OM UNG WISNU MRTHA DIPA YA NAMAH, OM MANG ISWARA MRTHA DIPA YA NAMAH. Mensucikan bija mantra: OM PUSPA DANTA YA NAMAH. OM KUM KUMARA VIJA YA NAMAH OM SRI GANDESWARI AMRTHA BHYO YA NAMAH SWAHA. Menuntun Atma OM ANG HRDHAYA YA NAMAH, OM RAH PHAT ASTRA YA NAMAH, OM HRANG HRING SAH PARAMA SIWA MRTHA YA NAMAH.

Mensucikan Sekar OM PUSPA DANTHA YA NAMAH SWAHA.

Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU

ANGLUKAT BEBANTENAN ( seha ) PARIKRAMANING PAMANGKU Inilah PARIKRAMANING Kl PAMANGKU PURA tatkala menggelar puja-stawa-mantra dan seha (sontengan) dalam mengantar Persembahyangan Umum pada Pura Parhyangan Sakti yang diamong dan dipangkunya. ANGLUKAT BEBANTENAN ( seha ) OM Singgih pakulun Sang Hyang hening prana prani,Sang Hyang hening sarwa tumuwuh, Puniki premas damuh pakulun bethara, Nunas tirtha panglukatan, mangde ledang paduka bethara anglukat, anglebur dasa malaning bebanten kabeh, mangde keprayascita denire sang hyang Sucinirmala, mekadi sang hyang luwihing bebanten, wastu sidda paripurna Om Siddhirastu ya namah sawaha.

Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU

1 0

MOHON TIRTA PARIKRAMANING PAMANGKU Inilah PARIKRAMANING Kl PAMANGKU PURA tatkala menggelar puja-stawa-mantra dan seha (sontengan) dalam mengantar Persembahyangan Umum pada Pura Parhyangan Sakti yang diamong dan dipangkunya. MOHON TIRTA Memohon tirta dasar (penglukatan dan pebersihan). Perhatian ada pada sangku/ stoples yang telah diisi toya anyar dan sekar untuk tirta dasar pamujaan/pabresihan, (Sikap tangan magenta ngagem sekar) Astra Mantra : (Ngambil Sekar) OM UNG RAH PHAT ASTRA YA NAMAH. OM ATMA TATWATMA SUDHAMAM SWAHA OM OM KSAMA SAMPURNA YA NAMAH OM SRI PASUPATI UNG PHAT. OM SRIAM BHAWANTU YA NAMAH` OM SUKHAM BHAWANTU YA NAMAH OM PURNAM BHAWANTU YA NAMAH SWAHA Padma Siwa: OM ANTASANA PADMASANA YA NAMAH SWAHA Dewa Prasitha: OM ANG DEWA PRASISTA YA NAMAH SWAHA Kuta Merta: OM RANG RING SAH PARAMASIWA ADITYA YA NAMAH SWAHA Utpati stithi: OM I BA SA TA A, YA NA MA, SI,WA, MANG,UNG, ANG OM SA BA TA I, NA MA SI WA YA, ANG, UNG, MANG. (Genta ditaruh, sekar dimasukkan Sangku) Mohon tirta pebersihan (magenta ngagem sekar), mantra: OM HRANG RING SAH PRAMA SIVA GANGGA AMRTHA YA NAMAH SWAHA OM SIVA AMRTHA OM SADHA SIVA AMRTHA OM PARAMA SIVA AMRTHA YA NAMAH SWAHA. OM KSAMA SVAMAM MA HADEWA, SARVA PRANI HITANG KARA, MAM MOCA SARVA PAPEBHYAH, PALAYA SVA SADA SIVA OM PAPOHAM PAPA KARMAHAM, PAPA TMA PAPA SAMBHAWAH,
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 1 1

TRAHINAM SARVA PAPEBHYAH, KANACINAM CA RAKSANTU. OM KSANTA VYA KAYIKA DOSAH, KSANTA VYA VACIKA MAMA, KSANTA VYA MANASA DOSAH, TAT PRASIDA KSAMA SVAMAM. OM APSU DEVA PAVITRANI, GANGGA DEVI MAHA STUTE, SARVA KLESA VINASANAM, TOYANE PARISUDDHA YATE. OM SARVA PAPA VINACINI, SARVA ROGA VIMOCANE, SARVA KLESA VINASANAM, SARWA BHOGA AVAPNUYAT. OM PACAKSARAM MAHA TIRTAM, PAVITRAM PAPA NASANAM, PAPA KOTI SAHA SRANAM, AGADAM BHAVET SAGARAM. OM PRANAMYA BHASKARAM DEVAM, SARVA KLESA VINASANAM, PRENAMYA DITYA SIRVATHAM, BHUKTI MUKTHI VARA PRADAM. OM GANGGA SARASVATI SINDHU, VIPACA KAUCIKI NADI, YANUMA MAHA TISRESTA, SARA YUSCA MAHA NADI. (Genta ditaruh, sekar dimasukkan sangku) Memercikkan tirta pembersihan : OM BUDDHA MAHA PAVITRA OM DHARMA MAHA TIRTHA OM SHANG HYANG MAHA TOYA. Tirta dasar pamujaan/pabresihan dituangkan sedikit-sediki sebanyak 3 kali pada payuk (kendil) anyar (baru) yang telah diisi toya anyar dan sekar untuk tirta panglukatan. Mohon tirta penglukatan (magenta ngagem sekar), mantra : OM SANG BANG TANG ANG ING OM NANG MANG SING WANG YANG OM HRANG HRING SAH PARAMA SIWA GANGGA AMRTHA YA NAMAH
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 1 2

OM SARWA BELIKAM PRTHIVI, BRAHMA WISNU MAHESVARA, ANAKING DEWA PUTRA SARVADA, SARVA NASTU YA NAMAH SVAHA. OM SAM PRAJANAM SARVEDA SUDDHA MALA, SUDDHA ROGAH SUDDHA DANDA PATAKAH, SUDDHA VIGNAM SUDDHA SAKALA, DASA MALA SUDDHA DANDA UPATA. OM VASUPUTRA TUBYAM NAMAH SVAHA OM SIDDHI GURU SRONG SARASAT SARVA VIGHNAM YA NAMAH, SARVA KLESA SARVA ROGA SARVA SATRU, SARVA PAPA VINASAYA NAMAH SVAHA. OM GANGGA SINDHU SARASVATI SUYAMUNA, GODAVARI NARMADA KAVERI, SERAYU MAHENDRA TENAYA, CARMANVATI VENUKA, BHADRA NETRAVATI MAHA SURENADI, KHYANTAN CA YA GANDAKI, PUNYA PURNA JALAH SAMUDRA, SAHITAH KURVANTU TE MANGGALAM. (Genta ditaruh, sekar dimasukkan sangku) Mohon tirta untuk diri sendiri OM IDHEP BHATARA PANCA TATAGATA, MWANG BHATARA RATNA TRAYA, HUMAN DELI BHAJRA DAKA YA NAMAH SVAHA. OM GANGGE SINDHU SARASVATI WIPASE KAUSIKI NADI, YANUMA MAHATI SRESTAH SARAYUSCA MAHA NADI. OM BHUR BWAH SWAH TIRTA MAHA PAWITRA YA NAMAH SWAHA. Memohon Tirta Amerta Astra mantra : (magenta ngagem sekar) OM UNG RAH PHAT ASTRA YA NAMAH. OM ATMA TATWATMA SUDHAMAM SWAHA OM OM KSAMA SAMPURNA YA NAMAH OM SRI PASUPATI UNG PHAT. OM SRIAM BHAWANTU YA NAMAH`
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 1 3

OM SUKHAM BHAWANTU YA NAMAH OM PURNAM BHAWANTU YA NAMAH SWAHA Padma siwa: OM ANTASANA PADMASANA YA NAMAH SWAHA Dewa prasitha: OM ANG DEWA PRASISTA YA NAMAH Kuta merta: OM RANG RING SAH PARAMA SIWA ADITYA YA NAMAH SWAHA Utpati stithi: OM I BA SA TA A, YA NA MA,SI,WA, MANG,UNG, ANG OM SA BA TA I, NA MA SI WA YA, ANG, UNG, MANG. (Genta ditaruh, sekar dimasukkan sangku) Pengaksama : (magenta ngagem sekar) OM KSAMA SWAMAM MAHA-DEWA, SARWA PRANI HITANG-KARAH, MAMOCA SARWA PAPEBIYAH PALAYASWA SADHA CIWA. OM PAPOHAM PAPA KARMAHAM, PAPATMA PAPA SAMBAWAH, TRAHIMAN SARWA PAPEBYAH KENACID MAMARAK-SANTHU. OM KSANTAWIA KAYIKA DOSAH, KSANTAWIA WACIKA MAMA, KSANTAWIA MANASO DOSAH, TAT PRAMADAT KSAMA SWAMAM. OM HINAK SARA HINA PADAM HINA MANTRA TAT TAIWACA HINA BHAKTI HINA WERDHI SADA CIWA NAMO STUTE. OM MANTRA HINA KRYA HINAM BHAKTI HINA MAHESWARAH YAT PUJINTTA MAHA DEWAH PARI PURNAM TA ASTUME. (Genta ditaruh, sekar dimasukkan sangku) Apsudewa (magenta ngagem sekar) OM APSUDEWA PAWITRANI, GANGGA DEWI NAMO STUTE, SRAWA KLESA WINA SANAM,
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 1 4

TOYANAM PARI CUIDATE. SARWA PAPA WINASINI, SARWA ROGA WIMO CANE, SARWA KLESA WINA SANAM, SARWA BOGAM AWAPNUYAT. Dilanjutkan dengan. Pancaksaram OM PANCAKSARA MAHA TIRTAM, PAWITRAM PAPA NA SANEM, PAPA KOTI SAHA CARANAM AGADAM BAWET SAGARAM. (Genta ditaruh, sekar dimasukkan sangku) Sapta Gangga (Magenta ngagem sekar) OM GANGGA SINDHU SARASWATI, SUYAMUNA GODAWARI NARMADA, KAWERI SERAYU MAHENDRA TANAYA, CARMANWATI WEMUKAM. OM BADRA NETRAWATI MAHA SURANADI, KIATAN CA-YA GANDAKI, PUNIAM PURNA JALE SAMUDRA, SAHITANG KURWANTU TE MANGGALAM. OM BHUR BUAH SWAH, MAHA GANGGA PAWITRANI YA NAMAH NAMAH SWAHA. OM SIDHI GURU SRONG SAROSAT, OM SARWA PAPA SARWA SATRU, SARWA WIGNA, SARWA KLESA WINA SANAM YA NAMAH SWAHA. (Genta ditaruh, sekar dimasukkan sangku) Ganga Dewi: (magenta ngagem sekar) OM GANGGA DEWA MAHA PUNYA, GANGGA SAHASRA MEDINA, GANGGA TARANGGA SANYAKTE GANGGA DEWI NAMA STUTE. OM GANGGA SRI MAHADEWA TAD UPAMA MERTAN JIWANI, UNGKARA BHUANA PADA MERTA MANO HARAM.

Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU

1 5

OM UTPATIKA SURASANCA, UTPATIKA GORANCE, UTPATIKA SRI WAHINAM (menulis om kara di tirta dengan cipta ) OM GANGGA SARASWATI SHINDU WIPASA KAUSIKANADI, YAMUNA MAHATI SRETAH, SARAYU CAMAHA NADI. (Genta ditaruh, sekar dimasukkan sangku) Mretyun Jaya (magenta ngagem sekar) OM MRETYUN JAYA DEWA SIA YONA MAMI ANU KIRTAYET, DIRGA YUSIAM AWAPNOTI, SANGGRAMA WIJAYI BAWET, OM ATMA TATTWATMA SUDHAMAM SWAHA. Dilanjutkan dengan . Ayu Wredhi OM AYU WERDHI YASA WERDI, WERDHI PRADNYA SUKHA SRIYAM, DHARMA SANTANA WERDISCA, SANTUTE SAPTA WERDAYAH. OM YATAM MERU STITO DEWAH, YAWAT GANGGA MAHATALE, CHANDRAKAM GAGANA YAWAT, YAWAT TAT WIJAYA BAWET. OM DIRGAYUR ASTU TA ASTU ASTU OM AWIGNHAM ASTU TA ASTU ASTU OM SUBHAM ASTU TA ASTU ASTU OM SUKHAM BHAWANTU, OM PURNAM BHAWANTU, OM SRYAM BHAWANTU, SAPTA WERDI ASTU TA ASTU ASTU SWAHA. (Genta ditaruh, sekar dimasukkan sangku) Panugrahan (magenta ngagem sekar) OM ANUGRAHA MANOHARAM, DEWADATA NUGRAHAKEM, HYARCANAM SARWA PUJANAM, NAMAH SARWA NUGRAHAKEM.
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 1 6

OM AYU WERDHI YASA WERDI, WERDHI PRADNYA SUKHA SRIYAM, DHARMA SANTANA WERDISCA, SANTUTE SAPTA WERDAYAH. OM YATAM MERU STITO DEWAH, YAWAT GANGGA MAHATALE, CHANDRAKAM GAGANA YAWAT, YAWAT TAT WIJAYA BAWET. OM DIRGAYUR ASTU TA ASTU ASTU OM AWIGNHAM ASTU TA ASTU ASTU OM SUBHAM ASTU TA ASTU ASTU OM SUKHAM BHAWANTU, OM PURNAM BHAWANTU, OM SRYAM BHAWANTU, SAPTA WERDI ASTU TAT ASTU ASTU SWAHA. (Genta ditaruh, sekar dimasukkan sangku) Selanjutnya sikap nyelubung, puja-seha/sonteng : OM DEWA SIWA WENANG ANGLUKAT, ANGLEBUR DASA MALA, KENA GINAMEL WONG CAMAH, KALE KETIKAN DENING ROMA, KAIBERAN DENING SATA (AYAM), KALANGKAHAN DENING SONA (ASU), MANAWA KARABAN DENING ATUKU RING PASAR, YA TA KAPRAYASCITTA, DENIRA SANG HYANG TRI MURTI, SANG HYANG EKA TAN HANA CUNTAKA, SIRA SANG HYANG SUCI NIRMALA JNANA, MAKADI SANG HYANG LWIR ING BABANTEN. (Nyelubung selesai, Payuk/Kendil taruh kembali) Proses mohon Tirta Panglukatan selesai. Selanjutnya Ki Pamangku segera melaksanakan acara Ngalukat. Akan tetapi, jika seandainya sarana banten dilengkapi dengan sarana Banten Prayascitta, Banten Abhayakala, bahkan mungkin Banten Durmanggala (tergantung sifat upacara dan keperluannya), maka acara Ngalukat harus ditunda. Dan sebaliknya Ki Pamangku terlebih dahulu harus melaksanakan acara mohon Tirta Prayascitta, mohon Tirta Abhayakala dan mohon Tirta lainnya. Berikut ini cara dan sikap mohon Tirta Abhayakala dan Tirta Prayascitta Mohon tirta abhayakala dan ngamargiang banten abhayakala Pamangku menghadapi Banten Abhayakala. Dalam Banten Abhayakala seyogianya sudah disiapkan sebuh gelas pendek yang sudah berisi Toya anyar sebagai calon Tirta Abhayakala. Proses mohon Tirta Abhayakala Tuangkan sedikit-sedikit sebanyak 3 kali Tirta Panglukatan pada Toya anyar.
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 1 7

Kemudian siratkan tirta panglukatan sebanyak 3 kali pada banten abhayakala, diiringi mantra: OM UNG HRAH PHAT ASTRA YANAMAH OM ATMA TATTWATMA SUDDHA YA MAM SWAHA OM OM KSAMA SAMPURNA YANAMAH OM PRATAMA SUDDHA, DWITYA SUDDHA, TRITYA SUDDHA, SUDDHA, SUDDHA WARYASTU.

Mohon tirta Abhayakala (sikap magenta ngagem sekar), mantra : OM PUKULUN HYANG KALA HYANG KALI BHATARA HYANG SAKTI, SIRA SANG KALA PUTIH, SANG KALA ABANG, SANG KALA JENAR, SANG KALA IRENG, SANG KALA AMANCA WARNA, SANG KALA ANGGAPATI, SANG KALA AROGAN ROGAN, SANG KALA SEPETAN, SANG KALA GERING, SANG KALA PATI, SIRA SANG SEDAHAN KALA KINABEHAN AJA SIRA ANYANGKALA ANYANGKALI, MANUSANIRA NGASTITI DEWA RING KAHYANGAN, RING PADA DHARMA KAHYANGAN SAKTI. REH INGSUN SAMPUN ANGATURAKEN TADAH SAJI RING PADA BHATARA KALA. PUNIKI TA BUKTIN SIRA KABEH, PILIH KABELANIRA. RIWUS SIRA AMUKTIAKEN, HULUN AMINTA SIH ANEDA TIRTA ABHAYAKALA. OM KALA KALI BHYO BHOKTA YA NAMAH, OM KSAMA SAMPURNA YA NAMAH, OM ANG SARWA KALA KSAMA SWAMAM YA NAMAH SWAHA. (Genta ditaruh, sekar dimasukkan pada gelas tirta abhayakala). Proses mohon tirta abhayakala selesai. Mantram : OM PAKULUN SANG KALA KALI, PUNIKI TA PABYAKALA NIRA SANG JAYA MANA, KATUR RING SANG KALA KALI, SIRA TA REKA PAKULUN, ANGELUARANA SAKUEH IKANG KALA KECARIK, KALA PATI, KALA LARA, KALA KAROGAN, KALA UJAR, KALA PEPENGAN, KALA GRINGGINGAN, KALA SEPETAN, KALA KECANGKINGAN, KALA BRAHMA, KALA UNDAR ANDIR, MAKADI SAKUEH IKANG KALA WIGENA, KELUARANA DENIRA BHATARA SIVA, MEKADI BHETARABATHARI, LAH SAMA MATA SANG KALA KALI, MUNDUR SEDULUR MARING IPUN SANG ABAYA KALA, DEN IPUN ANUTUGAKEN TUWUH, TUNGGUNEN DENIRA SHANG HYANG PREMANA, KETEKAN SASI NADYANIPUN. OM SIDHIRASTU YA NAMAH SWAHA. Ngamargiang banten abhayakala Mengambil lis abhayakala Asapi di atas pasepan/ dupa, kemudian mantrani:
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 1 8

OM PUKULUN BHATARA SAMBU, ANGUSIN SARA JAKARYA, AJA AMIROGA RING HULUN. POMA, POMA, POMA. Lis dimasukkan pada tirta abhayakala, sirat-siratkanlah pada banten abhayakala. lakukanlah sebanyak 3 kali. lis dikembalikan ke tempat semula. Mengambil pengresikan abhayakala asapi di atas pasepan/ dupa, kemudian mantrani; OM PUKULUN BHATARA SAKTI, KATUR SARWA DODOT RANGKEP KALIH, HYASAN PUSPA DEWA-DEWI YA NAMAH SWAHA. Kemudian ambil semua isi pengresikan (tepung tawar, segawu, dsb), mantrani; OM SAJNANA HASTA SASTRA, EMPU SARINING WISESA, TEPUNG TAWAR AMUNAHAKEN, SEGAWU ANGLUNGSURAKEN SAK AKWEHING SEBEL KANDEL LARA ROGA BHAKTANMU. (Tepung tawar, Segawu, dsb., dimasukkan pada Tirta Abhayakala). Mengambil Isuh-isuh (termasuk Telur Ayam) Asapi di atas Dupa / Pasepan, lalu mantrani: OM ANTIGANING SAWUNG PENGAWAK SANG HYANG GALA CANDU, SAGILINGAN PANGILANGAN MALA, KALI SAKENA MALA ROGA, MALA PAPA PATAKA KABEH. OM SAH WAUSAT NAMAH. OM BANG BAMA DEWA YA NAMAH. OM DEWA BAYU, ANGIBER AKEN LARA ROGA, LARA WIGHNA PAPA KLESA SARWA DEWA DEWI KABEH OM SRI YA WE NAMO NAMAH SWAHA. Selanjutnya: Isi Isuh-isuh diambi! (dipegang), usap-usapkan pada Banten Abhayakala, mantra: OM SANG HYANG TAYA TAN PANETRA, TAN PA CANGKEM, TAN PA IRUNG, TAN PAKARNA. SANG HYANG TAYA SIRA JATI SUCI NIRMALA, ANGISUH-ISUHI, ANGILANGAKEN SARWA KALA, BHUTA DENGEN RING RAGA SARIRA. OM DOH TA KITA SARWA KALA BHUTA DENGEN, AJA KARI MASENETAN RING PADA BHATARA, RING RAGA WARLUNANE, SAH SIRA RING KULIT, RING DAGING, RING WALUNG, RING SUMSUM, MANTUK SIRA RING ENGGONIA SOANG SOANG. OM UNG, ANG, MANG, NA, MA, SI, WA, YA. Mengayabkan banten abhayakala (ke bawah) ambil sekar, sikap mengayab, ucapkan Astra mantra : OM UNG HRAH PHAT ASTRA YA NAMAH, OM ATMA TATTWATMA SUDDHA YA MAM SWAHA,
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 1 9

OM OM KSAMA SAMPURNA YA NAMAH, OM SRI PASUPATAYE HUM PHAT, OM SRYAM BHAWANTU, SUKHAM BHAWANTU, PURNAM BHAWANTU. Proses mohon tirta abhayakala dan ngamargiang banten abhayakala selesai. Kemudian dilanjutkan dengan mohon tirta prayascitta dan ngamargiang banten prayascitta. Ngemargiang banten Durmenggala (kalau ada caru) OM SHANG KALA PURWA, SHANG KALA SAKTI, SHANG KALA BAJRA, SANG KALA NGULALANG, SANG KALA PETRE, SANG KALA SUKSMA, AJA SIRA PATI PAPANJINGAN PATI PEPERE TANGI, IKI TADAH SAJINIRA, PENEK LAWAN TRASI, BANG, BAWANG, JAHE, ANADAHA SIRE TUR LUNGA, MENAWI KIRANG TADAHAN IKI JINAH SATAK SELAWE, LAWE SETUKEL, MARAHA SIRA RING PASAR AGUNG NGGENA TUKU RING PASAR AGUNG WEHAN SANAK RABINIRA SOWANGSOWANG AJA SIRA MEWALI MUWAH PADA EWAHANA, PADA SIDHI SWAHA. OM MRTYUN JAYA RAKTA SARAYA SARWA REGA UPADRAWA, PAPA MRTYU SANGKARA, SARWA KALI KALIKA SYAH WIGRAHA NGAWI PADA, SUSUPENA DURMENGALA, PAPA KRADA WINASAYA SARWA WIGHNA YA NAMAH SWAHA. Mohon tirta prayascitta dan ngamargiang banten prayascitta Pamangku menghadapi banten prayascitta. dalam banten prayascitta seyogianya sudah disiapkan sebuah cengkir gading yang telah dikasturi, tutupnya terbuka, sebagai calon tirta prayascitta. Proses mohon tirta prayascitta Siratkan sebanyak 3 kali tirta panglukatan pa da cengkir gading sekaligus pada banten prayascilta diiringi mantra : OM OM WISNU YA NAMAH SWAHA. Mohon tirta prayascitta magenta ngagem 3 jenis sekar, mantra : OM HRING SRING NANG MANG SING WANG YANG, SARWA ROGA WIGHNA SATRU WINASA YA HRAH HUM PHAT. OM HRING SRING ANG TANG SANG BANG ING, SARWA DANDA MALA PAPA KLESA WINASA YA HRAH HUM PHAT. OM HRING SRING ANG UNG MANG, SARWA PAPA PATAKA WINASA YA HRAH HUM PHAT. OM SIDDHI GURU SROM SARASAT, OM SARWA WIGHNA YA NAMAH, SARWA KLESA SARWA ROGA, SARWA SATRU SARWA PAPA WINASA YA NAMAH SWAHA. Genta terus berbunyi, sekar dibuang pada banten prayascitta. Kemudian ambil sekar yang baru, mantra :
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 2 0

OM I, BA, SA, TA, A, SARWA MALA PRAYASCITTA YA NAMAH SWAHA. OM SA, BA, TA, A, I, SARWA PAPA PATA KALARA ROGA WIGHNA PRAYASCITTA YA NAMAH SWAHA. OM A,TA,SA,BA, I, SARWA KLESA DASA MALA GELEH PATALETEH PRAYASCITTA YA NAMAH SWAHA. (Genta ditaruh, sekar dimasukkan pada cengkir gading).

Proses mohon tirta prayascitta selesai. Mantram: OM PRAYASCITA KARE YEGI, CATUR WARNA WICINTAYET, CATUR WAWTRANCA PUPADYAM, ANG GRENG RENG BYA STAWA SAMAM. OM AGENI RAHASIA MUKAM MUNGGUH BUNGKAHING HATI ANGESENG SALUWIRING DASA MALA, TAKA GESENG, GESENG, GESENG. OM PRAYASCITA SUGIYAMASTU Buhu-buhu Mantram: OM SWETA TIRTANCA NITYAM, PAWITRAM PAPA NASANAM, SARWA ROGASCA NAGASCA, SARWA KALI KALASU WINASANAM. OM RAKTA TIRTANCA, OM KRESNA TIRTANCA, OM SARWA TIRTANCA, YAWE NAMO NAMAH SWAHA. Tepor pada isuh-isuh Mantram : OM ANTIGANING SAWUNG, PENGAWAKANING SANG HYANG GALA CANDU, SAGILINGAN KALISAKAKENA LARA ROGA MALA PETALA KABEH. OM SAH ASSET NAMAH. OM BAM BAMA DEWAYA, ANGIBERAKEN LARA ROGA PAPA KLESA MALA WIGNA SARWA DEWA-DEWI KABEH. OM SRI JAWE NAMO NAMAH SWAHA. Tetebas MANTRAM: OM RAGA WETAN ANGAPUSAKEN BALUNG PILA PILU, ANGAPUSAKEN OTOT PILU, DEN KADI LENGENGING SHANG HYANG SURYA MANGKANA LENGGEING ANGAPUSAKEN KANG TINEBUS-TEBAS. OM SAMPURNA YA NAMAH SWAHA. Isuh-isuh Mantram: OM SANG HYANG TAYA TANPA NETRA, TANPA CANGKEM, TANPA KARNA, SANG JATI SUKLA NIRMALA, SIRE MANGISUH-ISUHING SARWA DEWATA, ANGILANGAKEN SARWA BUTHA DENGEN KALA RING PADA BHATARA KABEH, BYAH TA KITA SAKING KULIT RING BALUNG RING SUSUM, MANTUK TA KITA MARING JIPANG SABRANG MELAYU.
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 2 1

Ngamargiang banten prayascitta Dalam banten prayascitta terdapat banten perlengkapannya yang disebut eteh-eteh prayascitta antara lain: pangresikan / pasucian, penyeneng, dsb. Di samping itu terdapat juga lis dari janur. lis ada dua jenisnya : Lis alit dan Lis gede (ageng). kedua lis tersebut memakai mantram yang berbeda. hati-hatilah. Berikut ini penggunaan masing-masing. Jika memakai Lis gede, maka ngamargiang nya sbb: Mengambil Lis Asapi di atas pasepan/dupa, kemudian mantrani: OM PUKULUN PANGADE GANING JANUR KUNING, SIWA RINING GITING GURU, TURUN UTUSAN HYANG BHATARA DEWA, KALEBETANING SARWA DEWATA, ANGILANG AKEN MALA PAPA PATAKA GELEH SARIRANYA, OM SIDDHI RASTU NAMA SIWA YA. Selanjutnya: Ambil pisau, pegang dengan tangan kiri, pukul-pukulkan pisau pada badan Lis 3 kali, kemudian tali pengikat badan Lis dipotong sehingga Lis menjadi udar (badan serta ujung Lis menjadi mekar terurai). Selanjutnya Lis digoyang-goyang dalam keadaan berdiri (bahasa Bali: mangosokang Lis) diiringi mantra: OM PUKULUN MANGADEG SIRA JANUR KUNING, TUMURUN DEWA SIWA ANGADEGAKEN LIS, BUSUNG MAREKA MARINGGIT, WINASTU DENIRA DEWA SIWA, MAERON SARWANING LALUWES, MAWOH RATNA KOMALA WINTEN, MAWAT MAS TANPA TUNA, YA TA ANGGONING HULUN, ANGILANGAKEN LETEH LETUH, KASUDA DENIRA DEWA SIWA. WASTU PARIPURNA YA NAMAH SWAHA. Kemudian ujungnya Lis dimasukkan pada tirta prayascitta dalam sangku/ stoples yang ada di depan Pamangku manggala, sirat-siralkan pada banten prayascitta sebanyak 3 kali diiringi dengan Astra mantra: OM UNG HRAH PHAT ASTRA YA NAMAH OM ATMA TATTWATMA SUDDHA YA MAM SWAHA OM OM KSAMA SAMPURNA YA NAMAH OM SRI PASUPATAYE HUM PHAT OM SRYAM BHAWANTU, SUKHAM BHAWANTU, PURNAM BHAWANTU. (Lis masih dipegang/belum ditaruh).
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 2 2

Memercikkan tirta dengan Lis Mantram : OM JRENG IRENG SABUH ANGADENG ANGILANGAKNA SARWA KALAN IRA SANG LILISLISAN. OM SABUR SVETA, SABUR RAKTA, SABUR PITA, SABUR KRESNA, SABUR MANCA WARNA, SARWA KARYA PRAYASCITA YA SUCI NIRMALA YA NAMO NAMAH SWAHA. Selanjutnya: Sambil mengambil kakosok (bantennya Lis gede), banten dimantrani: OM TRENA TARU LATA, KABARETAN, KALINUSAN DENING ANGIN, ANGAMPUHANG MALA WIGHNA. OM SIDDHIR ASTU YA NAMAH SWAHA. Ambil isinya banten kakosok, taburkan pada banten prayascitta. (Lis ditaruh pada banten prayascitta). Ambil Pangresikan /Pasucian Prayascitta Asapi di atas Pasepan / Dupa, lalu mantrani: OM PUKULUN BHATARA SAKTI KATUR SARWA DODOT RANGKEP KALIH HYASAN PUSPA DEWA DEWI YA NAMAH SWAHA. Kemudian ambil semua isi Pangresikan/Pasucian (Tepung Tawar, Segau, dsb) mantrani: OM SAJNANA HASTA SASTRA EMPU SARINING WISESA, TEPUNG TAWAR AMUNAH AKEN, SEGAWU ANGLUNGSUR AKEN SA AKWEHING SEBEL KANDEL LARA ROGA BHAKTANMU. Isi Pangresikan ditaburkan pada Tirta Prayascitta. Ambil Sajen Penyeneng di Atas Prayascitta Asapi di atas Pasepan/Dupa, lalu mantrani: OM PUKULUN KAKI PENYENENG NINI PENYENENG, KAJENENGANA DENIRA BHATARA BRAHMA, BHATARA WISNU, BHATARA ISWARA, BHATARA SURYA CANDRA LINTANG TRENGGANA. OM SRI WE NAMO NAMAH SWAHA. Ambil beras yang ada pada Sajen Penyeneng, taburkan 3 kali diiringi mantra: OM HYANG DEWA ME SWAHA. Ambil Benang (Lawe) Tetebus, asapi di atas Pasepan /Dupa, kemudian mantrani; OM RAGAWETAN, ANGAPUSAKEN BALUNG PILA PILU, ANGAPUSAKEN OTOT PILA PILU, DEN KADI LANGGENGING SANG HYANG SURYA, MANGKANA LANGGENGING ANGAPUSAKEN KANG TINEBAS-TEBAS.
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 2 3

OM KSAMA SAMPURNA YA NAMAH SWAHA. (Benang/Lawe Tetebus dibuang ke depan). Ambil Padma (semacam Sesirat Tirta) Padma dimasukkan pada Tirta Prayascitta Cengkir, siratkan pada Banten Prayascitta sebanyak 3 kali, mantra : OM SRYAM BHAWANTU, SUKHAM BAWANTU, PURNAM BHAWANTU, OM KSAMA SAMPURNA YA NAMAH SWAHA. (Padma dan Tirta Cengkir ditaruh kembali). Mengayabkan Banten Prayascitta. Ambil Lis, pegang dengan sikap mengayabkan, ayabkan Banten Prayascitta 3 kali, mantra : OM SIDDHIR ASTU TAT ASTU ASTU YA NAMAH SWAHA. Proses ngamargiang Banten Prayascitta selesai, dalam hal ini memakai Lis Agung (Gede). Jika Memakai Lis Alit (Lis Amu-amuan /Bebuu), maka pemakaiannya sebagai berikut: Mengambil Lis Asapi di atas Pasepan / Dupa, kemudian mantrani: OM PUKULUN BHATARA SAMBU, ANGLISIN SARAJA KARYA, AJA AMIROGA RING HULUN, POMA, POMA, POMA. Kemudian Lis dimasukkan pada tirta prayascitta cengkir gading, siratkan sebanyak 3 kali pada banten prayascitta. (Lis ditaruh kembali di tempatnya). Ambil pangresikan / pasucian prayascitta asapi di atas pasepan / dupa, lalu mantrani: OM PUKULUN BHATARA SAKTI KATUR SARWA DODOT RANGKEP KALIH HYASAN PUSPA DEWA DEWI YA NAMAH SWAHA. Kemudian ambil semua isi pangresikan/ pasucian (Tepung Tawar, Segau, dsb) mantrani: OM SAJNANA HASTA SASTRA EMPU SARINING WISESA, TEPUNG TAWAR AMUNAHAKEN, SEGAWU ANGLUNGSURAKEN SA AKWEHING SEBEL KANDEL LARA ROGA BHAKTANMU. Isi pangresikan ditaburkan pada tirta prayascitta. Ambil sajen penyeneng di atas prayascitta asapi di atas pasepan/ dupa, lalu mantrani: OM PUKULUN KAKI, PENYENENG NINI PENYENENG, KAJENENGANA DENIRA BHATARA BRAHMA, BHATARA WISNU, BHATARA ISWARA,
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 2 4

BHATARA SURYA CANDRA LINTANG TRENGGANA. OM SRI WE NAMO NAMAH SWAHA. Ambil beras yang ada pada sajen penyeneng, taburkan 3 kali diiringi mantra: OM HYANG DEWA ME SWAHA. Ambil benang (Lawe) tetebus, asapi di atas pasepan/ dupa, kemudian mantrani; OM RAGAWETAN, ANGAPUSAKEN BALUNG PILA PILU, ANGAPUSAKEN OTOT PILA PILU, DEN KADI LANGGENGING SANG HYANG SURYA, MANGKANA LANGGENGING ANGAPUSAKEN KANG TINEBAS TEBAS. OM KSAMA SAMPURNA YA NAMAH SWAHA. (benang/lawe tetebus dibuang ke depan). Ambil Padma (semacam sesirat tirta) Padma dimasukkan pada tirta prayascitta cengkir, siratkan pada banten prayascitta sebanyak 3 kali, mantra : OM SRYAM BHAWANTU, SUKHAM BAWANTU, PURNAM BHAWANTU, OM KSAMA SAMPURNA YA NAMAH SWAHA. (Padma dan Tirta Cengkir ditaruh kembali). Mengayabkan banten prayascitta Ambil Lis, pegang dengan sikap mengayabkan, ayabkan banten prayascitta 3 kali, mantra : OM SIDDHIR ASTU TAT ASTU ASTU YA NAMAH SWAHA. Proses ngamargiang banten prayascitta memakai Lis alit (Lis amu-amuan atau Bebuu) selesai. Selesai acara mohon tirta prayascitta dan ngamargiang banten prayascitta, maka diteruskan dengan acara ngalukat. CATATAN : TENTANG TIRTA Memperbanyak Tirta Tirta Panglukatan dibagi dua; Sebagian tirta panglukatan dalam kendil (sangku /stoples) ditaruh agak ke hulu berdampingan dengan tirta dasar pamujaan. Sebagian tirta panglukatan yang lainnya dituangi sedikit-sedikit sebanyak 3 kali tirta prayascitta cengkir gading, sehingga tirta panglukatan ini berubah menjadi tirta prayascitta. Sebaliknya tirta prayascitta cengkir gading dituangi kembali tirta prayascitta tadi. jadi saling tuang-menuangi, Sehingga kita memiliki 2 tirta prayascitta, yaitu ; 1. Tirta prayascitta dalam cengkir gading 2. Tirta prayascitta dalam sangku/ stoples Kita sekarang telah memiliki beberapa jenis Tirta yang masing masing berfungsi berbeda:
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 2 5

Tirta dasar pamujaan;Tirta ini bernama tirta anustana yang penuh dengan prana tetapi belum dapat dipakai sarana penunjang penyucian ke luhur (banten, pelinggih, pratima, dsb). Tirta ini diakhir persembahyangan akan dfcampur dengan tirta wasuhpada. Tirta panglukatan (dalam kendil /sangku) Tirta abhayakala Tirta prayascitta / pabresihan dalam cengkir gading, yang berfungsi sebagai pabresihan ke luhur (banten, pelinggih, pratima, dsb) Tirta prayascitta / pabresihan dalam sangku / stoples untuk ngalukat umat dan untuk persediaan. PENDAHULUAN MAMUJA

PARIKRAMANING PAMANGKU Inilah PARIKRAMANING Kl PAMANGKU PURA tatkala menggelar puja-stawa-mantra dan seha (sontengan) dalam mengantar Persembahyangan Umum pada Pura Parhyangan Sakti yang diamong dan dipangkunya. PENDAHULUAN MAMUJA Ngalinggihang SANG HYANG WIDHI ring padmasana, membayangkan-NYA dengan Astramantra, Utpetti dan Stithi (sikap tangan dewa pratistha dengan sekar). Astramantra, mantra: OM UNG HRAH PHAT ASTRA YA NAMAH. OM ATMA TATTWATMA SUDDHA YA MAM SWAHA. OM OM KSAMA SAMPURNA YA NAMAH SWAHA. OM SRI PASUPATAYE HUM PHAT. OM SRYAM BHAWANTU. SUKHAM BAWANTU, PURNAM BAWANTU. Utpatti, mantra: OM I,BA,SA,TA,A,YA, NA, MA, SI, WA OM MANG, UNG, ANG NAMAH. Stithi, mantra: OM SA, BA, TA, A, I, NA, MA, SI, WA, YA OM ANG, UNG, MANG NAMAH. (Sekar dibuang ke depan, tidak disentil). Menghaturkan Asep Ambil dan angkat pasepan, ayabkan, mantra : OM HYANG, HYANG, HYANG SUKLA PARISUDDHA YA NAMAH, OM ANG BRAHMA SUKLA PARISUDDHA YA NAMAH, OM BRAHMA SUDDHA YA NAMAH SWAHA. Ngalinggihang Bhatara Siwa (Hyang Widhi) ring raga sarira dan mohon panugrahan (menyembah dengan sekar di ubun-ubun, dengan sikap agranasika, ucapkan mantra dalam hati),
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 2 6

Nunas penugrahan kepada Bhatara Siwa, memakai sekar (putih) pegang tangan amusti : OM AM UM MAM SIWA SADHA SIWA PARAMA SIWA RING BAYU SABDA IDEP SUDHANTA NIRWIGHNAM YA NAMAH. OM SIDHI SWAHA YA NAMAH, IDEP DEWA SIWA MALINGGA RING BAHUNTA TANGEN, DEWA SADA SIWA MAILINGGA RING BAUNTA KIWA, DEWA PARAMASIWA MALINGGA RING SIWA DWARANTA, PADA NYUKSMA RING RAGA SARIRANTE KABEH, TUNGGAL SIRA APUPUL KABEH, UMUNGGUH RING TUNGTUNGING PAPUSUH. (sekar taruh dikepala destar belakang) Nunas Penugrahan Bhatara Hyang Guru, memakai sekar tangan amusti: PAKULUN SANG HYANG GURU REKA, SANG HYANG KAWI SWARA, SANG HYANG SARASWATI SUKSMA, GINA LINA SUNG NUGRAHA, SOLAH HULUN ING KAWENANG LAMPAH TAN WIGNA PARIPURNA YA NAMAH SWAHA. OM ANG UNG MANG (sekar taruh dikepala destar belakang) Nunas Penugrahan ring Bhatara Tiga Sakti, memakai sekar tangan amusti: PAKULUN PADUKA BHATARA DURGA, PADUKA BHATARA GURU, PADUKA BHATARA BRAHMA, ANYUSUP RING ADNYANING HENING, BHATARA DURGA MALINGGA RING BONGKOL LIDAH HULUN, BATHARA GURU MALINGGA RING MADYANING LIDAH HULUN, BATHARA BRAHMA MALINGGA RING PUCUKING LIDAH HULUN. OM TRI LINGGA JEMENENG NANENG, OM ANG UNG, ANG UNG, ANG UNG, ANG AH. (sekar taruh dihulu hati ) Memakai Genta Mensucikan Genta Genta dipegang dengan tangan kiri, tangan kanan memegang sekar dipakai memercikkan toya anyar pada Genta sebanyak 3x, mantra : OM UNG WISNU YA NAMAH SWAHA Selanjutnya Genta diukupi asep dengan tangan kiri sambil diputar ke kanan (pradaksina) sebanyak 3 x, mantra : OM ANG DUPA ASTRA YA NAMAH. (sekar disuntingkan pada ujung tangkai Genta) Mantrani Genta Dengan sikap magenta, yaitu Genta dipegang dengan tangan kiri di depan dada (kelima jari mengepal memegang tangkai Genta), sedangkan tangan kanan bersikap dewa pratistha ngagem (memegang) sekar berada di belakang Genta.
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 2 7

(Genta belum dibunyikan), mantra: OM KARA SADHA SIWA STAM, JAGATNATHA HITANG KARAH, ABIWADA WADA NIYAM, GENTA SABDA PRAKASIATE. OM GENTA SABDA MAHA SRETAM, ONGKAREM PARIKIR TITAM, CHANDRA NADA WINDU NADAKAM, SPULINGGA SIWA TATWAMCA.

OM GENTA YUR PUJYATE DEWA, ABAWA-BAWA KARMESU, WIRADA LABDA SANDEYAH, WARAM SIDHI NIRSANG SAYAM. (sekar disuntingkan di ujung Genta) Ngagem Genta. ASEPI : OM DUPA ASTRA YA NAMAH SWAHA. Bunyikan 3 X ( Tik Ning ) ANG, UNG MANG. Selanjutnya Genta ditaruh mantra: OM KANG KASOL KAYA ISWARA YA NAMAH. Pengurip Genta, mantra ; (Sikap magenta ngagem sekar, Genta belum berbunyi) OM ANG KHANG KASOL KAYA ISWARA YA NAMAH SWAHA. OM UNG ANG MANG, SANG HYANG SARASWATI AMAYUNING, SANG HYANG ADNYANA ANGA MRETANING. OM ANG ANG ANG Genta dibunyikan kreneng. 3x. Genta terus dibunyikan, dilanjutkan dengan : Pangaksama Mahadewa (Sikap magenta ngagem sekar), mantra; OM KSAMA SWA MAM MAHADEWA, SARWA PRANI HITANGKARAH, MAM MOCA SARWA PAPEBHYAH, PALAYA SWA SADASIWA. OM PAPO HAM PAPA KARMAHAM, PAPA ATMA PAPA SAMBHAWAH, TRAHI MAM SARWA PAPEBHYAH, KENACIN MAM CA RAKSANTU,
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 2 8

OM KSANTAWYAH KAYIKA DOSAH, KSANTAWYAH WACIKA MAMA, KSANTAWYAH MANASA DOSAH, TAT PRASIDA KSAMA SWA MAM. OM HINA AKSARAM HINA PADAM, HINA MANTRAM TATHA IWA CA, HINA BHAKTI, HINA WREDDHIM, SADA SIWA NAMO STU TE. OM MANTRA HINAM KRIYA HINAM, BHAKTI HINAM MAHESWARA, YAT PUJITAM MAHADEWA, PARIPURNAM TAD ASTUME. (Genta ditaruh, sekar dibuang ke depan). Nguncarang puja mantra Asiwa Sutram : OM UNG RAH PHAT ASTRA YA NAMAH. OM ATMA TATWATMA SUDHAMAM SWAHA OM OM KSAMA SAMPURNA YA NAMAH OM SRI PASUPATI UNG PHAT. OM SRIAM BHAWANTU YA NAMAH OM SUKHAM BHAWANTU YA NAMAH OM PURNAM BHAWANTU YA NAMAH SWAHA Padma Siwa: OM ANTASANA PADMASANA YA NAMAH SWAHA Dewa Prasitha: OM ANG DEWA PRASISTA YA NAMAH Kuta Merta: OM RANG RING SAH PARAMASIWA ADITYA YA NAMAH SWAHA Utpati stithi: OM I BA SA TA A, YA NA MA,SI, WA, MANG ,UANG, ANG. OM SA BA TA I, NA MA SI WA YA, ANG, UNG, MANG. Siwa Sutram OM SIWA SUTRAM YADNYO PAWITRAM, PARAMAN PAWITRAM PROJOPATI, JYOGA YUSYAM BALAM ASTU, TEJO PARAMAN GHUYA. OM TRIGANAM MAKAM, ARIOM KOTI SURYA PRAKARSA, CHANDRA KOTIH REDAYAM ITI WEDA MANTRAM, KARYA PITA DEWA MANTRAM SAD AKSARA, SARWA DEWA PITA SYAMBU BARGO DEWASA DIMAHI.
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 2 9

Tribuana: OM PARAMA SIWA TANGGUHYAM, SIWA TATWA PARAYANAH, SIWASYA PRANATA NITYAM, CANDISAYA NAMASTUTE. NIWIDYAM BRAHMA WISNUCA BHOKTAM DEWAM MAHESWARAH, SARWA WIYADI NALA BHATE, SARWA KARYANTA SIDATAM. OM JAYATE JAYA MUPANYAT, YA SAKTI YA SANOPATI, SIDI SAKALA MAPUNYAT, PARAMA SIWA LABATE. Brahma Wisnu Iswara: OM BRAHMA WISNU ISWARA DEWAM, JIWAT MANAM TRILOKANAM, SARWA JAGAT PRATISTANAM, SARWA ROGA WINUR SITAM, SARWA WIGNA WINA SANAM, WIGNA DESA WINO SANAM, OM NAMO DEWAYA. Nunas lugra ring Parhyangan Sakti (Magenta ngagem sekar, maseha / sontengan): OM PUKULUN PADUKA BHATARA SAKTI, SANE MALINGGA RING PARHYANGAN SAKTI (sebutkan nama Pura yang sedang dipakai bersembahyang) PEDEK TANGKIL SINAMIAN JURU SAPUH PUKULUN PADUKA BHATARA, PACANG NGALUNGSUR TIRTA AMRETA JATI WASUH PADA PADUKA BHATARA, TIRTA PABRESIHAN, TIRTA PANGLUKATAN, WIYADI TIRTA (sebutkan Tirta apa, sesuai dengan adanya sarana banten yang telah disiapkan, umpamanya Prayascitta, maka kita mohon Tirta Prayascitta, dan sebagainya). KENAK PUKULUN PADUKA BHATARA NGAKSI (ANYAKSENI), YANING SIDANING DON, JURU SAPUH DRUWENE PACANG NGALUNGSUR SUWECAN PUKULUN PADUKA BHATARA. OM SIDDHIRASTU YA NAMAH SWAHA. (Genta ditaruh, sekar dibuang ke depan)

Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU

3 0

NGATURANG PEBERSIHAN PARIKRAMANING PAMANGKU Inilah PARIKRAMANING Kl PAMANGKU PURA tatkala menggelar puja-stawa-mantra dan seha (sontengan) dalam mengantar Persembahyangan Umum pada Pura Parhyangan Sakti yang diamong dan dipangkunya. NGATURANG PEBERSIHAN /KRIK KRAMAS Ngetisang banten tirta pebersihan: OM ANG UNG MANG SARAYU PAWITRAM PARAMA SARASWATYAM TIGA JNANA SUKLA YA NAMAH SWAHA. OM APAWITRAM PAWITRANAM, SARWA GANGGA GOTAPIWAH, JAMSTRI PUNDARIKAKSAH, SABAYA BHYANTARA SUCIH. Krik Kramas OM SRI BETARI SAYOGA YA NAMAH, OM SRI SRI BETARI GEGANA MURTAYA YA NAMAH, OM PRATAMA SUDHA, DWITYA SUDHA, TRITYA SUDHA, CATURTI SUDHA, PANCAMI SUDHA, SUDHA SUDHA WARIASTU YA NAMAH SWAHA Betara Mesiram OM APSUDEWA PAWITRA PAWITRANAM, GANGGA DEWI GOTAPIYA, YA METRI PUNDARIKASAH SABAHYA BYANTARA SUCIH. Betara Mebusana OM HAHALIA DRUPADI STATAH, AREMAN DADRI STATAH PANCATANYA SAMARA NITYAM, MAHA PETAKA BUSANAM. OM BUSANA BYONAMAH SWAHA (pakai tigasan) Betara Melukat OM KARAM WINDU SAMYUKTAM DITYA DIYAYA DYOGANI KAMADA MOKSADAM DEWA, OM KARA YA NAMAH SWAHA. OM GANGGA SINDHU SARASWATI, SUYAMUNA NARMADA KAWERI SRAYU,
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 3 1

MAHA SIDI SUTANCE WE MANGGALAM, SANGGAMAM SAMUDRA ARNAWAM, OM SIDHI RASTU NOMO SIDHAM. OM BHUR BHUAH SWAH, MAHA GANGGA PAWITRANI YA NAMO NAMAH SWAHA, OM SIDHI GURU SRONG SAROSAT, OM SARWA PAPA SARWA SATRU, SARWA WIGNA, SARWA KLESA WINASANAM YA NAMAH SWAHA. Betara/i melinggih : OM LINGGIHYANTU SARWATO DEWA, LINGGIYANTU SARWATA DEWA, LINGGIYANTU SARWA DEWANCE, LINGGIYANTU DEWA ASTUTYAM. Nyiratang tirtha ring raga sarira OM PRATAMA SUDHA, DWITYA SUDHA, TRITYA SUDHA, CATUR TI SUDHA. OM SUDHA, SUDHA, SUDHA WARIASTU.

Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU

3 2

ACARA MENGAYABKAN BANTEN PARIKRAMANING PAMANGKU Inilah PARIKRAMANING Kl PAMANGKU PURA tatkala menggelar puja-stawa-mantra dan seha (sontengan) dalam mengantar Persembahyangan Umum pada Pura Parhyangan Sakti yang diamong dan dipangkunya. ACARA MENGAYABKAN (MENGHATUR-KAN) BANTEN SAJIAN KE LUHUR (Dewa Bhatara) Acara mengayabkan banten ke luhur (Dewa Bhatara) Pada acara persembahyangan harian Mengundang Dewa saksi Mengundang Dewa saksi (aspek Hyang Widhi yang menyaksikan haturan banten/sajian). Surya Jagatpati Stawa. (Magenta ngagem sekar), mantra: OM SURYA JAGATPATI DEWAM, SURYA NETRAM TRI BHUH LOKAM, DRUWAM DEWAM MAHA SAKTYAM, BRAHMA SURYA JAGATPATYAM. OM WAHANAM SURYA BHUWANAM, RUPA KRURA NAGA RUPAM , WISNU DEWA MA SARIRAM , SARWA JAGAT PURNA JIWAM. (Genta ditaruh, sekar ditabur ke depan) Penyaksian Banten Puja Sang Hyang Trayodasa saksi. (Magenta ngagem sekar), puja-seha: OM PUKULUN PADUKA BHATARA SIWA, SURYA CANDRA LINTANG TRANGGANA, KASAKSIAN DENIRA SANGHYANG TRAYO DASA SAKSI. IKI MANUSANIRA ANGATURAKEN ..CANANGSARI (Sebutkan sesuai dengan adanya banten) SAKRUNTUTAN IPUN. ASING KIRANG ASING LUPUT, HULUN AMINTA SIH GONG RNA SINAMPURA. APAN AKEDIK HATURAN HULUN, SAMPUN KENENG UPATA DANDA UPADRAWA. RIWUS PADUKA BHATARA AMUKTIAKEN SARI, WEHANA HULUN ANEDA ANUGRAHA, DIRGHAYUSA PARIPURNA RING RAHAYU. OM ANG KSAMA SAMPURNA YA NAMAH SWAHA. (Genta ditaruh, sekar ditebur ke depan) Selanjutnya jika bantennya memakai banten pejati, maka terlebih dahulu ucapkan mantra untuk: daksina, peras dan panyeneng.
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 3 3

Catatan : Satu soroh (satu unit) banten pejati terdiri dari beberapa banten, yaitu : Daksina, Peras, Panyeneng, Ketupat Kelanan dan Ajengan (Sodaan). (Magenta ngagem sekar), puja-seha: Banten Daksina: OM PUKULUN BHATARA WISNU, ALINGGIH HANENG DAKSINA SESANTUN, BHATARA GURU ASUNG ANUGRAHA, SAKALWIRNING PINUJA DENING INGSUN, WASTU PURNA JATI TAN PAMIRUDA, Rl SARIRAN INGSUN. OM SIDDHIRASTU TAD ASTUASTU SWAHA. Banten Peras: OM EKAWARA, DWIWARA, TRIWARA, CATURWARA, PANCAWARA, PURWA PERAS, PRASIDDHA SIDDHI RAHAYU. OM SIDDHIRASTU TAD ASTU ASTU SWAHA. Banten Panyeneng: OM PUKULUN KAKI PENYENENG NINI PENYENENG, KAJENENGANA DENIRA BHATARA BRAHMA, BHATARA WISNU BHATARA ISWARA, BHATARA SURYA CANDRA LINTANG TRANGGANA. (Genta ditaruh, sekar ditaburkan ke depan). Amuktiaken Banten Mesesirat diiringi astramantra Siratkan tirta pabresihan ke arah atas (awang-awang) sebanyak 7 kali. (magenta ngagem sekar) mantra : OM UNG HRAH PHAT ASTRA YANAMAH. OM ATMA TATTWATMA SUDDHA YA MAM SWAHA. OM OM KSAMA SAMPURNA YANAMAH. OM SRI PASUPATAYE HUM PHAT. Dilanjutkan mantra pangraped, yaitu penyempumaan menyeluruh atas kekurangan, baik sarana upakara maupun puja, sebagai berikut: Tri Bhuana Stawa OM PARAMASIWA TANG GUHYAM, SIWA TATTWA PARAYANAH, SIWA SYA PRANATA NITYAM, CANDISAYA NAMO STU TE. NIWIDYAM BRAHMA WISNUSCA, BHOKTAM DEWA MAHESWARAM, SARWA WYADI NA LABHA TE SARWA KARYANTA SIDDHANTAM. JAYATI JAYAM APNUYAT, YASAKTI YA SAM-APNOTI,
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 3 4

SIDDHISAKALA M APNUYAT, PARAMA SIWA LABHATE. Langsung dilanjutkan dengan: Sikap mengayabkan banten diiringi dengan puja angaturaken sari: Mengayabkan ini dibantu oleh seorang Pamangku Pembantu dengan sikap tangan kiri di depan dada sambil memegang dupa yang menyala, sedangkan tangan kanan bersikap mengayab (melambai-lambaikan tangan ke arah depan semacam mempersilakan) bermaksud menghaturkan banten. Sementara itu Pamangku menggala mengiringi dengan menguncarkan mantra. Puja angaturaken sari, mantra : OM HYANG ANGADAKEN SARI, HYANG ANGATURAKEN SARI, HYANG AMUKTI SARI, SARI PAWITRAM YA NAMAH SWAHA. OM PRAPTA PARAME SWARA, OM BHAKTI PARAME SWARA, SUDDHA CANANG BANTEN SARWA SUCI NIRMALA YA NAMAH SWAHA. OM DEWA BHUKTI MAHASUKHAM, BHOJANAM PARAMA SWA AMRETAM, DEWA BHUKTI MAHA TUSTAM, SANGKARA DHARMA LAKSANA YA NAMAH SWAHA. OM DEWA BHOKTRA LAKSANA YA NAMAH SWAHA. OM DEWA TREPTI LAKSANA YA NAMAH SWAHA. OM SWASTI SWASTI SARWA DEWA SUKHA PRADA YA NAMAH SWAHA. (Genta ditaruh, sekar ditaburkan ke depan). Acara mengayabkan banten ke luhur (Dewa Bhatara) pada acara purnama/ tilem Mengundang Dewa saksi Surya Jagatpati Stawa. (magenta ngagem sekar), mantra: OM SURYA JAGATPATI DEWAM, SURYA NETRAM TRI BHUH LOKAM, DRUWAM DEWAM MAHA SAKTYAM, BRAHMA SURYA JAGATPATYAM. OM WAHANAM SURYA BHUWANAM, RUPA KRURA NAGA RUPAM , WISNU DEWA MA SARIRAM , SARWA JAGAT PURNA JIWAM. (Genta ditaruh, sekar ditabur ke depan)

Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU

3 5

Mengundang Dewa Bhatara sesuai dengan tujuan upacara (dalam hal ini purnama/ tilem) Candra Stawa (Magenta ngagem sekar), mantra : OM CANDRA MANDALA SAMPURNA, CANDRA YAMTE PRANAM YATE, CANDRA DIPA PARAM JYOTIR, NAMAS CANDRA NAMO STU TE. SIDDHIRAGA NAMOSTU TE, DHARA GOPATI PADANAM, WIMSAT SAPTA TARANWITA, NAMAS CANDRA NAMO STU TE. KARMA SAKSI JAGAT CAKSUH, SARWA BHARANA BHUSITA, SWETA PANCA KAURUNA, NAMAS CANDRA NAMO STU TE. OM HRANG HRING SAH PARAMA SIWA CANDRA AMRETA YA NAMAH SWAHA. OM UNG CANDRA DEWA MAHA GANGGA AMRETA YA NAMAH SWAHA. (Genta ditaruh, Sekar ditaburkan ke depan).\ Guru Kemulaan (Guru Purwa) Stawa (Magenta ngagem Sekar), mantra : OM DEWA MURTI LOKAM, TRIMURTI TRILINGGA ATMANAM, TRI PURUSHA SUDDHA NITYAM, SARWA JAGAT PRATISTHANAM. OM GURU DEWA GURU PADYAM, GURU DEWA GURU PURWAM, GURU PANTARANAM DEWAM, GURU DEWA SUDDHA NITYAM. OM SARWA WIGHNA WINASANAM, SARWA KLESA WINASANAM, SARWA DUHKHA WINASANAM, MAHA PATAKA WINASANAM. OM BRAHMA WISNU MAHESWARAM, JIWA-ATMANAM TRILOKANAM, SARWA WIGHNA WINASANAM, MAHA UPADRAWA SAMPURNAM. OM ANG UNG MANG SRI GURU YA NAMAH SWAHA, SRI ADI GURU YA NAMAH SWAHA, SRI PARAMA ADI GURU YANG NAMO NAMAH SWAHA. (Genta ditaruh, Sekar ditaburkan ke depan)
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 3 6

Penyaksian Banten Puja Sang hyang Trayodasa saksi. (magenta ngagem sekar), puja-seha: OM PUKULUN PADUKA BHATARA SIWA, SURYA CANDRA LINTANG TRANGGANA, KASAKSIAN DENIRA SANGHYANG TRAYO DASA SAKSI. IKI MANUSANIRA ANGATURAKEN ..CANANG SARI ..(Sebutkan sesuai dengan adanya Banten) SAKRUNTUTAN IPUN. ASING KIRANG ASING LUPUT, HULUN AMINTA SIH GONG RNA SINAMPURA. APAN AKEDIK HATURAN HULUN, SAMPUN KENENG UPATA DANDA UPADRAWA. RIWUS PADUKA BHATARA AMUKTIAKEN SARI, WEHANA HULUN ANEDA ANUGRAHA, DIRGHAYUSA PARIPURNA RING RAHAYU. OM ANG KSAMA SAMPURNA YA NAMAH SWAHA. (Genta ditaruh, Sekar ditebur ke depan) Selanjutnya jika bantennya memakai Banten Pejati, maka terlebih dahulu ucapkan mantra untuk: Daksina, Peras dan Panyeneng. Catatan : Satu soroh (satu unit) Banten Pejati terdiri dari beberapa banten, yaitu : daksina, peras, Panyeneng, ketupat kelanan dan ajengan (sodaan). (magenta ngagem sekar), puja-seha: Banten Daksina: OM PUKULUN BHATARA WISNU, ALINGGIH HANENG DAKSINA SESANTUN, BHATARA GURU ASUNG ANUGRAHA, SAKALWIRNING PINUJA DENING INGSUN, WASTU PURNA JATI TAN PAMIRUDA, Rl SARIRAN INGSUN. OM SIDDHIRASTU TAD ASTUASTU SWAHA. Banten Peras: OM EKAWARA, DWIWARA, TRIWARA, CATURWARA, PANCAWARA, PURWA PERAS, PRASIDDHA SIDDHI RAHAYU. OM SIDDHIRASTU TAD ASTU ASTU SWAHA. Banten Panyeneng: OM PUKULUN KAKI PENYENENG NINI PENYENENG, KAJENENGANA DENIRA BHATARA BRAHMA, BHATARA WISNU BHATARA ISWARA, BHATARA SURYA CANDRA LINTANG TRANGGANA. (Genta ditaruh, Sekar ditaburkan ke depan).

Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU

3 7

Amuktiaken Banten Mesesirat diiringi astramantra Siratkan tirta pabresihan ke arah atas (awang-awang) sebanyak 7 kali. (magenta ngagem sekar) mantra : OM UNG HRAH PHAT ASTRA YANAMAH. OM ATMA TATTWATMA SUDDHA YA MAM SWAHA. OM OM KSAMA SAMPURNA YANAMAH. OM SRI PASUPATAYE HUM PHAT. Dilanjutkan mantra pangraped, yaitu penyempumaan menyeluruh atas kekurangan, baik sarana upakara maupun puja, sebagai berikut: Tri Bhuana Stawa OM PARAMA SIWA TANG GUHYAM, SIWA TATTWA PARAYANAH, SIWA SYA PRANATA NITYAM, CANDISAYA NAMO STU TE. NIWIDYAM BRAHMA WISNUSCA, BHOKTAM DEWA MAHESWARAM, SARWA WYADI NA LABHA TE SARWA KARYANTA SIDDHANTAM. JAYATI JAYAM APNUYAT, YASAKTI YA SAM APNOTI, SIDDHI SAKALAM APNUYAT, PARAMA SIWA LABHATE. Langsung dilanjutkan dengan: Sikap mengayabkan banten diiringi dengan puja angaturaken sari Mengayabkan ini dibantu oleh seorang Pamangku pembantu dengan sikap tangan kiri di depan dada sambil memegang dupa yang menyala, sedangkan tangan kanan bersikap mengayab (melambai lambaikan tangan ke arah depan semacam mempersilakan) bermaksud menghaturkan banten. Sementara itu Pamangku menggala mengiringi dengan menguncarkan mantra. Puja angaturaken sari, mantra : OM HYANG ANGADAKEN SARI, HYANG ANGATUR AKEN SARI, HYANG AMUKTI SARI, SARI PAWITRAM YA NAMAH SWAHA. OM PRAPTA PARAME SWARA, OM BHAKTI PARAME SWARA, SUDDHA CANANG BANTEN SARWA SUCI NIRMALA YA NAMAH SWAHA. OM DEWA BHUKTI MAHASUKHAM, BHOJANAM PARAMA SWA AMRETAM, DEWA BHUKTI MAHA TUSTAM, SANGKARA DHARMA LAKSANA YA NAMAH SWAHA. OM DEWA BHOKTRA LAKSANA YA NAMAH SWAHA.
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 3 8

OM DEWA TREPTI LAKSANA YA NAMAH SWAHA. OM SWASTI SWASTI SARWA DEWA SUKHAPRADA YA NAMAH SWAHA. (Genta ditaruh, sekar ditaburkan ke depan).

Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU

3 9

NGAYAB BANTEN KE SOR PARIKRAMANING PAMANGKU Inilah PARIKRAMANING Kl PAMANGKU PURA tatkala menggelar puja-stawa-mantra dan seha (sontengan) dalam mengantar Persembahyangan Umum pada Pura Parhyangan Sakti yang diamong dan dipangkunya. NGAYAB (MENGATURKAN) BANTEN KE SOR (bhuta kala) Mengundang Bhuta kala (sikap memakai genta) mantra: OM SANG KALA EKAWARA, SANG KALA DWI WARA, SANG KALA TRI WARA, MANUSANIRA ANGATURAKEN, TADAH SAJI RI JENG SANGKALA KABEH MANGDEN SAMPUN KATAMAN SISIP RI SANG KALA TIGA POMA, POMA, POMA. Banten segehan disirati Tirta pangalukatan 3 kali. Selanjutnya: Mengayaban segehan (Sambil magenta, sikap tangan kanan mengayaban), mantra: OM BHUKTYANTU DURGA KETARA BHUKTYANTU KALA MAWANCA BHUKTYANTU SARWA BHUTANAM BHUKTYANTU PISACA SANGGYAM OM SERDAH SERDAH ROBYO NAMAH OM HRIH KACARIK ROBYO NAMAH OM AMERTANGGA ROBYO NAMAH (Genta ditaruh), selanjutnya: Metetabuh Sambil menuangkan Arak, Tuak, Berem hitam, mantra: OM EBEK SEGARA, EBEK DANU, EBEK BANYU PRAMA NANING HULUN.

Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU

4 0

NUWUR DEWA lan NGELINGGIHANG PARIKRAMANING PAMANGKU Inilah PARIKRAMANING Kl PAMANGKU PURA tatkala menggelar puja-stawa-mantra dan seha (sontengan) dalam mengantar Persembahyangan Umum pada Pura Parhyangan Sakti yang diamong dan dipangkunya. NUWUR DEWA / NGELINGGIHANG A Pa De Ku Astra Mantra : (Magenta ngagem Sekar) OM UNG RAH PHAT ASTRA YA NAMAH. OM ATMA TATWATMA SUDHAMAM SWAHA OM OM KSAMA SAMPURNA YA NAMAH OM SRI PASUPATI UNG PHAT. OM SRIAMBHAWANTU YA NAMAH` OM SUKHAMBHAWANTU YA NAMAH OM PURNAMBHAWANTU YA NAMAH SWAHA Padma Siwa: OM ANTASANA PADMASANA YA NAMAH SWAHA Dewa Prasitha: OM ANG DEWA PRASISTA YA NAMAH Kuta Merta: OM RANG RING SAH PARAMASIWA ADITYA YA NAMAH SWAHA Utpati stithi: OM I BA SA TA A, YA NA MA, MANG,UNG, ANG OM SA BA TA I, NA MA SI WA YA,ANG, UNG, MANG. OM LINGHYANTU SARWATO DEWA, LINGHYANTU SARWATA DEWA, LINGHYANTU SARWA DEWANCA, LINGHYANTU ASTUTYAM. Pemujaan sesuai dengan hari raya tersebut. Purnama / Tilem. OM CANDRA MANDALA SAMPURNAM, CANDRA BYOM TE PRANAYANAM, CANDRA ADIPA PARAM JYOTIR, NAMO CANDRA NAMO STUTE. OM SIDHI RAGA NAMO STUTE, DARA GOPATI PADANAM, WIMSAT SAPTO LARANG WITA, NAMAS CANDRA NAMOSTUTE. OM KARMA SAKTI JAGAT CAKSU, SARWA BARANA BUSITAM,
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 4 1

SWITA PANCA KALA RUNA, NAMAS CANDRA NAMOSTUTE. OM KUMUDA ATPALA KASTANGCA, SARWARI DIPA MANGGALAM, DHARMA ADHARMA SAYAM POSYAM, NAMAS CANDRA NAMOSTUTE. OM LOKA YAN TE PRAKASITA, LOKA PUJA SAMAM WITAM, SIWA LOKAM CANDRA DHIPAM, NAMOS CANDRA NAMOSTUTE. OM ASTA ADI ASRAMA NITYAM, ASTA DIPHA WASI KARANAM, ASTA KALA YA SAMPURNA, NAMOS CANDRA NAMOSTUTE. OM HRANG HRING SAH PARAMA SIWA CANDRA AMERTHA YA NAMAH. OM UNG CANDRA DEWA MAHA GANGGA AMERTHA YA NAMAH SWAHA. Galungan / Kuningan OM GIRI MURTI MAHAWIRYAM, MAHA DEWA PRATISTA LINGAM, SARWA DEWA PRANAMYANAM, SARWA JAGAT PATIRTANAM. OM GIRI PATI DIPATAYA NAMAH SWAHA. Saraswati OM SARASWATI NAMASTEBYAM, WARADE KAMA RUPINI, SIDHI RAMBA KARISYAMI, SIDHI BHAWANTU MESADA. OM PRANAMYA SARWA DEWANCA, PARAMATMA NAM EWA CA, RUPA SIDHI PRAYUKTA YA, SARASWATI NAMAM SWAHA. Siwa Ratri. OM NAMASTE GANAPATI, SARWA WIGHNA WINASANTU, SARWA KLESA WINASANTU, NAMA KARYA PRASIDANTAM. Pagerwesi. OM GURU BRAHMA, GURU WISNU, GURU DEWA MAHESWARA, GURU SAKSAT PARAM BRAHMA, TASMAI SRI GURAWE NAMAH.

Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU

4 2

Mendak ngubeng betara PARIKRAMANING PAMANGKU Inilah PARIKRAMANING Kl PAMANGKU PURA tatkala menggelar puja-stawa-mantra dan seha (sontengan) dalam mengantar Persembahyangan Umum pada Pura Parhyangan Sakti yang diamong dan dipangkunya. MOHON BETARA TURUN SESUAI DENGAN PURA YANG BERSANGKUTAN (ISTA DEWATA, UTPETI, STITI/ ADEKU). Mendak Ngubeng. Purwa. OM ISWARA PURWA DESANCA, TEJO MAYA SWETA RUPAM, AMERTHA RAKTA YA SAMPURNAM, SARWA JAGAT YA WICITRAM. OM, OM, PADMASANA YA NAMAH SWAHA, UTPETI MANG, UNG, ANG NAMAH. OM, OM, DEWA PERATISTA YA NAMAH SWAHA, STITI ANG, UNG, MANG NAMAH. OM SANG ISWARA SWETA WARNA YA NAMAH SWAHA. Daksina, OM BRAHMA DAKSINA DESANCA, TEJO MAYA SWETA RUPAM, AMERTHA PITA YA SAMPURNAM, SARWA JAGAT YA WICITRAM. OM, OM, PADMASANA YA NAMAH SWAHA, UTPETI MANG, UNG, ANG NAMAH. OM, OM, DEWA PERATISTA YA NAMAH SWAHA, STITI ANG, UNG, MANG NAMAH. OM BANG BRAHMA RAKTA WARNA YA NAMAH SWAHA. Pascima OM MAHADEWA PASCIMA DESANCA, TEJO PITA MAHA RUPAM, AMERTHA PITA YA SAMPURNAM, SARWA JAGAT PRITISTANAM. OM, OM, PADMASANA YA NAMAH SWAHA, UTPETI MANG, UNG, ANG NAMAH. OM, OM, DEWA PERATISTHA YA NAMAH SWAHA, STITI ANG, UNG, MANG NAMAH. OM TANG MAHADEWA PITA YA NAMAH SWAHA. Utara: OM WISNU DEWA UTARA DESANCA, TEJO KRESNA MAHA RUPAM, AMERTHA KRESNA YA SAMPURNAM, SARWA JAGAT YA WICITRAM. OM, OM, DEWA PERATISTHA YA NAMAH SWAHA, UTPETI MANG, UNG, ANG NAMAH.
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 4 3

OM, OM, DEWA PERATISTA YA NAMAH SWAHA, STITI ANG, UNG, MANG NAMAH. OM ANG WISNU DEWA KRESNA WARNA YA NAMAH SWAHA. Madya : OM SIWA DEWA MADYA DESANCA, TEJO WISWA MAHA RUPAM AMERTHA WISWA YA SAMPURNAM, SARWA JAGAT PRATISTANAM. OM, OM, PADMASANA YA NAMAH SWAHA, UTPETI MANG, UNG, ANG NAMAH. OM ING SIWA DEWA WISWA WARNA YA NAMAH SWAHA. Untuk memuja di Padmasana OM AKASAM NIRMALAM SUNYAM, GURU DEWA BHYOMANTARAM, SIWA NIRWANA WIRYANAM, REKHA OMKARA WIJAYAM. Atau OM NAMA DEWAYA ADHISTHANAYA, SARWA WYAPI VAI SIWAYA, PADMASANA EKAPRATISTHAYA, ARDHANARESWARYAI NAMO NAMAH. Seha Pakulun Bhatara Titiang Premas damuh Paduka Bhatara nunas mangde ledang paduka bhatara tumedun malinggih ring pesamuan agung, seantukan ne mangkin rahinan .premas paduka bhetara mangkin nagturang ring ajeng paduka bhatara sinamian, pinaka Hyun paduka bhatara pada melingge ring pelinggih sowang sowang. OM Prenamya Bhaskara dewam, sarwa klesa winasanam, prenamya aditya Siwartam, bhukti mukti warapradam. Bhuktyang Dewa. Apedeku Astra Mantra : OM UNG RAH PHAT ASTRA YA NAMAH. OM ATMA TATWATMA SUDHAMAM SWAHA OM OM KSAMA SAMPURNA YA NAMAH OM SRI PASUPATI UNG PHAT. OM SRIAMBHAWANTU YA NAMAH` OM SUKHAMBHAWANTU YA NAMAH OM PURNAMBHAWANTU YA NAMAH SWAHA Padma Siwa: OM ANTASANA PADMASANA YA NAMAH SWAHA Dewa Prasitha: OM ANG DEWA PRASISTA YA NAMAH
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 4 4

Kuta Merta: OM RANG RING SAH PARAMASIWA ADITYA YA NAMAH SWAHA Utpati stithi: OM I BA SA TA A, YA NA MA, MANG,UANG, ANG OM SA BA TA I, NA MA SI WA YA,ANG, UNG, MANG. Sarwata Dewa: OM BHUTIYANTU SARWATA DEWAM, BHUKTYANTU TRILOKA STATAH, SAGANAH SAPARI WARAH, SARWAGAH SADASI DASAH, OM SWASTI SWASTI SARWA DEWA SUKA PREDANA YA NAMAH SWAHA. OM DEWA PRATISTA YA NAMAH Seha OM Pakulun paduka bhatara.pada kenak hyun paduka bhatara, pada malingga ring pesamuan agung, puniki premas damuh paduka Bhatara hangaturaken sarining seantukan rahina mangkin .mangde ledang paduka bhatara pada amukti sari,antuk aturan premas paduka bhetara, kirang langkung aturan Titiang / ipun mangde paduka bhatara ngampurayang, nunas premas damuh paduka bhatara mangde kedirgayusan, pada kenak hyun paduka bhatara anodya , hanyaksinin muang hamukti sari katuran premas damuh paduka bhatara. OM Siddhir astu tadastu asta ya namah swaha. Bhuktyang kala ( caru ) Apedeku Astra Mantra : OM UNG RAH PHAT ASTRA YA NAMAH. OM ATMA TATWATMA SUDHAMAM SWAHA OM OM KSAMA SAMPURNA YA NAMAH OM SRI PASUPATI UNG PHAT. OM SRIAMBHAWANTU YA NAMAH` OM SUKHAMBHAWANTU YA NAMAH OM PURNAMBHAWANTU YA NAMAH SWAHA Padma Siwa: OM ANTASANA PADMASANA YA NAMAH SWAHA Dewa Prasitha: OM ANG DEWA PRASISTA YA NAMAH Kuta Merta: OM RANG RING SAH PARAMASIWA ADITYA YA NAMAH SWAHA Utpati stithi: OM I BA SA TA A, YA NA MA, MANG,UNG, ANG OM SA BA TA I, NA MA SI WA YA,ANG, UNG, MANG. OM BHUTA PRATISTA YA NAMAH, OM SANG BANG TANG ANG ING NANG MANG SING WANG YANG, OM DURGHA BUCARI, KALA BHUCARI, BUTHA BHUCARI.
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 4 5

OM BHUKTYANTU DURGHA KETARA, BHUKTYANTU KALA MEWACA, BHUKTYANTU BUTHA BHUTANGGAH, BHUKTYANTU BUTHA BUTHANAM. OM SWASTI SWASTI SARWA BHUTA YA NAMAH SWAHA. Durga Bucari : OM BHUTA PRATISTA YA NAMAH OM SA BA TA, A I, NA MA SI WA YA OM DURGA BUCARI, KALA BUCARI, BUTA BUCARI OM BHUTIAYNTU DURGA KATAR, BHUKTYANTU KALA MEWACA, BHUKTIYANTU BUTHA BUTANGAH, BHUKTIYANTU BUTHA BUTANAM, OM SWASTI SWASTI SARWA BHUTA YA NAMAH SWAHA. Ngaturang Pengaksama. Jagatnatha.: OM KSAMA SWAMAM JAGATNATHA. SARWA PAPA NIRAN TARAM, SARWA KARYA SIDANTHAM, SARWA KARYA SEDAN DEHI PRAMANIA SURESWARAM. OM TWAM SURYAH TWAM SIWA KARAH, TWAM RUDRA BAHNI LAKSANAH, TWAM SARWA GATA KARAH, NAMAH KARAM PRAJAYATE. OM KSAMA SWAMAM MAHA SAKTI, ASTE SWARYAM GUNAT MAKAM, NASAYET PAPANA SANAM SARWA MALOKA DARPANAM PAPA. Ayu werdhi: OM AYU WERDHI YASA WERDI. WERDI PRADNYA SUKHAM SRYAM, DHARMA SENTANA WARDHICA, SANTUTE SAPTA WERDAYAH. Hinaksaram: OM HINAK SARAM HINAK PADAM HINAMANTRAM TATE WANCA, HINA BHAKTI HINAWIDHAM, SADA SIWA NAMOSTUTE Stito Dewam OM YATAM MERU STITO DEWAH, YAWAT GANGGA MAHATALE, CHANDRAKAM GAGANA YAWAT, YAWAT TAT WIJAYA BAWET. OM DHIRGAHAYUR ASTU TATASTU, OM AWIGNAM ASTU TATASTU. OM SUBHAM ASTU TATASTU,
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 4 6

OM SUKAMBHAWANTU, OM PURNAMBHAWANTU, OM SRIYAMBHAWABTU SAPTA WERDHI ASTU TATASTU SWAHA. Panugrahan OM AYU WERDHI YASA WERDI. WERDI PRADNYA SUKHAM SRYAM, DHARMA SENTANA WARDHICA, SANTUTE SAPTA WERDAYAH. OM YATAM MERU STITO DEWAH, YAWAT GANGGA MAHATALE, CHANDRAKAM GAGANA YAWAT, YAWAT TAT WIJAYA BAWET. OM DHIRGAHAYUR ASTU TATASTU, OM AWIGNAM ASTU TATASTU. OM SUBHAM ASTU TATASTU, OM SUKAMBHAWANTU, OM PURNAMBHAWANTU, OM SRIYAMBHAWABTU SAPTA WERDHI ASTU TATASTU SWAHA. Pancak saram OM PANCAKSARAM MAHATIRTAM, PAITRAM PAPANASANAM, PAPA KOTI SAHASRANAM, AGADAM BHAWET SARAGAM.

Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU

4 7

PERSEMBAHYANGAN PARIKRAMANING PAMANGKU Inilah PARIKRAMANING Kl PAMANGKU PURA tatkala menggelar puja-stawa-mantra dan seha (sontengan) dalam mengantar Persembahyangan Umum pada Pura Parhyangan Sakti yang diamong dan dipangkunya. PERSEMBAHYANGAN A. Trisandya Salah satu dari Pamangku Pembantu memimpin Trisandya. mantram bersama-sama diucapkan oleh seluruh umat (Teks sesuai dengan Ketetapan Mahasabha PHDI PUSAT) B. Kramaning Sembah Dipimpin oleh Pamangku Manggala. Hanya Pamangku Manggala yang mengucapkan mantram. Sedangkan peserta sembahyang lainnya hanya diam atau (idak ikut mengucapkan mantram. Atau boleh ikut mengucapkan mantram tetapi dalam hati sehingga tidak terdengar oleg orang lain (Teks sesuai dengan Ketetapan Mahasabha PHDI PUSAT). Sikap tangan: Sikap tangan yang baik pada waktu bersembahyang adalah cakup ing kara kalih yaitu kedua telapak tangan dikatupkan diletakkan di depan ubun-ubun. Bunga atau Kewangen dijepitkan pada ujung jari. Sarana yang disiapkan: Dupa yang sudah menyala, Bunga dan Kewangen. Urut-urutan sembah: Sembah Puyung (tanpa Sekar), mantram : OM ATMA TATTWATMA SUDDHAMAM SWAHA. Menyembah Sang Hyang Widhi sebagai Sang Hyang Aditya. Dengan sarana sekar, mantram: OM ADITYA SYAPARAM JYOTI, RAKTA TEJA NAMO STU TE, SWETA PANGKAJA MADHYASTHA, BHASKARAYA NAMOSTUTE, Menyembah Sang Hyang Widhi sebagai Ista Dewata pada hari dan tempat persembahyangan Ista Dewata artinya Dewata yang ingin dihadirkan pada waktu pemuja memuja-NYA. Ista Dewata adalah perwujudan Tuhan dalam berbagai wujud (manifestasi)-NYA, seperti; Brahma, Wisnu, Iswara, Saraswati, Gana, dan sebagainya. Oleh karena itu, mantramnya bermacam-macam sesuai dengan Ista Dewata yang dipuja pada hari dan tempat itu. Misalnya pada hari Saraswati yang dipuja adalah Dewi Saraswati dengan Mantram Saraswati Stawa, Pada hari lain dipuja Ista Dewata yang lain dengan Stawastawa yang lain pula. Pada persembahyangan umum seperti persembahyangan Purnama /Tilem, Ista Dewata yang dipuja adalah Sang Hyang Siwa yang berada di mana-mana. Stawanya sebagai berikut: sarana kewangen, mantram: OM NAMA DEWA ADHISTHANAYA,
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 4 8

SARWA WYAPI WAI SIWAYA, PADMASANA EKA PRATISTHAYA, ARDHA NARESWARYAI NAMO NAMAH. Menyembah Sang Hyang Widhi sebagai pemberi anugrah sarana kewangen, mantram: OM ANUGRAHA MANOHARA, DEWADATTA-ANUGRAHAKA, ARCANAM SARWA PUJANAM, NAMAH SARWA-ANUGRAHAKA. DEWA-DEWI MAHASIDDHI, YADNYA-ANGGA NIRMALA-ATMAKA, LAKSMI SIDDHISCA DIRGHAYUH, NIRWIGHNA SUKHA WREDDHISCA. Sembah Puyung (tanpa sekar) Mantram: OM DEWA SUKSMA PARAMA ACINTYA YA NAMA SWAHA. Mejaya jaya: OM DIRGAHAYU BALA WERDHI SHANTY KRANAM MRETYUN JAYA SASWATAM, ROGADISAYA DUSTA KUSTA KALASYAM CANDRA PRABHA PASWARAM. RING MANTRAMCE CATUR BUJA TRINAYANAM, WYALO PAWITRAM SIWAN SIDANCA, MRETA DADYA SESUKANG ANGKARAM, DEWAKSAYA WYANSAKAM, SWETAM BERUHAM KARNIKU KARI GATAM. DEWA SURAIH TAT PUJITAM, MRETYU KRODA BALA, MAHA KALA KRITI MAYAM KARPURA RINDHU PRABHA. Ayu Werdhi : OM AYU WERDHI YASA WERDHI, WERDHI PRADNYA SUKHA SRYAN, DHRAMA SENTANA WERDICA. SANTUTE SAPTA WERDAYAH. ( dilanjutkan dengan natab ) ( dilanjutkan dengan metirta )

Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU

4 9

MENURUNKAN TIRTA WASUH PADA PARIKRAMANING PAMANGKU Inilah PARIKRAMANING Kl PAMANGKU PURA tatkala menggelar puja-stawa-mantra dan seha (sontengan) dalam mengantar Persembahyangan Umum pada Pura Parhyangan Sakti yang diamong dan dipangkunya. MENURUNKAN TIRTA WASUH PADA DAN BERTIRTA Nunas dan menurunkan tirta wasuhpada di pelinggih Dengan sikap menyembah tanpa sekardi ubun-ubun, sontengan : OM PUKULUN PADUKA DEWA BHATARA SIWA MURTI SAKTI SUSUHUNAN INGSUN. RIWUS INGSUN MANUSANIRA PADUKA DEWA BHATARA ANGATURAKEN PUJASEMBAH PANGABHEKTI, INGSUN MANUSANIRA NYUWUN ANGLUNGSUR TIRTA WASUH PADAN PADUKA DEWA BHATARA SAKTI, MAKA URIPING BHUWANA AGUNG BHUWANA ALIT, MAKA AMRETANING JANMA MANUSA RING RAT BHUWANA KABEH. MUGIA SADAYA MANUSANIRA SAMI RAHARJA, LUPUT IN PANCABHAYA, LUPUT ING TRIMALA, MUANG DASAMALA, KABEH MOKSAH HILANG, KALEBUR KALAMUKAN DENING TIRTA NIRA DEWA BHATARA SIWA MURTI SAKTI. OM SIDDHIRASTU YANAMAH SWAHA. Selanjutnya: Salah seorang Pamangku pembantu bertugas mengambil tirta wasuhpada, terlebih dahulu dengan sikap menyembah di atas ubun-ubun. Tirta dibawa dengan dijunjung tinggi menuju Pamangku manggala. Tirta wasuhpada dituangkan tiga kali ke dalam stoples/ sangku tirta dasar Pamujaan/ Pabresihan, sehingga Tirta Dasar Pamujaan kini berubah menjadi Tirta Wasuhpada. Tirta Wasuhpada (asli) dengan dijunjung tinggi kembali dibawa dan ditaruh pada Pelinggih semula. Tirta Wasuhpada (campuran) dibawa untuk dicampur /diperbanyak oleh Pamangku Pembantu lainnya menuju Gentong atau Guci atau Genuk yang telah berisi Toya Anyar. Tirta Wasuhpada (campuran) dituangkan tiga kali pada Gentong, dengan demikian Toya Anyar pada Gentong kini telah berubah sifat menjadi Tirta Wasuhpada, Tirta Wasuhpada (campuran) dalam Gentong inilah yang akan dibagikan untuk mentirtai umat. Sedangkan Tirta Wasuh pada dalam Stoples/ Sangku tadi dikembalikan lagi ke Pamangku Manggala. Mertirta Ki Pamangku Manggala terlebih dahulu mertirta
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 5 0

Nyiratang Tirta pada Siwadwara, mantra : OM ANG BRAHMA AMRETA YA NAMAH OM UNG WISNU AMRETA YA NAMAH OM MANG ISWARA AMRETA YA NAMAH Nginum Tirta ping tiga, mantra : OM OM SIWA AMRETA YA NAMAH OM OM SADASIWA AMRETA YA NAMAH OM OM PARAMASIWA AMRETA YA NAMAH Ngeraupang Tirta ping tiga, mantra: OM OM SARIRA PARIPURNAYA NAMAH. ANG UNG MANG GANGGA AMRETA SARIRA SUDDHA PARAMANTEYO YA NAMAH OM ANG KSAMA SAMPURNAYA NAMAH. Nyiratang Tirta ke raga apisan, mantra : OM ATMA RAGA SARIRA PARISUDDHA MAM SWAHA. Masekar ring Kama kiwa tengen wyadin ring Siwadwara, mantra : OM KUSUMAYUDHA DIJAYA NAMAH SWAHA. Memakai Bija, mantra : OM KUNG KUMARA WIJA YA NAMAH. Para Pamangku Pembantu berkumpul untuk mertirta dilayani oleh Ki Pamangku Manggala serta mebija. Seluruh atau sebagian Pamangku Pembantu mulai melayani umat untuk mertirta dan mebija sampai selesai.

Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU

5 1

PARAMA SHANTI PINANDITA PARIKRAMANING PAMANGKU Inilah PARIKRAMANING Kl PAMANGKU PURA tatkala menggelar puja-stawa-mantra dan seha (sontengan) dalam mengantar Persembahyangan Umum pada Pura Parhyangan Sakti yang diamong dan dipangkunya. PENUTUP DAN PARAMA SHANTI PINANDITA MELANJUTKAN PUJA PENGUSAN. Pelaksanaan penutup ini berbarengan dengan pada saat Pamangku Pembantu melayani petirtaan umat. Dengan demikian berakhirnya Upacara semakin cepat. Puja Pinandita.: OM YAYAT MERU SITTO DEWAH, YAYAD GANGGA MAHITALE, CANDRARKA GAGANA TAWAT, TAWATA WIJAYAM BHAWET. OM DHIRGAHAYUR ASTU TATASTU, OM AWIGNAM ASTU TATASTU, OM SUBHAM ASRTU TATASTU, OM SUKHAMBHAWANTU, OM PURNAMBHAWANTU, OM SRYAM BHAWANTU SAPTA WERDHI ASTU TAT ASTU SWAHA. Puja Pengusan. OM BUDHA NIRMALA TANGGYAM, BUDHA TATA PARAYANAH, BUDHA SYA PRANATO NITYAM, CANDITA YA NAMO STUTE. Meketis. OM BUDHA NIWEDYAM, CARU DADAWI AMRETA, KAGRENI YA NAMAH SWAHA. Pralina Puja. (sedana sekar akatih) OM SUKSMA TAYA SANGKANIRA, SUKSMA TAYA PARANIRA, OM AH UNG. (sekare entungang kedepan ) Mrelina Dupa. (sedana sekar akatih) OM DUPA DIPATI YANAMAH SWAHA AH. (ketisin tirta Dupane, baane / apine, pasepane ). Ngayabang Pewedaan OM SADA PINAKA RARAPAN AKASA PINAKA LINGGA PUSPA PINAKA DEWA
Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU 5 2

TIRTA PINAKA HYANG HUNI CIPTA AMORING BAYU SABDE IDEP. Raris metirta : OM SRI SRI AMBHAWANE, SARWA WIGNA WINASAYA YA NAMAH SWAHA. Menutup Genta. Petik 3 x ( Tik Ning ) OM MANG, UNG, ANG. MEMIMPIN PERSEMBAHYANGAN SELESAI. Untuk upacara-upacara lainnya disesuaikan dengan upacaranya, Manusia Yadnya, Bhuta Yadnya. Mohon Tirtanya sama, untuk bhuta, pitra dan Manusia pengastawanya yang bertambah. Om Santhi, santhi, santhi, Om

Gede Dwi Risadianta | PARIKRAMANING PAMANGKU

5 3