ISI KANDUNGAN

Bil. 1 Perkara Jawatankuasa Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (a) Pentaksir Sekolah (b) Penyelaras Dalaman 2 (c) Pemantau Dalaman Profil Sekolah (a) Maklumat Sekolah (b) Maklumat Pengetua (c) Maklumat Pemantau Dalaman 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 (d) Maklumat Pentaksir Sekolah Surat lantikan pentaksir sekolah Minit mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Manual Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah PMR 2008 Kerja Kursus dan Panduan Penskoran 2008 Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus 2008 Jadual & Prosedur Kerja Pentaksiran Surat Makluman kepada ibu bapa/penjaga Rekod Semakan Kerja Kursus Rekod Penyerahan Kerja Kursus Rekod Penyelarasan Kerja Kursus Rekod Pemantauan Kerja Kursus Borang Markah Induk (BMC/1) Borang Skor Individu (a) Tingkatan 3 A (b) Tingkatan 3B (c) Tingkatan 3 C (d) Tingkatan 3 D (e) Tingkatan 3 E (f) Tingkatan 3 F (g) Tingkatan 3 G (h) Tingkatan 3 H 18 (i) Tingkatan 3 I Maklumat kes-kes khas (jika ada) (a) calon menumpang (b) calon pindah (c) calon sakit berpanjangan (d) kes disiplin (e) lain-lain HALAMAN