Anda di halaman 1dari 37

Answers:

Numbers

1. 36
2. 130
3. 17
4. 7
5. 1
6. 7
7. 28
8. 46
9. 80
10. 21
ANSWER.
2. Squares, Square roots, Cubes and Cube roots
1.

(a)

1
125

(b) 2.56
2.

(a) 1.2
(b) 6

3.

(a) 0.7
1
(b) 125

4.

(a) 0.6
(b 24

5.

(a) 4
(b) 27

6.

(a) 0.512
36
11
or1
25
(b) 25

(a)

2
5

(b)

144

(a)

0.04

(b)

22.09

Coordinates
Answer/Jawapan.
1.

(a) (2,0)

(b)

K
xx

2.

(a) 10

3.

(b) 12
(a) 5
(b) 13

4.

S(10, 8)

5.

U( 7 , 4)

6.

P(2 ,7)

7.

(a) (0 , 5)

8.

Y( 24 ,24)

9.

L(2 , 9.5)

10.

a = 12, b = 22

(b) (2 , 5)

LOCI IN TWO DIMENSIONS


1.
2.
3.
4.
5.

B
C
B
D

Locus W
P

Q
.
Locus X

6.

a) Locus of M = the diagonal of PR

.
R

Locus Y

b) ( i ), ( ii ) + ( c )

Locus Y

Locus X

7.
P

Q
Locus Y

Locus X

1.

2.

3.

4.

Bar Charts

Soalan
1

Peraturan Pemarkahan
(a)

20 000 10 atau 2000

12 000

4
8000
100%
100%
20
atau 40 000

20%

35 5 atau 7

97

(b)

Markah

C
a
k
e
s
s
ol
d

18
14
12
2
8
4
S
at
ur
d
a
y

S
u
n
d
a
y

Mon
day
Day

Kedua-dua paksi-x dan paksi-y dilabel betul dengan skala


yang betul.

Bar untuk Saturday


Bar untuk Sunday
Bar untuk Monday

1
1
1

Untuk skala lain, tolak 1 markah daripada jumlah markah


yang diperolehi.

Soalan

Peraturan Pemarkahan

Markah

N
u
m
b
e
r
of
st
u
d
e
nt
s

2
0

1
5

1
0

Grade

Stiap bar betul beri 1 markah

Nu
mbe
r of
boo
ks
Arts
Eng
lish

Scie
nce

Book category

Mat
hem
atic
s

(a)

Setiap bar betul beri 1 markah

(b)

8
100%
40

1
1

20%

Soalan
6

Peraturan Pemarkahan

Markah

RM 80 RM 50

RM 30

60 atau 50

60 50

10

Bar untuk Wednesday

RM 8.00 RM 6.40 atau RM 6.40

RM 1.60
9

10

15 + 5 + 10

30

73

21

Pictogram
ANSWER/JAWAPAN:
1 (a) 600

(b) 75%

2 (a) 30

(b) 33.3%

3. 500 kg
4. 4 000
5. (a) 3 000
6. (a) 30

(b) 3 000
(b) 30 000

7. (a) 60
(b)
Malay

Chinese

Indian

8. (a) 20
(b)

January

February

Mac

April

9. (a) 16

(b)
Scout
Pengakap
PBSM
PBSM
Cadet
Kadet

10.
Aliza

Fauziah

Hadi

Represent

40

books

Mewakili ____________buku

TOPIC: MEAN, MODE AND MEDIAN


Answer/ Jawapan:
1. 2
2. Bus
3. 78.6
4. 19
5. x = 2 or/ atau 6
6. 4
7. 66.67%
8. 11.65
9. p = 3 or/ atau p = 6,7,8
10. 2

11.
(a)
Marks
Markah

Frequency
Kekerapan

(b)

Mode = 4
Mod

12.
(a)
Score/ Skor
1
2
3
4
(b)

Frequency/ Kekerapan
6
3
4
2

Median = 2

ANSWERS
TRANSLATION
5

1. (a) 5
5

4
2.
3

4. (a) 3
4

3 .
5.
6. ( 8 , 8 )

7

(b) 3
5

3. 4
4

(b) 0

7.

5

2

8.
Y
B
3
9.

2
A1
3

D 1
2

C
1B 2
B

1
C
A2
A

3

10. Translation 4
11.
12 .

4

M is a translation of 6
7

L is a translation 2

REFLECTIONS
ANSWERS.
1.

B
A

B
C

Q
2.
B
P
A

C
Q

3
M

4.

5.
M

3
A

2
A 1
-3

-2

-1

-1
-2

6.
A
N

D
D
A
C

7.
M

8.

REFLECTIONS
ANSWERS.
1.
B
A

B
C

2.
B
P
A

Q
A

3
M

4.

5.
M

3
2

A 1
-3

-2

-1

C
1

-1
B

-2

6.
A
B

D
D
A
C

7.
M

8.

.
Answer Enlargement

1. B

3. 45 cm

4. D

5. 18 cm

6. 24 cm

TOPIC: SCALE DRAWING


Answer/ Jawapan:
1. 25 cm
2. n = 2
3. 1 : 1500
4. n = 500
5. 105 m
6. 77 cm
7. B
8.

9.

10.

Skema Jawapan:( Linear Equations )

a)

k + k = 14
2k = 14
14
k=
2
k = 7

b)

18 12 f

= 31
2
2
f + 9 6 f = 31
5 f = 31 9
5 f = 40
40
f =
5
f =8

1.

f +

2n 3n = 4
n = 4
2, a)

3.

n=4

b)

10k = 3 7 k
10k + 7 k = 3
17 k = 3
3
k=
17

a)

12 = 3n
3n = 12
12
n=
3
n=4

2k 2 = k + 3
2k k = 3 + 2

4.

b)

k =5

a)

2x + x = 5 + 7
3 x = 12
12
x=
3
x=4

b)

5. a)

6.

2f 3
2 f = 5
3 3
2f
2 f = 5 + 1
3
12 f 6 f
= 4
3
6 f = 12
12
f =
6
f = 2
7 n + 2n = 45
9n = 45
45
n=
9
n=5

b)

h + 3 = 3 2h + 12
h + 2h = 3 + 12 3
3h = 12
12
h=
3
h=4

a)

3n 2 = 4(n 3)
3n 2 = 4n 12
3n 4n = 12 + 2
n = 10
n = 10

7.

b)

4 p 12 6 = p
4 p p = 12 + 6
3 p = 18
18
p=
3
p=6

a)

3 p + p = 12
4 p = 12
12
p=
4
p=3
3 x + 9 2 x + 1 = 15
3 x 2 x = 15 9 1

b)

x=5

8. a)

5x 4 x = 6 + 3
x=9

b)

p 3p 3 = 9
2p = 9 + 3
2 p = 12
12
p=
2
p = 6

9. a)

2 y + 6 y = 15 1
8 y = 16
16
y=
8
y = 2

b)

4k 3
=1
3 3
6k 4k
1 = 1
3
6k 4k
=2
3
2k = 6
6
k=
2
k =3

a)

5u 3u = 18
2u = 18
18
u=
2
u=9

b)

5t
= 4 +1
3
5t
=5
3
5t = 15
15
t=
5
t =3

a)

2 x x = 6 7
x = 13

2k

10.

11.

b)

3 p 2 = 4(p 3)
3 p 2 = 4 p 12
3 p 4 p = 12 + 2
p = 10
p = 10

12.

a)

b 7b = 1 5
6b = 6
6
b=
6
b =1

b)

6n = n + 10
6n n = 10
5n = 10
10
n=
5
n=2

13. a)

b)

a + 2a = 5 4
3a = 9
9
a=
3
a = 3

6 3k

=k+2
5 5
6 3k
=k+2
5
6 3k = 5(k + 2 )
6 3k = 5k + 10
3k 5k = 10 6
8k = 4
4
k=
8
1
k=
2
Answer:INDICES

1. h g

12

2. 5

3. 16k
m

4. 8s t

5.

24

1
2

6. 4x y

7. 6

8.

3
2

9. k

10.

108

POLYGONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

410O
20O
360O
50O
50O
70O
10O
130O
150O
46O

LOCI IN TWO DIMENSIONS

1.
2.
3.
4.
5.

B
C
B
D

Locus W
P

Q
.
Locus X

6.

.
R

Locus Y

a) Locus of M = the diagonal of PR


b) ( i ), ( ii ) + ( c )

Locus Y

.
7.

Locus X

Q
Locus Y

Locus X

ALGEBRAIC EXPRESSION
ANSWERS/JAWAPAN
1.

2.

(a) 5b 3
(b) xy
(a) 9m + 8
2
(b) x

3.

(a) 4e(1 3f)


(b) 3( x 4)( x + 4)

4.

(a) 6f(1 3g)


(b) (4k + 3)(4k 3)

5.

6.

(a) 2m(2m + 3 x)
(b) ( x + 4)( x + 1)
(a) p(1 q)((1 + q)
(b) (4 r)(p 2)

7.

(v 1)
3mv

8.

1
2mn

5m + 1
3mn

9.

MARKING SCHEME ALGEBRAIC FORMULAE

NUMBER OF
QUESTIONS
1

ANSWER
2p 6 = 5k
2p = 5k + 6
5k + 6
p
= 2

4y 3 = 2y + 2p
4y 2y = 2p + 3
2y = 2p + 3
2p + 3
2
y
=

3n nk = 5F
n(3 k) = 5F
5F
n
= 3k

3p
7p
p

3m2
m2
m

3n 2
2
3n2
n2

= 8m 4p
= 8m
8m
= 7
=p2
p2
= 3
=

p2
3

=m7
= 2m 14
2m 14
3
=

n
7

2m 14
3

3xy
3xy y
y(3x 1)
y

NUMBER OF
QUESTIONS
8

ANSWER
k

= 2p + 2
= (2p + 2)2
= 4p2 + 4

k
k
9

5 5q = n
5 n = 5q
5n
5
=q

10

2s
6p

= 6 6p
= 6 2s
6 2s
= 6

p
11

=y+5
=5
=5
5
= 3x 1

3k
=x
2

or

x
x

12

6a 3b
5a
a

13

= a + 3b
= 6b
6b
= 5

4k + 4 = 3p
4k
= 3p 4
3p 4
4
k
=
3p + 4
4
k
=

3k
4
= 2
3k

+4
= 2

ANSWER
Q1

10

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70