TUGASAN FAU http://ipgm.info.

tm/ipgks/oll/ PASSWORD: User 1234 AMALI Aktiviti 1: Berdasarkan topik sesuatu matapelajaran, hasilkan sekurangkurangnya 5 keping cetakan fotografi dengan menggunakan beberapa teknikteknik pengambaran. (Dengan kata lain, setiap teknik perlu ada 5 keping gambar.)

Aktiviti 2: Lekatkan gambar-gambar yang diambil pada kertas A4, dan taipkan keterangan aspek ciri-ciri dan teknik-teknik pengambilan foto yang digunakan.

ZAI TUTORIAL Berikan definisi strategi, pendekatan, kaedah dan teknik.

html http://busyteacher.com/days-months-calendars.http://themes.com/promo?partner=bing&phrase=Display%20Text%20Ads%20%20kindergarten .pppst.ixl.org/classroom_activitiesvocabulary/monthsdays_of_the_week-worksheets/ http://www.