Mata pelajaran Tahun Masa Tunjang Tajuk Sub tajuk Objektif : Satu

: Pendidikan Kesihatan

: 7.45 - 8.15 (30 minit) : Kesihatan fizikal : Pemakanan : Mengetahui jenis makanan yang berkhasiat : Pada akhir pembelajaran, murid dapat : i) Kognitif - dapat mengenalpasti jenis makanan yang berkhasiat serta menyenaraikan jenis makanan berkhasiat yang lain ii) Afektif - Menunjukkan kerjasama dalam sesi perbincangan : Murid pernah makan makanan-makanan tersebut : Poster, kad gambar makanan, papan tulis, LCD,

Pengalaman sedia ada Bahan bantu mengajar Nilai

: Bertanggungjawab : Belajar cara belajar

Strategi pengajaran

LANGKAH Set Induksi (5 minit)

CIRI STRATEGI Kemahiran maklumat Pembelajaran visual

AKTIVITI 1. Guru menunjukkan poster piramid makanan kepada murid-murid. 2. Menyanyikan lagu ‘makanan sihat’

Langkah 1 (10 minit)

1. Guru menayangkan video berkaitan jenis-jenis makanan. Pembelajaran visual 2. Guru mengedar soalan untuk Kemahiran maklumat perbincangan kumpulan. Kemahiran Aras 1 : Mengenalpasti makanan yang mendengar berkhasiat. Aras 2 : Mengenalpasti ciri-ciri makanan berkhasiat. Kemahiran visual Mengingat Menilai 1. Setiap kumpulan memilih kad gambar makanan secara rawak dan menampal pada ruangan makanan berkhasiat atau tidak berkhasiat di papan putih. 1. Soal jawab berkaitan poster yang ditunjukkan pada permulaan pengajaran. 2. Rumusan

Langkah 2 (10 minit)

Penutup (5 minit)

Mengingat