Anda di halaman 1dari 16

BAB I

CONJUGATE BEAM


Conjugate beam (balok konjugasi) adalah penggunaan bidang momen yang
dijadikan sebagai beban untuk mengetahui defleksi pada balok.
Cara penentuannya :
- Bidang momen diperlukan sebagai beban
EI
- Momen pada suatu titik pada conjugate beam merupakan lendutan dititik tersebut.
Perhatikan balok dengan tumpuan sederhana dibebani dengan beban-beban sebagai
berikut :

Kondisi 1
Bentang sederhana dibebani dengan beban terpusat ditengah bentang

y
c

u
A
u
B


2
Menghitung gaya lintang dan momen :
0 = EMA
-V
B
. L + |
.
|

\
|
EI
PL
4
|
.
|

\
|
2
L
|
.
|

\
|
2
L
= 0
-V
B
.L +
EI
PL
16
3
= 0

EI
PL
V
B
16
2
=


EI
PL
V
V
A
16
0
2
=
= E
0 = E
C
M
-M
C
+ V
A
.
2
L
- |
.
|

\
|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
6 4 4
L L
EI
PL
= 0
-M
C
+
EI
PL L
EI
PL
96 2
.
16
3 2

|
|
.
|

\
|
= 0
M
C
=
EI
PL
EI
PL
96 32
3 3

M
C
=
EI
PL
48
3u
A


3
V = 0
V
A
- D
A
= 0
V
A
= D
A
D
A
=
EI
PL
16
2

D
B
= -
EI
PL
16
2


jadi,
M
C
= y
c
y
c
=
EI
PL
48
3

D
A
= G
A

A
=

EI
PL
16
2

D
B
= G
B

B
= -
EI
PL
16
2


Kondisi 2
Bentang sederhana dibebani dengan beban terpusat tidak tepat ditengah bentang
u
A
u
B


4
M
C
= 0
V
A
.a M
C
= 0
M
C
= V
A
.a

M
C
= a
L
Pb
.
M
C
=
L
Pab

maka:
M
C
=
LEI
b a P . .M
A
= 0
-V
B
.L + ( ) b
LEI
Pab
a a b
LEI
Pab
b
3
2
2
1
3
1
2
1
. |
.
|

\
|
+ + |
.
|

\
|
= 0
-V
B
.L + ( )
LEI
b Pa
a b
LEI
Pab
3 2
3
3
1
2
+ + = 0

V
B
= ( )
2
3
2
2
3
1
2
6
a ab b
EI L
Pab
+ +


M
B
= 0
V
A
.L - ( ) b
LEI
Pab
b b a
LEI
Pab
a
3
2
2
1
3
1
2
1
. |
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
= 0
V
A
.L - ( )
LEI
Pab
b a
LEI
b Pa
3 2
3
3
1
2
+ = 0
V
A
= ( )
EI L
Pab
b a
EI L
b Pa
2
3
3
1
2
2
3 2
+
V
A
= ( )
2
3
2
2
3
1
2
2
b ab a
EI L
Pab
+


5
D
A
=
A
= ( )
2
3
2
2
3
1
2
2
b ab a
EI L
Pab
+
D
B
=
B
= - ( )
2
3
2
2
3
1
2
2
a ab b
EI L
Pab
+

Pembuktian dengan beban terpusat.
Mis : L b a
2
1
= =

A
= ( )
2
3
2
2
3
1
2
2
b ab a
EI L
Pab
+ +
=
( )( )
( ) ( )( ) ( ) | |
2
2
1
3
2
2
1
2
1
2
2
1
3
1
2
2
1
2
1
2
L L L L
EI L
L L P
+ +
= ( )
2
6
1
2
4
1
2
12
1
2
2
8
L L L
EI L
PL
+ +
= ( )
2
2
1
8
L
EI
P

A
u =
EI
PL
16
2
cocok

( )
2
3
2
2
3
1
2
2
a ab b
EI L
Pab
B
+ + = u
( )( )
( ) ( )( ) ( ) | |
2
2
1
3
2
2
1
2
1
2
2
1
3
1
2
2
1
2
1
2
L L L L
EI L
L L P
+ + =
( )
2
6
1
2
4
1
2
12
1
2
2
8
L L L
EI L
PL
+ + =
EI
PL
B
16
2
= u cocok6
Kondisi 3
Beban terbagi rata sepanjang bentangu
A
u
B u
A
u
B


7

EI
ql ql
Mx
ql ql
Mx
x
q
x
ql Mx
dx
qx
dx
qlx
Mx
dx
qx qlx
Mx
Mx
x
q x ql
x
x q Mx x V
M
L
L L
L
A
A
12 6
3 2
3 2
2 2
2 2
2
.
0
2
. . .
0
3 3
2
1
3 3
2
1
0
3 2
2
1
0 0
2
2
1
0
2
2
2
1
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
(

\
|
|
|
.
|
=
(

=
(

=
=
=
= E
} }
}

EI
ql
Mx
12
3
= Mx dijadikan beban.

( )
EI
ql
V
EI
ql
V
L
EI
ql
L V
M
A
B
B
A
24
24
0
12
.
0
3
3
2
1
3
=
=
= +
= E


Jadi,

EI
ql
A
24
3
= u
EI
ql
B
24
3
= u8
Kondisi 4
Beban terbagi rata tidak disepanjang bentang
.

a) du
A
=
( )( )
EIL
x L L x L qdx
6
2 2


u
A
=
( ) ( ) { }
dx
EIL
x L L x L
q
a
a
6
2 2 2
1

}

= ( ){ }dx x Lx L L x L
EIL
q
a
a
2 2 2
2
1
2
6
+
}


= ( ){ }dx x Lx x L
EIL
q
a
a
2
2
1
2
6

}

= ( ){ }dx x Lx Lx x L x L
EIL
q
a
a
3 2 2 2
2
1
2 2
6
+
}

Maka
u
A
= |
2
1
4 3 2 2
4 3
3
2
2
6
a
a
x Lx x L
EIL
q
)
`

+
u
A
= ( ) ( ) ( ) { }
4
1
4
2 4
1
3
1
3
2
2
1
2
2
2
6
a a a a L a a L
EIL
q
+ . . . . . . (1)

u
A
u
B


9
b) du
B
=
( )
EIL
x L x qdx
6
2 2


u
B
= ( )dx x L x
EIL
q
a
a
2
2
1
6

}

= ( )dx x L
EIL
q
a
a
3 2
2
1
6

}

=
( )
dx
x x L
EIL
q
4 2 6
4 2 2u
B
= ( ) ( )
)
`


4
1
4
2 4
1
2
1
2
2
2
2 6
a a a a
L
EIL
q
. . . . . . . . . . . . . . .(2)

Cek/periksa dengan beban merata penuh :a
1
= 0,
2
a = L
u
A
= ( ) ( ) ( ) { }
4 4
4
1
3 3 2 2 2
0 0 0
6
+ L L L L L
EIL
q

u
A
=
EI
qL
24
3
cocok
u
B
= ( ) ( )
)
`


4 4
4
1
2 2
2
0 0
2 6
L L
L
EIL
q

u
B
=
EI
qL
24
3
cocok

u
A

u
B


10
Kondisi 5
Beban merata yang terletak mulai dari tumpuan.
a1 = 0
a2 = L


Maka : u
A
=
EI
qL q
3 3
384

u
B
=
EI
qL
24 384
7
3

Untuk kondisi beban-beban merata yang lain dapat ditentukan sendiri dengan
menggunakan persamaan (1) & (2).

Kondisi 6:
Bentang sederhana dibebani dengan beban momen pada tiap-tiap tumpuan
- Beban momen di tumpuan A


u
A
u
B
u
A u
B


11
0 =

MA
-V
B .
L + L . . |
.
|

\
|
EI
MA
1/3 L = 0
V
B
=
LEI
L MA
6
.
2

V
B
=
EI
L MA
6
.


0 =

MA
V
A .
L - L . . |
.
|

\
|
EI
MA
2/3 L = 0
V
A
=
EI
L MA
3
.


Jadi,
=
A
u
EI
L MA
3
.

=
B
u -
EI
L MA
6
.Kondisi7:
Bentang sederhana dibebani dengan beban momen pada tiap-tiap tumpuan
- Beban momen di tumpuan A
12

0 =

MA
-V
B .
L + L . .
|
.
|

\
|
EI
MB
(2/3 L) = 0
V
B
=
EI
L MB
3
.


0 =

MA
V
A .
L - L . . |
.
|

\
|
EI
MA
(1/3 L) = 0
V
A
=
EI
L MB
6
.


Jadi,
=
A
u
EI
L MB
6
.

=
B
u -
EI
L MB
3
.

u
A
u
B


13
Untuk mempermudah pembaca, seluruh bentuk perputaran sudut () akibat dari
berbagai kondisi beban, maka nilai secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah
ini :

No Kondisi beban Perputaran sudut ()
1.


A
=

EI
PL
16
2

B
= -
EI
PL
16
2


2.

B
= - ( )
2
3
2
2
3
1
2
2
a ab b
EI L
Pab
+

B
= - ( )
2
3
2
2
3
1
2
2
a ab b
EI L
Pab
+

3.

EI
ql
A
24
3
= u
EI
ql
B
24
3
= u
4.u A = ( ) ( ) ( ) { }
4
1
4
2 4
1
3
1
3
2
2
1
2
2
2
6
a a a a L a a L
EIL
q
+
u
B
= ( ) ( )
)
`


4
1
4
2 4
1
2
1
2
2
2
2 6
a a a a
L
EIL
q
14
No Kondisi beban Perputaran sudut ()
5.
u
A
=
EI
qL q
3 3
384

u
B
=
EI
qL
24 384
7
36.
=
A
u
EI
L MA
3
.

=
B
u -
EI
L MA
6
.


7.
=
A
u
EI
L MB
6
.

=
B
u -
EI
L MB
3
.

FIXED END MOMEN (FEM) / MOMEN PRIMER
FEM adalah momen-momen tumpuan terjepit dengan berbagai kondisi beban.
Nilai-nilai FEM untuk berbagai kondisi beban dapat dilihat pada tabel berikut ini :


15
No Kondisi beban Momen Primer (FEM)
1.
M
0
AB =
8
PL
,
M
0
BA = -
8
PL

2.

2
2
2 1 0
L
l Pl
M AB =
2
2
2
1 0
L
l Pl
M BA =


3.
M
0
AB =
12
2
qL
,
M
0
BA = -
12
2
qL

4.

( ) ( )
(

+ =
2
4
3
2 2
1 1
2
4
2
1
2
0
3 4 3 8 6 1
12
l L
L
l
l L l L
L
l qL
M AB
( ) ( )
(

+ =
2
2 2
2
4
2
2
1
4
3
1
2
0
3 8 6 3 4 1
12
l L l L
L
l
l L
L
l qL
M BA16
5.

( )
1 2
2
2
0
2l l
L
Pl
M AB =
( )
2 1
2
1 0
2l l
L
Pl
M BA =

Anda mungkin juga menyukai