Anda di halaman 1dari 8

PENTAKSIRAN ASPEK NILAI DAN SAHSIAH

PSV 3111 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR


MOHD NAZIRUL BIN AHMAD MOHD SAIFUL RIZAL BIN CHE WIL NORAINZATON BT MD KASIM

NUR FARHANA BT ABD MAJID


NUR IDAYU BT SHAMSUDIN 6 PISMP BM/PJ/PSV

Aspek nilai dan sahsiah murid yang dinilai

Amalan nilai-nilai murni

Perbuatan menghormati dan mematuhi arahan

Sifat menghargai hasil kerja sendiri, kumpulan dan rakan sebaya

NILAI
Nilai murni dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang baik, peradaban dan tatasusila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan tuhan.

"Nilai-nilai murni merupakan tanggapan berkenaan perkaraperkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran. Nilai-nilai murni sesuatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama. Memang menjadi tujuan semua agama, untuk membentuk kehidupan penganutnya untuk menjadi baik dan berakhlak mulia" (Wan Mohd. Zahid, 1988)

KEBAIKAN NILAI-NILAI
Menyedari dan menerima kepentingan keharmonian antara manusia dengan alam sekitar Memahami dan menghayati nilai-nilai untuk berakhlak mulia

Memupuk semangat kerjasama

Sentiasa berfikiran positif

Dapat menyelesaikan tugasan mengikut masa yang ditetapkan

SAHSIAH
Definisi sahsiah keperibadian, peribadi: yang utama ialah menuntut ilmu dan melengkapkan proses pembinaan peribadi atau ~ sebagai insan yg terpuji

TUJUAN : Menilai penghayatan amalan nilai murni serta keharmonian hidup murid mengikut norma masyarakat Malaysia

Pentaksiran sahsiah dilakukan secara pemerhatian melalui aspek :

Perkembangan diri

Keamanan dan keharmonian

Demokrasi

CIRI-CIRI
Pemerhatian tidak perlu dilakukan secara serentak untuk semua murid

Pemerhatian secara tidak formal

KEBAIKAN
Murid lebih berani bercakap dan yakin
Menunjukkan minat dalam pembelajaran mereka Murid boleh berinteraksi sesama sendiri , bekerjasama dan bertolak ansur

RUJUKAN
http://nilaimurnihidup.blogspot.com/ http://www.padinno.com/2011/05/pembangunansahsiah.html http://fadzilmahasiswa.blogspot.com/2012/01/bab9-dasar-kurikulum-item-baru.html

Anda mungkin juga menyukai