Anda di halaman 1dari 2

Formula ANALISIS PENYATA KEWANGAN 7. Nisbah jualan atas jumlah aset 1.

Nisbah cepat = tunai + sekuriti boleh pasar + ABT (bersih) liabiliti semasa ATAU = aset semasa inventori belanja terdahulu liabiliti semasa = xx:1 Kemampuan syarikat utk mbayar hutang j/pendek sec pantas @ serta merta 2. Nisbah semasa = aset semasa liabiliti semasa = xx:1 3. Pusing ganti inventori = kos jualan inventori purata* = kali *Inventori purata = inv awal + inv akhir 2 4. Pusing ganti Akaun Belum Terima = jualan bersih jualan tunai purata ABT bersih = kali ** Jika jualan tunai tidak diberi, guna maklumat jumlah jualan bersih sebagai jualan kredit bersih. 5. Purata Tempoh kutipan ABT = 365 hari pusing ganti ABT = hari 6. Nisbah jualan atas aset tetap = jumlah jualan bersih Jumlah aset tetap purata = xx:1 = jumlah jualan bersih Jumlah aset = xx:1 8. Nisbah hutang kepada ekuiti = jumlah liabiliti Jumlah ekuiti = xx:1 9. Nisbah gearan modal = modal saham biasa + rizab Modal pinjaman + modal syer keutamaan = xx:1 10. Margin untung bersih atas jualan bersih = untung bersih x 100% jualan bersih = xx.xx% atau 0.xx:1 11. Pusing ganti aset = jualan bersih aset purata* = kali *aset purata = aset awal + aset akhir 2 12. Pulangan atas aset = pendapatan bersih aset purata* = xx.xx% *aset purata = aset awal + aset akhir 2 13. Pulangan atas ekuiti pemilik = pendapatan bersih ekuiti pemegang saham biasa purata = xx.xx%

14. Perolehan sesaham *** semak dalam buku matrikulasi = pendpatan bersih div saham keutamaan *purata saham biasa diterbitkan = RMxx.xx sesaham biasa *purata = awal + akhir 2 15. Nisbah harga perolehan = harga pasaran seunit saham perolehan sesaham = xx.xx kali 16. Nisbah pembayaran dividen = dividen tunai pendapatan bersih = xx.xx% x 100%

17. Dividen per syer = jumlah dividen tunai jumlah unit syer biasa = RMxx.xx sesyer 18. Nisbah hutang atas aset = jumlah hutang jumlah aset = xx.xx: 1 19. Nisbah hutang atas ekuiti = jumlah hutang jumlah ekuiti = xx.xx : 1 20. Nisbah kali faedah terperoleh = pendapatan sebelum cukai & belanja faedah belanja faedah = xx.xx kali