Anda di halaman 1dari 112

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1

Nguyn Vn Thip

REVIT ARCHITECTURE
PHN MM THIT K KIN TRC XY DNG 3D
Dng cho phin bn 2011-2012
Phn nng cao Tp 1

Tp hp cc bi l thuyt v thc hnh nng cao ginh cho nhng ngi bit phn c bn

H NI 2011

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

Li gii thiu
Tp ti liu ny dng cho nhng ngi hc xong phn c bn ca chng trnh Revit Architecture. Ni dung gm cc bi vit nng cao, bn thn tc gi nghin cu, thc hnh v ng dng thnh cng, ngoi ra cn c cc bi vit hoc tng su tm c trn mng c tc gi bin tp li cho ph hp vi phin bn 2011 v cao hn. C th c mt s bi, phng n thc hin c th cha phi l hay nht, ch l tng, cc bn c th nghin cu v to ra bng cc phng php khc hay hn. Nu c bi no ca cc tc gi trn mng (trong hoc ngoi nc), ngun gc r rng, qua y ti xin php tc gi v r ngun. Bi no khng r rng, ti xin php c ngun: su tm trn mng, mong cc v lng th. y l Tp 1. Cc tp tip theo s c cp nht v bin son. Tc gi: Nguyn Vn Thip. Email: onlineth3d@gmail.com. Web: http://th3d.forumotion.net, http://th3d.blogspot.com. Tel: 0904766850.

I-1

V TR CNG TRNH
(Tc gi: Nguyn Vn Thip)

I-1.1

Xc nh v tr cng trnh

c c d liu v kh hu, thi tit, v tr a l ca cng trnh, chng ta c th xc nh v tr ca cng trnh trn bn th gii. 1. Ra lnh Manage Location.

2. 3. 4. 5. 6.

Hp thoi hin ra. Nhn mc Location. Ti Define Location by: chn Internet Mapping Service (tt nhin phi ni mng). Ti Project Address: g tn a danh vo dng di, g Enter. Nu tn va g khng c trong d liu, s hin ra cc a danh gn ging chn. a danh c hin th theo ta : Latitude: v tuyn, Longitude: kinh tuyn nh hnh di bn tri hoc k hiu mu nh hnh di bn phi.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1

7.

C th cho v , kinh cch nhau bng du phy (,) hoc nhn gi biu tng v r chut n v tr trn bn .

8.

Nhn OK, kt thc lnh.

I-1.2

Xc nh hng cng trnh

Hng ca cng trnh gip chng ta khi render, to nh sng, bng ph hp vi thc a d dng thuyt phc khch hng hn. Khi to d n mi, mn hnh hin khung nhn mt bng Level 1 (cao 1) c bn k hiu ca b hng nhn chnh: East (ng), North (Bc), South (Nam), West (Ty). Ti thanh Properties (c tnh ca khung nhn), mc Orientation (hng nhn), c chn mc nh l Project North (hng Bc ca D n) c ngha l cc hng y ch l so vi hnh v ca d n, khng phi l hng ngoi thc a. Chng ta c th dng hng mc nh ny thit k cng c.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

Khi thit k, cc ng v ra thng cn chnh theo 2 phng thng ng v nm ngang trn mn hnh do khi cng trnh ca chng ta khng phi hng Bc-Nam hoc ng-Ty, vic thc hin thit k s gp kh khn. Chng ta c th xoay hng thc a hng cng trnh lun theo phng thng ng v nm ngang ca mn hnh. Mun cc hng ny tr thnh hng ngoi thc a, lm nh sau: 1. Nhn chn True North ti mc Orientation trn thanh Properties.

2.

Ra lnh Manage Position Rotate True North.

3.

Nhn chut nh hng gc nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1

4.

R chut nh v hng mi (c th g s cho gi tr gc xoay, g Enter), nhn chut.

5.

H thng cc hng c xoay i nh hnh di.

6. 7.

By gi c th thit k bnh thng nhng hng nh s l ng-Nam, Ty-Bc, ng-Bc hoc Ty-Nam. Khi xoay hng thc a, chng ta c cc hng v cng trnh nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

8.

Khi m khung n hn mt bng, nu ti mc Orientation trn thanh Properties nhn chn Project North chng ta s thy cng trnh c hng nh hnh di. Khi thit k lun chn True North cn chnh theo hai phng thng ng v nm ngang.

Cc hng nhn mt ng mc nh theo cc hng East (ng), West (Ty), South (Nam), North (Bc). Nu cc hng ny l cc hng ca cng trnh (Project North), khng phi hng thc a (True North) nh ph trn ni hoc l hng thc a nhng chng ta khng xoay n hng trn thc a c th dng cc mt ng theo cc hng ny. Cc tn ny c th thay i tu . Nu cc hng ny l cc hng thc a, b xoay th mt ng theo cc hng ny khng vung gc vi cng trnh. Chng ta c th to cc hng nhn mt ng theo hng ty . Xem phn Cc khung nhn trong d n.

I-1.3
1.

To hng nhn mt ng cho cng trnh


Ra lnh View Elevation Elavation.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 2. Nhn chut vo v tr cn thit t k hiu.

3. 4. 5.

hoc Esc, kt thc lnh. Nhn Modify Nhn vo k hiu, cc nt kim sot hin ra. Nhn nh du vo vung xc nh hng nhn ph hp, xa hng nhn c.

6.

Nhn tri chut vo hnh tam gic mu en, phm vi nhn hin ra. Nhn vo mi tn, gi v r chut thay i phm vi nhn. Nhng i tng no nm ngoi phm vi nhn s khng hin th trn mn hnh (xem phn Cc khung nhn ca D n trong 3 tp c bn). Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

7.

Cc khung nhn mt ng c a vo danh sch.

8.

i tn khung nhn: Nhn chut m khung nhn cn i tn. Mt ng hin ra. Chng ta c th quan st thy cc li trc to. C th t tn theo cc li trc ph hp vi qui tc bn v k thut kin trc. Nhn phi chut vo tn khung nhn, chn Rename.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 Hp thoi hin ra. G tn mi.

Nhn OK. Ht bi.

I-2

TO D N MU template
(Tc gi: Nguyn Vn Thip)

Khi chng ta thit lp c cc tham s ca D n ph hp cho mt cng trnh v c th lm mu cho cc D n tip theo, c th lu tr n thnh tp mu *.RTE. C hai cch to D n mu: 1. Khi ng d n vi la chn Template. Khi ra nh New Project, h thoi hin ra. Nhn chn phng n Project l p Template nh hnh di.

Sau khi to cc thit lp cn thit, ra lnh Save. Hp thoi hin ra. Ti mc File of Type hin sn kiu tp *.rte.

Nguyn Vn Thip

10

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

2.

t tn tp ti File name v nhn Save. M tp D n thit k. Khi ra lnh New Project, hp thoi hin ra. Nhn chn phng n Project nh hnh di.

Sau khi to cc thit lp cn thit, ra lnh Save As. Hp thoi hin ra. Ti mc File of Type chn kiu tp *.rte.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 11

t tn tp ti File name v nhn Save. Vic s dng tp mu c gii thiu ti phn To D n mi. Ht bi.

I-3

CHUYN CC TIU CHUN T D N NY SANG D N KHC


(Tc gi: Nguyn Vn Thip)

Cc tiu chun ca D n gm nhiu thit lp v mu th vin cho rt nhiu i tng khc nhau. thit lp nhng tiu chun ny cng mt nhiu thi gian, chng ta c th tn dng cng c chuyn tip Transfer Project Standards ca Revit nhp tiu chun t d n ny sang D n khc.

I-3.1

L thuyt chung

iu kin ban u: M d n ngun v D n ch. 1. Chuyn khung nhn hin hnh thnh khung nhn ca D n ch. 2. Ra lnh: Manage Settings panel Transfer Project Standards.

Nguyn Vn Thip

12 3.

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao Hp thoi hin ra.

4.

5.

6.

Copy From: chn tp d n ang m, c thit lp cn cho d n ang lm. Nu c hn hai d n c m th nhn mi tn chn. Nu ch c d n gc v d n ch c m th tn mc nh ti ny l d n gc. Nhn chn cc mc cn chuyn vo. Check All: nt tr gipus nhn chn tt c cc mc. Check None: xa du chn tt c cc mc. Nhn OK, qu trnh chuyn giao din ra. Hp thoi tip theo hin ra.

Ni dung hp thoi thng bo c mt s kiu thit lp c (trng tn) nhng c s khc bit (ni dung). Ti y c th chn cch x l: Nhn nt Ovewrite: ghi ln. Nhn nt New Only: ch nhp nhng thit lp mi. Kt qu cc thit lp c chuyn t tp gc sang tp chng ta ang thit k. 7.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 13

I-3.2

V d vi hai D n Project - Project

minh ha cho phn l thuyt v gip cc bn hiu c th hn cng dng ca vic ny ti xin ly v d trnh by di y. Chng ta c tp d n biet-thu-3, c k hiu th vin cao nh hnh di.

Tp d n nhap1 ch c k hiu cao mc nh.

Chng ta mun c k hiu nh tp biet-thu-3 nhng khng c p th vin v khng t mun to tp th vin (tit kim thi gian), chng ta dng cng c Transfer Project Standards nh trn. Nguyn Vn Thip

14 1. 2. 3.

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao M tp biet-thu-3 . M tp nhap1. Kch hot khung nhn mt ng ca tp nhap1.

4. 5. 6.

Ra lnh Transfer Project Standards. Ti hp thoi Select Items To Copy, nhn nh du Level Types. Nu khng bit n nm u, c th chn tt c cc mc. Nhn OK.

7.

Ti hp thoi tip theo, nhn chn New Only. Qu trnh chuyn giao din ra thnh cng.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 15 8. Khi thay i mu k hiu, chng ta c mu nh tp biet-thu-3.

9.

Kt qu nh hnh di.

I-3.2.1 Chuyn i t D n sang tp Th vin Project Family


Trong phn ny ti ly v d m mi ngi cng ang cn l vt liu Material trong Family. Trong D n, cc mu vt liu rt y nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

16

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

Nhng trong Family rt ngho nn.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 17 Chng ta cng tin hnh chuyn cc mu vt liu t tp d n vo tp Family. M tp d n bt k hoc tp to thm nhiu mu vt liu mi ngoi cc mu mc nh v d nhap1. M tp th vin ang thit k v d cot. Kch hot khung nhn ca tp cot. Ra lnh Transfer Project Standards.

1. 2. 3. 4.

5.

Ti hp thoi Select Items To Copy, nhn nh du Material. Nhn OK.

6.

Ti hp thoi tip theo, nhn chn New Only. Qu trnh chuyn giao din ra thnh cng.

Nguyn Vn Thip

18 7.

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao Khi chn vt liu ti tp Family, chng ta c nh Project.

Ht bi.

I-4

DNG CNG TRNH TRONG REVIT T BN V ACAD HON CHNH


(Tc gi: Nguyn Vn Thip)

I-4.1

NHP BN V T AUTOCAD

Chng ta s dng cc bn v AutoCAD 2D trong cc trng hp sau: 1. Dng cc bn v AutoCAD 2D lm c s thit k cc m hnh 3D trong Revit. 2. Dng cc b v AutoCAD 2D lm cc hnh v m t trong khung nhn chi tit n Detailing View.

I-4.1.1 Chun b bn v AutoCAD


Trong AutocAD, mt bn v (file) c th cha nhiu khung nhn, c th c mt ng, mt bng, bn v chi tit. Mun s dng cc bn ny a vo trong Revit, chng ta phi tch mi khung nhn (t giy) thnh mt tp ring. V d, trong hnh di l cc bn v trong AutoCAD.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 19

Mun ly hnh trch a vo khung nhn Detailing View trong Revit, phi lm nh sau: 1. 2. M bn v AutoCAD. Dng lnh Edit Copy (Ctrl+C).

3.

Nhn chn cc i tng cn xut thnh tp mi.

Nguyn Vn Thip

20 4. 5.

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao Ra lnh New to bn v mi. Ra lnh Edit Paste (Ctrl+V).

6.

Dn hnh va copy vo, chn im t l 0,0. Kt qu nh hnh di.

7. 8.

Ra lnh Save, lu tr bn v. i vi cc bn v mt bng tng, mt ng cng lm tng t.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 21

I-4.1.2 Khi ng lnh nhp bn v


1. 2. M khung nhn mt bng, mt ng hoc Detailing View. C hai cch a bn AutoCAD vo: Ra lnh trn Ruy bng: Insert Import CAD. Lnh ny to ra bn v 2D mt bng tng, cc i tng tr thnh ca Revit, khng lin kt vi tp AutoCAD na (hnh di bn tri). Ra lnh trn Ruy bng: Insert Link CAD. Lnh ny to ra bn v 2D mt bng tng, cc i tng lun lin kt vi tp AutoCAD. Nu mt tp CAD, cc i tng ny khng hin ra. (hnh di bn phi).

3.

Hp thoi m ra. Chn tp cn a vo.

Nguyn Vn Thip

22 4.

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao Cc phng n:

Current view only ch a vo khung nhn hin thi thi. o ON ch a vo khung nhn hin thi. o OFF thng s Place at hin ra chn khung nhn s a bn AutoCAD vo. Colors - mu, nhn chn:

o Black and White: en trng. o Invert: gi nguyn nh mu bn ACAD. o Preserve: o mu. Layer cc lp, nhn chn:

o o o

All: nhp tt c cc lp. Visible: chn cc lp c hin th. Specify : sau khi m bn v, hpj thoi hin ra, cho php xc nh li cc lp. Lp no c nh du c a vo,

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 23 Import units - n v nhp vo: Auto Detect: t ng. Ly n v c thit lp t AutoCAD. o Cutstom factor: cho h s. Nu trong AutoCAD v theo t l 1:100, ti Revit mun t l 1:1, gi tr ny cho = 100. o Cn li cc n v nh chng ta bit.

Positioning: v tr, chn cc phng n:

5. 6.

Auto - Center to Center: t ng ly tm bn ACAD trng vi tm khung nhn. Thng chn phng n ny. o Auto - Origin to Origin: t ng ly gc ta trong ACAD trng vi gc ta ca Revit. o Manual - . Dng con tr xc nh v tr t bn ACAD. Nhn Open. Bn v c a vo nh hnh di. o

Di y chng ta nghin cu mt s v d v s dng bn AutoCAD. Nguyn Vn Thip

24

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

I-4.2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

S DNG BN AUTOCAD
M khung nhn mt bng tng 1. Ra lnh Insert Import CAD. Hp thoi hin ra. Ti Import units: chn Custom factor v cho gi tr 200 v bn AutoCAD v theo t l 1:200. Ti Positioning, chn Auto - Center to Center Ti Layers, chn All. Ti Place at, chn Level1. Nhn Open. Sau khi c b ACAD ti mt bng tng, dng lnh Dimension kim tra ti mt n kch thc bt k. Nu thy 2 kt qu ging nhau tc l n v a vo ng t l. Nu sai phi xem li ti Import units.

I-4.2.1 Kim tra t l bn AutoCAD

I-4.2.2 X l bn ACAD trong Revit


1. 2. Nhn tri chut vo bn ACAD. Xa cc lp khng cn thit: Ra lnh Delete Layers.

Hp thoi hin ra. Nhn chut nh du cc lp cn xa.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 25

3.

Nhn OK. Bung cc bn ACAD thnh cc cm i tng: trng hp ny gi nguyn cc cm ca AutoCAD nh cc block, cm kch thc, mt ct, ch c bo ton. Ra lnh Explode Partial Explode.

4.

Bung ton b cc ng nt trong bn ACAD thnh cc i tng ring: Ra lnh Explode Full Explode.

5.

Cho n bn ACAD: Ra lnh VG.

Nguyn Vn Thip

26

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao Ti hp thoai, chn mc Imported Categories, xa du ti tn bn ACAD mun n, nhn OK.

6.

Vic xa, copy, xoay, i cao ging nh cc i tng Revit khc.

I-4.2.3 Dng hnh theo ACAD trong mt bng tng


Khi c bn ACAD lm nn, chng ta c th da vo thit k. Di y ti ch gii thiu mt s vic c th lm. 1. To li trc: Chn cng c . Nhn chut vo ng li trong bn ACAD, ng li c to ra.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 27 2. V tng: Nhn chn ng chun l mt ngoi ca tng nh hnh di.

. Dng cng c Line Bt im vo gc tng trong ACAD nh hnh di.

Ko v bt im ti gc th 2.

Tip tc v cc bc khc vi b dy nh trong ACAD, chng ta c tng bao nh hnh di. Nguyn Vn Thip

28

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

3.

Tng t, c th p dng cho ct, cc tng ngn, ca, ca s, cu thang, thit b v sinh, ni tht v.v Ht bi.

I-5

TCH CC MU TH VIN CA D N HIN HNH THNH CC TP RING


(Tc gi: Nguyn Vn Thip)

Khi chng ta m mt bn v (D n) ca ngi khc gi cho (hoc ti v), trong c rt nhiu m hnh mu m chng ta khng c. Chng ta c th tch chng ra khi bn v (d n) hin thi v lu tr thnh cc tp ring dng sau ny. Cch lm nh sau: 1. Ra lnh Save As Library Family.

2. 3.

Hp thoi hin ra. Th vin lu tr mc nh l Metric Library. C th chn th mc khc.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 29 4. Nhn chn mu th vin cn xut ra ti Family to save.

5.

Ti File name: mc nh l Same as family name tn ging nh tn mu th vin c chn. C th g tn khc.

6.

Nhn Save. Kt qu chng ta c mt tp th vin mi. Ht bi.

I-6

CC PHNG N THIT K DESIGN OPTIONS


(Tc gi: Nguyn Vn Thip)

Sau khi thi t k xong phn chnh ca d n, chng ta dng cc phng n thit k (Design options) thay i mt s phn t hoc b phn ca cng trnh. V d, chng ta c th dng cc phng n khc nhau thay i trong phm vi d n, xem xt v la chn hoc trnh by cho khch hng. Hnh di minh ha hai phng n thit k mi tng thng.

Nguyn Vn Thip

30

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

I-6.1

TO B PHNG N THIT K

Ni chung, qu trnh s dng phng n thit k theo cc bc sau: 1. Xc nh khu vc cn p dng cc phng n khc nhau. V d: chng ta mun b tr phng n thit k cho mt l ca vo ta nh, hai l phn mi. 2. To cc m hnh ca ta nh khng b thay i bi cc phng n. y l khi chnh (main model). V d: chng ta to mng, nn, tng, v cc phn khc khng c nh thay i thit k tr ca vo hoc phn mi (theo v d trn) nh hnh di. Cc phn t ny s c thm vo theo cc phng n thit k khc nhau.

3. 4. 5. 6. 7.

Thit lp phng n thit k cho mi vng xc nh (trong v d l li vo v phn mi). Vi mi thit lp phng n, phi c phng n (primary option). To phng n th hai. S lng cc phng n khng hn ch. To khung nhn cho tng phng n. Kt hp phng n vi m hnh chnh.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 31

I-6.1.1 To b phng n thit k - Design Options Sets


Bt u qu trnh thc hin cc phng n thit k, chng ta phi to b phng n. B phng n l tp hp cc phng n c th tro i cho nhau trong thit k. V d chng ta to mt b phng n cho li i ca ta nh v mt b phng n khc cho phn mi. Trong mi b phng n c phng n gc ( Primary option) v m hoc nhiu cc t phng n thay th (secondary options). 1. Ra lnh Manage Design Options.

2.

Hp thoi hin ra.

3.

Option Set: b phng n. Nhn New: to b mi. Sau khi nhn nt New, b mi c to ra. Xem hnh trn, hp thoi bn phi. Mi ln nhn New, mt b mi c to ra. Tn ca b thng mc nh l Option Set 1, Option Set 2 v.v. o Nhn vo tn b, cc nt chc nng khc hin ra. o Rename: i tn. Hp thoi hin ra:

Nguyn Vn Thip

32

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

4.

o New: cho tn mi. o Nhn OK, kt thc i tn. o Delete: xa b. Option: phng n. Sau khi to b mi, mc ny c kch hot.

New: to phng n th hai (phng n thay th). Mi ln nhn New, mt phng n mi c to ra. Tn ca b thng mc nh l Option 1, Option 2 v.v. o Nhn vo tn phng n, cc nt chc nng khc hin ra. o Rename: i tn. Hp thoi hin ra:

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 33

o New: cho tn mi. o Nhn OK, kt thc i tn. o Delete: xa phng n. Hnh di l cc b v phng n ca mi b c to ra.

5.

Nhn Close, kt thc lnh.

I-6.1.2 Xa b phng n hoc phng n


1. 2. 3. 4. Ra lnh Design Options. Nhn chn tn phng n hoc b phng n p trong hp thoi. Nhn nt Delete. Hp thoi hin ra xc nh c xa hay khng:

Nguyn Vn Thip

34

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

5. 6.

Nhn OK, c xa phng n v ton b hnh khi ca n. Nhn Close, kt thc lnh.

I-6.2

TO HNH KHI CC THNH PHN KIN TRC CA CC PHNG N

Nh trn chng ta bit, khi xy dng m hnh, chng ta xy dng nhng m un khng b nh hng khi thay i phng n trc. Nhng m un thay i theo cc phng n s xy dng sau khi to b phng n v cc phng n trong b . Nhng iu lu khi to m hnh cho phng n: Nhng i tng gn vo i tng ch th nh ca s, ca ra vo, g pho v.v thuc phng n thay i th i tng ch th cng phi nm trong cc i tng thay i theo phng n, ngha l n ph i c to cng vi cc i tng gn vo. C hai cch to m hnh cho phng n: o To ngay trong lc to b phng n v cc phng n. o Sau khi hon tt vic to b phng n.

I-6.2.1 Cho hin th m hnh ca phng n thit k trn m hnh chnh


Trong mt khung nhn, thng m hnh chnh c hin ra vi cc phng n gc ca cc b phng n. hin ra cc phng n khc, chng ta dng lnh VG. 1. Ra lnh bng mt trong cc cch sau: Ruy bng: View Visibility/Graphics Phm tt: VG 2. Hp thoi hin ra. 3. Nhn mc Design Options. Trong ny c hai ct. 4. Design Option Set: b phng n. Nhn chn tn b no, b c hin th trn m hnh. 5. Design Option: cc phng n. Cc phng n ny l a b tng ng chn ti c ct bn. Mc nh l <Automatic> l hin th phng cn to m hnh hoc sa cha. Nu phng n ny, khi nhn chn tn phng n no trn Manage, m hnh ca phng n t ng hin ra.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 35

Nhn chn tn phng cn hin th trn m hnh. Ch c m hnh ca phng n c chn ti y hin th trn khung nhn trong mi thao tc khc.

6.

Nhn OK, kt thc lnh.

I-6.2.2 To m hnh cho cc phng n


Vic dng m hnh c thc hin ngay khi to b phng n hoc sau khi to xong. Ti hp thoi ca lnh VG (xem phn trn), chn phng n hin th m hnh ca cc phng n thit k: <Automatic>. 2. Ra lnh bng mt trong cc cch sau: Khi to xong b phng n, nhn chn trn ruy bng nh hnh di. 1.

Ra lnh Manage Design Options.

Nguyn Vn Thip

36

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao o o Hp thoi hin ra. Trong hp thoi, nhn vo tn phng n. Nhn nt Edit Selected: bin tp phng n chn , tip theo nhn nt Close ng hp thoi.

3.

Tr li mn hnh m hnh, cc m hnh dng b m i. Dng cc m hnh cho phng n mi.

4. 5.

Ra lnh Manage Design Options. Nhn nt Finish Editing kt thc thit k phng n th nht. Kt qu nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 37

6.

Tip tc thit k cho phng n th hai ging nh trn.

7.

Kt qu nh hnh di.

8.

Ra lnh Manage Design Options. Nhn nt Finish Editing kt thc thit k phng n th hai. Trn m hnh li xut hin phng n th nht (phng n gc).

Nguyn Vn Thip

38

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

I-6.2.3 To phng n p
Trn thc t, trong mt phng n thit k li c nhng phng n khc nhau b tr mt s mt s m hnh (khng phi ton b) theo cch khc. Nh vy chng ta khng phi thay ton b phng n ny bng p hng n khc m ch thay i mt phn ca n. to mt phng n con ca phng n , chng ta c th to ra phng n p. Nn xy dng m hnh cho phng n chnh trc sau mi to phng n p. 1. Ti hp thoi ca lnh VG (xem phn trn), chn phng n hin th m hnh ca cc phng n thit k: <Automatic>. 2. Ra lnh Design Options. 3. Nhn chn tn phng n cn to p trong hp thoi. M hnh ca phng n hin ra. V d Ca Vm nh hnh di.

4. 5.

Nhn nt Duplicate. C th to nhiu phng n p t mt phng n. Tn phng n p m nh l Copy of . C th i tn ging nh cc phng n c khc.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 39

6. 7. 8.

Nhn Close, kt thc lnh. Sau khi c phng n p, c th to tip cc m hnh thm vo da trn phng n gc trc . Hnh di minh ha phng n ca vm c snh, da vo phng n ca vm to thm bc tng chn.

Nguyn Vn Thip

40

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

I-6.2.4 Chuyn phng n thit k thay th thnh phng n gc


Khi to xong b phng n, ch c mt phng n c coi l phng n gc ( Primary option), n lun c u tin hin th cng m hnh chnh ti khung nhn gc. Cc phng n khc u c gi l phng n thay th (Secondary options). Chng ta c th chuyn (nng cp) phng n thay th bt k thnh phng n gc, lc ny, phng n gc chuyn thnh phng n thay th. 1. Ra lnh Design Options. 1. Nhn chn tn phng n thay th cn nng cp. 2. Nhn nt Make Primary.

3.

Nhn Close, kt thc hp thoi.

I-6.2.5 Sa m hnh ca phng n


Chnh sa bng mt trong cc cch sau: 1. Cch 1: Ti hp thoi ca lnh VG (xem phn trn), chn phng n hin th m hnh ca cc phng n thit k: nhn chn tn phng n cn chnh sa. Ra lnh Manage Design Options Pick to Edit.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 41 Tip theo nhn chut vo m hnh ca phng n.

2.

Cc m hnh ca phng n khc v mnh chnh m i. Cc m nh c a h h phng n c chn hin r ra sa. C th v thm m hnh mi. Cch 2: Ti hp thoi ca lnh VG (xem phn trn), chn phng n hin th m hnh ca cc phng n thit k: <Automatic>. Nhn Manage, nhn mi tn chn phng n cn chnh sa.

3.

Cch 3: Ra lnh Manage Design Options.

Nguyn Vn Thip

42

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao Hp thoi hin ra. Trong hp thoi, nhn vo tn phng n. Nhn nt Edit Selected: bin tp phng n ch n, tip theo nhn nt Close ng hp thoi.

4.

Tr li mn hnh m hnh, cc m hnh d ng b m i. Dng cc m hnh cho phng n mi. Ra lnh Manage Design Options. Nhn nt Finish Editing trong hp thoi, kt thc sa.

I-6.2.6 Chuyn i tng m hnh thit k t m hnh chnh sang m hnh phng n
Trong mt s trng hp, mt s m hnh c coi l khng thay i trong cc phng n, nhng sau khi xem xt li c coi l s thay i theo mt phng n no . Chng ta s chuyn chng vo m hnh phng n. 1. M khung nhn Main Model c m hnh cn chuyn i. 2. Nhn tri chut vo i tng m hnh. Nhng i tng ph thuc nh ca, ca s, g pho v.v, khng c chn c lp phi chn m hnh ch th nh tng, sn c cha cc m hnh ph thuc ni trn.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 43

3. 4.

Nhn Manage trn ruy bng. Nhn nt Add to Set trn thanh cng c Design Options.

5.

Hp thoi hin ra. Nhn chn b phng n bng nt chn hin ra bn di.

, cc phng n c a b

6. 7.

nh du vo phng n cn chuyn m hnh n. Nhn OK, kt thc lnh. M hnh c chuyn n phng n chn. Khi cho hi n th phng n khc, m hnh s khng hin ra. Nguyn Vn Thip

44

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

I-6.2.7 Chuyn i tng m hnh thit k t phng n ny sang phng n khc


1. 2. 3. Ra lnh sa phng n c m hnh cn chuyn i (xem phn Sa m hnh ca phng n). Nhn tri chut vo i tng cn chuyn. Nhn CTRL+X (Cut), i tng b xa v chuyn vo b nh tm.

4. 5.

Nhn nt , hp thoi hin ra, nhn nt Finish Editing trong hp thoi, kt thc sa phng n va ri. Nhn Close, kt thc hp thoi. Ra lnh sa phng n cn tip nhn m hnh va ct. V d phng n Ca vm nh hnh di.

6. 7.

Ra lnh trn trnh n: Modify Paste Aligned to Same Place. i tng c chuyn n ng v tr ca n ti phng n trc, nhng by gi l phng n khc (hnh di bn phi).

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 45

8.

Nhn nt , hp thoi hin ra, nhn nt Finish Editing trong hp thoi, kt thc sa phng n va ri. Nhn Close, kt thc hp thoi.

I-6.2.8 Chuyn cc i tng m hnh ca phng n thnh cc i tng ca m hnh chnh


Vic ny c thc hin sau khi phng n c chp nhn v s tr thnh thnh phn thit k ca cng trnh, khng cn phng n no khc. 1. Chuyn phng n duyt thnh phng n gc ( Primary Option) bng lnh Make Primary nu n khng phi l phng n gc. Xem phn Chuyn phng n thit k thay th thnh phng n gc. 2. Ra lnh Manage Design Options. 3. Trong hp thoi, nhn chn tn b phng n c phng n cn gn vo thnh m hnh chnh. 4. Nhn nt Accept Primary.

Nguyn Vn Thip

46 5.

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao Hp thoi tip theo hin ra.

6.

Ni dung l C mun xa cc m hnh ca cc phng n thay th ca b phng n ny v xa b phng nn ny hay khng? Nhn nt Yes c, cng vic c thc hin, No khng, kt thc lnh, cng vic khng thc hin. Nhn Close, kt thc lnh. Tt c cc m hnh ca phng n chn c chuyn thnh m hnh chnh. B phng n va ri b xa. Trong hp thoi phng n thit k khng cn b phng n na.

I-6.2.9 Chn i tng khi c cc phng n thit k


Khi c cc phng n thit k, nu ang chnh sa m hnh chnh th khng th chn i tng ca m hnh phng n v ngc li. c th chn cc i tng ca tt c cc m hnh trong khung nhn, chng ta thc hin nh sau: 1. Khi ang m hnh chnh, ti thanh trng thi di y mn hnh xa du ca la chn Exclude Options.

2.

Khi ang sa m hnh phng n, ti thanh cng c xa du ca la chn Active Option Only.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 47

I-6.2.10 Cc i tng khng c a vo phng n thit k


Mt s i tng khng c a vo cc phng n thit k l: 1. Cao tng Levels. Nu chng ta a cao vo bn thit k khi ang to phng n, Revit Architecture s a vo m hnh chnh v n xut hin vi tng mu m. 2. Khung nhn Views. Chng ta khng th thm khung nhn vo phng n, nhng c th to khung nhn p cha phng n thit k. 3. Ch thch chi tit - Annotations and details. Cc i tng ny c a vo m hnh chnh.

I-6.3

CC PHNG N THIT K V CC CNG VIC LIN QUAN

I-6.3.1 Xy dng m hnh chnh khi c phng n thit k


Sau khi to ra mt s b phng n thit k, vic chnh sa phng n thit k c thc hin ti bt k thi gian no nh trn trnh by. Khi hon tt vic sa m hnh ca cc phng n, khung nhn t ng chuyn v m hnh chnh tip tc cng vic. Nu khng t ng chuyn v m hnh chnh, c th lm ti mt trong hai ni nh sau: 1. Nhn nt ti thanh trng thi, nhn chn Main Model (hnh di bn tri). 2. Nhn mc Manage, nhn mi tn, chn Main Model (hnh di bn phi).

I-6.3.2 To khung nhn khi c cc phng n thit k


Khi c cc ph ng n thi t k, cc khung nhn lun c m hnh chnh v m hnh phng n thi t k gc hoc phng n thay th c chn trong lnh VG, ng thi cng khng th ghi cc ch dn ring cho tng phng n thit k trong khung nhn . to c cc khung nhn c cc phng n thit k nh v c th ghi cc ch dn ring cho tng phng n thit k, chng ta nghin cu cch to ra cc khung nhn kiu . 1. To khung nhn ch c m hnh chnh: to khung nhn ch c m hnh chnh, chng ta lm nh sau: To phng n khng c m hnh v a n ln thnh phng n gc. Nu c nhiu b phng n th mi b phi c mt phng n gc rng (khng c m hnh). 2. To khung nhn cho mt phng n:

Nguyn Vn Thip

48

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao To khung nhn p t khung nhn chnh c hin th phng n nh bng lnh: View Duplicate View Duplicate hoc View Duplicate View Duplicate with Detailling. i tn khung nhn. Dng lnh VG, cho hin th m hnh ca phng n chn. Ti khung nhn ny chng ta c th a cc ghi ch, ghi kch thc ca cc i tng m hnh ca phng n v ca m hnh chnh.

I-6.3.3 Phng n thit k vi vic to phng v din tch


1. 2. 3. Vic to v phn vng din tch v cc phng ch thc hin c vi m hnh chnh kt hp vi m hnh ca phng n gc. Trong bng thng k phng cng ch tnh cc phng ca phng n gc. Khi gn tng ca cc phng n thit k vo tng ca m hnh chnh thng ch ni b ngt ri (khng lin mch). khc phc vic ny, nn chuyn bc tng ca m hnh chnh ni vi tng ca phng n thnh tng ca phng n. Ht bi.

I-7

TO TNG KNH GIA TNG GCH


Nguyn Vn Thip Hnh di minh ha bc tng knh nm gia bc tng gch.

Cch lm nh sau: 1. Ra lnh to bc tng chnh nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 49 2. Ra lnh v bc tng khc c b dy nh hn b dy bc tng chnh v ng tm.

3.

Ra lnh Modify Cut Cut Geometry.

4. 5.

Nhn chn bc ch th. Nhn chn bc gn vo.

6.

Nhn Modify, kt thc lnh. Hai bc c gn vo nhau nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

50 7.

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao M khung nhn mt ng, thu nh kch thc ca bc tng nh.

8.

Chn kiu tng l tng knh.

9.

Tip theo cho li v thanh np ty . Kt qu nh hnh di.

10. Nu hai bc tng phng, chng ta c th dng lnh Edit Profile to hnh bc tng knh ty .

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 51

Ht bi.

I-8
1. 2. 3. 4.

TO CA S C HNH DNG BT K
Nguyn Vn Thip Ra lnh New Family. Chn tp mu Metric Window.rtf. M khung nhn Interior (mt trong). Nhn vo hc khot vo tng, chn Edit Sketch thay i hnh dng hc khot.

Nguyn Vn Thip

52

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao 5. Xa hnh ch nht, v hnh bt k, nhn Finish Edit Mode kt thc sa hc, kt qu nh hnh di.

6. Dng cng c Extrusion to khung ca s. 7. V bin dng nh hnh di.

8. Cho gi tr Extrusion = 50.

9. Nhn Finish Edit Mode kt thc to khung ca mt bn trong. 10. M khung nhn ta thy khung ca nh hnh di. Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 53

11. Lm tng t vi mt trong ca khung ca s vi gi tr Extrusion = -50, kt qu nh hnh di.

12. Chn vt liu cho hai khi khung ca s. 13. C th to cc thanh ngang nh hnh di.

14. Tip theo to khi hin th l knh. Nguyn Vn Thip

54

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao 15. Chn mt phng lm vic l Center Front/Back.

16. 17. 18. 19. 20.

Ra lnh Extrusion, cho cc gi tr End v Start Extrusion bng -15 v 15. Chn vt liu l Glass (knh). Lu tr tp. Khi a vo bn v chng ra c ca s nh hnh di. Kt lun: chng ta c th lm cc ca s hnh dng bt k nh trn, van v.v..

Ht bi.

I-9 THIT K HNG RO MT CO


Nguyn Vn Thip Bi ny ti gii thiu cch to hng ro li mt co trong Revit Arch 2011, ty theo phin bn cc bn s dng m suy ra theo tn lnh. 1. Ra lnh v tng: Home Wall Wall.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 55 2. Ti thanh Properties, chn kiu tng l Curtain Wall.

3.

V tng vo v tr t hng ro.

4.

Nhn tri chut vo tng va to. Nhn Edit Type.

Nguyn Vn Thip

56 5.

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao Hp thoi hin ra. Nhn Duplicate to kiu mi, trnh lm hng kiu mc nh.

6.

Cho cc thng s sau nh hp thoi di y:

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 57 7. Nhn OK, cc chn song ngang dc c to ra nh hnh di.

8.

Chng ta c th thay i s chn song bng cch: Nhn tri chut vo hng ro. Cho s thanh ngang v thanh dc nh hnh di.

9.

Cho gc nghing ca cc thanh:

Nguyn Vn Thip

58

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao 10. Thay i bin dng thanh: thay i thanh c bin dng ty , chng ta phi to bin dng bng lnh to Family Profile. Ti v d ny, ti to thanh thp ng knh 5mm c tn l day-5ly. Nhn chn ton b cc chn song ca hng ro. Nhn Edit Type, hp thoi hin ra.

Nhn chn bin dng a vo d n ti dng Profile. Nhn OK, thanh c hnh dng nh chn. Chng ta c th thay i s thanh cho hng ro dy li nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 59 11. B tm panel ti cc : Nhn chn ton b hng ro. Dng lnh Filter chn tt c cc tm panel.

Nhn chn Empty, cc b lm trng, nh vy ta c hng ro nh mun.

Ht bi.

Nguyn Vn Thip

60

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

I-10 TO LAN CAN TRN TNG


Trong bi ny ti ch gi i thiu phn ch tc lan can trn tng. Bc thang v tng c xy dng t trc trn nn RAC 2011. Bi ny da theo bi Railing over a Wall Chng ta c cu thang ngoi tri v tng bao nh hnh di bn tri. Chng ta phi to lan can cm trn tng nh hnh di bn phi.
By http://revitoped.blogspot.com/2008/07/railing-over-wall.html

1.

M khung nhn mt ng v v cc mt phng tham chiu lm c ngt on lan can nh hnh di.

2.

M khung nhn mt bng tng 1, ra lnh Railing to lan can.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 61 3. Cc cng c hin ra. Chn chn lan can l Level1.

4.

Dng cng c Draw, v tng on lan can theo cc ch ngt ti mt phng tham chiu.

5.

Chng ta c 3 on nh hnh di.

6.

Nhn Finish Edit Mode, kt thc lnh. Chng ta c lan can nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

62 7.

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao Nhn tri chut vo lan can, thanh Properties hin ra. Nhn Edit Type. Hp thoi hin ra. Nhn Duplicate to kiu lan can mi.

8.

Nhn Edit ti dng Rail Strucure to thanh ngang. Hp thoi hin ra. Nhn Insert, thm thanh ngang, t tn l Top v Base, cho cao nh hnh di. Hai cao ny tr i nhau s ra chiu cao ca lan can.

9. Nhn OK, tr li h thoi trc. 10. Nhn Edit ti thng s Baluster Placement thit lp cc chn song dc.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 63

11. Hp thoi hin ra. Ti y chn cc thng s nh hnh di.

12. Nhn OK, tr ra hp thoi trc, nhn OK, chng ta thy lan can ch ni t thanh ngang di ln thanh ngang trn.

Nguyn Vn Thip

64

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao 13. By gi x l dc cho cc on. Trc khi cho dc, chng ta o khong cch chnh gia cc thnh tng nh hnh di. chnh ny s l cao ca on lan can cui nm trn on tng cao.

14. Nhn tri chut vo lan can.

. M khung nhn mt bng tng 1. 15. Nhn Edit Path 16. Nhn tri chut vo on u, cho tham s nh hnh di.

17. Nhn tri chut vo on gia. cho tham s nh hnh di (on ny dc).

18. Nhn tri chut vo on cui. cho tham s nh hnh di (on ny nm cao hn).

19. Nhn Finish Edit Mode, kt thc lnh. Chng ta c lan can nh hnh di.

20. M mt bng tng 2. 21. To mt phng tham chiu i qua chnh gia cu thang nh hnh di. Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 65

22. Dng lnh Mirror to lan can bn i din. Mt phng i xng l mt phng va to. Kt qu chng ta c lan can nh mun.

Ht bi.

I-11 T MU NI THT TI KHUNG NHN MT BNG TNG


Nguyn Vn Thip Trong khung nhn mt bng tng, chng ta c th cho hin th mu ni tht bng cch sau: 1. 2. M khung nhn mt bng tng. Ra lnh VG. Hp thoi hin ra.

Nguyn Vn Thip

66

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

3. 4. 5.

Nhn mc Model Categories. Tm Furnture, nhn vo ct Projection/Surface Patterns (mu t b mt ca vt ti hnh chiu). Hp thoi Fill Pattern Graphics hin ra (hnh di bn tri). Nhn vo Color, hp thoi Color (hnh di bn phi) hin ra. Chn mu cn t. Mu ny s t tt c cc ni tht. Nhn OK, tr li hp thoi Fill Pattern Graphics.

6.

Nhn di.

ti Pattern, danh sch cc m t hin ra, nhn chn Solid fill nh hnh u

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 67

7. 8.

Nhn OK, tr li hp thoi ban u, nhn OK, kt thc lnh. Kt qu nh hnh di.

Ht bi.

I-12 TO MI TN SNG
Trong cu to ca mi nh trong Revit ch l mt tm phng. Nh bi To ngi m dng chng ta thy h dng cc thanh song (mullion) ca mi knh lm ngi. Tng t, trong bi ny, tc gi Shaun Van Rooyen (http://revitfamilies.blogspot.com) li dng h thng dm lm tm lp. Cch lm nh sau: 1. Dng lnh New Family, chn tp Metric Profile.rtf, v bin dng nh hn di v lu tr. V d : bien dang mai ton. Nh ni t tp ny sau ny gi ra.

Nguyn Vn Thip

68 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao Dng lnh New Family, chn tp Structural Framing - Beams and Braces.rft to dm. Ti mn hnh to dm, xa khi hnh ch nht i. Dng lnh Sweep to khi dm. Nhn nt Pick Path, chn ng nm ngang lm ng dn. Nhn nt Load Profile, chn tp bin dng lu lc trc. Kt qu c thanh dm nh c tit din nh hnh di.

8. 9.

Lu tr tp mu, v d : dam-mai-ton. M bn v thit k, to mi v cho b dy mi = 10mm.

10. Dng lnh Load Family gi tp mu dm vo d n. 11. Chn mt mi lm mt phng lm vic. 12. Ra lnh to h thng dm System Beams, v bin dng v hng ca dm nh nh di.

13. Cho gi tr khong cch gia cc thanh dm l 688 (bng b rng tm tn). Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 69

14. Chn kiu dm l mu dm va a vo. 15. Nhn Finish Edit Mode, kt thc to dm. Nhng c im ca dmg l lun nm bn di mt phng lm vic nn b ln vo mi nh hnh di.

16. Nhn tri chut vo dm, cho z-Direction Offset =36, dm nng ln trn mi.

17. Chuyn tt c cc thanh khch ln trn mi, kt qu chng ta c mi tn nh .

Ht bi.

Nguyn Vn Thip

70

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

I-13 TO HNH KHI C THAM S


Nguyn Vn Thip Trong mi trng Conceptual Mass, chng ta c th to ra hnh khi c tham s khi a vo d n (Project), chng ta c th thay i tham s cho ph hp. Va kt hp l thuyt vi thc hnh, ti ly v d to mt tm cong sau ny c th lm mi nh hoc i tng no ty .

I-13.1 To cc mt phng lm vic v cho tham s


1. Dng lnh Reference Plane, tao cc mt phng nh hnh di.

2.

Nhn nt

ghi kch thc. V cho cc kch thc bng nhau nh hnh di.

3.

Ghi kch th gia hai mt phng ngoi cng. Nhn vo kch thc va ghi, chn c <Add parameter> ti thng s Label.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 71

4.

Hp thoi hin ra, chn phng n v cho tn nh hnh di, nhn OK.

5.

6.

Ghi kch thc b rng trong lng, cho kho ng cch hai mt n mt phng gia bng nhau. Ghi kch thc hai mt hai bn v chn <Add parameter> ti thng s Label. Xem hnh di bn tri. Cho thng s nh hp thoi di bn phi, nhn OK.

Nguyn Vn Thip

72 7.

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao Tin hnh tng t vi kch thc cn li.

8.

Nhn nt , hp thoi hin ra. Cho cc gi tr khc ti cc kch thc va thit lp, nhn Apply thy c thay i trn bn v.

I-13.2 V cc ng dng hnh


1. 2. 3. Nhn Set , chn mt phng thng ng lm mt phng lm vic.

. Ra lnh V 2 ng tham chiu (Reference line) nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 73

4.

Cho kch thc v tham s:

5. 6.

Nhn vo ng bn kia, ghi kch thc v chn tham s chieu cao mep. Nhn chn hai ng va to, c kch thc, dng lnh Mirror to hai ng qua mt phng gia nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

74

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

7. 8.

Nhn Set , chn mt phng thng ng gia nh hnh di lm mt phng lm vic. V ng tham chiu nh hnh di.

9.

Copy ng ny sang im bn kia.

10. Cho kch thc ca hai ng ny l tham s chieu cao dinh. , chn mt phng thng ng gia nh hnh di lm mt phng 11. Nhn Set lm vic. 12. V ng 3 tham chiu nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 75

13. Cho kch thc hai ng 2 bn l chieu cao mep giua. 14. Kch thc ng gia l chieu cai dinh giua. Nh vy chng ta c y tham s theo chiu ngang cng nh chiu ng.

I-13.3 V bin dng


1. 2. Ra lnh Reference Line Spline Throuth Point. Chn ch 3D Snap.

3.

V ng nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

76 4.

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao Tip tc v cc ng nh vy qua cc im cn li.

I-13.4 To hnh khi


1. 2. Nhn chn 3 ng cong (nhn phm Ctrl). Ra lnh Create Form Solid Form.

3.

Mt c to ra.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 77

4.

Khi thay i tham s, mt thay i theo.

5. 6.

Lu tr bn v, t tn mass-tham-so. Khi a vo d n, nhn tri chut vo m hnh, chng ta c th thay i gi tr kch thc ti thanh Properties.

7.

Chng ta c th dng lnh Roof by Face to mi da trn mt ny.

Nguyn Vn Thip

78

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

8.

Chng ta c th to ra cc m hnh vi nhiu kch thc khc nhau.

I-13.5 V d to mi u ao
Ti hon thnh vic to mt c dng mi nh cha c u ao theo tham s. Di y l hnh nh ti tp gc mai-tham-so.rfa. Hnh 3D:

Mt bng:

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 79

Mt ng:

Khi a vo d n bn c th thay i cc tham s c khi c kch thc khc nhau. C th t ti bt k cao no.

Dng lnh Roof by Face to mi. Sau khi render kt qu nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

80

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

Ht bi.

I-14 TO MU BU CA S
Nguyn Vn Thip Trong bi ny ti hng dn cc bn to mt mu th vin bu ca s nh hnh di.

I-14.1 M tp mu
1. 2. Ra lnh: New Family Hp thoi Open tp mu hin ra. Bu ca s gn vo tng nn chng ta chn tp mu l Metric Generic Model wall based nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 81 3. 4. Nhn Open. Ruy bng Family Editor v cc khung nhn, cc mt phng qui chiu mu hin ra.

I-14.2 To cc mt phng tham chiu gii hn bin dng tit din thanh ngang
Trong cc khung nhn, c v sn hnh bc tng v cc mt phng tham chiu.

Nguyn Vn Thip

82

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao Chng ta phi thm cc mt phng tham chiu gii hn kch thc ca bu ca. 1. To mt phng gii hn mt trn ca khi. M khung nhn Right. Ra lnh Home Reference Plane.

Dng con tr v ng nm ngang. Nhn tri chut vo mt phng va to. Ti thanh Properties g tn mt phng l mat-tren ti Name, nhn Apply.

Nhn tri chut vo mt va to, nhn lnh Pin, c nh mt phng ny.

2.

To mt phng gii hn di ca thanh bu ca. Lm tng t nh trn. Cho kch thc gia hai mt l 180mm. t tn mt phng va to l mat-duoi.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 83

3.

Cho tham s gia hai mt gii hn trn v di. Tham s ny s thay i khi chng ta cn to ra nhng kiu c chiu cao thanh khc nhau. Nhn Modify, nhn chn Aligned Dimenssion (phm tt DI). Chn hai mt phng va to ghi kch thc.

Nhn Modify, kt thc ghi. Nhn tri chut vo cm kch thc va ghi. Ti Label, nhn mi tn, chn Add Parameter...

Hp thoi hin ra.

Nguyn Vn Thip

84

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

Ti Group Parameter under, nhn chn Dimenssions. Nhn nh du la chn Type (tham s ca kiu). Ti Name: g tn l Cao thanh. Nhn OK, kt thc lnh. Kch thc c hin th tn tham s nh hnh di.

4.

To mt phng tham chiu gii hn b dy ca thanh: V mt phng thng ng, cch mt phng Back l 90mm. Lm cc bc tng t nh hai mt phng trn, khong cch ny c cho tham s l be-rong-thanh nh hnh di. Khi cho kch thc nn chn chun l Wall Face (mt ngoi ca tng). . Nu chn tim tng, khi tng dy s n lm mt b rng ca hnh khi.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 85

I-14.3 To mt phng gii hn chiu di thanh ngang


1. 2. M khung nhn mt phng Placement side. Ra lnh to mt phng tham chiu hai bn mt phng chnh gia v t tn mep-trai v mep-phai, cc mt cch u mt phng gia 400mm nh hnh di.

3.

Ra lnh ghi kch thc Aligned Dimenssion.

4.

Nhn chn mt bn tri, nhn chn mt chnh gia, nhn chn mt bn phi, nhn tip ra ngoi khong trng. Cc kch thc hin ra cng vi ch EQ b gch cho.

Nguyn Vn Thip

86 5.

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao Nhn vo ch EQ, b du gch cho hai mt ny i xng nhau qua mt chnh gia. Rng buc l hai khong cch bng nhau.

6.

Tip tc cho kch thc gia hai mt mp tri v mp phi. Cho tham bin ny l bedai-thanh.

I-14.4 V bin dng thanh ngang


1. 2. Nhn mc Create trn ruy-bng. Nhn nt Set chn mt phng lm vic (cha bin dng).

3.

Hp thoi hin ra, nhn chn tn mt phng mep-trai nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 87

4.

Hp thoi tip theo hin ra chn hng m khung nhn.

5. 6. 7.

Ti y chn hng nhn Right. (khi nhn t bn phi sang th khi n bin dng mi ng hng l n t tri sang phi). Ra lnh Home Extrusion. Dng cc lnh Lines, v bin dng tit din thanh nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

88

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

8. 9.

Cho gi tr Depth = 800mm Nhn Finish Extrusion, hnh khi c to ra, trn bin dng c cc nt mi tn sa. 10. Nhn vo mi tn ca cc cnh mp trng vi mt phng tham chiu, chic kha hin ra, nhn kha li. Cnh mp ny s lun gn kt vi mt phng gii hn. Khi chng ta thay i kch thc tham chiu, hnh khi s thay i theo (hnh trn bn phi). 11. Nhn m khung nhn Placement Side, nhn vo hnh khi to, kha cc cnh mp hai bn vo cc mt phng tham chiu tng ng.

12. Xoay hng nhn 3D nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 89

I-14.5 To mt phng gii hn cho khi gia


1. 2. Ra lnh Create Reference Plane. Thc hin tng t nh cc mt phng gii thiu trn. Kt qu hnh di l hai mt phng gii hn chiu di v mt phng gii hn chiu cao khi. Chiu di khi l 250mm, chiu cao khi l 250mm. t tn tham s: dai_khoi_giua v cao_khoi_giua nh hnh di.

3.

4.

V cc mt gii hn chiu di y di v y trn hnh thang tit din khi gia nh hnh di. y di rng 130mm, y trn rng 170mm.

5.

M khung nhn Right, tip tc v mt trc v mt nghing khi gia nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

90

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

I-14.6 V bin dng khi gia


1. Chn mt phng Back lm mt phng lm vic.

2.

Chn hng nhn Placement side.

3. 4.

Ra lnh Home Extrusion. Dng cc lnh Lines, v bin dng nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 91

5. 6. 7.

Cho gi tr Depth = -150mm. Nhn Finish Extrusion. Nhn cc mi tn kha cc cnh mp vi cc mt phng gii hn.

8.

Kt qu nh hnh di.

I-14.7 Tip tc hon thin hnh dng khi gia


1. Nhn nt Set chn mt phng lm vic (cha bin dng).

Nguyn Vn Thip

92

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

2.

Hp thoi hin ra, nhn chn tn mt phng trai_khoi_giua nh hnh di.

3.

Hp thoi tip theo hin ra chn hng m khung nhn.

Ti y chn hng nhn Right. (khi nhn bn phi sang th khi n bin dng mi t ng hng l n t tri sang phi). 4. Ra lnh Home Void Extrusion. 5. Dng cc cng c v hnh v bin dng nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 93

6. 7. 8.

Cho gi tr Depth = 250mm. Nhn Finish Extrusion. Nhn cc mi tn kha cc cnh mp vi cc mt phng gii hn.

9.

Kt qu nh hnh di.

10. Chn mat-nghieng lm mt phng lm vic. Nhn nt Show cho hin mt phng. 11. M khung nhn Placsment side, v bin dng nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

94

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

12. Cho gi tr Depth=-10mm. 13. Nhn Finish Extrusion. Kt qu nh hnh di.

I-14.8 To kiu mu vi kch thc khc nhau


1. Ra lnh Home Family Types.

2.

Hp thoi hin ra.

3. 4. 5. 6.

Nhn Rename: i tn kiu. Nhn New: to kiu mi. Hp thoi tip theo hin ra, cho tn kiu. Nn t tn kiu theo kch thc thanh. Sau khi cho tn u mi, cho cc gi tr tham s khc. Hnh di l kiu ki go_1500_200, c cc thams mi: dai_thanh=1500mm; cao-thanh=200mm. Cc kch thc ny ty theo cc mu sa s hin c cho gi tr ph hp.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 95

7. 8. 9.

Nhn Delete: xa kiu to. Nhn Apply, kt thc to mt kiu. S lng kiu khng hn ch. Nhn OK, kt thc lnh.

I-14.9 a mu vo bn v
1. 2. M d n. Ra lnh Componet Place Component Load Family.

3.

Chn tp cha mu bu ca s, nhn Open.

Nguyn Vn Thip

96 4.

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao Nhn chn kiu cn a vo.

5. 6.

Tm v tr thch hp nhn chut. Chng ta chnh kch thc ngang nh hnh di.

7.

Cho kch thc theo chiu cao: Nhn tri chut vo bu ca, ti thanh Properties, cho gi tr ti Elevation.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 97 8. Kt qu nh hnh di.

I-15 TO MI CONG U AO BNG HNH KHI


Nguyn Vn Thip Trong cc nh, cha Vit Nam c mi cong vt ln ti bn gc rt c trng.

Nguyn Vn Thip

98

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

Vic thit k cc mi ny bng Revit cng gp mt s kh khn, thng mt s ngi dng cc hnh kh to t cc phn mm khc nh 3DsMax, Rhino sau nh vo Revit, i p chuyn thnh mt khi (Mass) ca Revit v dng lnh Roof by Face to mi.

Phn kh nht ca mi ny l ci u ao va cong ln hnh cung li ta ra hai mi. Ti nghin cu v tm c cch lm hon ton trong Revit.

I-15.1 TO HNH KHI


Trc ht chng ta phi to hnh khi phn mi c bn. to hnh khi chnh xc, chng ta nghin cu cc mt ct b tr cc mt chun.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 99

I-15.1.1 To cc mt phng khng ch kch thc


1. Ra lnh Family New Conceptual Mass.

2.

Hp thoi hin ra, chn Metric Mass, nhn Open.

3. 4. 5.

M khung nhn mt bng Level1. Nhn tri chut vo mt phng thng ng gia, ra lnh Copy. Di chuyn mt phng i mt on 10000mm (mt phng ny khng ch chiu di nc).

Nguyn Vn Thip

100 Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

6. 7.

Tip tc nhn vo mt phng va to, ra lnh Copy, di chuyn mt khong 6000mm (mt phng ny khng ch b rng chi nh theo mt bng). Nhn chn 2 mt phng va to, ra lnh Mirror, nhn chut vo mt phng gia, to c hai mt phng nh th v pha bn kia. Kt qu nh hnh di.

8.

Nhn vo mt phng thng ng vung gc vi mt va lm. Ra lnh Copy, to ra cc mt phng khng ch chiu rng ca tam gic chi nh 7000mm.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 101 9. M khung nhn mt ng. 10. Nhn tri chut vo mt phng nm ngang. Ra lnh Copy, di chuyn mt phng ln trn 1500mm (chiu cao t mp mi n ch un cong). 11. Tip theo to mt phng cch mt va to 3000mm (mt y ca tam gic tng u hi). 12. Tip theo to mt phng cch mt va to 4500mm (nh mi).

I-15.1.2 To hnh khi c bn


1. 2. Ra lnh Home Set chn mt phng lm vic. Hp thoi hin ra, nhn chn phng n Pick a Plane, nhn OK.

3. 4.

Nhn tri chut vo mt phng th 2 bn tri mn hnh nh hnh di. Hp thoi hin ra chn khung nhn mt ng no thun tin cho vic v hnh. Nhn Open View, m khung nhn mt ng East.

Nguyn Vn Thip

102 Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

5.

Dng cng c Lines v hnh tam gic, bt vo cc im nh hnh di.

6. 7.

Nhn Modify, kt thc v. Nhn tri chut vo hnh va v, ra lnh Create Form Solid Form. Hnh kh i c to ra.

8.

Nhn m khung nhn mt ng North. Nhn m i tn x an h , gi v r ch u t ko th eo chiu ngang sang tri n mt phng th 2 bn tri, nh chut. Nhn vo khong trng, kt thc to khi.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 103

9.

Quan st ti khung nhn 3D ta c hnh khi nh di y.

10. M khung nhn mt ng East. 11. V on thng ni t nh tam gic n Level1 xc nh chn mi.

12. Nhn chut vo mt phng bn phi, ra lnh Copy. Di chuyn chn mt phng n giao im gia on thng va v v mt nm ngang.

Nguyn Vn Thip

104 Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao 13. Nhn chut vo mt phng va to, ra lnh Mirror, nhn tri chut vo mt phng chnh gia tam gic (mt i xng) to mt bn i din.

14. Xa on thng to trc . 15. M khung nhn mt bng tng Level1. 16. V hnh ch nht nh hnh di.

17. M khung nhn 3D, xoay hnh nhn t y ln. 18. Gi phm Ctrl, nhn vo hnh ch nht va v v nhn vo mt y ca khi lng tr va v.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 105 19. Ra lnh Create Form Solid Form. Hnh khi c to ra.

I-15.1.3 Ct gc to ch un
1. 2. M khung nhn mt bng Level 1. V bin dng n hnh di.

3. 4. 5.

Nhn Modify, kt thc v. Nhn tri chut vo hnh va v, ra lnh Create Form Void Form. M khung nhn mt ng West, ko mi tn cho khi cao ln nh hnh di.

6.

Hnh vt ct c to ra.

Nguyn Vn Thip

106 Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

7.

Nhn chn khi rng va to ra. Ra lnh Mirror, chn mt phng chnh gia to cc nht ct ca cc gc cn li.

8.

Kt qu nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 107

I-15.1.4 To hnh u ao
1. 2. 3. M khung nhn mt bng. Nhn tri chut vo mt phng tn cng bn tri. Nhn nt Rotate, xoay hnh, nhn ON la chn Copy to mt bn sao. Di chuyn tm xoay v giao im di, xoay mt phng trng vi ng cho mi nh hnh di.

4.

Ra lnh View Section to mt ct to hng nhn v ng dn.

5.

Nhn nt Set, chn mt phng lm vic. Hp thoi hin ra, nhn chn Pick a Plane, nhn OK. Nhn chn vo mt cho va to. Nguyn Vn Thip

108 Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao 6. Hp thoi hin ra, mc nh l Section1, nguyn, nhn Open View.

7.

Ra lnh Reference , chn cng c v on thng nh hnh di. Nhn Modify, kt thc lnh.

8. 9.

M khung nhn 3D, xoay hng nhn thun tin thy on va v. Ra lnh Set chn mt phng lm vic. Hp thoi hin ra, nhn chn Pick a Plane, nhn OK. Nhn chn vo mt phng ti u mt ca on thng va v. hin thi mt phng lm vic.

10. Nhn nt

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 109

11. Xoay hng nhn thun tin v bin dng nh hnh di.

12. Ra lnh Set, nhn vo mt ca vt ct to mt phng lm vic. 13. V bin dng theo cnh mp ca mt ct.

14. Gi phm Ctrl, nhn tri chut vo bin dng va to, nhn tri chut v bin dng to trc . 15. Ra lnh Create Form Solid Form. Hnh khi c to ra.

Nguyn Vn Thip

110 Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao

I-15.1.5 Un on u ao
1. 2. 3. Xoay hnh nhn thy phn u ao nh hnh di. Nhn tri chut vo khi u ao, ra lnh Add Profile. a con tr vo hnh khi, r chut n khong 1/3 chiu di khi, nhn chut.

4.

Nhn tri chut vo im cnh di hnh khi. Cho cc gi tr ti hai kch thc tng dn un.

5.

Xoay hnh sang mt bn kia, kt cho gi tr khong cch v ko mi tn thng ng to cong.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao - Tp 1 111 6. Nhn tri chut vo im trn cnh trn cng, kt hp nh hai im kia, to ra cong cn thit.

7.

M khung nh mt bng Level 1, dng mi tn ti im nt chnh hnhnh] hnh di.

8.

Sau khi chnh chng ta c u ao nh hnh di.

9.

Dng lnh Mirror nhn ra cc gc cn li.

Nguyn Vn Thip

112 Autodesk Revit Architecture Cc bi nng cao 10. Ra lnh Join Geometry kt hp cc khi thnh mt khi.

11. Lu tr bn v vi tn mai-dao v sn sng s dng.

I-15.2 A HNH KHI VO V TO MI


1. 2. 3. 4. 5. M bn v cn a mi vo. Trong ny ti dng mt bn v mi. Ra lnh Mass&Site Place Mass. Load bn va to vo. Dng lnh Roof by Face to mi. Kt qu nh hnh di.

6.

Khi Render, c mi ngi nh sau:

Ht bi Nguyn Vn Thip