Mata Pelajaran Sejarah adalah Mata Pelajaran WAJIB lulus SPM Ini Bermakna Mata Pelajaran Sejarah Adalah Mata Pelajaran Yang Diambilkira Sebagai Syarat Layak Mendapat Sijil SPM Selain Mata Pelajaran Bahasa Melayu .  Mulai 2013.

.

Ada 3 kertas peperiksaan: •Kertas 1 (1249/1) : Obejektif Aneka Pilihan (30%) •Kertas 2 (1249/2) : Subjektif (Struktur & Esei) (50%) •Kertas 3 ( 1249/3) : Tugasan (20%) .

Bil 1 2 3 4 5 Perkara Jenis Instrumen Jenis Item Bilangan Soalan Pemberatan Masa Kertas 1 (1249/1) Objektif Aneka Pilihan 40 Soalan 30% 1 Jam .

Bil 1 2 3 Jenis Item Perkara Jenis Instrumen Bilangan Soalan Subjektif Kertas 2 ( 1249/2) Struktur & Esei Bahagian A (Struktur) 4 soalan wajib 40 markah (10 markah setiap soalan) Bahagian B ( Esei) 7 soalan pilihan Jawab 3 soalan 60 markah (20 markah setiap soalan) 4 5 Pemberatan Masa 50% 2 Jam 30 Minit .

4 Pemberatan 20% 5 Masa 3 Jam .Bil 1 2 3 Jenis Item Perkara Jenis Insturmen Bilangan Soalan Tugasan Tugasan Kertas 3 (1249/3) Tugasan (OPEN BOOK TEST) Nota Tema/ tajuk umum dimaklumkan kepada calon satu bulan sebelum tarikh peperiksaan bagi kertas 3 Tajuk tugasan serta panduan menjawab diberi pada hari peperiksaan.

.Sebulan sebelum peperiksaan SPM…. Anda calon peperiksaan akan mendapatkan Tema/Tajuk umum contoh :- .

internet dan lain-lain. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks. buku ilmiah. risalah. i. akhbar majalah.2 Tamadun Awal Asia Tenggara Terhad ( Merujuk tema 7 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah tingkatan 4 Bab 3) Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut. Pada hari peperiksaan calon dibenarkan membawa masuk buku teks. buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. ii.Tajuk Umum Tugasan Tajuk 7. iii. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan .

Sewaktu peperiksaan ….. Anda calon peperiksaan akan diberi Tajuk tugasan serta panduan menjawab contohnya:- .

Tema / Tajuk : 7. Peringatan.2 Bab 3 Tingkatan 4 Tajuk 7. Format Pengenalan Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah Aspek Memahami latar belakang kerajaan awal di Asia Tenggara Memahami ciri-ciri dan faktor perkembangan kerajaan –kerajaan awal di Asia Tenggara 1 Pengenalan Jelaskan latar belakang kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara 2.2 –TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA Soalan : Huraikan sejarah kerajaan awal di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya dengan kegemilangan negara kita pada hari ini. Ciri-Ciri dan faktor perkembangan kerajaan –kerajaan awal di Asia Tenggara Huraikan ciri-ciri dan faktor perkembangan kerajaan –kerajaan awal di Asia Tenggara I Kerajaan Agraria ( 15M) II Kerajaan Maritim ( 15M) Perincian Markah Penuh 5 Markah Isi dan Huraian 30 Markah .

Aspek saling kebergantungan antara kerajaan Agraria dan kerajaan Maritim Markah Penuh 15 Markah Jelaskan aspek saling kebergantungan antara kerajaan Agraria dan kerajaan Maritim 4.Sambungan… Format Isi dan Huraian Aspek Menganalisis aspek saling kebergantungan antara kerajaan Agraria dan Maritim Mengaplikasikan kedudukan strategik dimanfaatkan demi kemajuan negara Menilai kejayaan negara setelah memanfaatkan kedudukan yang strategik di Nusantara Perincian 3. Kejayaan negara setelah memanfaatkan kedudukan yang strategik di Nusantara Berdasarkan pemerhatian anda. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara setelah memanfaatkan kedudukan yang strategik di Nusantara Isi dan Huraian 15 Markah Isi dan Huraian 10 markah . Kedudukan strategik dimanfaatkan demi kemajuan negara Bagaimanakah kita memanfaatkan kedudukan yang strategik di Nusantara bagi kemajuan Negara 5.

Penerapan nilai-nilai murni iktibar/ patriotisme daripada kerajaan awal demi memajukan negara kita Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar/ patriotisme daripada kemajuan kerajaan awal yang boleh diterapkan demi kemajuan negara kita 8. Rumusan • Pengetahuan yang diperoleh • Iktibar kepada diri.Sambungan… Format Isi dan Huraian Aspek Mencipta/ menajana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju Perincian 6. bangsa dan negara • Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang Isi dan Huraian Menghayati nilainilai murni /ikhtibar/ patriotisme daripada kerajaan awal demi memajukan negara kita Merumuskan secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan 10 Markah Kesimpulan 5 markah . Cabaran menjadikan Malaysia sebuah negara maju Markah Penuh 10 Markah Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan negara (5m) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5m) 7.

. Jangan buat berterusan. .   Tulisan anda diperbaiki sekiranya tulisan anda terlalu kecil atau tulisan yang sukar di baca Jawab dalam bentuk karangan bukannya dalam bentuk point Satu soalan satu jawapan dan seterusnya.

TERIMA KASIH… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful