  Mulai 2013. Mata Pelajaran Sejarah adalah Mata Pelajaran WAJIB lulus SPM Ini Bermakna Mata Pelajaran Sejarah Adalah Mata Pelajaran Yang Diambilkira Sebagai Syarat Layak Mendapat Sijil SPM Selain Mata Pelajaran Bahasa Melayu .

.

Ada 3 kertas peperiksaan: •Kertas 1 (1249/1) : Obejektif Aneka Pilihan (30%) •Kertas 2 (1249/2) : Subjektif (Struktur & Esei) (50%) •Kertas 3 ( 1249/3) : Tugasan (20%) .

Bil 1 2 3 4 5 Perkara Jenis Instrumen Jenis Item Bilangan Soalan Pemberatan Masa Kertas 1 (1249/1) Objektif Aneka Pilihan 40 Soalan 30% 1 Jam .

Bil 1 2 3 Jenis Item Perkara Jenis Instrumen Bilangan Soalan Subjektif Kertas 2 ( 1249/2) Struktur & Esei Bahagian A (Struktur) 4 soalan wajib 40 markah (10 markah setiap soalan) Bahagian B ( Esei) 7 soalan pilihan Jawab 3 soalan 60 markah (20 markah setiap soalan) 4 5 Pemberatan Masa 50% 2 Jam 30 Minit .

Bil 1 2 3 Jenis Item Perkara Jenis Insturmen Bilangan Soalan Tugasan Tugasan Kertas 3 (1249/3) Tugasan (OPEN BOOK TEST) Nota Tema/ tajuk umum dimaklumkan kepada calon satu bulan sebelum tarikh peperiksaan bagi kertas 3 Tajuk tugasan serta panduan menjawab diberi pada hari peperiksaan. 4 Pemberatan 20% 5 Masa 3 Jam .

Anda calon peperiksaan akan mendapatkan Tema/Tajuk umum contoh :- .Sebulan sebelum peperiksaan SPM…..

buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan.2 Tamadun Awal Asia Tenggara Terhad ( Merujuk tema 7 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah tingkatan 4 Bab 3) Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut.Tajuk Umum Tugasan Tajuk 7. akhbar majalah. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan . iii. internet dan lain-lain. risalah. i. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks. buku ilmiah. Pada hari peperiksaan calon dibenarkan membawa masuk buku teks. ii.

Anda calon peperiksaan akan diberi Tajuk tugasan serta panduan menjawab contohnya:- ..Sewaktu peperiksaan ….

Peringatan.2 Bab 3 Tingkatan 4 Tajuk 7. Format Pengenalan Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah Aspek Memahami latar belakang kerajaan awal di Asia Tenggara Memahami ciri-ciri dan faktor perkembangan kerajaan –kerajaan awal di Asia Tenggara 1 Pengenalan Jelaskan latar belakang kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara 2.Tema / Tajuk : 7. Ciri-Ciri dan faktor perkembangan kerajaan –kerajaan awal di Asia Tenggara Huraikan ciri-ciri dan faktor perkembangan kerajaan –kerajaan awal di Asia Tenggara I Kerajaan Agraria ( 15M) II Kerajaan Maritim ( 15M) Perincian Markah Penuh 5 Markah Isi dan Huraian 30 Markah .2 –TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA Soalan : Huraikan sejarah kerajaan awal di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya dengan kegemilangan negara kita pada hari ini.

jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara setelah memanfaatkan kedudukan yang strategik di Nusantara Isi dan Huraian 15 Markah Isi dan Huraian 10 markah .Sambungan… Format Isi dan Huraian Aspek Menganalisis aspek saling kebergantungan antara kerajaan Agraria dan Maritim Mengaplikasikan kedudukan strategik dimanfaatkan demi kemajuan negara Menilai kejayaan negara setelah memanfaatkan kedudukan yang strategik di Nusantara Perincian 3. Kedudukan strategik dimanfaatkan demi kemajuan negara Bagaimanakah kita memanfaatkan kedudukan yang strategik di Nusantara bagi kemajuan Negara 5. Kejayaan negara setelah memanfaatkan kedudukan yang strategik di Nusantara Berdasarkan pemerhatian anda. Aspek saling kebergantungan antara kerajaan Agraria dan kerajaan Maritim Markah Penuh 15 Markah Jelaskan aspek saling kebergantungan antara kerajaan Agraria dan kerajaan Maritim 4.

Penerapan nilai-nilai murni iktibar/ patriotisme daripada kerajaan awal demi memajukan negara kita Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar/ patriotisme daripada kemajuan kerajaan awal yang boleh diterapkan demi kemajuan negara kita 8. Cabaran menjadikan Malaysia sebuah negara maju Markah Penuh 10 Markah Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan negara (5m) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5m) 7. Rumusan • Pengetahuan yang diperoleh • Iktibar kepada diri.Sambungan… Format Isi dan Huraian Aspek Mencipta/ menajana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju Perincian 6. bangsa dan negara • Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang Isi dan Huraian Menghayati nilainilai murni /ikhtibar/ patriotisme daripada kerajaan awal demi memajukan negara kita Merumuskan secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan 10 Markah Kesimpulan 5 markah .

   Tulisan anda diperbaiki sekiranya tulisan anda terlalu kecil atau tulisan yang sukar di baca Jawab dalam bentuk karangan bukannya dalam bentuk point Satu soalan satu jawapan dan seterusnya.. . Jangan buat berterusan.

TERIMA KASIH… .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.