Gimnastik Irama….

-pergerakan kreatif-

Gimrama…
• Pernah dikenali sebagai
▫ Modern Rhythimic Gymnastics(MRG) ▫ Rhythimic Gymnastic Sportive(RGS) • Kini nama rasmi gimrama telah ditetapkan sebagai Rhythimic Gymnastic(RG).

• Gimrama mengabungkan pergerakan badan dan manipulasi alatan serentak dengan iringan muzik. • Aspek yang ditekankan: ▫ pergerakan yang estetik ▫ Pergerakan yang berkoordinasi ▫ Pergerakan yang berharmoni dengan muzik.

•Alatan untuk gimrama….
Reben… Gelung…

Bola…

Tali…

Belantan…

• Faedah: ▫ peningkatan kecergasan fizikal dan kemahiran motor ▫ pembentukan postur yang baik ▫ penghayatan muzik ▫ penghargaan kepada pergerakan yang estetik ▫ peningkatan daya tumpuan • Markah dinilai berdasarkan 3 komponen utama iaitu: ▫ Pergerakan badan ▫ Manipulasi alatan ▫ ritma

Pergerakan gerak edar:
• Berfungsi sebagai elemen penghubung yang menggabungkan komponen-komponen teknikal dan artistik untuk menghasilkan persembahan yang mantap. • Pergerakan gerak edar: high step dan three-point step • Langkah gerak edar: chasse, waltz dan schottische

Langkah kemahiran gerak edar:
1. Langkah waltz… • Bahagian 1:-Berdiri dengan sebelah kaki turn out -melangkah ke hadapan dgn kaki dibengkokkan • Bahagian 2:-melangkah di atas bebola kaki • Bahagian 3:-ulang langkah releve
1 2 3

Langkah waltz dengan alatan…

1. Langkah schottische…
• Bahagian 1:-berdiri tegak. Kedua-dua belah kaki dirapatkan -berjalan 3 langkah di atas bebola kaki • Bahagian 2:-lompat setempat pada langkah ketiga di atas bebola kaki -fleksi dan ekstensi kaki lonjakkan semasa layangan -kaki bebas diangkat ke hadapan dalam keadaan fleksi • Bahagian 3:-mendarat di atas kaki lonjakan -kaki bebas diturunkan dan dirapatkan dengan kaki lonjakan.

Langkah schottische dengan alatan…

3. Kombinasi dua pergerakan edar • Dua langkah menggelongsor sisi dan satu set langkah bersilang • Boleh menambahkan ciri kepelbagaiaan dlm pergerakan serta membolehkan penggunaan berbagai-bagi cara manipulasi alatan.

• Menggelongsor sisi
▫ lunjurkan kaki yang mendahului ke sisi

▫ fleksi kaki sokongan dan gelongsorkannya supaya rapat dgn kaki yg dilunjurkan ▫ lonjak dengan kedua-dua kaki dirapatkan semasa layangan. ▫ mendarat dengan kedua-dua belah kaki dijarakkan

• Langkah bersilang ▫ Berdiri tegak. Buka kaki seluas bahu secara turn-out ▫ Silang kaki di hadapan yg mendahului. ▫ Langkah kaki ke sisi dgn kaki yg mandahului. ▫ Silang kaki ke belakan kaki yg mendahului. ▫ Rapatkan kaki yg mendahului dgn kaki yg disilangkan

• Langkah menggelongsor sisi dan langkah bersilang dengan manipulasi alatan
▫ Alat tidak dibenarkan statik

Rangkaian gerak edar:
• Persembahan gimrama terdiri daripada siri rangkaian pergerakan beserta manipulasi alatan. • Menggunakan kreativiti tersendiri untuk mengabungkan semua kemahiran yang disesuaikan dengan muzik. • Gimrama menegaskan aspek estetik dalam: ▫ Pergerakan badan ▫ Unsur kepelbagaian pergerakan badan ▫ manipulasi alatan ▫ Kesedaran ritma

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.