Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR TAHUN SATU BIDANG AKIDAH

Mata pelajaran Tarikh Kelas Masa Tempoh Bilangan murid Standard Kandungan Standard Pembelajaran

: : : : : : : :

Pendidikan Islam ( aqidah ) 1 Mac 2012 Tahun 1 Cemerlang 8.30-9.30 pagi 60 Minit 25 orang- 13 lelaki, 12 perempuan 2.1 Rukun Iman 2.1.3 Menyebut kesan beriman kepada rukun iman 2.1.4 Menyebut akibat tidak mempercayai rukun iman.

Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pembelajaran

: :

Murid pernah mendengar lagu rukun iman di rumah. Di akhir pengajaran ini, a. Murid dapat menyebut rukun iman satu persatu dengan tepat. b. Murid dapat menyebut sekurang- kurangnya 2 kesan beriman kepada rukun iman dengan betul dengan bimbingan guru c. Murid dapat menulis sekurang kurangnya 2 akibat tidak mempercayai rukun iman dengan selepas sessi perbincangan. 1. Set induksi : Mendngar lagu nasyid Rukun Iman nyanyian Hijaz dan bersoaljawab. 2. Menyenaraikan rukun iman 3. Membaca petikan teks dan bersoal jawab. 4. Penerangan akibat tidak mempercayai rukun iman 5. Kuiz. 6. Penutup sumbangsaran refleksi isi pembelajaran hari ini.

Aktiviti

Nilai murni

a. Menyedari kepentingan berwuduk supaya sentiasa bersih kerana kebersihan separuh daripada iman. b. Memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan

Keperluan Khas

Sebuah komputer dan satu projektor LCD untuk keperluan guru.

Gabungjalin KBKK

: Asas akhlak Islamiah : Membanding beza kesan beriman dengan rukun iman dan akibat tidak mempercayai rukun iman.

Penilaian P&P dengan rukun iman.

: Mewarnakan akibat tidak beriman

Langkah Muqaddimah ( 2 minit )

Standard pembelajaran

Aktiviti

Catatan Nilai:

- Doa sebelum belajar - Kalimah syahadah

Murid membaca doa dan kalimah syahadah bersama sama.

Bermuafakat

Set induksi ( 3 minit )

- Lagu nasyid Rukun Iman Soalan : 1. Siapakah antara kamu yang pernah dengar lagu ini? 2. Apa tajuk lagu ini? 3. Ada berapakah rukun iman?

Murid diperdengarkan lagu nasyid Rukun iman. Murid disoal tentang lagu yang didengar. Guru mengaitkan dengan isi pelajaran pada hari ini. meminta rukun murid iman

BBM : Komputer riba. Kaedah: Bersoaljawab

Menyenaraikan rukun iman Guru Langkah 1 ( 15 minit ) satu persatu melalui tayangan slaid: 1. Beriman Allah 2. Beriman malaikat 3. Beriman kepada kitab 4. Beriman kepada rasul 5. Beriman kepada hari akhirat 6. Beriman kepada - Petikan Teks ( lihat lampiran ). qada dan qadar Langkah 2 ( 15 minit ) kepada kepada

menyenaraikan terlebih dahulu

berdasarkan

pelajaran lepas. Guru menayangkan slaid rukun iman

Murid diedarkan petikan teks Kaedah: oleh guru. Guru memilih murid Bersoaljawab untuk Gabungjalin:

membaca petikan teks.

Akhlak

Guru dan murid bersoaljawab BBM: tentang isi petikan teks tersebut. Petikan teks . ( lampiran A )

Langkah 3 ( 10 min ) Slaid akibat tidak percaya kepada rukun iman.beriman

Murid dibahagikan kepada 2 Kaedah : kumpulan. Setiap tugasan. Hasil kumpulan Perbincangan diberikan Teknik : Berkumpulan perbincangan BBM : Kertas manila kad Nilai : Bekerjasama

dibentangkan di hadapan kelas.

Langkah 4 ( 10 minit ) Permainan kuiz Soalan kuiz ( Lihat lampiran )

Murid berada dalam kumpulan masing masing. Guru membaca rukun iman. Murid diminta berbincang dalam kumpulan jawapan yang tepat Kaedah dan tulis jawapan di kad yang Kuiz disediakan guru. Kumpulan yang banyak berjaya menjawab dikira pemenang. Guru - Rumusan isi pelajaran - Kerja lanjutan ( Lihat lampiran ) : BBM: soalan tentang Kad jawapan Pen marker

Penutup ( 5 minit )

membimbing

murid Kaedah :

membuat refleksi.

Murid diedarkan lembaran kerja -soaljawab sebagai latihan kerja rumah. -Nyanyian

Murid dan guru menyanyikan nasyid rukun Iman bersamasama.

2.1

KAEDAH SOAL JAWAB BIDANG AKIDAH

TAJUK : RUKUN IMAN Antara objektif pengajaran dalam bidang akidah ialah membentuk akidah Islam yang betul di kalangan murid, membekalkan pelajar dengan ilmu, menanamkan keyakinan dan roh keislaman yang jitu ke jiwa murid dan membentuk peribadi mulia berlandaskan tuntutan akidah Islam. Pengajaran dalam bidang ini memerlukan kaedah yang tepat kerana isi isi pelajaran ini kebayakannya berbentuk abstrak. Contohnya seperti rukun iman, rukun islam dan sifat sifat Allah. Antara kaedah yang sesuai ialah seperti bersoaljawab. Dalam bidang akidah ini, kaedah bersoaljawab akan saya gunakan semasa set induksi. Sebelum itu, murid diperdengarkan lagu nasyid bertajuk rukun iman daripada kumpulan Hijaz melalui komputer riba. Tujuan soaljawab ini adalah untuk menggalakkan atau menarik minat mereka terhadap isi kandungan tajuk pada hari ini. Secara tidak langsung cara ini dapat memberi fokus murid kepada tajuk ini. Antara soalan yang akan digunakan ialah seperti siapa di antara kamu yang pernah mendengar lagu ini?, apakah nama tajuk lagu ini? dan ada berapakah rukun iman?. Dalam langkah pertama, sessi soaljawab akan dilakukan dengan meminta murid menyenarai kembali rukun iman yang pernah dipelajari mereka.Begitu juga dalam langkah kedua sesi soaljawab berdasarkan petikan ketiga,saya juga menggunakan yang dibaca oleh murid. Seperti juga pada langkah

kaedah soal jawab berdasarkan permainan kuiz. Dalam

permainan ini akan menimbulkan murid lebih seronok untuk menjawab kerana kumpulan yang banyak menjawab dengan betul dikira pemenang dan akan mendapat ganjaran. Pada akhir aktiviti pengajaran, kaedah soaljawab turut digunakan sebelum nyanyian. Ini adalah untuk membantu murid murid membuat refleksi kembali tentang isi pembelajaran yang telah berlaku pada hari ini.

2.2

KAEDAH PERBINCANGAN Sebelum memilih kaedah ini, saya telah mengenalpasti dahulu latar belakang kelas ini

yang mana mempunyai murid - murid yang sederhana dan cerdas. Ini supaya bersesuaian dengan tahap dan aras objektif yang ingin dicapai. Kaedah perbincangan merupakan salah satu pendekatan pengajaran berpusatkan murid. Kaedah ini dapat mewujudkan nilai bekerjasama berpasukan dan hormat mrnghormati. Kaedah perbincangan dalam tajuk ini dilakukan dengan teknik berkumpulan iaitu menjawab soalan kuiz dengan berbincang bersama rakan kumpulan. Cara yang akan saya laksanakan dalam pengajaran ini ialah murid murid dikehendaki berada dalam kumpulan masing masing. Sebelum perbincangan dimulakan saya telah menyediakan alat bantu mengajar yang secukupnya iaitu pen markerdan potongan kertas manila kad agar tidak mengganggu kelancaran aktiviti yang akan dijalankan.Apabila soalan dibacakan, murid diminta berbincang bersama rakan dan menulis jawapan dalam kad tersebut kemudian menunjukkan kepada guru.Sekiranya betul akan diberi markah, sekiranya salah tidak diberi sebarang markah. Oleh kerana soalan tugasan perbincangan berkumpulan ini adalah sama, saya menjadikannya dalam bentuk pertandingan agar menjadi lebih menarik. Maksudnya di sini kumpulan yang lebih banyak dapat markah akan dikira sebagai pemenang. Cara ini lebih berkesan untuk menggalakkan murid melibatkan diri secara aktif dalam perbincangan serta sebagai kawalan kelas. Sebagai motivasi dan peransang murid saya turut menyediakan hadiah kecil iaitu coklat. Semasa perbincangan sedang berjalan saya perlu memberi panduan atau sumbangsaran tentang tugasan tersebut agar objektif perbincangan ini tercapai.