Anda di halaman 1dari 1

KOPERASI PEGAWAI PEGAWAI DBKL BERHAD

Tingkat 1, Bangunan Pasaria Jalan Raja Bot, 50300 Kuala Lumpur

BORANG PERMOHONAN PENANGGUHAN


Nama Pemohon : ...
No Kod / Gaji : .. No. Ahli : .. No K/P : ..
Jabatan : ..
Kepada :
Setiausaha Kehormat
Koperasi Pegawai Pegawai DBKL Berhad
Tuan,

PENANGGUHAN BAGI BULAN : ______________________________________


Dengan segala hormatnya saya ingin memohon untuk menangguhkan potongan
bayaran balik pinjaman tunai bagi bulan tersebut di atas.
2. Tujuan saya memohon adalah untuk :____________________________________
_____________________________________________________________________________
Sekian, Terima kasih.

.
T/Tangan Pemohon
*

KAMI
PENJAMINPENJAMIN
YANG
BERTANGGUNGJAWAB
DAN
MENANDATANGANI DI BAWAH INI, BERSETUJU DENGAN PERMOHONAN
ANGGOTA SEPERTI NAMA TERSEBUT DI ATAS:

1. Nama

:____________________________________ T/Tangan :_________________

No. Anggota : _______________No. Gaji :______________ Bulan :___________________

2. Nama

:____________________________________ T/Tangan :_________________

No. Anggota : _______________No. Gaji :______________ Bulan :___________________


*
*
*

Penjaminpenjamin hendaklah sama dengan penjamin pinjaman tunai yang


terakhir pernah di buat
Penangguhan hanya boleh dilakukan sebanyak 2 kali setahun selepas 6 kali
potongan pinjaman
Permohonan penangguhan 2 bulan berturutturut hanya boleh dilakukan dalam
bulan Jun + Julai atau Disember + Januari sahaja