Anda di halaman 1dari 13

KERTAS KERJA PROJEK INTERNSHIP

2012

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM 08000 SG PETANI, KEDAH

KERTAS KERJA PROJEK INTERNSHIP SEMESTER 8


SEK. KEB. SUNGAI PASIR KECHIL SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN
OLEH PISMP PSV IPG KSAH SEMESTER 8

DENGAN KERJASAMA GURU-GURU DAN MURID-MURID SKSPK

KERTAS KERJA PROJEK INTERNSHIP

2012

1.0 Pendahuluan
Internship merupakan salah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengembang serta mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada sebagai seorang guru. Guru pelatih dikehendaki merancang, melaksana dan menilai projek yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah atau aktiviti rutin yang telah menjadi amalan dan budaya sekolah/tempat bertugas.

Sehubungan dengan itu, kami guru pelatih dari Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim telah memilih untuk melaksanakan beberapa projek yang berkaitan dengan komuniti sekolah bagi menjayakan internship yang bermula dari 24 Jun 2012 sehingga 19 Julai 2012 di Sekolah Kebangsaan Sungai Pasir Kechil, Sungai Petani Kedah Darul Aman.

Antara cadangan projek yang ingin dilaksanakan ialah membuat mural pada dinding makmal sains 1, mengadakan pameran mini di Pusat Sumber Sekolah dan untuk komuniti sekolah kami akan membantu guru Pendidikan Jasmani untuk mengurus pertandingan sukan/permainan/sukaneka sempena Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Kebangsaan Sungai Pasir Kechil .

KERTAS KERJA PROJEK INTERNSHIP

2012

2.0 Objektif
Antara objektif pelaksanaan projek ini ialah untuk ;

Merancang dan melaksana projek yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah .

Menunjukkan komitmen yang tinggi kearah kecemerlangan, akauntabiliti dan integriti dalam melaksanakan tugas.

Berkomunikasi secara berkesan dengan komuniti sekolah

Melatih guru-guru pelatih membudayakan aktiviti berpameran bagi pengukuhan serta pengisian kearah menghargai karya seni iaitu menempatkan hasil karya di tempat dan situasi yang sebenar agar individu luar dapat berkongsi pengalaman dengan pengkarya selari dengan kehendak sukatan Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah yang menuntut agar hasil karya dipamerkan dalam konsep galeri.

Membimbing dan melatih para pelajar berinteraksi sesama sendiri dan berkongsi pengalaman semasa menyediakan dan mengedalikan pameran.

Memberi latihan dan menyediakan pengalaman dalam aspek pengurusan dalam penghasilan mural .

Memberi

pendedahan

dan

menambahkan

pengetahuan

dalam

bidang

kepimpinan dan tanggungjawab terhadap pengurusan sukan di peringkat sekolah.

KERTAS KERJA PROJEK INTERNSHIP

2012

Menunjukkan usaha menangani pelbagai cabaran untuk memenuhi kehendak program pendidikan semasa.

Membuat refleksi dan menilai amalan pengajaran dan pembelajaran,pengurusan projek dan sebagainya.

Memantapkan usaha dan inisiatif ke arah pemupukan ciri-ciri inovasi dan kreativiti.

KERTAS KERJA PROJEK INTERNSHIP

2012

3.0 Strategi Dan Perancangan Aktiviti :


BIL 1. 2. PERANCANGAN AKTIVITI MENGHASILKAN MURAL MENGADAKAN PAMERAN MINI PENDIDIKAN SENI VISUAL MY POP UP ARTWORK JARI JEMARI SENI 3. KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN PERINGKAT SEKOLAH 2012 SEBELUM,SEMASA DAN SELEPAS KEJOHANAN SUKAN TAHUNAN BERGANTUNG KEPADA PIHAK PENGURUSAN SEKOLAH TEMPOH MASA 3 MINGGU 1 MINGGU

PENGURUSAN PERHIMPUNAN HARIAN

KERTAS KERJA PROJEK INTERNSHIP

2012

4.0 Ahli Jawatankuasa Induk


PENAUNG : TUAN HAJI MUSTAFA BIN PENSYARAH PENYELIA : TUAN HAJI HUSSEIN BIN MHD. YUSUFF PENSYARAH PENASIHAT PENYELIDIKAN/PROJEK: PUAN FAUZIAH BINTI HUSSAIN EN.OTHAYAKUMARAN A/L KANDASAMY MENTOR : PUAN RAHIMAH BT HUSSAIN

KERTAS KERJA PROJEK INTERNSHIP

2012

4.1 Ahli Jawatankuasa Induk Pengelolaan Projek

BIL 1.

PROJEK

PENGELOLAAN

MENGHASILKAN MURAL MENGADAKAN PAMERAN MINI PENDIDIKAN SENI VISUAL MY POP UP ARTWORK JARI JEMARI SENI

NUR ATIQAH BT MAT SABERI NUR FATHIHAH BT MOHAMAD

2.

GURU PUSAT SUMBER SEK.KEB.SUNGAI PASIR KECHIL

MURID KELAS: 3 BERLIAN 3 DELIMA 3 KRISTAL

3.

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN PERINGKAT SEKOLAH 2012 PEBGURUSAN PERHIMPUNAN HARIAN

SEMUA GURU DAN MURID YANG TERLIBAT DENGAN KEJOHAHAN SUKAN SEKOLAH

NUR ATIQAH BT MAT SABERI NUR FATHIHAH BT MOHAMAD

KERTAS KERJA PROJEK INTERNSHIP

2012

4.2 Bidang Tugas Pengelolaan Projek

BIL 1.

PROJEK

BIDANG TUGAS PENGELOLAAN Memerhati dan memilih kawasan yang sesuai untuk membuat mural. Membuat permohonan untuk menghasilkan mural kepada guru yang berkenaan.Contonhnya: Makmal Sains 1 Guru yang terlibat ialah Puan Haslina Che Hat dan lain-lain. Mencari sumber idea atau ilham yang berkaitan dengan dengan tempat mural yang akan dihasilkan. (Lampiran 1) Mengenalpasti media yang sesuai untuk menghasilkan mural. Menghasilkan mural mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan .

MENGHASILKAN MURAL

KERTAS KERJA PROJEK INTERNSHIP

2012

2.

MENGADAKAN PAMERAN MINI PENDIDIKAN SENI VISUAL MY POP UP ARTWORK JARI JEMARI SENI

Membuat penyelidikan tindakan dan program yang berkaitan dengan Pendidikan Seni Visual mengikut beberapa buah kelas yang telah dipilih Membuat permohonan dengan pihak Pusat Sumber Sekolah. Mengumpul bahan-bahan dan karya serta menyenarai kuantiti karya yang akan dipamerkan. Menyediakan sticker untuk setiap karya yang dipamerkan serta menampal di sebelah kanan bawah karya. Menghasilkan poster pameran sebagai bahan hebahan kepada setiap murid. Memastikan rekabentuk pameran adalah menepati ciri-ciri dan kehendak situasi bentuk karya yang dipilih. Menyediakan alatan rakaman untuk merakam segala aktiviti yang berlansung pada hari tersebut. Menyediakan kamera untuk mengambil gambar semasa aktiviti Menyediakan bahan-bahan dokumen yang telah siap untuk pelaporan

KERTAS KERJA PROJEK INTERNSHIP

2012

3.

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN PERINGKAT SEKOLAH 2012

PEBGURUSAN PERHIMPUNAN HARIAN

KERTAS KERJA PROJEK INTERNSHIP

2012

5.0 Anggaran Kos Perbelanjaan Projek


BIL 1. 2.

Kos

PERANCANGAN AKTIVITI MENGHASILKAN MURAL MENGADAKAN PAMERAN MINI PENDIDIKAN SENI VISUAL MY POP UP ARTWORK JARI JEMARI SENI

KOS PERBELANJAAN

3.

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN PERINGKAT SEKOLAH 2012

SEBELUM,SEMASA DAN SELEPAS KEJOHANAN SUKAN TAHUNAN TIADA

PENGURUSAN PERHIMPUNAN HARIAN

KERTAS KERJA PROJEK INTERNSHIP

2012

6.0 Penutup
Diharapkan Seminar Penyelidikan PISMP PSV 3115 Penyelidikan Tindakan IIPendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah(Pelaksanaan Dan Pelaporan) akan Berjaya dilaksanakan dengan jayanya.Kerjasama daripada semua pihak di dahului dengan ucapan terima kasih.

KERTAS KERJA PROJEK INTERNSHIP

2012

Disediakan oleh ; (NUR ATIQAH BT MAT SABERI) Setiausaha Seminar Kajian Penyelidikan Tindakan II

Di semak oleh : (PUAN CHIN SOO FONG) Penyelaras PISMP SEM 8

Di sahkan oleh ; Timbalan Pengarah , IPG Kampus Sultan Abdul Halim 08000,Sg Petani,Kedah