P. 1
B.SUNDA

B.SUNDA

|Views: 129|Likes:
Dipublikasikan oleh Sukirah Ira

More info:

Published by: Sukirah Ira on Jul 23, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2015

pdf

text

original

UKK- B.

Sunda-Kls VII-1

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA SMP NEGERI 2 MANDIRANCAN LEMBARAN SOAL ULANGAN KENAIKAN KELAS TAHUN PELAJARAN 2010/2011 Hari/ Tanggal Mata Pelajaran Kelas Waktu : Selasa, 14 Juni 2011 : BAHASA SUNDA : VII (Tujuh) : 10.00 s.d 11.30 WIB

Pilih salah sahiji jawaban anu dianggap bener (a, b, c, atawa d) 1. Vega Mamah Burhan Vega Mamah Burhan Vega : “hallow!” : “hallow! Sareng saha ieu?” : “oh, sareng Ibu? Tiasa nyanggeum sareng Burhan? Nuju aya kitu Anggarana?” : “oh, aya Neng!Sareng Neng Vega ieu teh?” : ................................................................................

Paguneman dina telepon diluhur kaasup kana bagean ... a. Eusi b. Bubuka 2. Telepon asal kecapna tina tele jeung phone. Tele jeung Phone miboga harti ... a. Sora-Jauh b. Sora-Deukeukeut

c. Panutup d. Paguneman Biasa

c. Sora-Sora d. Jauh-Deukeut

3.

1) lamun nelepon kabatur kudu apal waktu 2) lamun nelepon kasaluhureun kudu ngagunakeun basa lemes 3) ucapkeun salam 4) tanyakeun enya henteuna jalma anu rek ditelepon atawa anu dituju Cara-cara di luhur mangrupakeun tatakrama dina ... a. Narima telepon c. Nelepon ka batur b. Guneman dina telepon d. Sarat Nelepon Di handap ieu anu kaasup kana cara/ tatakrama narima telepon ti batur, iwal ... a. Ngagunakeun basa hormat b. Ngucapkeun salam c. Tanyakeun tujuan nelepon d. Lamun geus yakin nomer telepon jalma anu dituju, kakara nepikeun maksud nelepon Dina tehnologi komunikasi aya istilah SLJJ. SLJJ singgetan tina ... a. Faksimili c. Telepon pikeun umum b. Alat anu dipake pikeun nelepon d.Sambungan langsung jarak jauh Kecap pangantet dina nuduhkeun harti ... a. Tempat cicing c. Alat, Palaku b. Tempat ayana d. Asal, Bahan Carita rekaan anu mere kesan pamohalan tur ukuranana parondok, disebut ... a. Dongeng c. Carita Pantun b. Carita Pondok d. Sajak Dumasar eusina dongeng dipasing-pasing jadi ... sabaraha golongan? a. 5 golongan c. Carita pantun b. 10 golongan d. Sajak SAKADANG KUYA JEUNG SAKADANG MONYET MALING CABE Isuk-isuk Sakadang Kuya moyan disisi leuwi. Keur kitu torojol sobatna nyaeta Sakadang Monyet. “ Sakadang Kuya!”Sakadang Monyet ngageroan. “ Kuk!” Sakadang Monyet nyampeurkeun ka Sakadang Kuya. “ keur naon Sakadang Kuya?” “ Ah, keur kieu we, keur moyan.” Sempaian dongeng di luhur kaasup kana dongeng ... a. Fabel b. Legenda

4.

5.

6.

7.

8.

9.

c. Sasakala d. Dongeng Pamuk

Pikabungaheun b. Ieu teh. Narasi d. jeung bungbuahan sejenna disebut ti Bangkok.Sunda-Kls VII-1 10. Nembalan bari rada ambeuk 19. Argumentasi b. Teu sadar bungbuahan nu bener-bener impor kabeh oge digarapna make tehnologi transgenik anu pangaruhnaka lingkungan oge goreng. “geuning Aa ge ku papap dipasihan hape... a. Jejer pikeun bahasan diluhur nya eta .B. Raguman b. Bilangan b. Bungbuahan ti Bangkok 16. Kitu ceuk para ahli tatanen jeung ahli ekonomi mah. Nagara Bangkok b. a. a. Sagala ti Bangkok c. Lalandian c. tarompet ngelak serak Ngagentraan cundukna waktu anyar Padalisan anu dihideungan dina sajak diluhur. Dicumponan b. Mindeng pisan ngarenghik ka mamahna. Suasana dina sempalan carpon di luhur nya eta .Saenyana geus lila hayangeun bogana mah. Mijalma 14. Karna Yudibrata 22. Resep d. Yus Rusyana c.. Anu disebut Aa teh lanceukna. a. “ Ku peteuy selong geura ngubaran budak cacingeun mah” Rarangken tukang-eun dina kecap cacingeun nuduhkeun kecap .. Parahiangan c. a. Ngahuapkeun b. Mindeng pisan ngarenghik ka mamahna. Kaayaan 11.. Ngagul-ngagul nagara batur. a.. a. a. Parat tepi kalembur singkur tepiswiring sisi lamping. Kecap ngarenghik dina kalimah di luhur miboga harti . Panonpoe Itu panonpoe ngiles diteurey gunung Tah.. Sedih tapi boga keneh hareupan 13.. dukuh Bangkok. kaasup kana jenis karangan . Papap d. c.UKK. Rarangken tukang-na anu nuduhkeun barang nu geus tangtu nya eta . Diturut d.. Euweuh harepan d. tapi tara digugu. danas.. teu kudu ngingkig ka imahna. Mamah b. a. cukup make hape wae. padahal ti nagara sorangan nu kitu mah gudangna. Cara-cara ngieun tempe. Aa c. Anu jadi palaku utama dina sempalan carpon diluhur nya eta .. Hape anu meunang hayang. Mun hayang kontak jeung batur teh ngan kari mencet nomerna. a..” omong Manik ka Mamahna. Tiluna 12.. Pangarang carita pondok “Kanyaah Kolot” nya eta . a.. Denotatif c.. Bungah c. Mobilna d. Barang d. Hanjakal 20.. Dogdog Pangrewong d. Kumpulan carita pondok anu munggaran dina basa Sunda nya eta . Ki Umbara d. Sipat c.. Rarahulan d. Ayeuna mah loba pajabat dahar duit rayat.. Budaya luar nagri d. Kitu anu kaalaman ku Manik sanggeus boga hape. Daharna b. tarompet sorana ngelak serak Ngagentraan cundukna waktu anyar Sugan isuk aya keneh fajar Sugan isuk nyampak keneh balebat Hal naon anu digambarkeun ku panyajak dina sajak di luhur . Kitu deui mun nanyakeun jawaban pe-er ka batur sakelas. Sedih c. Imahna c. kadu. Tragis (pikasedihan) b. Deskripsi Saha anu teu bungah atuh mun boga hape mah.. Nu tepung diimah dukun b... Bahasan/ eksposisi 17. ahirna rusak waktu Manik nulungan budak anu rek katabrak motor. a. 1) tatahar nyieun kadaharan 2) bahan-bahan anu kudu disadiakeun 3) cara nyieun atawa ngolah kadaharan 4) cara midangkeun atawa nuang kadaharan . Budaya sagala ti luar nagri nerekab nepi kahandap. Kecap dahar dina kalimah di luhur ngandung harti . Tah... Konotatif d. rambutan Bangkok. Tapi sok sanajan bari ngarasa sedih ahirna Manik sadar yen kaalametan jiwa budak leuwih penting batan hape.. Manik 18. cau. Guriang tujuh 21. Jabatan 15. ti keur kelas genep SD keneh. Teu eureun-eureun c. Aam Amilia b. ngagunakeun gaya basa .

b. nya? Apan Kang Ibing teh jalmi sohor. Bahasan/ eksposisi b. Tokoh idola d. Pidato c. Kang Ibing kantos kuliah di Fakultas Sastra UNPAD. Eusina logis atawa masuk akal d. Kasenian angklung b. taun 1946.Sunda-Kls VII-1 Cara-cara di luhur kaasup kana rangkay dina nulis karangan . lahir di Sumedang. Hebat apan eta teh. a. Pastina sadaya oge kenal. iwal .. Kang Ibing oge aktif dina . a. a. Kasenian tari 26..UKK.. Aya bodor anu leres-leres lucu. jurusan sastra Rusia. Kecap “fenomena” dina warta di luhur miboga harti d. a.Lantaran bisa hirup deui 35. dongeng 25. Narasi d. Eusina kudu ngaruntuy b. Abdi mah resep ka Kang Ibing teh margi anjeunna bodor anu teras janten mubaleg. Deskripsi c. Sarat-sarat nulis karangan eksposisi di handap ieu. KANG IBING Tokoh idola abdi mah Kang Ibing. Dina organisasi kasundaan Kang Ibing teh sok lagu sareng naskah drama. argumentasi 23.. Tapi ari abdi mah resep ka Kang Ibing teh sanes pedah bodor wungkul. Jalma biasa b. Artis c.. disebut . Hayang maehan maneh . aya oge anu teu lucu. Ngagunakeun kecap denotatif c.B. tur urang ngarasa kagum kadirina. Ngagunakeun kecap konotatif 24. Ari bodor mah apan seueur. Jelema anu dipikareseup pisan ku urang.. salian sok ngadamel lagu jeung naskah.. sareng tos senior. hususna anu patali jeung kasenian katut penca.. Di organisasi kasundaan. Kang Ibing teh nami lengkepna mah Raden Haji Aang Kusmayatna Kusumadinata. Kang Ibing teh Bodor. Kasenian katut penca d.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->