P. 1
B.SUNDA

B.SUNDA

|Views: 129|Likes:
Dipublikasikan oleh Sukirah Ira

More info:

Published by: Sukirah Ira on Jul 23, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2015

pdf

text

original

UKK- B.

Sunda-Kls VII-1

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA SMP NEGERI 2 MANDIRANCAN LEMBARAN SOAL ULANGAN KENAIKAN KELAS TAHUN PELAJARAN 2010/2011 Hari/ Tanggal Mata Pelajaran Kelas Waktu : Selasa, 14 Juni 2011 : BAHASA SUNDA : VII (Tujuh) : 10.00 s.d 11.30 WIB

Pilih salah sahiji jawaban anu dianggap bener (a, b, c, atawa d) 1. Vega Mamah Burhan Vega Mamah Burhan Vega : “hallow!” : “hallow! Sareng saha ieu?” : “oh, sareng Ibu? Tiasa nyanggeum sareng Burhan? Nuju aya kitu Anggarana?” : “oh, aya Neng!Sareng Neng Vega ieu teh?” : ................................................................................

Paguneman dina telepon diluhur kaasup kana bagean ... a. Eusi b. Bubuka 2. Telepon asal kecapna tina tele jeung phone. Tele jeung Phone miboga harti ... a. Sora-Jauh b. Sora-Deukeukeut

c. Panutup d. Paguneman Biasa

c. Sora-Sora d. Jauh-Deukeut

3.

1) lamun nelepon kabatur kudu apal waktu 2) lamun nelepon kasaluhureun kudu ngagunakeun basa lemes 3) ucapkeun salam 4) tanyakeun enya henteuna jalma anu rek ditelepon atawa anu dituju Cara-cara di luhur mangrupakeun tatakrama dina ... a. Narima telepon c. Nelepon ka batur b. Guneman dina telepon d. Sarat Nelepon Di handap ieu anu kaasup kana cara/ tatakrama narima telepon ti batur, iwal ... a. Ngagunakeun basa hormat b. Ngucapkeun salam c. Tanyakeun tujuan nelepon d. Lamun geus yakin nomer telepon jalma anu dituju, kakara nepikeun maksud nelepon Dina tehnologi komunikasi aya istilah SLJJ. SLJJ singgetan tina ... a. Faksimili c. Telepon pikeun umum b. Alat anu dipake pikeun nelepon d.Sambungan langsung jarak jauh Kecap pangantet dina nuduhkeun harti ... a. Tempat cicing c. Alat, Palaku b. Tempat ayana d. Asal, Bahan Carita rekaan anu mere kesan pamohalan tur ukuranana parondok, disebut ... a. Dongeng c. Carita Pantun b. Carita Pondok d. Sajak Dumasar eusina dongeng dipasing-pasing jadi ... sabaraha golongan? a. 5 golongan c. Carita pantun b. 10 golongan d. Sajak SAKADANG KUYA JEUNG SAKADANG MONYET MALING CABE Isuk-isuk Sakadang Kuya moyan disisi leuwi. Keur kitu torojol sobatna nyaeta Sakadang Monyet. “ Sakadang Kuya!”Sakadang Monyet ngageroan. “ Kuk!” Sakadang Monyet nyampeurkeun ka Sakadang Kuya. “ keur naon Sakadang Kuya?” “ Ah, keur kieu we, keur moyan.” Sempaian dongeng di luhur kaasup kana dongeng ... a. Fabel b. Legenda

4.

5.

6.

7.

8.

9.

c. Sasakala d. Dongeng Pamuk

Ieu teh. Rarahulan d. c. Mamah b.Saenyana geus lila hayangeun bogana mah.. a.. Sipat c.. Jabatan 15. a. Ki Umbara d. Sedih tapi boga keneh hareupan 13.. kaasup kana jenis karangan . a. Dogdog Pangrewong d. Bungbuahan ti Bangkok 16.. dukuh Bangkok... Suasana dina sempalan carpon di luhur nya eta . Kitu ceuk para ahli tatanen jeung ahli ekonomi mah. Manik 18. a. Imahna c. ahirna rusak waktu Manik nulungan budak anu rek katabrak motor.. a. rambutan Bangkok. Ngagul-ngagul nagara batur. Daharna b. tarompet ngelak serak Ngagentraan cundukna waktu anyar Padalisan anu dihideungan dina sajak diluhur. Nembalan bari rada ambeuk 19. a. cukup make hape wae. Kitu anu kaalaman ku Manik sanggeus boga hape. Tah. Euweuh harepan d.. 1) tatahar nyieun kadaharan 2) bahan-bahan anu kudu disadiakeun 3) cara nyieun atawa ngolah kadaharan 4) cara midangkeun atawa nuang kadaharan . Kecap dahar dina kalimah di luhur ngandung harti . Aam Amilia b. tapi tara digugu.. a. Aa c. ngagunakeun gaya basa . “ Ku peteuy selong geura ngubaran budak cacingeun mah” Rarangken tukang-eun dina kecap cacingeun nuduhkeun kecap .. Narasi d.. Bungah c. Teu eureun-eureun c. Sedih c. a. teu kudu ngingkig ka imahna. a. Papap d. Mijalma 14. Parahiangan c. Mindeng pisan ngarenghik ka mamahna. Bilangan b. Nagara Bangkok b. Tapi sok sanajan bari ngarasa sedih ahirna Manik sadar yen kaalametan jiwa budak leuwih penting batan hape. jeung bungbuahan sejenna disebut ti Bangkok. Kaayaan 11. danas. padahal ti nagara sorangan nu kitu mah gudangna. a. Mindeng pisan ngarenghik ka mamahna. Ngahuapkeun b. Tiluna 12. Hanjakal 20. Barang d. Mun hayang kontak jeung batur teh ngan kari mencet nomerna. Hape anu meunang hayang. Anu jadi palaku utama dina sempalan carpon diluhur nya eta .. Tragis (pikasedihan) b. ti keur kelas genep SD keneh. Diturut d. Konotatif d.. Pikabungaheun b. Jejer pikeun bahasan diluhur nya eta . Pangarang carita pondok “Kanyaah Kolot” nya eta . Kumpulan carita pondok anu munggaran dina basa Sunda nya eta . Ayeuna mah loba pajabat dahar duit rayat..B.. Mobilna d. Bahasan/ eksposisi 17. Deskripsi Saha anu teu bungah atuh mun boga hape mah. “geuning Aa ge ku papap dipasihan hape. Guriang tujuh 21. Kecap ngarenghik dina kalimah di luhur miboga harti . Panonpoe Itu panonpoe ngiles diteurey gunung Tah.. Karna Yudibrata 22... Teu sadar bungbuahan nu bener-bener impor kabeh oge digarapna make tehnologi transgenik anu pangaruhnaka lingkungan oge goreng. Budaya luar nagri d. Sagala ti Bangkok c. a..... cau.UKK. Raguman b. a. Lalandian c. Resep d. Dicumponan b. Parat tepi kalembur singkur tepiswiring sisi lamping. Cara-cara ngieun tempe..” omong Manik ka Mamahna. Budaya sagala ti luar nagri nerekab nepi kahandap. Argumentasi b. kadu. Anu disebut Aa teh lanceukna.Sunda-Kls VII-1 10. Denotatif c. tarompet sorana ngelak serak Ngagentraan cundukna waktu anyar Sugan isuk aya keneh fajar Sugan isuk nyampak keneh balebat Hal naon anu digambarkeun ku panyajak dina sajak di luhur . Nu tepung diimah dukun b. Rarangken tukang-na anu nuduhkeun barang nu geus tangtu nya eta . Yus Rusyana c. Kitu deui mun nanyakeun jawaban pe-er ka batur sakelas.

Kang Ibing kantos kuliah di Fakultas Sastra UNPAD. Ngagunakeun kecap denotatif c. Ngagunakeun kecap konotatif 24. Kasenian tari 26. lahir di Sumedang. b. disebut . Deskripsi c. Sarat-sarat nulis karangan eksposisi di handap ieu. nya? Apan Kang Ibing teh jalmi sohor. tur urang ngarasa kagum kadirina. Aya bodor anu leres-leres lucu... a.UKK. Hayang maehan maneh . Pidato c. KANG IBING Tokoh idola abdi mah Kang Ibing. hususna anu patali jeung kasenian katut penca. Kecap “fenomena” dina warta di luhur miboga harti d.. argumentasi 23. Artis c. Pastina sadaya oge kenal. jurusan sastra Rusia. sareng tos senior. aya oge anu teu lucu. Abdi mah resep ka Kang Ibing teh margi anjeunna bodor anu teras janten mubaleg. taun 1946. Narasi d. Hebat apan eta teh. Jelema anu dipikareseup pisan ku urang. Dina organisasi kasundaan Kang Ibing teh sok lagu sareng naskah drama. Di organisasi kasundaan.Sunda-Kls VII-1 Cara-cara di luhur kaasup kana rangkay dina nulis karangan ..B. Tokoh idola d. Ari bodor mah apan seueur.. iwal . a. Kang Ibing teh Bodor. Bahasan/ eksposisi b. Kang Ibing oge aktif dina . Eusina logis atawa masuk akal d.. Kang Ibing teh nami lengkepna mah Raden Haji Aang Kusmayatna Kusumadinata. Kasenian angklung b. Jalma biasa b... Eusina kudu ngaruntuy b. dongeng 25. a. Tapi ari abdi mah resep ka Kang Ibing teh sanes pedah bodor wungkul. a. Kasenian katut penca d. salian sok ngadamel lagu jeung naskah.Lantaran bisa hirup deui 35.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->