Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN, KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) TAHUN 2.

MODUL : TAJUK :

Kemahiran (Rekreasi dan Kesenggangan) Rondas

STANDARD PEMBELAJARAN : 1.11.3 Menggunakan kemahiran lokomotor, bukan lokomotor dan manipulasi alatan yang sesuai semasa melakukan permainan tradisional seperti rondas dan tuju tin. 2.10.3 Menyenaraikan kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor dalam aktivitir ekreasi dan permainan tradisional. 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan tradisional secara positif. Berkebolehan bermain permainan tradisional.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN :

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN : 1. Memanaskanbadan. 2. Membaling dan memukul. 3. Peraturan permainan. 4. Permainan kecil. 5. Menyejukkan badan.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM :Mengetahui hadlaju pukulan bola mengikut konsep kelajuan dalam subjek Sains. BAHAN BANTU MENGAJAR: Pemukul, bola, tapak (bes), skital, lembaran kerja.

LANGKAH/ MASA Set induksi ( 2 minit )

AKTIVITI-AKTIVITI

FOKUS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

ORGANISASI

CATATAN

1. Memanaskan badan.

-Murid melakukan aktiviti memanaskan badan secara berkumpulan. x xxxxxx x xxxxxxxmurid -Aktiviti pemanasan diketuai oleh seorang murid. (antara aktiviti pemanasan : regangan, larian setempat, lompat bintang dan lain-lain) X ketua murid

Langkah 2 ( 7 minit )

2. Melakukan membaling

aktiviti -Murid-murid

melakukan

aktiviti

membaling,

dan menangkap bola dan larian bes.

memukul dengan cara yang betul. -Guru memberikan peralatan dan memperkenalkan peralatan bagi permainan roundas.

-Murid-murid

mempelajari

cara-cara

mengayun

pemukul tanpa bola beberapa kali.

-Guru mengingatkan murid-murid supaya menjaga keselamatan semasa menjalankan aktiviti ini.

-Murid-murid memukul bola di atas tee beberapa kali seperti dalam gambar.

-Guru menunjukkan cara memukul di atas tee dengan betul dan selamat.

Langkah 3 ( 8 minit)

3. Peraturan

permainan -Guru

menerangkan

peraturan

permainan

rondas

Rondas (boleh ubah ubahsuai dengan betul. suai ). -Murid-murid mendengar dan memahami peraturanguru memberitahu peraturan permainan dengan teliti iaitu : peraturan bagi

bahawa

permainan rondas boleh 1.Murid-murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. diubahsuaikan. 2.Permainan dimulakan dengan : BBM : guru menerangkan a) Pemukul berdiri di sisi tee dan sedia untuk memukul. b) Kumpulan peman dan menangkap bola yang - murid memahami dan mendengar penerangan dipukul. c) Selepas memukul bola, pemukul berlari ketapak 1, 2 @ 3 untuk mengelak daripada dituju dengan bola atau pemadang. d) Pemukul boleh bergerak semula apabila rakan sepasukan memukul bola. e) Pemain dikira mati apabila bola yang dipukul Murid, pemukul, bola, tapak sambil menunjukkan cara.

(bes), skital.

guru dengan teliti.

melantun kebelakang. f) Kumpulan pemukul akan mendapat mata

sekiranya Berjaya membuat satu pusingan larian kesemua tapak dan kembali ke home. g) Giliran memukul bersilih-ganti selagi tidak mati ketika berlari.

Langkah 4 ( 10 minit )

4. Permainan rondas ubahsuai.

kecil -Murid-murid melakukan permainan kecil dengan pemantauan guru mengikut peraturan yang telah dipelajari.

NILAI-NILAI MURNI : -Bekerjasama, yakin, berani,

-Guru membuat pemantauan terhadap permainan kecil murid-murid.

berfikiran positif.

-Murid-murid menggunakan bola yang lembut seperti bola foam @ getah bagi keselamatan diri.

Langkah 5

5. Penutup

-Murid-murid melakukan aktiviti menyejukkan badan

( 3 minit )

-aktiviti menyejukkan selepas permainan mengikut ketua. badan.

X ketua

X xxxxxxxxxx X xxxxxxxxxx

Murid-murid -Guru memberikan lembaran kerja sebagai latihan pentaksiran yang perlu disiapkan.

-Murid-murid membincangkan dihantar.x

perlu jawapan

menyiapkannya bersama guru

dan sebelum

Lihat lampiran

NAMA:___________________________________________________

TARIKH :____________________ KELAS :__________________