Anda di halaman 1dari 32

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KEMAMAN

TAKLIMAT PROGRAM LINUS , PEMULIHAN DAN PROTIM KEPADA IBUBAPA SEKOLAH KEBANGSAAN KIJAL KEMAMAN TAHUN 2012
6/29/2011 1

MASIHKAH CIKGU INGAT ?


APAKAH MATLAMAT UTAMA PROGRAM LINUS

6/29/2011

National Key Results Areas (NKRAs)

menyasarkan bahawa semua murid berkeupayaan menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir 2012.

6/29/2011

Latar Belakang

PROGRAM PEMULIHAN

KIA2M

Murid Tahun 1

Kelas Pemulihan

Murid Tahun 2 dan 3


Murid Tahun 4, 5 dan 6
4

PROTiM

6/29/2011

Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian.
6/29/2011 5

Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan serta kefahaman matematik dalam kehidupan harian mengikut bahasa pengantar di sekolah
6/29/2011 6

Konstruk ialah suatu aspek yang ingin dibangunkan dalam diri murid (dikuasai) melalui kurikulum (P&P) dan keberkesanan perlaksanaan kurikulum (P&P)

Dalam pentaksiran (saringan), perkara yang diukur ialah konstruk


6/29/2011 7

Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.

Konstruk 2: Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.


Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka. Konstruk 4: Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.

Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.


Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutupng.
6/29/2011 8

Konstruk 7: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.

Konstruk 8: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.
Konstruk 9: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Konstruk 10: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran. Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah. Konstruk 12: Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.
6/29/2011 9

Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka Konstruk 2 : Keupayaan membilang Konstruk 3: Keupayaan memahami nilai nombor Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia Konsruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu

Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas


Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia
6/29/2011 10

Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya

Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang
6/29/2011 11

SARINGAN

Proses mendapatkan maklumat daripada satu tugasan yang diberikan dengan menentukan keupayaan murid tersebut telah menguasai sesuatu konstruk yang ditentukan

6/29/2011

12

Siapa Yang Terlibat Dengan Saringan ?

1.Murid Tahun 2 yang tidak melepasi Saringan 4 @ murid yang tidak melepasi mana-mana Saringan

2. Murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 1


6/29/2011 13

Berapa Saringan Yang Perlu Murid ini Duduki ?

Dalam program LINUS terdapat 9 Saringan. Murid Linus Tegar dan Murid LINUS akan melalui 3 Saringan setiap tahun, jika mereka gagal melepasi saringan yang ditetapkan mereka akan menduduki saringan berikutnya sehingga ke Saringan 9.

6/29/2011

14

Berapa jenis Instrument Saringan dalam Literasi / Numerasi ?


Terdapat Dua Jenis Instrument Saringan dalam Literasi dan Numerasi Pertama : Instrument Membaca / Lisan

Kedua : Instrument Menulis / Bertulis

6/29/2011

15

Pentadbiran Insrtument Saringan

6/29/2011

16

1. Berasaskan konsep pentaksiran berasaskan sekolah:


Semua murid diberikan peluang untuk ditaksir Peluang lebih daripada sekali Ruang untuk dipulihkan

2. Pentadbiran dijalankan secara:


Individu Kumpulan kecil (tidak lebih daripada tiga orang murid)
6/29/2011 17

1. Ditadbir :
di dalam kelas waktu pengajaran dijalankan oleh guru yang mengajar tidak dijalankan secara rasmi (bukan kaedah peperiksaan) instrumen yang disediakan oleh KPM boleh ditadbir empat sesi;
Sesi 1 konstruk 1 3 (30 minit) Sesi 2 konstruk 4 6 (30 minit) Sesi 3 konstruk 7 9 (30 minit) Sesi 4 konstruk 10 12 (30 minit)

semua konstruk mesti dijawab


6/29/2011 18

6. Murid mesti dimaklumkan masa saringan. 7. Tidak ada elemen paksaan kepada murid yang lambat untuk menyelesaikan tugasan 8. Berikan penghargaan kepada murid

6/29/2011

19

24 28 Julai

6/29/2011

20

Borang BPPI Saringan 4 perlu diisi bagi melihat penguasaan murid

6/29/2011

21

Borang BPPI Saringan 1 perlu diisi bagi melihat penguasaan murid

6/29/2011

22

6/29/2011

23

6/29/2011

24

Penempatan Kelas Murid Selepas Saringan 1 dan 4

6/29/2011

25

Penempatan Kelas Murid Selepas Saringan 1 dan 4

6/29/2011

26

SARINGAN KHAS
semua murid iaitu Linus Tegar , Murid Linus dan juga Murid Arus Perdana yang berada dalam kohort yang ditentukan. Tarikh Saringan Khas akan dimaklumkan oleh KPM (Cadangan Selepas Saringan 2 dan 5 )

Proses Saringan yang akan melibatkan

Tujuan Saringan Khas adalah untuk melihat Verifikasi ( Keesahaan )


kepada semua murid yang telah melalui proses saringan dalam kohort yang ditentukan. Data-data yang diperolehi ini akan dirumus dan menjadi kayu ukur keesahan proses saringan yang telah dibuat selama ini kepada murid dalam kohort yang ditentukan .

Keputusan daripada Saringan Khas ini tidak akan mengubah data-data


daripada Saringan yang lepas. Ini bermakna murid yang berada pada Kumpulan Arus Perdana Kumpulan Linus dan Linus Tegar akan terus berada dalam kumpulannya walaupun keputusan saringan Khas menunjukkan prestasi mereka adalah berbeza.

6/29/2011

27

BAHAN INSTRUMENT SARINGAN

LITERASI
1. Manual AM pentadbiran Bacaaan / Lisan

2. Instrument Saringan Bacaan / Lisan


3.Manual AM pentadbiran Menulis / Bertulis 2. Instrument Saringan Menulis / Bertulis

6/29/2011

28

BAHAN INSTRUMENT SARINGAN

Numerasi
1. Manual AM pentadbiran Bacaaan / Lisan

2. Instrument Saringan Bacaan / Lisan


3.Manual AM pentadbiran Menulis / Bertulis 2. Instrument Saringan Menulis / Bertulis

6/29/2011

29

PANDUAN PENGISIAN DATA SARINGAN LITERASI DAN NUMERASI SECARA ONLINE

6/29/2011

30

Alamat E-mail Linus PPD Kemaman

linusppdkemaman@gmail.com
Mohd Anuar b.Ibrahim Pegawai Khas Kurukulum ( FasiLINUS ) Literasi Pejabat Pelajaran Daerah Kemaman 24000 Kemaman 019-9390773 Wan Ahmad b Wan Embong Pegawai Khas Kurukulum ( FasiLINUS ) Numerasi Pejabat Pelajaran Daerah Kemaman 24000 Kemaman 019-99538626

Roslan b Senik Pegawai Khas Kurukulum ( FasiLINUS ) Numerasi Pejabat Pelajaran Daerah Kemaman 24000 Kemaman 013-3648721
Md Ismail b Md. Salleh Pegawai Khas Kurukulum ( FasiLINUS ) Literasi Pejabat Pelajaran Daerah Kemaman 24000 Kemaman 013-2316233

6/29/2011

31

6/29/2011

32