Anda di halaman 1dari 12

Bahagian A (Kecergasan Fizikal) Tandakan ( ) pada aktiviti kecergasan fizikal.

(10 markah)

Padankan aktiviti berikut dengan peralatan yang digunakan.

(8 markah)

Bahagian B (Kemahiran) Bulatkan pernyataan yang betul. 1. A. menendang bola ke dalam gol B. melempar dan menyambut bola

2. A. menggolek bola ke dalam bakul B. melontar dan menyambut pundi kacang

3. A. menggolek bola ke dalam bakul B. menendang bola ke dalam gol

4. A. melontar dan menyambut pundi kacang B. melempar dan menyambut bola

(8 markah) Bahagian C (Kesukanan) Tandakan ( ) pada pakaian yang sesuai untuk bersenam.

(4 markah) Nomborkan gambar di bawah ini mengikut urutan.

(12 markah) Padankan aktiviti berikut.

(4 markah) Tulis jawapan yang betul.

tuala

(10 markah) Bahagian D ( Kesihatan Diri dan Keluarga)

Lengkapkan gambarajah berikut dengan perkataan yang diberikan.

bapa

(5 markah) Bahagian E (Gaya Hidup Sihat)

Tandakan ( ) bagi makanan berkhasiat.

(3 markah) Padankan menu di bawah ini.

Sarapan

Makan Tengahari

Minum Petang

(6 markah) Padankan bahan-bahan ini dengan kegunaannya.

(10 markah) - Kertas soalan tamat -