Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) BAHASA MELAYU TAHUN 3

MATA PELAJARAN TARIKH MASA TAHUN TEMA TAJUK BILANGAN MURID

:Bahasa Melayu :10 Mei 2012 :08.10-9.10 : 3 Gemilang : Mari Bertani : Sayur-sayuran : 26 Orang

Hasil Pembelajaran Utama (HPU) 1.0 Berbual dengan keluarga,rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan,intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai 8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan Hasil Pembelajaran Khusus(HPK) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata,ungkapan, ayat,sebutan, intonasi dan nada yang sesuai 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: i. Menjawab soalan lisan dengan betul tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. ii. iii. Membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul Menulis lima ayat tunggal yang lengkap berpandukan video

Kemahiran Berbahasa : Kemahiran Bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Mendengar Kemahiran Menulis

Sistem Bahasa

: Tatabahasa -Morfologi

- Kata Kerja

: Sebutan dan Intonansi - Membaca Ayat : Sistem ejaan Kata dasar / Kata terbitan

Pengisian Kurikulum Ilmu : Sains, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai Nilai : menjana idea : mendengar dengan teliti , mencatat : kontekstual : Bersyukur, berdikari

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui tanaman buah-buahan di sekitar rumah / kawasan tampat tinggal

Bahan Sumber P & P

: Gambar (Lobak, timun, terung), lembaran kerja, radio dan

cekera padat, topeng, Benda maujud ( lobak, timun, terung)

LANGKAH

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

Set Induksi ( 5 minit ) Muzik ( Lagu Sayur-sayuran ) Sumber P&P: Radio

1. Guru bertanya beberapa soalan kepada murid :


-

Guru bersoal jawab dengan murid Guru meminta murid mendengar muzik lagu melalui komputer riba

KP - muzik

Siapakah di antara kamu yang suka makan sayur?

Murid mendengar dengan teliti lagu yang diperdengarkan

Sebutkan nama sayuran yang kamu sering makan di rumah?

Guru dan murid menyanyikan lagu bersama-sama.

Guru mengaitkan tajuk pelajaran

2. Guru menayangkan tayangan video Lagu Sayursayuran. Perkembangan Langkah 1 (10 minit) Apakah kegunaan sayur lobak merah ini?d Soalan lisan: Namakan sayur-sayuran ini ? (TEORI BEHAVIORISME) Ilmu: Sains BCB mendengar dengan teliti

Guru menunjukkan sayur terung, timun dan lobak merah. Guru dan murid bersoal jawab.

Sumber P&P: Sayur lobak merah, terung dan timun

Antara ketigatiga jenis sayur tersebut, yang manakah baik untuk kulit?

KP: interpersonal

Apakah vitamin yang terkandung dalam sayur terung?

Langkah 2

Lakonan

Guru meminta murid membentuk tiga kumpulan. Murid melakonkan watak sayur-sayuran yang diberi berdasarkan ciri-ciri yang terdapat pada sayur tersebut.

(TEORI BEHAVIORISME)

Langkah 3 (10 minit)

Murid membaca secara lisan ayat yang telah dibina.

Guru menayangkan video Makanlah sayur-sayuran. Murid diminta mendengar dengan teliti dan mencari kata nama yang terdapat dalam lagu tersebut. Teknik : perbincangan KP: Interpersonal Nilai: berdikari Sumber P&P: video (TEORI KOGNITIF) BCB: kemahiran mendengar

Murid diminta membina 4 ayat berdasarkan kata nama yang ditemui.

Murid diminta membaca secara lisan ayat yang telah dibina.

Penutup (5 minit)

Guru membuat rumusan tentang tajuk yang telah dipelajari. Murid diminta untuk melengkapkan soalan teka teki yang diberikan. Guru meminta 3 orang murid untuk merumuskan aktiviti pembelajaran pada hari tersebut. Guru dan

(TEORI KOGNITIF) Rumusan isi pelajaran

murid bersoal jawab. Soalan lisan : Apakah yang telah kamu pelajari sebentar tadi? Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada pelajaran hari ini?

Refleksi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anda mungkin juga menyukai