Anda di halaman 1dari 33

MD EMRAN BIN SAIDI

KKBBM

Voltan - Daya atau tekanan yang menggerakkan arus elektrik supaya mengalir.Untuk menghasilkan daya ini, perlu kepada perbezaan upaya di antara dua titik. Arus - Pergerakan elektron bebas yang mengalir di sepanjang pengalir ( kabel ). Arus hanya dapat mengalir sekiranya litar adalah lengkap ( tertutup ) di antara punca L dan N.

Rintangan - Komponen untuk melengkapkan litar supaya litar beroperasi. Rintangan yang dipasang pada pendawaian dipanggil beban. Jadi, lampu, kipas, penghawa dingin dan lain-lain yang dipasang pada pendawaian dengan tujuan untuk dimasukkan bekalan dipanggil beban yang tersambung.

Kuasa - Tenaga untuk membuat kerja. Simbolnya ialah P dan unitnya Watt ( W )

HUKUM OHM.

Hukum ohm mengatakan bahawa arus yang mengalir di dalam sesuatu litar adalah berkadar terus dengan voltan dan berkadar songsang dengan Dimana ; V - Voltan. rintangan. I - Arus.
R
V

Rintangan. IxR V/I V/R Voltan. Arus. Kuasa. P/I V/I P/V

V R I Dimana ; V I P V P I

RUMUS PENTING

PR P/I IR V

V/R P/V

P/R

V/I

I2R

V2/P
V2/R P/I2 VI

Jika P dan I diberi kirakan R. R = V/I - gantikan V = P/I I = P/I x 1/I R = P/I2 Jika P dan R diberi kirakan I. I = V/R - gantikan V = P/I R = P x 1 I R I = P IR I2 = P/R I = P/R. Jika P dan R diberi kirakan V. V = IR - gantikan I V/R V = P x R V V2 = PR V = PR. =

P/I

P/I I

atau

P/V = P/IR I2 = P/R = P/R.

gantikan V

IR

P/V

atau

V =

P/I

gantikan I

P V R V = P x R V V2 = PR V = PR.

R = 24

V = 240V

I=V/R =240/24 =10

P=V/I =240/10 =2400W

P=V2/R
=2402/24 =2400W

P=I2 R =102/24 =2400W

= = = = = =

V/I 240 / 12 20 VI 240 x 12 2880 W

R?
I = 12A

P = = = =
V = 240 V

V2 / R 2402 / 20 57600 / 20 2880 W

P = = = =

I2R 122 x 20 144 x 20 2880 W

JENIS-JENIS SAMBUNGAN LITAR ELEKTRIK Sambungan sesiri Sambungan selari Sambungan sesiri - selari
VR1 VR2

R1 Ij IR1

R2

R3

IR2

IR3

vj

Sambungan sesiri ialah sambungan dua atau lebih beban dalam satu litar. Sambungan jenis ini menyediakan hanya satu laluan untuk arus mengalir

Rintangan

- Jumlah rintangan dalam litar sesiri adalah jumlah percampuran secara terus tiap-tiap rintangan di dalam litar. Rj = R1 + R2 + R3 + . + Rn. - Arus bekalan yang masuk ke dalam litar adalah sama dengan arus pada tiap-tiap beban yang ada di dalam litar sesiri tersebut. Ij = IR1 = IR2 = IR3 = .. = Irn.

Arus

Voltan - Voltan bekalan yang masuk ke dalam litar adalah

tidak sama dengan voltan pada tiap-tiap beban. Jumlah voltan bekalan adalah jumlah percampuran di antara voltan pada tiap-tiap beban. Vj = VR1 + VR2 + VR3 + .... VRn.

R1 = 8

R2 =10

R3 =12

Vj = 300V

Dengan berpandukan gambarajah di atas kirakan :

i. ii. iii. iv.

Jumlah rintangan dalam litar. Jumlah arus dalam litar dan arus R1, R2 dan R3. Voltan susut pada R1, R2 dan R3. Jumlah kuasa dalam litar. = R1 + R2 + R3 = 8 + 10 + 12 = 30 Vj / Rj 300 / 30 10A.

i. Rj

ii. Ij

= = =

Ij = IR1 = IR2 = IR3 = 10A kerana litar sesiri.

iii. VR1 = IR1 x R1 = 10 x 8 = 80V.

VR2

= IR2 x R2 = 10 x 10 = 100V.

VR3 = IR3 x R3 = 10 x 12 = 120V.

iv. Pj

= Vj x Ij = 300 x 10 = 3000W.

Pj = Ij2 x Rj = 102 x 30 = 3000W.

Pj

= Vj2 / Rj = 3002 x 30 = 3000W.

Sambungan selari ialah sambungan dua atau lebih beban

yang disambung secara selari. Sambungan ini menyediakan lebih daripada laluan untuk arus mengalir.
IR1 R1

VR1 R2

VR2 IR3 R3

VR3 Ij

Vj = 300V

Ciri-ciri litar selari. Rintangan - Jumlah rintangan adalah merupakan jumlah percampuran secara songsang tiap-tiap rintangan yang ada dalamlitar. Jumlah rintangan dalam litar selari adalah lebih rendah daripada nilai rintangan yang terkecil dalam litar.
1 / Rj = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3 + ..+ 1 / Rn Voltan Vj - Di dalam litar selari, voltan pada setiap cabang adalah sama dengan voltan bekalan = VR1 = VR2 = VR3 = = VRn

Arus - Jumlah arus yang masuk ke cabang-cabang adalah tidak sama antara satu sama lain. Ianya bergantung kepada jumlah rintangan pada tiap-tiap cabang litar tersebut. - Jumlah arus yang masuk ke tiap-tiap cabang litar adalah sama dengan jumlah arus keseluruhan dalam litar tersebut. Jumlah arus keseluruhan dalam litar adalah jumlah percampuran arus pada tiap-tiap cabang.

Ij

IR1

IR2

IR3

IRn.

Dengan berpandukan
R1 = 3

R2 = 8 R3 = 24

Vj=48v

gambarajah di atas kirakan : 1 Jumlah rintangan litar. 2 Arus bagi setiap rintangan. 3 Jumlah arus litar. 4 Jumlah kuasa yang digunakan oleh litar.

i.

1 = Rj =

1 + R1 1 + 3 = 8 +

1 + 1 R2 R3 1 + 1 8 24 3 + 1 24

1 = 12 Rj 24 Rj = 24 12

= 2

IR1 = = = iii. Ij

VR1 R1 48 3 16A = = =
= = =

IR2

VR2 R2 = 48 8 = 6A + + IR3 2

IR3

VR3 R = 48 24 = 2A = = =
Pj

IR1 + 16 + 24A.
Vj x Ij 48 x 24 1152W. @

IR2 6
Pj

Ij

Vj / 48 / 24A
= = =

Rj 2

iv. Pj

= Ij2 x Rj = = 242 x 2 1152W.

Vj2 / Rj 482 / 2 1152W.

Litar sesiri Rintangan - Jumlah rintangan : Rj = R1 + R2 + R3 + . + Rn. Jika nilai rintangan adalah sama : Rj = R x n

Di mana : R - Nilai bagi satu rintangan n - Bilangan rintangan dalam litar. Arus - Jumlah arus : Ij = IR1 = IR2 = . = IRn.

Voltan - Jumlah voltan : Vj = VR1 + VR2 + VR3 + .+ VRn.

Litar selari
Rintangan - Jumlah rintangan : 1 = 1 + 1 + + 1 Rj R1 R2 Rn

Jika nilai rintangan yang sama : Rj = R N Di mana : R - Nilai bagi satu rintangan n - Bilangan rintangan dalam litar.
Jika dua rintangan : Rj = R1 x R2 R1 + R2

Arus - Jumlah arus : Ij = IR1 + IR2 + IR3 + . + IRn. Voltan - Jumlah voltan : Vj = VR1 = VR2 = VR3 = . = VRn

Sambungan litar sesiri dan selari. Litar sesiri-selari adalah merupakan gabungan antara litar sesiri dan selari. Maka dengan sendirinya ciri-ciri bagi litar sesiri dan selari mempengaruhi litar jenis ini. Terdapat dua jenis litar sesiri selari iaitu :

R1 R3 R2

R1

R2

R3

Contoh soalan.
R2 = 3

R1 = 6
R3 = 6

R4 = 4

Vj = 48 V

Dengan berpandukan gambarajah di atas kirakan :


1 Jumlah rintangan litar. 2 Jumlah arus bagi litar. 3 Arus setiap rintangan. 4 Jumlah kuasa yang digunakan oleh litar.

i. Keluarkan gambarajah litar selari iaitu R2 dan R3 dahulu.


R2 = 3

Ra
R3 = 6

Ra

= R2 x R3 R2 + R3 = 3x 6 3+6 = 18 9 = 2.

R1 = 6

Ra = 2

R4 = 4

Vj = 48V Rj = R1 + Ra + R3 = 6 + 2 + 4 = ii. 12

Jumlah arus litar.


Rj = 12

Ij

= Vj / Rj = 48 / 12 = 4A.

Vj = 48V

iii. Arus setiap rintangan.


R1 = 6 Ra = 2 R4 = 4

Vj = 48V

Ij

= IR1 = IRa = IR4 = 4A - litar sesiri. R2 = 3


R3 = 6

Ra

VRa = IRa x Ra Vra = VR2 = VR3 = 8V - litar selari. = 4 x 2 = 8V.

IR2 = VR2 / R2 = 8 / 3 = 2.67A.


iv
Pj

IR3 = VR3 / R3 = 8 / 6 = 1.33A.

Jumlah kuasa yang digunakan oleh litar.


= Vj x Ij = 48 x 4 = 192W. @ Pj = IJ2 x Rj = 42 x 12 = 192W. @ Pj = VJ2 / Rj = 482 / 12 = 192W.

Contoh soalan
R1 = 6 R2 = 3

R3 = 6

Vj = 48V Dengan berpandukan gambarajah kirakan : 1 Jumlah rintangan litar. 2 Jumlah arus litar. 3 Arus setiap rintangan. 4 Jumlah kuasa litar.

1 Jumlah rintangan litar.


Ra
R1 = 6 R2 = 3

Ra

= R1 + R2 = 6 + 3 = 9.

Ra = 9
Vj = 48V

R3 = 6

Vj = 48V

Rj = Ra x R3 Ra + R3 = 9 x 6 9 + 6 = 54 15 = 3.6 i.Jumlah arus litar. Ij = Vj / Rj = 48 / 3.6 = 13.3A

Arus setiap rintangan.


Ra = 9

R3 = 6

Vj = 48V

Vj Ira

= = =

VRa

VR3

48V IR3 = =

litar selari. VR3 48 = / R3 / 6 8A.

VRa / Ra 48 / 9 = 5.33A.

IRa = 5.33A

R1 = 6

R2 = 3

IRa

= IR1 = IR2

= 5.33A

litar sesiri

i.Jumlah kuasa litar.

Vj x Ij 48 x 13.3 639.84W. atau Pj = IJ2 x Rj = 13.32 x 3.6 = 639.68W. atau Pj = Vj2 / Rj = 482 / 3.6 = 640W.

Pj = = =

Beri Nilai