Anda di halaman 1dari 87

Kursus Pendidikan Keselamatan Jalan Raya dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia

Tahun 4
Anjuran

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Objektif Tahun 1
Objektif utama pengajaran dan pembelajaran Tahun 1 ialah:
1) Jalan raya merupakan tempat yang berbahaya. 2) Berpimpin tangan dengan orang dewasa semasa hendak melintas atau berdekatan dengan jalan raya. 3) Lima langkah melintas dengan selamat.

Objektif Tahun 2
Objektif utama pengajaran dan pembelajaran Tahun 2 ialah:
1) Jalan raya merupakan tempat yang kompleks dan berbahaya. 2) Kanak-kanak mudah terdedah kepada bahaya disebabkan pembatasan tahap kematangan dan saiz. 3) Penggunaan tali pinggang keledar dan topi keledar membantu mengurangkan tahap kecederaan.

Objektif Tahun 4

Pada akhir pembelajaran Tahun 4 murid akan dapat: 1) menjadi pengguna jalan raya dan pengangkutan awam yang berdikari, selamat, bertanggungjawab dan mampu membuat keputusan yang cermat dan bijak 2) menjadi pengguna jalan raya yang mematuhi undang-undang dan peraturan jalan raya

Objektif Tahun 4 samb.

Pada akhir pembelajaran Tahun 4 murid akan dapat:


3) menjadi penunggang basikal yang selamat menggunakan basikal yang diselenggara dengan baik, memakai topi keledar dan menggunakan laluan berbasikal yang selamat.

Kit Mengajar PKJR Tahun 4

Buku Panduan Guru Tahun 4 Buku Aktiviti Murid Tahun 4

Video Teknikal Tahap 2


CD Lagu

Media (kad imbasan gambar dan poster)

Tajuk-tajuk Utama Tahun 4


Unit 1: Berjalan Secara Berdikari Unit 2: Peraturan dan Undang-undang Jalan Raya Unit 3: Sukarnya Melintas Unit 4: Keselamatan Berbasikal Unit 5: Berbasikal dengan Selamat Unit 6: Perjalanan Selamat Menggunakan Pengangkutan Awam Unit 7: Dilema Unit 8: Jalan Raya di Malaysia

Cermat Tiba Selamat

UNIT UNIT11 Berjalan Secara Berdikari Sub Title

Rasional Unit 1
Mula BERDIKARI tetapi masih memerlukan bimbingan orang dewasa kerana:
baru belajar membuat keputusan untuk;
- diri sendiri - orang lain (adik atau rakan yang lebih muda).

fizikal (saiz);

- tinggi atau besar - rendah atau kecil (lebih langkah atau masa).

Rasional Unit 1 samb.


Sosial (pengaruh rakan): - tindakan selamat atau tidak selamat - hilang tumpuan akibat gangguan rakan. Merancang perjalanan sendiri: - latihan bersama ibu bapa atau orang dewasa - pemilihan laluan yang selamat.

Tajuk-tajuk Unit 1

1. Jalan Bersendirian
2. Cabaran Pejalan Kaki

Objektif tajuk 1

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1) berbual-bual dengan rakan tentang aspek keselamatan jalan raya semasa perjalanan mereka ke sekolah dan keadaan jalan raya yang kurang selamat 2) membina ayat yang lengkap berdasarkan perkataan atau rangkai kata yang diberi

Objektif tajuk 1 samb.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


3) menyenaraikan tingkah laku yang boleh menunjukkan mereka berdikari dan bertanggungjawab.

1. Jalan Bersendirian

Membincangkan apa yang dilihat dalam perjalanan ke sekolah.


Merujuk Media 1.1.

1. Jalan Bersendirian samb.

Bersoal jawab mengapa sesetengah murid:

- boleh berdikari atau bersendirian - perlu ditemani oleh orang dewasa atau kakak atau abang - dapat kepercayaan penuh daripada ibu bapa.

Segmen video Merancang perjalanan sendirian.

1. Jalan Bersendirian samb.

Sebelum memilih laluan yang selamat, fikirkan:


- adakah anda terpisah dari aliran trafik? - bolehkah anda melihat kenderaan? - adakah pemandu dapat melihat anda?

Objektif tajuk 2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; 1) mengemukakan pandangan atau pendapat tentang keadaan jalan raya yang kurang selamat dengan bahasa yang betul 2) membina ayat tunggal atau ayat majmuk berdasarkan perkataan atau rangkai kata yang diberi 3) menyebut lima cara untuk menangani situasi mencabar yang diberi.

2. Cabaran Pejalan Kaki

Bagaimana menangani situasi persekitaran jalan raya yang mencabar atau kurang selamat.
Situasi di jalan raya pada Media 1.2. Rumusan tentang cabaran pejalan kaki.

Cermat Tiba Selamat

UNIT UNIT21 Peraturan dan Undang-undang Sub Title Jalan Raya

Rasional Unit 2
Belajar mengenali undang-undang dan peraturan asas jalan raya kerana:
mula berdikari atau jalan bersendirian meningkatkan keselamatan diri atau orang lain mendisiplinkan diri mematuhi undang-undang adalah wajib.

Tajuk-tajuk Unit 2

1. Jadilah Pengguna Jalan Raya yang Berdisiplin


2. Perbezaan antara Undang-undang dengan Peraturan Jalan Raya

Objektif tajuk 1

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; 1) berbual-bual tentang peraturan serta undang-undang jalan raya menggunakan bahasa yang betul 2) membaca ayat-ayat penyata yang diberikan oleh guru dengan sebutan yang betul 3) menyatakan perbezaan antara undang-undang dengan peraturan jalan raya serta memahami akibat jika tidak dipatuhi.

1. Jadilah Pengguna Jalan Raya yang

Berdisiplin

Perbezaan di antara undang-undang dan peraturan:


- undang-undang jalan raya merupakan satu akta yang mewajibkan sesuatu kelakuan - peraturan jalan raya merupakan amalan keselamatan untuk pengguna jalan raya.

1. Jadilah Pengguna Jalan Raya yang Berdisiplin samb.


Murid didedahkan kepada asas undang-undang dan peraturan seperti:
memakai topi keledar atau tali pinggang keledar mematuhi lampu isyarat pejalan kaki berjalan menghadap lalu lintas menggunakan laluan pejalan kaki.

Gambar rajah labah-labah (Media 2.2).

Gambar rajah Labah-Labah

Media 2.2

Objektif tajuk 2

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; 1) membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul 2) menulis ayat tunggal dan majmuk berpandukan petikan

3) menyatakan perbezaan antara undang-undang dengan peraturan jalan raya serta memahami akibat apabila diingkari.

2. Perbezaan antara Undang-undang dengan Peraturan Jalan Raya


Menyanyikan lagu Hati-hati di Jalan Raya.
Membezakan antara undang-undang dan peraturan jalan raya dalam borang jadual.

2. Perbezaan antara Undang-undang dengan Peraturan Jalan Raya samb. Hati-hati di Jalan Raya
Bila lintas jalan, jangan main-main Lihat kiri kanan, toleh ke belakang Lima langkah melintas perlu dipatuhi Jika tiada kereta, barulah melintas Bila jalan kaki, ikutlah laluan Lintasan belang ada di hadapan Bonceng motosikal pakai topi keledar Ikat ketat-ketat pastikan selamat Jalan raya kita tempat berbahaya Ikut peraturan pasti kita selamat Berhati-hati bila di jalan raya Jagalah keselamatan tanggungjawab bersama

Melodi: Air Pasang Pagi

Cermat Tiba Selamat

UNIT UNIT31 Sukarnya Melintas Sub Title

Rasional Unit 3
Kanak-kanak masih mempunyai kekurangan:
- pandangan sisi terhad - langkah yang pendek.

Kanak-kanak masih tidak cekap:


- menganggar jarak - menganggar kelajuan - menganggar masa.

Tajuk-tajuk Unit 3
1. Melintas Lebih Sukar daripada yang Disangka
2. Berfikir Sebelum Melintas

Objektif tajuk 1

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1) menyatakan pendapat tentang hasil uji kaji pandangan sisi dengan bahasa yang betul 2) mencatat prosedur uji kaji yang di jalankan dengan betul

3) menyatakan prosedur penting untuk melintas jalan raya yang perlu dipelajari dan dilatih.

1. Melintas Adalah Lebih Sukar dari yang Disangka


Bersoal jawab tentang langkah melihat lalu lintas:
- Apakah yang perlu dilihat? - Arah manakah perlu dilihat? - Mengapa perlu menggerakkan kepala?

Pandangan sisi kanak-kanak masih belum berkembang seperti orang dewasa.

1. Melintas Adalah Lebih Sukar dari yang Disangka samb.


Uji kaji pandangan sisi: - melihat ibu jari - menggunakan kad titik buta (Media 3.1).

1. Melintas Adalah Lebih Sukar dari yang Disangka samb. Kad Titik Buta

1. Melintas Adalah Lebih Sukar dari yang Disangka samb.


Menyatakan hasil uji kaji.
Terangkan kepentingan memusingkan kepala untuk melihat kenderaan.

Objektif tajuk 2

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; 1) mendengar dan melaksanakan arahan melintas jalan raya dengan selamat 2) mencatat beberapa rumusan berkaitan aktiviti cara melintas yang selamat menggunakan bahasa yang betul 3) menyatakan elemen-elemen penting untuk melintas jalan raya yang perlu dipelajari dan dilatih.

2. Berfikir Sebelum Melintas

Murid bersoal jawab tentang lima langkah melintas pada Media 3.2.

2. Berfikir Sebelum Melintas samb.

Kepentingan masa dan ruang sela:


- ruang sela melibatkan kelajuan, masa dan jarak.

Simulasi tentang konsep ruang sela. Rumusan kepentingan memusingkan kepala.

Cermat Tiba Selamat

UNIT UNIT41 Keselamatan Berbasikal Sub Title

Rasional Unit 4

Berbasikal memerlukan koordinasi kemahiran yang kompleks:


- fizikal (kawalan tangan atau kaki, mengimbang) - kognitif (kebolehan berfikir atau bertindak mengikut undang-undang dan peraturan).

Tajuk-tajuk Unit 4

1. Cermat dan Selamat


2. Topi Keledar

Objektif tajuk 1

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; 1) menyatakan pendapat tentang cara yang selamat ketika berbasikal dengan ayat yang betul 2) menulis karangan autobiografi Aku Sebuah Basikal 3) menyenaraikan ciri keselamatan yang perlu ada pada basikal dan penunggang basikal.

1. Cermat dan Selamat


Berbincang mengenai:

- keselamatan sebagai penunggang basikal - peralatan yang boleh meningkatkan keselamatan.

Tunggang sealiran dengan trafik dan berada di sebelah kiri jalan raya. Segmen video
Perjalanan menggunakan basikal

Objektif tajuk 2

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; 1) berbincang dengan mengemukakan pendapat tentang kebaikan memakai topi keledar 2) menulis tiga kepentingan memakai topi keledar menggunakan ayat yang betul

3) menyenaraikan langkah-langkah pemakaian topi keledar yang betul.

2. Topi Keledar
Perbincangan kepentingan memakai topi keledar:
- mengapa? - akibat? - bagaimana?

Merujuk Media 4.2.

Uji kaji topi keledar


- keberkesanan topi keledar - rumusan.

2. Topi Keledar samb.


Pemakaian topi keledar yang betul (Media 4.3).

Rumusan Unit 1 - 4
1. Berjalan Secara Berdikari
2. Peraturan dan Undang-undang Jalan Raya

3. Sukarnya Melintas
4. Keselamatan Berbasikal

Cermat Tiba Selamat

UNIT UNIT51 Berbasikal dengan Selamat Sub Title

Rasional Unit 5
Kanak-kanak gemar atau mudah:
- melakukan tindakan berisiko - meniru sikap atau perlakuan - terpengaruh oleh rakan.

Tajuk-tajuk Unit 5

1. Peraturan Berbasikal
2. Bahaya Semasa Berbasikal

Objektif tajuk 1

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;

1) memberikan pendapat dan alasan tentang risiko yang dihadapi oleh penunggang basikal
2) murid menulis cadangan tindak balas terhadap situasi yang di beri 3) menyatakan kepentingan mematuhi peraturan jalan raya dan laluan yang selamat, untuk meningkatkan keselamatan semasa berbasikal secara bertatasusila.

1. Peraturan Berbasikal
Risiko penunggang basikal.
Persekitaran jalan raya yang berisiko:
permukaan berbeza berlopak berbonggol persimpangan halangan (haiwan atau objek tajam) kenderaan.

Tindak balas berdasarkan situasi.

Objektif tajuk 2

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; 1) menyatakan bahaya yang dihadapi semasa berbasikal dengan bahasa yang betul 2) membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul

3) menyatakan kepentingan mematuhi peraturan jalan raya dan laluan yang selamat untuk meningkatkan keselamatan semasa berbasikal.

2. Bahaya Semasa Berbasikal


Penunggang basikal di jalan raya (Media 5.1).
Bahaya yang dihadapi:
- sukar dilihat - risiko kemalangan tinggi - di laluan kongsi atau basikal.

2. Bahaya Semasa Berbasikal samb.


Peraturan yang perlu dipatuhi: - memilih laluan selamat (lorong basikal atau kongsi) - beri isyarat (membelok atau berhenti) - patuhi isyarat lalu lintas - berhati-hati akan kenderaan yang terletak di bahu jalan - pakai pakaian cerah - pakai topi keledar.

Cermat Tiba Selamat

UNIT UNIT61 Perjalanan Selamat Menggunakan Sub Title Pengangkutan Awam

Rasional Unit 6
Pengangkutan awam:
- bas sekolah atau umum.

Keadaan yang berbahaya:


-

persekitaran bas sikap suka tergesa-gesa naik atau turun bas kurang pengalaman tentang lalu lintas sukar dilihat oleh pemandu bas.

Tajuk-tajuk Unit 6

1. Pengangkutan Awam di Malaysia


2. Penumpang yang Selamat dan Bertanggungjawab

Objektif tajuk 1

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; 1) membentangkan maklumat tentang beberapa jenis pengangkutan awam di Malaysia 2) menulis kelebihan dan kelemahan menggunakan pengangkutan awam

3) menyatakan cara menggunakan pengangkutan awam secara berhemah.

1. Pengangkutan Awam di Malaysia


Definisi pengangkutan awam:
- beza dengan kenderaan persendirian - jenis-jenis pengangkutan awam.

Sikap semasa menggunakan pengangkutan awam:


- bertimbang rasa - bertanggungjawab - berhemah.

1. Pengangkutan Awam di Malaysia samb.


Berbincang tentang jenis-jenis pengangkutan awam (Media 6.1).

Objektif tajuk 2

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; 1) menyatakan kelakuan yang tidak selamat dan akibatnya jika tidak mematuhi peraturan penggunaan pengangkutan awam 2) menyenaraikan beberapa peraturan penting ketika menaiki bas 3) menyatakan cara menggunakan pengangkutan awam secara berhemah.

2. Pengangkutan Awam di Malaysia


Video Menaiki bas dan Menaiki LRT
Kelakuan selamat dan tidak selamat semasa menggunakan pengangkutan awam.

Cermat Tiba Selamat

UNIT UNIT71 Dilema Sub Title

Rasional Unit 7
Pengaruh rakan sebaya:
- perlakuan berisiko tinggi - perlakuan mencari sensasi.

Merasakan dirinya hebat:


- tidak menghiraukan keselamatan - berupaya mengawal apa jua keadaan.

Kurang pengalaman:
- berhadapan dengan situasi bahaya.

Tajuk-tajuk Unit 7
1. Utamakan Keselamatan
2. Keselamatan di Jalan Raya

Objektif tajuk 1

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; 1) membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam kad permainan Roket Dilema 2) mencatat nota sebab dan akibat sesuatu tindakan yang di ambil berdasarkan situasi tertentu dalam bentuk grafik

Objektif tajuk 1 samb.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; 3) menyatakan akibat pengaruh rakan-rakan semasa membuat keputusan tentang situasi yang selamat di jalan raya.

1. Utamakan Keselamatan
Pendapat positif atau negatif berdasarkan poster (Media 7.1).

1. Utamakan Keselamatan samb.


Memahami akibat baik atau buruk sesuatu kejadian berdasarkan keputusan yang diambil semasa di jalan raya:
pendapat positif atau negatif tindakan alasan kesan.

1. Utamakan Keselamatan samb.


Roket Dilema (Media 7.2).

Objektif tajuk 2

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; 1) memberi pendapat tentang sesuatu situasi keselamatan jalan raya yang ditunjukkan 2) menulis karangan tentang pengalaman menggunakan pengangkutan awam

3) menyatakan akibat pengaruh rakan-rakan semasa membuat keputusan tentang situasi yang selamat di jalan raya.

2. Keselamatan di Jalan Raya


Menganalisa akibat positif atau negatif berdasarkan tindakan yang dibuat semasa di jalan raya:
- apakah pilihan saya? - apakah sebab saya membuat keputusan tersebut? - mengapa orang mempunyai pilihan yang berbeza?

Kad Situasi (Media 7.3).

Cermat Tiba Selamat

UNIT UNIT81 Jalan Raya di Malaysia Sub Title

Rasional Unit 8
Pengetahuan tentang ciri-ciri dan jenis-jenis jalan raya.
Jalan raya yang berbeza:
had laju kenderaan trafik atau jenis kenderaan keadaan jalan raya aktiviti sepanjang jalan raya kemudahan.

Tajuk-tajuk Unit 8

1. Kenali Jalan Raya di Malaysia


2. Tiba dengan Selamat

Objektif tajuk 1

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; 1) memberi respons tentang ciri-ciri jalan raya di Malaysia 2) membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan grafik hierarki jalan raya dengan betul

3) melengkapkan hierarki jalan raya di Malaysia dan menyatakan kepentingan merancang perjalanan.

1. Kenali Jalan Raya di Malaysia


Hierarki jalan raya pada (Media 8.1).

1. Kenali Jalan Raya di Malaysia samb.


Bersoal jawab tentang ciri-ciri jalan raya mengikut jenisnya:
- apakah jenis permukaan? - berapakah bilangan lorong? - adakah ia mempunyai tol? - adakah ia mempunyai lorong pejalan kaki, motosikal atau laluan kecemasan?

1. Kenali Jalan Raya di Malaysia samb.


Rumusan ciri-ciri jalan raya di Malaysia.
Kad gambar (Media 8.2).

Objektif tajuk 2

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; 1) membaca maklumat yang terdapat dalam bahan rangsangan dengan betul 2) bercerita tentang tanda dan isyarat jalan raya yang dilihat dengan bahasa yang betul

3) menyatakan kepentingan merancang perjalanan untuk tiba ke destinasi.

2. Tiba dengan Selamat


Kad jemputan (Media 8.3).
Bersoal jawab maklumat yang terdapat dalam kad:
-

nama jalan bangunan atau mercu tanda sungai, jambatan kemudahan untuk melintas, lampu isyarat.

Rumusan

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:

memahami konsep keselamatan berlandaskan undang-undang dan peraturan jalan raya


mempamerkan sikap positif dan bertanggungjawab ketika berada di jalan raya

Rumusan

samb.

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:

mampu berdikari sebagai pengguna jalan raya yang berhemah dan selamat
memahami kegunaan alat keselamatan dan kepentingan penyelenggaraan basikal.

Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai