Anda di halaman 1dari 2

Nama Murid : Tarikh masuk : Penguasaan Murid Dalam Unit: 1.

Sangat Baik Bil 1 Masalah

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS SK MATAPELAJARAN :Bahasa Malaysia/Matematik kelas:

2. Baik Objektif

3. Memuaskan

4. Sangat Lemah Tarikh Menguasai Skala

Sukar Mengingat huruf-huruf abjad a,b,c,d.Z Masalah Mengecam hurufhuruf vokal a,e,i,o,u

2.

3.

Suku Kata KV

1. Menyebut huruf-huruf 2. Mengenal & Mengingat huruf2 3. Menulis huruf abjad yang disebut/didengar 1. Mengenal huruf vokal dengan betul 2. Membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul 3. Memilih huruf vocal berdasarkan gambar dengan betul 4. Menulis huruf vokal pada gambar yang diberi dengan betul 1. Membunyikan suku kata kv berdasarkan gambar 2. Membunyikan suku kata KV berdasarkan suku kata dengan betul 3. Memadankan suku kata Kv dengan gambar diberi 4. Menulis suku kata Kv berdasarkan gambar dengan betul
Disahkan Oleh Guru Besar Sk.

Disediakan Oleh: Guru Pendidikan Pemulihan Khas Sk.

RPH BERKUMPULAN

LANGKAH NAMA MURID

KUMPULAN CEPAT 1. 2. 3. 4.

KUMPULAN SEDERHANA 1. 2. 3. 4.

KUMPULAN LAMBAT 1. 2. 3. 4.

KEMAHIRAN OBJEKTIF Set Induksi Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Penutup 1. 2. 1. 2. 1. 2.

Aktiviti Kesediaan Kaitkan dengan pengetahuan sedia ada Interaksi pengajaran secara kelas Aktiviti Bertulis Aktiviti Pengukuhan Penutup Kognitif Penutup Sosial Aktiviti Bertulis Interaksi pengajaran guru secara kumpulan kecil Interaksi pengajaran guru secara individu