Borang TBP/M BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan

yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat
: :

No. Telefon

:

No. Fax

:

AKAUN SEKOLAH Nama Bank No. Akaun
: : :

AKAUN ASRAMA Nama Bank No. Akaun
: : : / sehari

Tarikh Asas Tuntutan

Harga Kontrak Makan

BAHAGIAN II : TUNTUTAN BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) SEKOLAH/ASRAMA
(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. A. 1.

BIL PERUNTUKAN MURID * (RM) (orang) PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN DAN T1 - T3) PELAJARAN TERAS MATA PCG 1.1 Sivik & Kewarganegaran 1.2 Lain-Lain

2. 3. B. 1.

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 - T5) MATA PELAJARAN TERAS 1.1 Sivik & Kewarganegaran 1.2 Lain-Lain

2. 3. C. 1. 2. 3. D. 1.

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG BUKAN MATA PELAJARAN (KELAS PERALIHAN DAN T1 - T6) PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA (KELAS PERALIHAN DAN T1 - T6) LPBT/LPK ASRAMA

JUM LAH KECIL ( 1 ) i

Borang TBP/M BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6 (Sila isikan ruangan
yang berkenaan sahaja)

BIL. 1.

MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN TERAS Pengajian Am Bahasa Melayu

BIL MURID (orang

PERUNTUKA N (RM)

2.

MATA PELAJARAN TAMBAHAN Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab

3.

MATA PELAJARAN ELEKTIF Sains Tulen Fizik Kimia Biologi Pengajian Islam Syariah Usuluddin Satera Ikhtisas Ekonomi Pengajian Perniagaan Perakuanan Kemanusiaan Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu Literature In English Lukisan Teknologi Matematik S Matematik T Matematik Lanjutan T Pengkomputeran Malaysian University English Test (MUET)

JUM LAH KECIL ( 2 ) ii

Borang TBP/M BAHAGIAN IV : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)
BIL. 1. SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi Sains Tambahan 2. PENGAJIAN ISLAM Al-Quran & As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah 3. SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun Ekonomi Rumahtangga 4. BAHASA Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology 5. KEMANUSIAAN Kesusasteraan melayu Pendidikan Seni Visual Geografi Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B.Inggeris Sains Sukan 6. TEKNOLOGI Matematik Tambahan Sains Pertanian Lukisan Kejuruteraan Teknologi Maklumat Rekacipta Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik & Elektronik MATA PELAJARAN BIL MURID (orang PERUNTUKA N (RM)

iii

Borang TBP/M
BIL MURID (orang PERUNTUKA N (RM)

BIL.

MATA PELAJARAN Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera

7. 7.1

VOKASIONAL Pembinaan Pembinaan Domestik Pendawaian Domestik Hiasan Dalaman Kerja paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas

7.2

Pembuatan Membuat Perabot (MP) Seni Reka Tanda (SRT) Menservis Peralatan Elektrik Domestik (MPED) Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyaman Udara Menservis Automobil Menservis Motosikal

7.3

Ekonomi Rumah Tangga Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Asuhan & Pendidikan Awal Kanak-kanak Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik

7.4

Teknotani Lanskap dan Nurseri Tanaman Makanan Akuakultur dan Haiwan Rekreasi

7.5

Aplikasi Komputer Produksi Multimedia Grafik Berkomputer

JUM LAH KECIL ( 3 )

iv

Borang TBP/M BAHAGIAN V : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH VOKASIONAL (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)
BIL. 1. 1.1 MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIK Kejuruteraan Mekanikal Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera 1.2 Kejuruteraan Elektrik Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 1.3 Pertanian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi 1.4 Perdagangan Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan 1.5 Ekonomi Rumah Tangga Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi BIL MURID (orang

TEKNIK/

PERUNTUKA N (RM)

v

Borang TBP/M
BIL MURID (orang PERUNTUKA N (RM)

BIL.

MATA PELAJARAN Pengurusan Makanan

1.6

Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian

2. 2.1

ELEKTIF VOKASIONAL Kejuruteraan Mekanikal Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Penyejukan dan Penyamanan Udara Automotif

2.2

Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Seni Kecantikan Bakeri Perkembangan dan Perkhidmatan Kanak-kanak Katering Pelancongan

2.3 2.4

Kejuruteraan Awam (Binaan Bangunan) Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Elektrik & Elektronik Perdagangan Pengurusan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat

2.5

Teknologi Computer Programming Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Multimedia Kreatif

2.6

Pertanian Holtikultur Hiasan dan Landskap Agroindustri Tanaman Teknologi Taman

vi

Borang TBP/M
BIL MURID (orang PERUNTUKA N (RM)

BIL.

MATA PELAJARAN Agroindustri Ternakan

3. 3.1

ELEKTIF KEMAHIRAN Kejuruteraan Mekanikal Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik

3.2

Kejuruteraan Awam Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip

3.3

Kejuruteraan Elektrik Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik Industri-Peralatan

3.4

Ekonomi Rumah Tangga Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan

3.5

Pertanian Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian

JUM LAH KECIL ( 4 )

vii

Borang TBP/M BAHAGIAN VI : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI

(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. 1. SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi 2.

MATA PELAJARAN

BIL MURID (orang

PERUNTUKA N (RM)

SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun

3.

TEKNOLOGI Matematik Tambahan

4.

KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu English Literature

5.

SENI Muzik Tari Teater Seni Visual

JUM LAH KECIL ( 5 )

viii

Borang TBP/M BAHAGIAN VII : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)
BIL. 1. 1.1 MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN MATA PELAJARAN TERAS i. ii. 1.2 1.3 1.4 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain

SEKOLAH

PENDIDIKAN
PERUNTUKA N (RM)

BIL MURID (orang

PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i. Elektif PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI

1.5 1.6 1.7

PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH

JUM LAH KECIL ( PK1 )
2. 2.1 MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI MATA PELAJARAN TERAS i. ii. 2.2 2.3 2.4 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i. ii. Elektif I Elektif II

PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2.5 2.6 2.7 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH

JUM LAH KECIL ( PK2 ) ix

Borang TBP/M
BIL MURID (orang PERUNTUKA N (RM)

BIL. 3. 3.1

MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN TERAS iii. iv. Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain

PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI

3.2 3.3 3.4

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI iii. iv. Elektif I Elektif II

PCG BUKAN MATA PELAJA R AN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI
3.5 3.6 3.7 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH

JUM LAH KECIL ( JUM LAH KECILPK3 )) = (PK1 + PK2 + PK3) ( 6

x

Borang TBP/M BAHAGIAN VIII : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA
PERUNTUKA N (RM)

(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. 1.

JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH

BIL MURID (orang

JUM LAH KECIL ( 7 )
2. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI

JUM LAH KECIL ( 8 )
3. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL. PENGHUNI ASRAMA

JUM LAH KECIL ( 9 )
4. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI

JUM LAH KECIL ( 10 )
5. 6. BANTUAN BAYARAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN (BBTP) BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN

JUM LAH KECIL ( 11 )

xi

Borang TBP/M BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH
(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

JU M LA H KEC IL ( 1 ) : TUNTUTAN PCG (TERAS, WAJIB, PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA

BUTIRAN TUNTUTAN

PERUNTUKA N (RM)

TAMBAHAN &

BUKAN

MATA

J U M LA H KE C I L ( 2 ) : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6 JU M LA H KEC IL ( 3 ) : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK JU M LA H KEC IL ( 4 ) : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF VOKASIONAL

SEKOLAH TEKNIK/

J U M LA H KE C IL ( 5 ) : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI JU M LA H KEC IL ( 6 ) : TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI J U M LA H KE C I L ( 7 ) : YURAN KHAS SEKOLAH J U M LA H KE C IL ( 8 ) : BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH J U M LA H KE C IL ( 9 ) : BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA J U M LA H KE C IL ( 1 0 ) : BANTUAN SUKAN SEKOLAH J U M LA H KE C I L ( 1 1 ) : BANTUAN MAKANAN ASRAMA/ BANTUAN BAYARAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN JUM LAH KESELURUHAN

PELAJARAN

SEKOLAH

PENDIDIKAN

xii

Borang TBP/M BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN

Disediakan oleh:

Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan.

(Tandatangan)

(Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah)

Nama: No. KP: Jawatan :

Nama Pengurus Sekolah: No. KP: Tarikh:

xiii