SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT KASAN JBA5049 BUKIT GAMBIR, 84800 LEDANG, JOHOR LAPORAN PEMANTAUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

DAPATAN PEMANTAUAN PELAKSAAAN PBS Nama Sekolah : No. Telefon Sekolah : Nama Pemantau : Objektif Pemantauan: 1 2 Memastikan pelaksanaan program PBS berjalan lancar. Memastikan pentaksiran dilakukan mengikut prosedur dan jadual yang ditetapkan. Kod Sekolah : Tarikh : Tempat Berkhidmat :

DAPATAN PEMANTAUAN Komen dan Cadangan Aspek yang perlu diberi fokus dalam melaporkan dapatan: (Rujuk kepada Instrumen pemantauan) 1. Kekuatan

2.

Kelemahan

3.

Tindakan

4.

Cadangan

Tandatangan Pemantau Dalaman

....................................................................... Nama Pemantau : Jawatan Pemantau :