Anda di halaman 1dari 21

PENTAKSIRAN BPK KAJIAN TAHAP PENGUASAAN MURID DALAM STANDARD PEMBELAJARAN , KSPK ( TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA )

KO D BM1 KONSTRUK Kemahiran Mendengar ( BM1.1, BM1.2 ) SKALA PERKEMBANGAN MURID /STANDARD PRESTASI(SPTS) TM: Boleh memberi respon kepada arahan ringkas, perbualan dan cerita secara bertatasusila SM: Boleh member respon kepada arahan ringkas,perbualan dan cerita dengan bimbingan BM: Boleh mendengar tetapi tiada respon. TM: Boleh bertutur mengikut situasi dengan menggunakan bahasa dan intonasi yang sesuai. SM: Boleh bertutur mengikut situasi dengan menggunakan bahasa dan intonasi yang sesuai dengan bimbingan. BM: Belum boleh bertutur menggunakan perkataan yang sesuai. TM: Boleh menyebut dan mengecam huruf vokal dan konsonan. SM: Boleh menyebut dan mengecam huruf vokal dan konsonan dengan bimbingan. BM: Belum boleh menyebut dan mengecam semua huruf vokal dan konsonan.. TM: Boleh membaca perkataan dengan betul. SM: Boleh membaca perkataan dengan betul. BM: Boleh mendengar tetapi tiada respon. SPTS TARIK H
PEMERHATIA N

SUMBER/EVIDENS BM LI P LK TL L2 CATATA N

TM

SM

1 2 3

BM2

Kemahiran Bertutur ( Bertutur merangkumi berinteraksi, bersoaljawab dan bercerita ) ( BM2.1, BM2.2, BM2.3, BM2.4 )

1 2 3

BM3

Kemahiran menyebut dan mengecam huruf vocal dan konsonan ( BM3.1, BM3.3 )

1 2 3

BM4

Kemahiran membaca perkataan ( Membaca perkataan merangkumi membunyikan sukukata dan membatangkan perkataan ) ( BM3.1, BM3.3 )

1 2 3

DISEDIAKAN OLEH : HALIMATUL SAADIAH BT HJ ISMAIL

PENTAKSIRAN BPK

KAJIAN TAHAP PENGUASAAN MURID DALAM STANDARD PEMBELAJARAN , KSPK ( TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA )
KO D BM5 KONSTRUK Kemahiran membaca ayat ( BM3.4, BM3.5, BM3.6, BM3.7 ) SKALA PERKEMBANGAN MURID /STANDARD PRESTASI(SPTS) TM: Boleh membaca ayat , memahami apa yang dibaca. SM: Boleh membaca perkataan , frasa, ayat mudah dengan mengeja terlebih dahulu. BM: Dapat mengeja perkataan mudah sahaja.. TM: Boleh menceritakan semula secara bertatasusila. SM: Boleh menceritakan semula secara bertatasusila dengan bimbingan. BM: Tidak dapat menceritakan semula. TM: Dapat menulis dengan betul dan kemas. SM: Dapat menulis dengan bimbingan. BM: Boleh memegang pensel tetapi belum dapat membentuk huruf. SPTS TARIK H
PEMERHATIA N

SUMBER/EVIDENS BM LI P LK TL L2 CATATA N

TM

SM

1 2 3 1 2 3 1 2 3

BM6

Kemahiran mencerita semula (BM2.4 )

BM7

Kemahiran menulis ( Kemahiran menulis merangkumi menulis huruf, menyalin perkataan dan ayat ) ( BM4.1, BM4.2 )

DISEDIAKAN OLEH : HALIMATUL SAADIAH BT HJ ISMAIL

PENTAKSIRAN BPK

KAJIAN TAHAP PENGUASAAN MURID DALAM STANDARD PEMBELAJARAN , KSPK ( TUNJANG KEROHANIAN , SIKAP DAN NILAI_PENDIDIKAN ISLAM )
KO D PI1 KONSTRUK Pengetahuan tentang Rukun Islam ( PI1.0 ) SKALA PERKEMBANGAN MURID /STANDARD PRESTASI(SPTS) TM: Boleh menyatakan 5 Rukun Islam dengan betul dan beradab SM: Boleh menyatakan 5 Rukun Islam dengan bimbingan BM: Boleh menyatakan bilangan Rukun Islam sahaja. TM: Boleh menyatakan 6 Rukun Iman dengan betul dan beradab SM: Boleh menyatakan 6 Rukun Iman dengan bimbingan BM: Boleh menyatakan bilangan Rukun Iman sahaja. TM: Boleh menyatakan 2 Kalimah Syahadah dengan betul dan beradab SM: Boleh menyatakan 2 Kalimah Syahadah dengan bimbingan BM: Boleh menyatakan bilangan Kalimah Syahadah sahaja. SPTS TARIK H
PEMERHATIA N

SUMBER/EVIDENS BM LI P LK TL L2 CATATA N

TM

SM

1 2 3 1 2 3 1 2 3

PI2

Pengetahuan tentang Rukun Iman ( PI1.0 )

PI3

Pengetahuan tentang Kalimah Syahadah ( PI1.0 )

DISEDIAKAN OLEH : HALIMATUL SAADIAH BT HJ ISMAIL

PENTAKSIRAN BPK
PI4 Pengetahuan dan kebolehan melakukan ibadah ( PI2.1, PI2.2, PI2.3 ) TM: Boleh menyatakan dan melakukan cara bersuci, berwuduk dan pergerakan solat dengan betul secara tertib. SM: Boleh menyebut dan melakukan perkara yang berkaitan dengan bersuci, berwuduk dan pergerakan solat dengan bimbingan BM: Boleh menyatakan bila perlu bersuci, berwuduk dan solat tetapi tidak dapat melakukannya. 1

KAJIAN TAHAP PENGUASAAN MURID DALAM STANDARD PEMBELAJARAN , KSPK ( TUNJANG KEROHANIAN , SIKAP DAN NILAI_PENDIDIKAN ISLAM )
KO D PI5 KONSTRUK Pengetahuan tentang Sirah Rasulullah S.A.W ( PI3.1 )
TM:

SKALA PERKEMBANGAN MURID /STANDARD PRESTASI(SPTS)


Boleh menyebut nama Rasulullah S.A.W, ibu, bapa, datuk dan bapa saudaranya serta menyebut perkara penting kelahiran Rasulullah S.A.W dengan betul melalui rangsangan. SM: Boleh menyebut nama Rasulullah S.A.Wdan sebahagian ahli keluarganya serta perkara penting kelahiran Rasulullah S.A.W dengan bimbingan. BM: Boleh menyebut nama Rasulullah S.A.W sahaja. TM: Boleh mengamalkan akhlak Rasulullah dalam amalan seharian. SM: Boleh mengamalkan sebahagian akhlak Rasulullah dalam amalan seharian dengan bimbingan. BM: Boleh menyebut akhlak Rasulullah dan amalan- amalan yang baik tetapi belum mengamalkannya. TM: huruf Boleh mengenal dan menyebut hijaiyyah, huruf berbaris serta perkataan dalam bahasa Al- Quran.

TARIK H

SPTS
PEMERHATIA N

SUMBER/EVIDENS BM LI P LK TL L2

TM

SM

CATATA N

PI6

Pengalaman Akhlak Rasulullah S.A.W ( Akhlak Rasulullah adalah sabar, bercakap benar, rajin, bijaksana dan amanah ) ( PI4.1, PI4.2 ) Pengetahuan asas bahasa Al- Quran

1 2 3 1

PI7

DISEDIAKAN OLEH : HALIMATUL SAADIAH BT HJ ISMAIL

PENTAKSIRAN BPK
( PI5.1 )
SM: huruf Boleh mengenal dan menyebut hijaiyyah, huruf berbaris serta perkataan dalam bahasa Al- Quran dengan bimbingan. BM: Boleh menyebut tetapi tidak mengenal huruf hijaiyyah. TM: Boleh membaca sukukata terbuka dengan betul dan beradab. SM: Boleh membaca beberapa sukukata terbuka dengan bimbingan. BM: Boleh menyebut tetapi tidak mengenal sebahagian huruf jawi.

2 3 1 2 3

PI8

Pengetahuan Asas Tulisan Jawi ( PI5.2 )

KAJIAN TAHAP PENGUASAAN MURID DALAM STANDARD PEMBELAJARAN , KSPK ( TUNJANG KETRAMPILAN DIRI )
KO D PSE 1 KONSTRUK Kemahiran mengenal dan mengurus emosi sendiri. ( Merangkumi menceritakan pengalaman emosi, luahkan perasaan, urus emosi sendiri, terima pandangan dan membeza emosi antara individu ) ( PSE1.1, PSE1.2, PSE1.3 ) PSE 2 Kemahiran mencapai emosi yang positif ( PSE2.1,PSE2.2,PSE2.3,PS E2.4 ) TM: Boleh kawal diri dan menunjukkan sikap yang positif. SM: Boleh kawal diri dan menunjukkan sikap yang positif dengan bimbingan. BM: Boleh menyatakan sifat positif tetapi tidak melakukannya. 1 2 3 SKALA PERKEMBANGAN MURID /STANDARD PRESTASI(SPTS) TM: Boleh mengurus emosi sendiri dengan rangsangan SM: Boleh mengurus emosi sendiri dengan rangsangan BM: Boleh menyatakan perasaan sendiri tetapi belum boleh mengurus emosi . . SPTS TARIK H
PEMERHATIA N

SUMBER/EVIDENS BM LI P LK TL L2 CATATA N

TM

SM

DISEDIAKAN OLEH : HALIMATUL SAADIAH BT HJ ISMAIL

PENTAKSIRAN BPK
PSE 3 Membina kemahiran social ( PSE3.1, PSE3.2, PSE3.3 ) TM: Menghormati perasaaan, pandangan dan hak orang lain dengan rangsangan. SM: Menghormati perasaaan, pandangan dan hak orang lain dengan bimbingan. BM: Boleh menyatakan keperluan menghormati perasaan orang lain tetapi tidak menunjukkkan. 1 2

KAJIAN TAHAP PENGUASAAN MURID DALAM STANDARD PEMBELAJARAN , KSPK ( TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI )
KO D ST1 KONSTRUK Kemahiran memerhati ( Memerhati menggunakan kelima-lima deria ) ( ST2.1, ST3.0, ST4.0, ST5.0 ) ST2 Kemahiran merekod hasil pemerhatian ( ST3.0, ST4.0, ST5.0 )
TM: hasil SM: hasil BM: yang

SKALA PERKEMBANGAN MURID /STANDARD PRESTASI(SPTS)


Boleh memerhati dan menceritakan pemerhatian dengan rangsangan. Boleh memerhati dan menceritakan pemerhatian dengan bimbingan. Belum boleh menceritakan apa diperhatikan.

SPTS TARIK H
PEMERHATIA N

SUMBER/EVIDENS BM LI P LK TL L2 CATATA N

TM

SM

2 3 1 2 3

( Nota: menceritakan hasil pemerhatian tidak semestinya dalam ayat lengkap ) TM: ada secara SM: ada Boleh merekod pemerhatian sama dalam bentuk tulisan atau lukisan sistematik. Boleh merekod pemerhatian sama dalam bentuk tulisan atau lukisan dengan bimbingan. BM: Belum dapat merekod sama ada dalam bentuk tulisan atau lukisan.

DISEDIAKAN OLEH : HALIMATUL SAADIAH BT HJ ISMAIL

PENTAKSIRAN BPK
ST3 Kemahiran membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai ( Contoh unit bukan piawai adalah jengkal, tapak kaki, straw ) ( ST2.2 ) ST4 Kemahiran membanding dan membeza ( Contoh ciri yang dikenalpasti adalah warna, saiz, bentuk, tekstur, berat, kelarutan dalam air, kebolehan menyerap air, tempat tinggal ) ( St2.3, ST3.0, ST4.0, ST5.0 )
TM: Boleh mengukur objek menggunakan unit bukan piawai mengikut arahan. SM: Boleh mengukur objek menggunakan unit bukan piawai dengan bimbingan. BM: Tahu tentang unit bukan piawai tetapi tidak dapat mengukur menggunakan unit bukan piawai. TM: Boleh membuat banding beza antara objek mengikut ciri yang dikenalpasti dengan rangsangan. SM: Boleh membuat banding beza antara objek mengikut ciri yang dikenalpasti dengan bimbingan. BM: Tahu ciri yang dikenalpasti tetapi tidak dapat membuat banding beza

1 2 3 1 2 3

KAJIAN TAHAP PENGUASAAN MURID DALAM STANDARD PEMBELAJARAN , KSPK ( TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI )
KO D ST5 KONSTRUK Kemahiran mengelas ( Contoh ciri yang dikenalpasti adalah warna, saiz, bentuk, tekstur, berat, kelarutan dalam air, kebolehan menyerap air, tempat tinggal ) ( ST2.3, ST3.0, ST4.0, ST5.0 ) Kemahiran membuat ramalan ( ST2.4 ) SKALA PERKEMBANGAN MURID /STANDARD PRESTASI(SPTS)
TM: Boleh mengumpulkan objek mengikut ciri- ciri yang dikenalpasti. SM: Boleh mengumpulkan objek mengikut ciri- ciri yang dikenalpasti dengan bimbingan. BM: Mengumpulkan objek tanpa mengikut ciri- ciri

TARIK H

SPTS
PEMERHATIA N

SUMBER/EVIDENS BM LI P LK TL L2

TM

SM

CATATA N

1 2 3

ST6

TM: Boleh membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas dengan rangsangan. SM: Boleh membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas dengan bimbingan. BM: Belum boleh membuat ramalan

1 2 3

DISEDIAKAN OLEH : HALIMATUL SAADIAH BT HJ ISMAIL

PENTAKSIRAN BPK
ST7 Kemahiran menyelesai masalah ( ST2.5 )
TM: Boleh menyelesaikan masalah harian yang dikemukakan dengan rangsangan SM: Boleh menyelesaikan masalah harian yang dikemukakan dengan bimbingan. BM: Tahu masalah berkenaan tetapi belum dapat menyelesaikan masalah tersebut. TM: Boleh menyusun objek mengikut criteria yang ditentukan. SM: Boleh menyusun objek mengikut criteria yang ditentukan dengan bimbingan. BM: Belum dapat membuat seriasi

1 2 3

ST8

Kemahiran membuat seriasi ( Contoh criteria adalah panjang ke pendek, besar ke kecil, tinggi ke pendek, nipis ke tebal ) ( ST6.3 ) Kemahiran mengecam corak berulang dan membina pola ( Contoh criteria adalah panjang ke pendek, besar ke kecil, tinggi ke pendek, nipis ke tebal ) ( ST6.3 )

1 2 3

ST9

TM: Boleh mengecam dan membina corak berulang yang mudah. SM: Boleh mengecam dan membina corak berulang dengan bimbingan. BM: Belum boleh mengecam dan membina corak berulang

1 2 3

KAJIAN TAHAP PENGUASAAN MURID DALAM STANDARD PEMBELAJARAN , KSPK ( TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI )
KO D ST1 0 KONSTRUK Pengetahuan tentang nombor 1-20 ( ST7.1, ST7.3 ) SKALA PERKEMBANGAN MURID /STANDARD PRESTASI(SPTS)
TM: Boleh menyebut, membilang, menyusun (menaik dan menurun), menulis serta menandakan angka 1-20 dengan objek. SM: Boleh menyebut, membilang, menyusun (menaik dan menurun), menulis serta menandakan angka 1-20 dengan objek secara bimbingan. BM: Boleh menyebut nombor 1-10 sahaja

TARIK H

SPTS
PEMERHATIA N

SUMBER/EVIDENS BM LI P LK TL L2

TM

SM

CATATA N

1 2 3

DISEDIAKAN OLEH : HALIMATUL SAADIAH BT HJ ISMAIL

PENTAKSIRAN BPK
ST1 1 Pengetahuan tentang nombor 20, 30, 40, 50 ( ST7.2 , ST 7.3 )
TM: 50 SM: 50 dengan bimbingan. BM: Belum boleh membilang sepuluhsepuluh hingga 50 Boleh menyatakan nilai nombor dan membilang sepuluh-sepuluh hingga Boleh menyatakan nilai nombor dan membilang sepuluh-sepuluh hingga

1 2 3

ST1 2

Kemahiran menyelesaikan masalah operasi tambah dalam lingkungan 10 ( ST8.1 )

TM: Boleh menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit dan menyatakan ayat matematik secara lisan dan bertulis SM: Boleh menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit dan menyatakan ayat matematik secara lisan dan bertulis dengan bimbingan. BM: Boleh menggabungkan dua himpunan objek tetapi belum dapat menyelesaikan masalah operasi tambah. TM: Boleh menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit dan menyatakan ayat matematik secara lisan dan bertulis SM: Boleh menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit dan menyatakan ayat matematik secara lisan dan bertulis dengan bimbingan. BM: Boleh menggabungkan dua himpunan objek tetapi belum dapat menyelesaikan masalah operasi tolak.

ST1 3

Kemahiran menyelesaikan masalah operasi tolak dalam lingkungan 10 ( ST8.2 )

KAJIAN TAHAP PENGUASAAN MURID DALAM STANDARD PEMBELAJARAN , KSPK ( TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI )
KO D ST1 4 KONSTRUK Kemahiran mengecam duit berlainan nilai SKALA PERKEMBANGAN MURID /STANDARD PRESTASI(SPTS)
TM: Boleh mengecam dan menyusun duit yang berlainan nilai mengikut

SPTS TARIK H
PEMERHATIA N

SUMBER/EVIDENS BM LI P LK TL L2 CATATA N

TM

SM

DISEDIAKAN OLEH : HALIMATUL SAADIAH BT HJ ISMAIL

PENTAKSIRAN BPK
( ST9.1 )
urutan. SM: Boleh mengecam dan menyusun duit yang berlainan nilai mengikut urutan secara bimbingan. BM: Boleh mengecam duit tetapi tidak mengetahui nilai TM: Boleh menyatakan waktu, hari, bulan dan menyusun peristiwa mengikut urutan masa SM: Boleh menyatakan waktu, hari, bulan dan menyusun peristiwa mengikut urutan masa dengan bimbingan. BM: Boleh menyebut waktu dan nama hari sahaja. TM: Boleh menyatakan kedudukan objek dalam ruang SM: Boleh menyatakan kedudukan objek dalam ruang dengan bimbingan. BM: Belum boleh menyatakan kedudukan objek.

2 3

ST1 5

Pengetahuan tentang konsep waktu ( ST10.1)

1 2 3

ST1 6

Pengetahuan tentang kedudukan objek dalam ruang ( Kedudukan dalam ruang yang dimaksudkan adalah depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, luar dan dalam ) ( ST11.1 ) Pengetahuan tentang bentuk ( Bentuk merangkumi segi empat, segi empat tepat, segi tiga, bulat, bujur ( ST11.2 )

1 2 3

ST1 7

TM: bentuk SM: bentuk BM:

Boleh mengecam dan menyebut asas Boleh mengecam dan menyebut asas dengan bimbingan. boleh mengecam tetapi tidak boleh menyebut bentuk asas.

1 2 3

KAJIAN TAHAP PENGUASAAN MURID DALAM STANDARD PEMBELAJARAN , KSPK ( TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI )
SKALA PERKEMBANGAN MURID SPTS SUMBER/EVIDENS

DISEDIAKAN OLEH : HALIMATUL SAADIAH BT HJ ISMAIL

PENTAKSIRAN BPK
KO D ST1 8 KONSTRUK Kemahiran membuat pembinaan ( ST12.1, ST12.2, ST 12.3 ) /STANDARD PRESTASI(SPTS)
TM: Boleh membina pelbagai binaan yang kuat dan kukuh mengikut kreativiti dengan rangsangan SM: Boleh membina pelbagai binaan dengan bimbingan. BM: Boleh membuat binaan mudah.

TARIK H

PEMERHATIA N

TM

SM

BM

LI

LK

TL

L2

CATATA N

1 2 3 1 2 3

ST1 9

Kemahiran menggunakan komputer ( Bahagian utama komputer merangkumi monitor, tetikus, papan kekunci , unit system. ( ST13.1, ST 13.2)

TM: Boleh mengenalpasti bahagian utama komputer, menghidupkan komputer dan menggunakan perisian yang mudah. SM: Boleh mengenalpasti bahagian utama komputer, menghidupkan komputer dan menggunakan perisian yang mudah. dengan bimbingan. BM: Boleh mengenalpasti bahagian komputer

1 2 3 1 2 3

KAJIAN TAHAP PENGUASAAN MURID DALAM STANDARD PEMBELAJARAN , KSPK ( TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA)

DISEDIAKAN OLEH : HALIMATUL SAADIAH BT HJ ISMAIL

PENTAKSIRAN BPK
KO D FZ1 KONSTRUK Kemahiran motor halus (Kemahiran motor halus merangkumi mengoyak, memintal,merenjis,memula s, mengikat,menjentik,mengg unting,menguntal,menuang ,melipat, membutang,menzip) (PFK 1.1, PFK1.2) Kemahiran motor kasar (Kemahiran motor kasar merangkumi kemahiran motor kasar lokomotor, bukan lokomotor dan koordinasi mata dan tangan (PFK 2.1 ; PFK)
TM:

SKALA PERKEMBANGAN MURID /STANDARD PRESTASI(SPTS)


Boleh melakukan sebahagian besar kemahiran motor halus dan koordinasi mata tangan dengan cermat / berhati-hati SM: Boleh melakukan sebahagian besar kemahiran motor halus dan koordinasi mata tangan dengan bimbingan. BM: Boleh melakukan Cuma satu kemahiran motor halus sahaja. TM: Boleh melakukan sebahagian besar kemahiran besar kemahiran motor kasar dengan betul SM: Tahu dan boleh melakukan beberapa dalam perkembangan kemahiran motor kasar dengan bimbingan. BM: Boleh melakukan kemahiran pegerakan asas sahaja seperti berjalan, berlari, merangkak dan melompat. Belum boleh melakukan pergerakan yang lebih kompleks seperti berkawad, skipping dan berketenteng. TM: Boleh menjaga kebersihan diri. SM: Boleh menjaga kebersihan diri dengan bimbingan. BM: Tahu peralatan yang digunakan untuk kebersihan diri tetapi tidak dapat menjaga kebersihan diri.

SPTS TARIK H
PEMERHATIA N

SUMBER/EVIDENS BM LI P LK TL L2 CATATA N

TM

SM

2 3

FZ2

FZ3

Kemahiran menjaga kebersihan diri (Menjaga kebersihan diri termasuk menggosok gigi, mencuci tangan,meggunakan tandas dan lain-lain) (PFK 3.1) Mengamalkan tabiat pemakanan yang berkhasiat ( Tabiat pemakanan merangkumi makanan

1 2 3 1

FZ4

TM:

SM:

Boleh memilih jenis makanan yang berkhasiat dan mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat Boleh memilih jenis makanan yang berkhasiat dan mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat dengan

DISEDIAKAN OLEH : HALIMATUL SAADIAH BT HJ ISMAIL

PENTAKSIRAN BPK
yang berkhasiat, waktu makan, jenis makanan, serta mengenal makanan yang segar dan basi ) ( PFK 3.2 )
bimbingan. BM: Tahu makanan yang berkhasiat tetapi tidak mengamalkan pemakanan yang sihat..

KAJIAN TAHAP PENGUASAAN MURID DALAM STANDARD PEMBELAJARAN , KSPK ( TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA)
KO D FZ5 KONSTRUK Kemahiran Menjaga Kesihatan Persekitaran (Menjaga kebersihan persekitaran merangkumi kebersihan pakaian, peralatan peribadi dan tempat. ( PFK4.1)
Mengamalkan langkahlangkah pencegahan jangkitan penyakit.

SKALA PERKEMBANGAN MURID /STANDARD PRESTASI(SPTS)


TM: Boleh menjaga kebersihan persekitaran. SM: Boleh menjaga kebersihan persekitaran. dengan bimbingan. BM: Boleh membezakan kawasan bersih dan kawasan kotor dan boleh menyebut atau menunjukkan peralatan yang diguna untuk membersih sahaja TM: Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit. SM: Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit dengan bimbingan. BM: Tahu keperluan mengamalkan langkahlangkah pencegahan jangkitan penyakit tetapi tidak dapat mengamalkan. TM: Boleh mengenali sumber yang boleh menyebabkan kemalangan dan bahaya. SM: Boleh mengenali sumber yang boleh menyebabkan kemalangan dan bahaya. dengan bimbingan. BM: Tidak dapat mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya.

TARIK H

SPTS
PEMERHATIA N

SUMBER/EVIDENS BM LI P LK TL L2

TM

SM

CATATA N

2 3

FZ6

1 2 3

(PFK 4.2)

FZ7

Pengetahuan tentang sumber bahaya (PFK 5.1)

1 2 3

DISEDIAKAN OLEH : HALIMATUL SAADIAH BT HJ ISMAIL

PENTAKSIRAN BPK
FZ8
Mengamalkan langkahlangkah menjaga keselamatan TM: Mengamalkan langkah-langkah keselamatan dan menjaga kehormatan diri SM: Mengamalkan langkah-langkah keselamatan dan menjaga kehormatan diri dengan bimbingan. BM: Boleh menyebut atau menunjukkan objek dan situasi yang boleh mendatangkan bahaya sahaja.

( PFK 5.2 )

2 3

KAJIAN TAHAP PENGUASAAN MURID DALAM STANDARD PEMBELAJARAN , KSPK ( TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA)
KO D KR1 KONSTRUK Kemahiran Menghasilkan Karya seni Visual secara kreatif ( KTI1.1, KTI 1.2) SKALA PERKEMBANGAN MURID /STANDARD PRESTASI(SPTS)
TM: Boleh menghasilkan karya kreatif melalui menggambar, membuat corak dan rekaan serta binaan. SM: Boleh menghasilkan karya kreatif melalui menggambar, membuat corak dan rekaan serta binaan dengan bimbingan. BM: Boleh mengenalpasti bahan dan peralatan yang digunakan untuk menghasilkan karya tetapi tidak dapat melengkapkan karya tersebut. TM: Boleh menceritakan hasil kerja sendiri dan memberi pandangan tentang hasil kerja orang lain. SM: Boleh menceritakan hasil kerja sendiri dan memberi pandangan tentang hasil kerja orang lain dengan bimbingan. BM: Tidak dapat menceritakan hasil kerja sendiri dan orang lain.. TM: SM: dengan Tahu dan boleh menyanyi Tahu dan boleh menyanyi bimbingan.

SPTS TARIK H
PEMERHATIA N

SUMBER/EVIDENS BM LI P LK TL L2 CATATA N

TM

SM

KR2

Kemahiran apresiasi seni.

1 2 3

(KTI 1.3)

KR3

Kemahiran dalam menyanyi

DISEDIAKAN OLEH : HALIMATUL SAADIAH BT HJ ISMAIL

PENTAKSIRAN BPK
( menyanyin yang jelas, merangkumi menyanyi dengan iringan muzik, mengikut tempo, mud lagu, sebut dengan perasaan, ekspresi (KTI 2.1, KTI 2.4)
BM: lirik Boleh membunyikan irama tanpa ( humming )

KAJIAN TAHAP PENGUASAAN MURID DALAM STANDARD PEMBELAJARAN , KSPK ( TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA)
KO D KR4 KONSTRUK Kemahiran Memainkan Alat Perkusi ( KTI 1.3)
TM: SM:

SKALA PERKEMBANGAN MURID /STANDARD PRESTASI(SPTS)


Boleh memainkan alat perkusi yang disediakan dalam bilik prasekolah Boleh memainkan alat perkusi yang disediakan dalam bilik prasekolah dengan bimbingan. Boleh menepuk detik sahaja.

SPTS TARIK H
PEMERHATIA N

SUMBER/EVIDENS BM LI P LK TL L2 CATATA N

TM

SM

BM:

3 KR5
Kemahiran Gerakan Kreatif. ( Bergerak secara kreatif merangkumi pergerakan untuk menunjukkan elemen ruang , masa dan tenaga ) TM: Boleh bergerak secara kreatif. SM: Boleh bergerak secara kreatif dengan bimbingan. BM: Boleh menunjukkan aksi pergerakan mudah contohnya terbang seperti burung, jalan seperti gajah sahaja.

1 2

(KTI 3.1)

DISEDIAKAN OLEH : HALIMATUL SAADIAH BT HJ ISMAIL

PENTAKSIRAN BPK
KR6 Kemahiran Berlakon dan main peranan (KTI 3.1)
TM: Boleh main peranan dan berlakon dengan rangsangan. SM: Boleh main peranan dan berlakon dengan rangsangan dengan bimbingan. BM: Tidak boleh main peranan dan berlakon.

KAJIAN TAHAP PENGUASAAN MURID DALAM STANDARD PEMBELAJARAN , KSPK ( TUNJANG KEMANUSIAAN )
KO D KM1 KONSTRUK Pengetahuan tentang diri sendiri dan hubungan dengan keluarga , rakan, sekolah dan komuniti ( Pengetahuan ini merangkumi nama sendiri, nama seklah, nama guru, alamat, salasilah keluarga ) ( KM 1.1, KM 2.1, KM 2.2, KM 3.1, KM 4.1) KM2
Amalan sikap yang baik dalam hubungan antara diri dengan keluarga, rakan, sekolah dan komuniti.

SKALA PERKEMBANGAN MURID /STANDARD PRESTASI(SPTS)


TM: Boleh memperihalkan beberapa perkara tentang diri, keluarga, rakan, sekolah dan komuniti dengan rangsangan secara bertatasusila. SM: Boleh memperihalkan beberapa perkara tentang diri, keluarga, rakan, sekolah dan komuniti dengan bimbingan. BM: Boleh memperihalkan tentang diri sendiri sahaja seperti nama, umur, jantina, bangsa dan hobi. TM: Menunjukkan sikap baik terhadap keluarga, rakan dan komuniti. SM: Menunjukkan sikap baik terhadap keluarga, rakan dan komuniti dengan bimbingan. BM: Boleh menyatakan sikap baik tetapi

TARIK H

SPTS
PEMERHATIA N

SUMBER/EVIDENS BM LI P LK TL L2

TM

SM

CATATA N

1 2

(KM 1.1, KM 2.1, KM 2.2, KM 3.1, KM 4.1, KM 5.1, KM

DISEDIAKAN OLEH : HALIMATUL SAADIAH BT HJ ISMAIL

PENTAKSIRAN BPK
5.2, KM 5.3)
belum dapat menunjukkannya dalam hubungan dengan keluarga, rakan dan komuniti..

KM3

Amalan tabiat menjaga alam sekitar (KM 6.1, KM 6.2, KM 6.3)

TM: Menunjukkan tabiat menjaga kebersihan dan keceriaan alam sekitar tanpa mencemarkan alam sekitar SM: Menunjukkan tabiat menjaga kebersihan dan keceriaan alam sekitar tanpa mencemarkan alam sekitar dengan bimbingan. BM: Boleh menyatakan tabiat menjaga alam sekitar tetapi tidak melaksanakannya

KAJIAN TAHAP PENGUASAAN MURID DALAM STANDARD PEMBELAJARAN , KSPK ( TUNJANG KEMANUSIAAN )
KO D KM4 KONSTRUK Pengetahuan asas tentang warisan budaya tradisional pelbagai kaum di Malaysia ( Warisan budaya yang dimaksudkan merangkumi pakaian, lagu dan muzik, permainan, seni dan kraf, peralatan, makanan dan cerita rakyat ) ( KM 7.1, KM 7.1, KM 7.3, KM 7.4, KM 7.5, Km 7.6, KM 7.7) SKALA PERKEMBANGAN MURID /STANDARD PRESTASI(SPTS)
TM: Boleh mengenal dan menyebut beberapa perkara asas yang berkaitan dengan warisan budaya pelbagai kaum di Malaysia SM: Boleh mengenal dan menyebut beberapa perkara asas yang berkaitan dengan warisan budaya pelbagai kaum di Malaysia dengan bimbingan. BM: Tidak dapat mengenal dan menyebut beberapa perkara asas yang berkaitan dengan warisan budaya pelbagai kaum di Malaysia

SPTS TARIK H
PEMERHATIA N

SUMBER/EVIDENS BM LI P LK TL L2 CATATA N

TM

SM

DISEDIAKAN OLEH : HALIMATUL SAADIAH BT HJ ISMAIL

PENTAKSIRAN BPK
KM5
Pengetahuan asas tentang

Negara Malaysia (KM 8.1, KM 8.2, KM 8.3, KM 8.4, KM 8.5)

TM: Mengenal dan menyebut beberapa perkara asas yang berkaitan dengan Negara Malaysia SM: Mengenal dan menyebut beberapa perkara asas yang berkaitan dengan Negara Malaysia dengan bimbingan. BM: Menyebut nama Negara dan menyanyikan Lagu Negaraku sahaja.

1 2

KM6

Amalan cintakan Negara ( Amalan cintakan Negara merangkumi menghormati lagu kebangsaan, bendera Malaysia, melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan ) (KM 8.1, KM 8.2, KM 8.3, KM 8.4)

TM: Mengamalkan semangat cintakan Negara. SM: Mengamalkan semangat cintakan Negara dengan bimbingan. BM: Boleh menyebut beberapa perkara asas tentang Negara tetapi belum menunjukkan amalan cintakan negara

KAJIAN TAHAP PENGUASAAN MURID DALAM STANDARD PEMBELAJARAN , KSPK ( TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS )
KO D BI1 KONSTRUK Listening and speaking skills - Responding to instructions ( BI 1.1, BI 1.2, BI 1.4) SKALA PERKEMBANGAN MURID /STANDARD PRESTASI(SPTS)
TM: Able to respond to simple instructions SM: Able to respond to simple instructions with guidance BM: Able to identify sounds but cannot respond to simple instructions

TARIK H

SPTS
PEMERHATIA N

SUMBER/EVIDENS BM LI P LK TL L2

TM

SM

CATATA N

2 3

DISEDIAKAN OLEH : HALIMATUL SAADIAH BT HJ ISMAIL

PENTAKSIRAN BPK
BI2 Listening and speaking skills - Simple conversation ( Simple conversation include greetings , asking simple question) ( BI 1.9, BI 1.10) Listening and speaking skills - talking about experiences (BI 1.2, BI 1.3)
TM: Able to carry out simple conversation with prompting SM: Able to carry out simple conversation with guidance BM: Able to understanding instruction but cannot carry out simple conversation

1 2 3

BI3

TM: Able to talk about familiar experiences with prompting SM: Able to talk about familiar experiences with guidance BM: Able to name objects around them but cannot talk about experiences

1 2 3 1

BI4

Speaking skills - Language arts

( BI 1.5, BI 1.6, BI 1.7, BI 1.8 )

TM: Able to recite rhymes, poems and role play with prompting SM: Able to recite rhymes, poems and role play with guidance BM: Able to name objects around them but cannot talk about experiences, recite rhymes, poems and role play

2 3

KAJIAN TAHAP PENGUASAAN MURID DALAM STANDARD PEMBELAJARAN , KSPK ( TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS )
KO D BI5 KONSTRUK Read simple words SKALA PERKEMBANGAN MURID /STANDARD PRESTASI(SPTS)
TM: Able to alphabets phrases with SM: Able to alphabets phrases with BM: Able to alphabets phrases recognise letters of the and read simple word and understanding recognise letters of the and read simple word and guidance recognise letters of the but cannot read word and

SPTS TARIK H
PEMERHATIA N

SUMBER/EVIDENS BM LI P LK TL L2 CATATA N

TM

SM

2 3

DISEDIAKAN OLEH : HALIMATUL SAADIAH BT HJ ISMAIL

PENTAKSIRAN BPK
BI6 Read simple sentences
TM: Able to read simple sentences with understanding SM: Able to read simple sentences with guidance BM: Able to read words but c annot read phrases and sentences TM: Able to manifest interest in reading SM: Able to manifest interest in reading with guidance BM: Able to read sentences when instructed but does not indicate interest in reading

1 2 3 1

BI7

Develop interest in reading ( interest in reading is manisfested through actions


such as recognizes basic features of books, talking about stories being read, talking about different types of prints around them)

2 3

(BI 2.1, BI 2.2 , BI 3.5) BI8


Writing skills TM: simple SM: simple BM: Able to write letters, words, and phrases in neat and legible print Able to write letters, words, and phrases with guidance Able to copy letters only

1 2 3

( BI 4.1, BI 4.2 )

PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN
DISEDIAKAN OLEH : HALIMATUL SAADIAH BT HJ ISMAIL

PENTAKSIRAN BPK

MURID PRASEKOLAH
Singkatan yang digunakan: TM SM BM LI P HK TL LL Telah Menguasai Sedang Maju Belum Menguasai Lisan Projek Hasil kerja Tingkah laku Lain-lain

NAMA MURID UMUR KELAS

: ________________________________________________________________ : ________________________________________________________________ : PRASEKOLAH DELIMA : SK. PARIT HAJI AMAN, 34300 BAGAN SERAI PERAK : ZARINA BT JAMALUDIN

NAMA SEKOLAH NAMA GURU

DISEDIAKAN OLEH : HALIMATUL SAADIAH BT HJ ISMAIL