Anda di halaman 1dari 6

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSM/KSSM Tarikh : 17 Februari 2011 Hari : Khamis Waktu : 2 waktu Masa

: 1 jam 20 minit Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Tingkatan : 2 Cemerlang Bilangan pelajar : 40 orang Bidang : Seni Halus Unit pembelajaran : Arca (Teknik luakan) Tajuk/tema : Bentuk-bentuk asas Objektif Hasil Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, murid dapat : Kognitif : Psikomotor : Mencerita kembali konsep arca luakan dan prosesproses penghasilan arca luakan. Menghasilkan karya arca berdasarkan teknik luakan dengan menggunakan span dalam menghasilkan arca yang bertemakan bentukbentuk asas menghasilkan karya arca dengan kemas.

Afektif : Pengetahuan sedia ada :

1. Murid pernah membuat kolaj dan asemblaj dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual pada sekolah rendah dan tingkatan 1. 2. Murid mempunyai kemahiran melukis bentuk-bentuk asas di tingkatan 1. 3. Murid mempunyai pengalaman pengetahuan asas mengenai bentukbentuk asas. Penggabungjalinan Kemahiran : 1. Mengetahui kemahiran teknikal dalam matapelajaran Kemahiran hidup. 2. Mengetahui bentuk-bentuk asas dalam matapelajaran Matematik.

RPH: Hassan Mohd Ghazali - PSV

KBKK: Nilai :

Kemahiran menghubungkait, kesimpulan.

menganalisis,

menilai,

membuat

Keyakinan, berdikari, tanggungjawab.

Alat/Bahan: Span, pisau, karya, Slides (power point) Rujukan : 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Sculpture 2. Buku sumber Guru PSV LANGKAH ISI PELAJARAN Permainan puzzle A R C A L U A K A N Murid berfikir dan menjawab jawapan puzzle. AKTIVITI PENGAJARAN CATATAN DAN PEMBELAJARAN Murid mencari puzzle di bawah kerusi dan menyusun tajuk pengajaran. - Strategi main sambil belajar - TKP : Kecerdasan verbal linguistik - ABM: Kad puzzle LANGKAH 1 (10 minit) Aras 1 Mengumpul maklumat, pemahaman konsep, dan penghayatan Menerangkan Konsep dan Proses-proses, arca - Definisi - Jenis-jenis arca - Teknik arca - Proses Arca Murid memberi tumpuan dan membuat catatan nota tentang maklumat yang diberikan oleh guru. Murid melihat dan menghayati contohcontoh gambar arca (proses luahkan) yang ditayangkan oleh guru. Murid menjawab konsep arca luakan dan teknik membuat arca luakan setelah guru bertanya. - DBAE : Sejarah seni - Pendekatan Perkembangan Menyeluruh (kognitif, afektif, psikomotor) - TKP : Kecerdasan Interpersonal - ABM: Contoh-contoh karya, slides show.

SET INDUKSI (5 minit)

RPH: Hassan Mohd Ghazali - PSV

Arca luakan

LANGKAH 2 (15 minit)

Aras 2: Penggunaan alat, bahan dan teknik untuk penghasilan karya Demotrasi penghasilan karya arca dengan menggunakan teknik luakan.

Murid mendengar guru menghuraikan proses-proses menghasilkan karya arca. Murid melihat guru membuat demostrasi cara menghasilkan sebuah karya arca yang menggunakan bahan span bunga. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. Murid mendengar keselamatan penggunaan alat dari guru.

- DBAE : Menghasilkan produk seni - Pendekatan memusatkan guru - Kaedah Penerangan dan Demonstrasi - ABM : Span bunga, pisau, Contohcontoh karya

Proses penghasilan * Keselamatan menggunakan alatan dan media

LANGKAH 3 (40 minit)

Aras 2 : Penggunaan alat, bahan dan teknik untuk penghasilan karya Proses penghasilan

Murid mendengar arahan guru sebelum proses penghasilan karya dibuat Murid mengaplikasikan teknik luahkan dalam

- DBAE : Menghasilkan produk seni -Pendekatan memusatkan pelajar - Konstruktivisme

RPH: Hassan Mohd Ghazali - PSV

karya Arca dengan mengaplikasikan teknik luakan

proses penghasilan karya. Murid bertanya soalan apabila menghadapi masalah proses penghasilan. Murid menghasilkan karya arca dengan bantuan dan bimbingan guru.

-TKP : Kecerdasan Interpersonal - ABM : Span bunga, pisau, kertas surat khabar.

PENUTUP (10 minit)

Aras 3 : Proses membuat penilaian dan kritikan - Penutup - Penilaian - Apresiasi - Kritikan, dan - Rumusan

Murid berhenti proses - DBAE : Estetika, penghasilan karya kritikan seni dan mendengar arahan guru. - Kemahiran memperkukuh Murid menukar karya antara pelajar dan - Kaedah Perbincangan membuat apresiasi karya. - TKP : Kecerdasan Murid menjawab Interpersonal soalan yang dikemukakan oleh - ABM : guru (berdasarkan Contoh-contoh soalan soalan dalam kotak) Murid membuat apresiasi melalui kritikan.

Refleksi : Ulasan Pensyarah, Guru Pembimbing:

RPH: Hassan Mohd Ghazali - PSV

LAMPIRAN A
Arca (Teknik Luahkan)

RPH: Hassan Mohd Ghazali - PSV

RPH: Hassan Mohd Ghazali - PSV