Anda di halaman 1dari 4

BAHAYA MENGUMPAT DAN BANYAK PRASANGKA

(Al Hujurat: 12 - 13)

(12) ) 13)
Terjemahan: (12) Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (13) Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Tafsir Ayat: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka , Allah SWT melarang mukminin dan mukminat agar mereka jangan terlalu banyak buruk sangka terhadap mukminin dan mukminat yang lain. Lebih-lebih lagi kalau mereka itu orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang baik, jujur lagi amanah. Adapun terhadap orang yang suka melakukan perkara buruk secara terang terangan, seperti masuk night club, discotik dan lain-lain, maka berburuk sangka kepada mereka tidaklah di haramkan. Sa'id Bin Al Musayyab RA berkata: Sebahagian saudaraku daripada kalangan sahabat Rasulullah SAW pernah menulis surat kepadaku: "Hendaklah engkau letakkanlah segala urusan saudaramu pada tempat yang sebaik-baiknya selagi dia tidak mendatangkan kepadamu sesuatu yang boleh mendorong kamu berburuk sangka kepadanya, dan janganlah kamu berburuk sangka pada setiap kata yang keluar dari (mulut) muslim lain sedangkan engkau kenali dia orang yang baik, dan barangsiapa yang mendedahkan dirinya kepada tohmahan maka janganlah dia mencela kecuali kepada dirinya sendiri". (Di keluarkan oleh Al Baihaqy dalam Sya'bul Iman) Kemudian Allah sebutkan sebabnya ('illatnya) mengapa kebanyakan prasangka buruk terhadap mukmin lain itu dilarang.

Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Buruk sangka kepada sesama Muslim adalah dosa. Larangan serupa juga terdapat pada ayat lain, antaranya: (12) "Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu, dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk dan kamu menjadi kaum yang binasa". (Al Fath: 12) Dan menurut Ibnu Abbas RA: Ayat ini melarang mukmin berburuk sangka terhadap mukmin yang lain. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Allah melarang mukmin mencari-cari rahsia orang lain, lalu didedahkan keburukan hasil intipan itu. Kita semestinya berpuas hati dengan tindak tanduk zahir dari seseorang. Lalu kita berikan pujian dan sanjungan sewajarnya terhadapnya ataupun sebaliknya mencela seseorang hendaklah berdasarkan amalan zahirnya umpamanya ia seorang yang melakukan maksiat secara terang terangan seperti pemabuk atau penjudi, bukan atas dasar apa yang tersembunyi. Oleh sebab inilah kita dilarang keras memasuki rumah atau bilik orang lain tanpa izin dan kebenaran penghuninya. Rasulullah SAW. bersabda: "Ada tiga perkara yang mesti ada pada umatku: Thiyarah (beranggapan sesuatu boleh membawa sial), hasad (dengki) dan suu'uzzan (buruk sangka). Seorang sahabat bertanya: Ya Rasulallah, bagaimanakah caranya agar ketiga-tiga perkara itu dapat kami hindarkan? Lalu jawab baginda SAW.: Jika kamu ada perasaan dengki maka segeralah beristighfar (taubat) dan jika kamu berburuk sangka (pada seseorang) maka janganlah kamu selidiki atau mengintip intip dan jika kamu thiyarah maka hendaklah kamu teruskan (pekerjaan itu). (HR Thabarany dari Harits Bin Nu'man) Dan janganlah sebahagian kamu menggunjing (mengumpat) sebahagian yang lain. Maksudnya: Jangan hendaknya kita menyebut keburukan orang lain yang dia benci jika mengetahuinya. Larangan "menyebut" disini bukan hanya terbatas pada ucapan lisan tetapi juga termasuk dalam bentuk isyarat. Dan maksud "yang dia benci" disini mencakupi tentang agamanya, dunianya, akhlaknya, rupanya, hartanya, anaknya, isterinya, suaminya, khadamnya, pakaiannya, perhiasannya dan lain-lain. Menurut Al Hasan: Mengumpat ada tiga bentuk, iaitu: 1. Al Ghibah: Menyehut keaiban atau kecacatan seseorang yang aib itu memang ada pada diri orang tersebut. 2. Al Buhtan: Menyebut keaiban atau kekurangan seseorang yang aib itu tidak ada pada orang itu (hanya direka-reka saja). 3. Al Ifk: Menyebut keaiban atau keburukan seseorang hasil daripada apa yang didengarnya melalui mulut orang lain.

Para ulama sependapat bahawa kesemua jenis mengumpat diatas adalah dosa besar (Al Kabaair). Selain mereka wajib taubat kepada Allah, mereka juga wajib memohon maaf kepada orang yang diumpat. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kami merasa jijik kepadanya. Ayat ini mengandungi amaran keras dari Allah SWT kepada orang-orang yang suka mengumpat iaitu sebagaimana kamu sangat benci dan jijik memakan daging saudaramu yang sudah mati (mayat), hendaknya demikian jugalah darjat kebencianmu daripada mengumpatnya semasa hidupnya. Dengan kata lain sebagaimana kamu jijik memakan daging manusia yang sudah mati menurut naluri (fitrah) maka begitulah hendaknya kamu benci terhadap mengumpat menurut syar'i (agama).

Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Maksudnya: Jauhilah sifat suka mengumpat dan kembalilah ke jalan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walaupun hukum asal " mengumpat " adalah haram tetapi kadangkala hukum mengumpat dibolehkan atau tidak diharamkan jika maksud syara' (agama) tidak tercapai kecuali dengannya: 1. Jika dizalimi. Maksudnya: Orang yang dizalimi boleh mengadu dan menceritakan keaiban orang yang menzaliminya kepada orang yang dianggap dapat menolong menyelesailan masalahnya seperti kepada hakim atau mufti dan lain lain yang mempunyai otoriti untuk tujuan itu. 2. Minta pertolongan untuk menghentikan kemunkaran kepada orang yang dirasakan mampu untuk berbuat demikian umpamanya mengadu perbuatan sumbang atau salah laku yang dilakukan oleh anggota masyarakat kepada Badan Pencegah Maksiat, Badan Pencegah Rashwah dan lain lain agar mengambil tindakan sewajarnya agar perbuatan tersebut tidak berterusan. 3. Mohon fatwa kepada mufti. Sebab mufti tidak dapat memberi fatwa yang tepat sekiranya ia tidak dimaklumkan tentang perkara apa yang sebenarnya berlaku. Umpamanya seorang isteri yang dianiaya oleh suaminya. Dalam hal ini tidak berdosa isteri tersebut menceritakan keburukan suaminya yang tidak bertanggung jawab seperti tidak memberi saraan hidup atau suka mendera isteri dan lain lain. 4. Memperingati umat Islam daripada kerugian atas kesesatan, seperti menyebut keaiban periwayat hadis seperti ia kurang kuat ingatan, pendusta, kurang amanah dan lain lain agar umat Islam boleh berhati hati dan waspada jangan terambil hadis yang diriwayatkannya.

5. Jika dia melakukan kemungkaran secara terang terangan, seperti pemabuk atau penjudi, malah bangga dengan perbuatannya itu. 6. Sebagai gelaran pengenalan. Tanpa gelaran tersebut sukar dia dikenali seperti Mamat pincang, Minah sumbing dan sebagainya. Hai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Maksudnya: Hai manusia, kamu semua berasal dari datok yang satu iaitu Adam dan nenek yang satu iaitu Hawa. Oleh itu mengapa sebahagian kamu memperolok-olokkan sebahagian yang lain?, mencela, melemparkan dengan gelaran yang buruk , berburuk sangka , mengumpat padahal kamu adalah bersaudara? Dari Abi Mulaikah, katanya: Pada hari penaklukan kota Mekah, Bilal Bin Rabah naik keatas anjung Ka'bah lalu beliau melaungkan azan. Lalu berkata Attab Rin Asid Bin Abi Al Aish: " Syukur Al Hamdulillah yang telah mematikan ayahku sebelum tiba hari ini ". Berkata pula Harits Bin Hisyam: " Apakah Muhammad tidak mendapati orang lain untuk azan selain gagak hitam ini? ". Lalu Jibrail menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. apa yang telah mereka perkatakan. Nabi SAW. pun memanggil sahabat-sahabat berkenaan dan menanyakan mereka , dan mereka mengaku. Kerana inilah ayat diatas diturunkan oleh Allah SWT. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenali. Maksudnya: Supaya kamu saling kenal mengenali, bukan saling membenci, bukan saling menghina, bukan saling mencaci. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maksudnya: Kemuliaan tidak semestinya ditentukan oleh jenis kelamin, warna kulit atau suku bangsa. Tetapi ia sangat ditentukan oleh ketaqwaan seseorang kepada Allah. Oleh itu kalaupun anda ingin berbangga maka berbanggalah dengan " taqwa ".