Anda di halaman 1dari 7

Isa putera Mariam

Seorang lagi Nabi Allah yang diceritakan dari kecil di dalam al-Qur'an ialah Isa. Baginda
diutus kepada kaum Bani Israil dengan kitab Injil yang diturunkan sebelum al-Qur'an.

Di dalam al-Qur'an, Nabi Isa disebut dengan empat panggilan iaitu Isa, Isa putera
Mariam, putera Mariam, dan al-Masih.

Ibunya seorang yang sangat dimuliakan Allah. Dia memilihnya di atas semua perempuan
di semua alam. Firman-Nya, "Dan ketika malaikat-malaikat berkata, 'Wahai Mariam,
Allah memilih kamu, dan membersihkan kamu, dan Dia memilih kamu di atas semua
perempuan di semua alam'" (3:42).

Mariam, ibu Nabi Isa, telah menempuh satu ujian yang amat berat daripada Allah. Dia
dipilih untuk melahirkan seorang Nabi dengan tanpa disentuh oleh seseorang lelaki. Dia
adalah seorang perempuan yang suci.

Kelahiran

Kelahiran Nabi Isa merupakan suatu mukjizat kerana dilahirkan tanpa bapa. Kisahnya
diceritakan di dalam al-Qur'an. Di sini, ceritanya bermula dari kunjungan malaikat
kepada Mariam atas perintah Allah. Ketika itu, malaikat menyerupai manusia dengan
tanpa cacat. Kemunculan malaikat membuat Mariam menjadi takut lalu berkata,

"Aku berlindung pada Yang Pemurah daripada kamu, jika kamu bertakwa (takut kepada
Tuhan)!'

Dia (malaikat) berkata, 'Aku hanyalah seorang rasul yang datang daripada Pemelihara
kamu, untuk memberi kamu seorang anak lelaki yang suci.'" (19:18-19)

Pada ayat yang lain, diceritakan bahawa malaikat yang datang itu telah memberi nama
kepada putera yang bakal dilahirkan. Nama itu diberi oleh Allah, dan dia (Isa) akan
menjadi terhormat di dunia dan akhirat sambil berkedudukan dekat dengan Tuhan.
Ayatnya berbunyi:

"Wahai Mariam, Allah menyampaikan kepada kamu berita gembira dengan satu Kata
daripada-Nya, yang namanya al-Masih, Isa putera Mariam, terhormat di dunia dan di
akhirat, daripada orang-orang yang didekatkan." (3:45)

Kemudian Mariam bertanya,

"Bagaimanakah aku akan ada seorang anak lelaki sedang tiada seorang manusia pun
menyentuhku, dan bukan juga aku seorang jalang?" (19:20)

dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. dan Ishak. Pemelihara kamu telah berkata. Itu menunjukkan mereka adalah manusia biasa. Ada yang Dia berkata-kata kepadanya. Allah juga menyatakan bahawa Nabi Isa adalah seperti Adam. iaitu Nabi Isa dipercayai oleh sesetengah pihak sebagai Tuhan atau anak Tuhan. kerana manusia dicipta daripada tanah. dan sebahagian Dia menaikkan darjat. Ajaran Oleh kerana Isa seorang Nabi baginda diberi sebuah Kitab. dianggap macam Tuhan. dan Nabi Muhammad. Dua firman Allah menjelaskannya di sini. Kedua- duanya dicipta daripada tanah (3:59). Kerasulan dan Kenabian Isa adalah seorang Nabi dan juga seorang Rasul. dan apa yang diturunkan kepada kami. Sebahagian ada yang kepadanya Allah berkata-kata. 'Itu mudah bagi-Ku. Baginda dan beberapa orang rasul telah dilebihkan Allah daripada rasul-rasul lain.Malaikat menjawab. Dia memberi bukti-bukti yang jelas serta mengukuhkannya dengan Roh Suci. Kesamaan mereka berdua adalah pada ciptaan.'" (2:136) Akibat membeza-bezakan Nabi atau Rasul dapat dilihat pada hari ini. dan apa yang diberi kepada Nabi-Nabi daripada Pemelihara mereka. "Katakanlah. manusia dilarang oleh Allah untuk membeza-bezakan antara para rasul dan Nabi. baginda mengesahkan kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya. dan kepada-Nya kami muslim. yang mengandungi petunjuk dan cahaya untuk menjadi pegangan Bani Israil. Firman-Nya: "Dan rasul-rasul itu. dan Isa. Selain menyuruh Bani Israil menyembah Allah dengan mentaati Injil. berbunyi: . dan Ismail. Dan Kami memberikan Isa putera Mariam bukti-bukti yang jelas. dan puak-puak. sebahagian Kami melebihkan di atas sebahagian yang lain. dan Yaakub. Maka lahirlah Isa putera Mariam lebih enam ratus tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Allah membuat Nabi Isa dan ibunya satu ayat (tanda) bagi manusia. dan supaya Kami membuat dia satu ayat (tanda) bagi manusia. ia adalah perkara yang telah ditentukan'" (19:21). "Dia (Allah) berkata. dan apa yang diberi kepada Musa. walaupun Adam diwujudkan tanpa ibu dan bapa. ada yang Dia menaikkan darjat. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun antara mereka. yang berhak membuat hukum agama. iaitu tanda untuk menunjukkan kebesaran-Nya (23:50). dan bagi Isa. Injil. 'Kami percaya kepada Allah. dan satu pengasihan daripada Kami. Larangan itu berbunyi." (2:253) Namun begitu. dan Kami mengukuhkan dia dengan Roh Qudus (Suci). 'Begitulah.

'Aku datang kepada kamu dengan kebijaksanaan. manusia sedang berselisih dalam hal agama. di dalamnya petunjuk dan cahaya. Firman-Nya: "Berkatalah pengikut-pengikutnya yang setia. dan taatlah kepadaku. yang namanya akan dipuji. termasuk Muhammad. atau ummiy (7:157). mereka berkata. untuk melaksana dan menyampaikan mesej-Nya. "Aku (Isa) hanya mengatakan kepada mereka apa yang Engkau memerintahkan aku dengannya: 'Sembahlah Allah. dan Kami memberinya Injil. mengesahkan Taurat yang sebelum aku. Maka kedatangannya adalah juga untuk memperjelaskan apa yang diperselisihkan. Janji itu juga didapati di dalam Taurat dan al-Qur'an."Dan Kami mengutus. Pengikut-pengikutnya yang setia percaya kepada Allah dan kepadanya. bukan baginya tetapi bagi Allah.'" (5:117) Turut disebut di dalam Injil (dan Taurat) ialah berita mengenai kedatangan seorang Nabi berbangsa Arab. Isa putera Mariam. menyusuli jejak-jejak mereka. maka kamu takutilah Allah. dengan mengesahkan Taurat yang sebelumnya. Mereka adalah muslim.'" (3:52) Begitu juga bagi pengikut-pengikut setia Nabi-Nabi lain. dan janji dikurniakan Taman atau Syurga bagi orang-orang yang berperang di jalan Allah (9:111). Ayat yang mengisahkannya berbunyi: "Wahai Bani Israil. Firman Allah: "Dan ketika Aku mewahyukan pengikut-pengikut yang setia. baginda mempunyai pengikut-pengikut yang setia dan juga yang tidak setia atau yang menentang.” (61:6) Pengikut setia Seperti Nabi atau Rasul yang lain. Semuanya menjadi penolong-penolong Allah. 'Kami akan menjadi penolong-penolong Allah. kami percaya kepada Allah. 'Kami percaya. Pemelihara aku dan Pemelihara kamu. dan saksilah kamu akan kemusliman kami.'" (5:111) Pengikut-pengikut yang setia pula menjadi penolong-penolong. sesungguhnya aku (Isa) rasul Allah kepada kamu. dan saksilah Engkau akan kemusliman kami. dan memberi berita gembira dengan seorang rasul yang akan datang selepas aku. Ketika baginda diutus." (5:46) dan.'" (43:63) Baginda juga memberitahu tentang kedatangan seorang rasul selepas baginda. Firman Allah: . dan supaya aku memperjelaskan kepada kamu sebahagian apa yang dalamnya kamu memperselisihkan. dan rasul-Ku'. 'Percayalah kepada-Ku. Firman Allah: "dia (Isa) berkata. namanya ahmad (dipuji).

dengan izin-Ku. lalu orang-orang yang tidak percaya antara mereka berkata. apabila Aku mengukuhkan kamu dengan Roh Qudus (Suci). Lantas. dan kamu mengeluarkan orang yang mati. dan hati kami menjadi tenteram. al-Maidah. Kerana. dengan izin-Ku' ." (5:114) Allah mengabulkan permintaannya.'" (61:14) Walau bagaimana pun. Dan ia juga menjadi nama sebuah surah di dalam al-Qur'an. Pemelihara kami. "Ya Allah. iaitu surah kelima. 'Tiadalah ini. dan supaya kami adalah antara para saksinya. ingatlah akan rahmat-Ku ke atas kamu. Nabi Isa telah dikurniakan dengan beberapa mukjizat lain.'" (5:112-113) Justeru itu.. 'Wahai Isa putera Mariam. bolehkah Pemelihara kamu menurunkan kepada kami sebuah meja hidangan dari langit?' Dia (Isa) berkata... 'Wahai Isa putera Mariam.. Kisahnya berbunyi begini: "Dan apabila pengikut-pengikut yang setia berkata. dan orang sakit kusta. dengan izin-Ku. dan kamu menghembuskan ke dalamnya. yang seperti bentuk burung. Untuk itu mereka memohon sebuah meja hidangan dari langit."Wahai orang-orang yang percaya.. jika kamu orang-orang mukmin. 'Kami akan menjadi penolong-penolong Allah. 'Siapakah yang akan menjadi penolong-penolong aku bagi Allah?' Pengikut-pengikut yang setia berkata. dan ke atas ibu kamu. untuk berkata-kata kepada manusia di dalam buaian dan setelah dewasa .. Dan berilah rezeki untuk kami. lalu jadilah ia seekor burung. yang akan menjadi bagi kami satu perayaan. dengan izin-Ku.' Mereka berkata. melainkan sihir yang nyata. supaya kami mengetahui bahawa kamu berkata benar kepada kami. 'Kamu takutilah Allah. Mukjizat Selain daripada kelahiran yang luar biasa dan meja hidangan. baginda memohon kepada Allah. jadilah kamu penolong-penolong Allah. meja hidangan yang turun menjadi satu lagi mukjizat bagi Nabi Isa. sebagaimana Isa putera Mariam berkata kepada pengikut-pengikut yang setia.. 'Kami menghendaki untuk memakan daripadanya.. pengikut-pengikut Nabi Isa yang setia memerlukan bukti selanjut untuk megesahkan kebenarannya dan supaya hati mereka menjadi tenteram. dan kamu menyembuhkan orang buta. manusia ditegah daripada berkata bahawa Nabi Isa adalah lebih mulia daripada Nabi Muhammad. seperti . yang pertama dan yang akhir bagi kami. dan apabila kamu mencipta daripada tanah liat. dan satu ayat (tanda) daripada Engkau.'" (5:110) Walaupun Nabi Muhammad hanya diberi satu mukjizat. Ayat berikut menjelaskannya: "Ketika Allah berkata. turunkanlah kepada kami sebuah meja hidangan dari langit. Engkau yang terbaik daripada pemberi-pemberi rezeki.

tetapi hanya satu kesamaan yang ditunjukkan kepada mereka. mereka tidak membunuhnya. . amalan membeza-beza para Nabi dan Rasul dilarang Allah. Bukti yang menunjukkan baginda telah wafat di bumi terdapat pada ayat-ayat berikut: "Apabila Allah berkata. tetapi setelah Engkau mematikan aku. Firman-Nya: "ucapan mereka. Itu tidak benar.. Allah mengatakan yang sebaliknya pula. Orang-orang yang berselisih mengenainya benar-benar dalam keraguan terhadapnya. kecuali mengikuti sangkaan.) Terpesong Setelah baginda wafat. Besar kemungkinan baginda telah melarikan diri dari tempat baginda dijatuhkan hukum. Apa yang berlaku hanya satu kesamaan sahaja. (Sila rujuk Tidak Mempercayai Mukjizat Nabi?) Wafat Tidak seperti kepercayaan sesetengah orang iaitu Nabi Isa tidak wafat semasa disalib tetapi diangkat naik ke langit. Pertama." (5:117) Akan tetapi. iaitu baginda akan muncul lagi di bumi buat kali kedua. dan Aku membersihkan kamu daripada orang-orang yang tidak percaya . sebahagian daripada kaum Bani Israil mengatakan bahawa mereka telah membunuhnya disalib. Baginda telah wafat selepas peristiwa penyaliban ke atasnya di sebuah tempat lain yang tidak diceritakan di dalam al-Qur'an.'" (3:55) "Dan aku (Isa) seorang saksi ke atas mereka selama aku di kalangan mereka. (Sila rujuk artikel Menanya Ustaz: kedatangan Imam Mahadi & Nabi Isa dan Imam Mahadi di ruangan Soalan Lazim. 'Kami telah membunuh al-Masih.. rasul Allah. Nabi Isa telah wafat di bumi.Kami tidak menuliskan (menetapkan) untuk mereka" (57:27). Sebenarnya. Engkau Sendiri adalah penjaga ke atas mereka.yang sudah maklum..' Tetapi mereka tidak membunuhnya.. dan tidak juga menyalibnya. Terima kasih. 'Wahai Isa. atau berpaderi. Sistem itu tidak dianjurkan oleh Allah. Firman-Nya: "Dan rahbaniyah (sistem berahib) yang mereka reka . Isa putera Mariam. beberapa perkara telah berlaku. yakinlah. orang-orang yang mengaku pengikut baginda telah menubuhkan sistem berahib. Engkau saksi atas segala sesuatu. dan menaikkan kamu kepada-Ku. mereka tidak ada pengetahuan mengenainya." (4:157) Telah wujud lagi kepercayaan terhadap Nabi Isa yang tidak disahkan Allah di dalam al- Qur'an. namun bukan disalib. atau sistem berulama dalam agama. Aku akan mematikan kamu.

dengan mengetahui apa yang di dalam jiwaku. dan aku tidak mengetahui apa yang di dalam jiwa Engkau. 'Ambillah aku dan ibuku sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah'?" (5:116) Nabi Isa akan menjawab: "Kepada Engkau sanjungan! Tiadalah bagiku untukku mengatakan apa yang aku tiada hak dengannya." (5:75) Nabi Isa dan ibunya makan makanan. Mereka yang berbuat demikian telah terpesong dalam kepercayaan lalu menjadi kafir. Akhirat Kepercayaan serupa itu sungguh berat di sisi Allah sehingga Nabi Isa akan ditanya di akhirat. Ibunya seorang wanita yang benar. dan "orang-orang Kristian berkata. menurut ucapan orang-orang yang tidak percaya sebelum mereka. rasul-rasul sebelum dia telah berlalu. kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling. Begitulah manusia dengan kepercayaan agamanya. Tuhan tidak ada pintu tersebut seperti yang terdapat di bahagian belakang badan manusia atau haiwan. 'Al-Masih ialah putera Allah. yang berkata. hanyalah seorang rasul. adakah kamu mengatakan kepada manusia. 'Sesungguhnya Allah. Tetapi Tuhan tidak makan. Mereka lupa menggunakan akal. putera Mariam. Jika aku mengatakannya. Firman- Nya: "Merekalah orang-orang yang tidak percaya (kafir). Dia ialah al-Masih putera Mariam'" (5:17). mungkin kerana kelahiran yang luar biasa dan mukjizat-mukjizatnya. mereka berdua makan makanan. Sekiranya hujah itu disampaikan kepada orang-orang yang mempercayai Nabi Isa itu Tuhan atau anak-Nya. berbunyi: "Al-Masih.' Itu adalah ucapan daripada mulut mereka." (5:116) . Engkau mengetahuinya. sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui yang ghaib. Buktinya adalah pada amalan memakan makanan. Kalau Dia makan tentu Dia mempunyai sebuah "pintu kecil" untuk mengeluarkan makanan yang tidak diperlukan lagi. tentu mereka akan berpaling juga dan tetap dengan kepercayaan mereka. Perhatikanlah bagaimana Kami memperjelaskan ayat-ayat kepada mereka. Allah memerangi mereka! Bagaimanakah mereka dipalingkan?" (9:30) Satu bukti telah didatangkan Allah untuk menunjukkan kepalsuan kepercayaan mereka. Pertanyaan-Nya berbunyi: "Wahai Isa putera Mariam. antara mereka bersetuju untuk mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan.Kemudian. Baginda akan ditanya sama ada baginda telah menyatakan bahawa baginda dan ibunya adalah tuhan-tuhan selain daripada Allah.

tetapi setelah Engkau mematikan aku. Jawapan baginda berbunyi: "Wahai Pemeliharaku." (25:30) Itulah yang berlaku pada hari ini. Pemelihara aku dan Pemelihara kamu. Namun.Jawapannya bersambung lagi: "Aku hanya mengatakan kepada mereka apa yang Engkau memerintahkan aku dengannya: 'Sembahlah Allah. sesungguhnya kaumku mengambil al-Qur'an ini sebagai suatu yang tidak dipedulikan. ." (5:117) Nabi Muhammad juga akan ditanya di akhirat atas sesuatu yang amat berat juga. Engkau Sendiri adalah penjaga ke atas mereka. Baginda ditanya mengenai sambutan kaumnya terhadap al-Qur'an. Ajaran al-Qur'an tidak dipedulikan.' Dan aku seorang saksi ke atas mereka selama aku di kalangan mereka. masa masih ada untuk semua kembali kepada ajaran al-Qur'an. Engkau saksi atas segala sesuatu.