Borang B

BORANG PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM
Tahun:___________

Jenis Kegiatan:_________________

Nama Murid:_____________

Jenis Aktiviti:___________________

Darjah:_______________
ASPEK
AGIHAN
PENILAIAN

PRESTASI

MARKAH
MARKAH

Kehadiran

50%

Penglibatan

20%

Pencapaian

20%

Jawatan Yang disandang

10%

JUMLAH MARKAH

100%

GRED
Tandatangan Guru Pemimpin:________________
Cop Sekolah:
Borang C
BORANG PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM
Tahun:_________________

No. Surat Beranak:_______________

Nama Murid:__________________

Jantina:_____________

Darjah:_________________
Aspek yang
dinilai

Agihan /
Markah

Kehadiran

50%

Penglibatan

20%

Pencapaian

20%

Jawatan
disandang

10%

JUMLAH
MARKAH

100

Badan
Beruniform

Kelab
/Persatuan

GRED

Jawatan Bidang Bukan Kokurikulum:______________________

Sukan/
permainan

... Tandatangan PK KK Tandatangan Ibu bapa/penjaga:................................................... Nama :_________________________________ .............................................. Tandatangan dan Cop Guru Besar Tarikh:............................ .........................................................Markah Bonus: _____________ Gred Keseluruhan:____________ Ulasan:______________________________________________________________ Disahkan oleh: ....