Anda di halaman 1dari 6

BORANG PRESTASI PAFA INDIVIDU

SMK...........................................................
NAMA ...........................................................................................
TINGKATAN................................................................

TAHAP

NO.KOD

TAJUK

MENGUCAP DUA KALIMAH


SYAHADAT

RUKUN ISLAM

PENCAPAIAN
L1.1

L1.2

L2.1

L2.2

L2.3
TINGKATAN 1

L3.1

L3.2

L3.3

L3.4

L4.1

L4.2

RUKUN IMAN

BERISTINJAK
L4.3

MEMBERSIHKAN ANGGOTA
BADAN, PAKAIAN DAN TEMPAT
DARIPADA NAJIS

L5.1

CARA BERWUDUK

A6.1

TAYAMMUM

A7.1

CARA MANDI WAJIB

L8.1

L8.2

L/A9.1

A9.2

A9.3

A9.4

AZAN DAN IQAMAT

L5.2

L5.3

L6.2

TINGKATAN 2

A9.5

10

L10.1.1

L10.1.2

L10.1.3

L1O.1.4

L10.1.5

L10.1.6

L10.1.7

L10.1.8

L10.1.9

L10.1.1
0

L10.1.1
1

L10.1.1
2

AMALI SOLAT FARDU

A10.2
TINGKATA
N3

11

SOLAT JENAZAH
L11.1
A11.3

L11.2

TARIKH

T.T GURU

BORANG PRESTASI PAFA INDIVIDU

L12.1
12

L11.2

PUASA
A12.3

13

15

L13.1

L13.2

L13.3

L13.4

L15.1

L15.2

L15.3

L15.4

ADAB TERHADAP IBUBAPA

IHSAN

L15.5

L16.1
16

L16.2

KEWAJIPAN MENUTUP AURAT


L16.3

17

L17.1

BATAS PERGAULAN DALAM


ISLAM

L17.3

Hak Cipta JAPIM 2008

Tandatangan Guru.....................................................
Nama Guru...................................................................
Tarikh...........................................................................

L17.2

BORANG PRESTASI PAFA INDIVIDU

SMK..........................................................................
NAMA ...........................................................................................
TINGKATAN................................................................................
TAHAP

NO.KOD

TAJUK

MENGUCAP DUA KALIMAH


SYAHADAT

RUKUN ISLAM

PENCAPAIAN
L1.1

L1.2

L2.1

L2.2

L2.3

3
T I N G K A T A N

L3.1

L3.2

L3.3

L3.4

L4.1

L4.2

RUKUN IMAN

BERISTINJAK
L4.3

5
4

MEMBERSIHKAN ANGGOTA
BADAN, PAKAIAN DAN
TEMPAT DARIPADA NAJIS

L5.1

L5.2

L5.3

CARA BERWUDUK

TAYAMUM

A7.1

CARA MANDI WAJIB

L8.1

L8.2

L/A9.1

A9.2

A9.3

A9.4

AZAN DAN IQAMAT

A6.1

L6.2

A9.5

L10.1.1

L10.1.2

L10.1.3

L1O.1.4

L10.1.5

L10.1.6

L10.1.7

L10.1.8

L10.1.9

L10.1.10

L10.1.11

L10.1.12

AMALI SOLAT FARDU


10

A10.2

TARIKH

T.T GURU

BORANG PRESTASI PAFA INDIVIDU

L11.1
11

L11.2

SOLAT JENAZAH
A11.3

L12.1
12

L11.2

PUASA
A12.3

T I N G K A T A N

13

14

L13.1

L13.2

L13.3

L13.4

L14.1

L14.2

L14.3

L14.4

L14.5

L14.6

L15.1

L15.2

L15.3

L15.4

ADAB TERHADAP IBUBAPA

PERKAHWINAN

5
15

IHSAN

L15.5

16

17

KEWAJIPAN MENUTUP
AURAT

BATAS PERGAULAN DALAM


ISLAM

L16.1
L16.3

L17.1
L17.3

Tandatangan Guru.....................................................
Nama Guru...................................................................
Tarikh...........................................................................

L16.2

L17.2

BORANG PRESTASI PAFA INDIVIDU

LAPORAN PELAKSANAAN PAFA


NAMA GURU : ..............................................................
Kelas :

Tingkatan
1
2
3
4
5

Tahun: ..............

Nama Kelas
D
Bestari
C

A
B
Waja

PAFA
Nama murid yang belum menguasai:
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nama Murid

Ting

Kod

Tandatangan Guru:

Sebab (nyatakan)

Tarikh : ...............................

...............................................
(Nama .........................................)

BORANG KEPUTUSAN PAFA SEKOLAH KEPADA SPPIM NEGERI


Tahun
Peperiksaan
Nama Sekolah
Daerah
Bilangan Calon
Bilangan Lulus
Peratus Lulus
Bil
1

:
:
:
:
:
:
:

UPSR/ PMR/ SPM*

Nama Murid Gagal

Sebab Gagal

Tindakan

BORANG PRESTASI PAFA INDIVIDU


2
3
4
5
6
7
8
9
* Potong mana yang tidak berkenaan.

.................................................
Ketua Panitia Sekolah

..............................................
Pengetua