Anda di halaman 1dari 7

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6 Nama : ___________________________ ( 20 Markah) A Bulatkan jawapan yang betul Kelas : ____________

1.

Penganut agama ini diwajibkan sembahyang lima kali sehari. A. Agama Kristian B. Agama Buddha C. Agama Islam D. Agama Hindu

oleh semua orang yang berada disekitarnya. A. berat tulang B. ringan tulang C. putih tulang D. patah tulang 6. Kita perlu menjaga perasaan kawan-kawan melalui ________ dan perlakuan. A. berpakaian B. berbelanja C. pertuturan D. fesyen terkini 7. Setiap sumbangan yang __________ akan dikenang sepanjang masa. A. sederhana B. berlagak C. ikhlas D. baik 8. Apakah yang patut kita lakukan apabila jiran kita ingin mengadakan majlis perkahwinan anaknya? A. Mengelak dari berjumpa jiran B. Memberikan pertolongan C. Mendiamkan diri D. mementingkan diri 9. Satu cara untuk menjaga imej dan

2. Penganut agama ini bertukar-tukar Semasa musim perayaan. A. Agama Kristian B. Agama Buddha C. Agama Islam D. Agama Hindu 3. Kita hendaklah menggunakan bahasa yang ______________ apabila bercakap dengan orang yang lebih tua. A. kuat B. sopan C. perlahan D. keras 4. Ranjit dan adik-adiknya disukai oleh jiran-jiran kerana mereka peramah dan _____________ pekerti mulia. A. berjasa B. berbudi C. berhati D. berjiwa 5. Murid yang ____________ akan disukai

maruah keluarga ialah ___________ A. memikirkan kesan perbuatan diri sendiri kepada keluarga B. melakukan apa-apa sahaja yang menyeronokkan C. bergaul dengan rakan-rakan yang mempunyai tingkah laku yang tidak baik D. bergaduh dengan setiap ahli keluarga 10. Sekiranya pondok telefon awam di kawasan kediaman kamu mengalami kerosakan, apakah tindakan kamu? A. Menambahkan kerosakan yang sedia ada B. Cuba membaikinya sendiri C. Menconteng perkataan ROSAK pada dinding pondok telefon D. Melaporkan kepada ketua kampung 11. Masalah remaja melepak yang berlaku di kawasan kediaman boleh di atasi sekiranya Rukun Tetangga menjalankan aktiviti seperti I Gotong-royong II Pertandingan bola sepak III Majlis Hari Keluarga IV Pertandingan Menjahit A. B. C. D. I dan II I, II dan III II, III dan IV I, II, III dan IV

adalah tempat ___________ membiak. A. lalat B. nyamuk C. udang D. ketam 13. Berkongsi kereta dapat mengurangkan masalah ________________. A. membeli kereta B. menjual kereta C. kesesakan lalulintas D. kesesakan kereta 14. Kita perlu ______________ sumbangan tokoh-tokoh dan anggota masyarakat yang berbakti kepada negara. A. mengetahui B. menghargai C. mengingati D. menerima 15. Bapa Perpaduan Negara Malaysia ialah ____________________ A. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj B. Tun Dr Mahathir Mohammad C. Tun Hussein Onn D. Tun Abdul Razak 16. Dato Seri Abdullah Hj Ahmad Badawi merupakan Perdana Menteri Malaysia yang ke __________________. A. ketiga B. keempat C. kelima D. keenam 17. Yang di-Pertuan Agong ke 14 sekarang adalah berasal dari negeri ____________.

12. Takungan air di dalam tin-tin buruk

A. Kedah B. Negeri Sembilan C. Pahang D. Terengganu 18. Semangat bermasyarakat penting untuk A. peka terhadap isu-isu sosial B. meningkatkan keharmonian hidup bermasyarakat C. mengawal diri bagi mengelakkan pertelingkahan D. meningkatkan semangat tanggungjawab

dan dapat mengawal diri adalah masyarakat yang ______________. A. mesra B. bertanggungjawab C. ikhlas D. toleransi 20. ____________ akan berlaku jika masyarakat kita tidak mengamalkan nilai toleransi. A. Pertelingkahan B. Kesediahan C. Persefahaman D. Kesusahan

20
19. Masyakat yang boleh bertolak ansur, sabar B Tandakan ( / ) untuk tindakan yang betul dan ( X ) untuk tindakan yang salah. 1. Penghuni-penghuni rumah pangsa perlu sentiasa bekerjasama untuk menjaga kebersihan tempat tinggal ( )

2. Pembersihan sampah sarap di kawasan perumahan adalah tanggungjawab pihak berkuasa tempatan 3. Kita boleh membakar sampah dikawasan perumahan kerana tidak akan menyebabkan pencemaran udara ( ) ( )

4. Aziz menziarahi sepupu yang menduduki peperiksaan tidak lama lagi

5. Dewi mengucapkan terima kasih kepada ibu yang menjahitkan bajunya 6. Daniel menjerit ketika memanggil bapa yang berada di laman rumah

( (

) )

7. Stepheny menyapu daun-daun kering di halaman rumahnya supaya tidak berterbangan ke rumah jirannya ( )

8. Thevendran memberi ucapan selamat apabila berjumpa dengan Cikgu Rahman ( )

9. Joseph marah apabila ahli kumpulanya meminta dia untuk membuat pembentangan ( )

10. Danisha membiarkan haiwan perlihaarannya berkeliaran dan mengganggu kediaman jirannya ( )

C Isikan tempat-tempat kosong dengan perkataan-perkataan dibawah

10 memulihara laut

manusia

keseimbangan memelihara encemarkan tanggungjawab pencemaran dikekalkan

peka hidup

Kebersihan alam sekitar adalah (1) ______________________________ kita bersama.Kita juga hendaklah sentiasa (2) ____________________ terhadap masalah alam sekitar seperti (3) __________________ sungai, (4) ____________________ dan udara. Usaha (5)

__________________ dan (6) _________________________ alam sekitar harus dilakukan agar kualiti (7) ___________________manusia meningkat. (8) _______________________ ekologi dapat (9) _____________________ sekiranya alam sekitar terpelihara daripada pencemaran yang disebabkan oleh perbuatan (10) ____________________________.

Bagi setiap situasi dibawah ini, tuliskan tindakan kamu untuk menunjukkan kamu
D

10

hormat dan sayang kepada anggota keluarga.

1. Hari ini ialah lahir ibu saya ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 2. Datuk sedang mencari suarat khabar semalam ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 3. Makcik saya melahirkan anaknya yang pertama di Hospital Sultan Ismail ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 4. Hari ini genap 10 tahun pakcik dan makcik saya mendiri rumah tangga. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 5. Adik saya tidak tahu membuat kerja rumah Matematik yang diberikan guru di sekolah tadi. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

E Dengan berpandukan gambar dibawah ini, jawab soalan-soalan yang diberi.

1. Apakah yang sedang dilakukan oleh penduduk kampung di atas ? ________________________________________________________________________ 2. Apakah dua faktor yang menyebabkan mereka berbuat demikian? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 3. Nyatakan tiga (3) nilai murni yang diamalkan oleh penduduk kampung tersebut . a. ___________________________________________________________________ b. ___________________________________________________________________ c. ___________________________________________________________________

Disemak Oleh

....... (PN NURUL AISHAH MADU ABDULLAH) Ketua Panitia Pendidikan Moral SKTPR

Tandatangan Ibu-bapa/ Penjaga

Anda mungkin juga menyukai