Anda di halaman 1dari 46

SK Bandar Putra Segamat

Matematik Tahun 2 KELAS :

NAMA :. .. KOD : B2D2E1

MENYATAKAN NILAI TEMPAT DAN NILAI DIGIT BAGI NOMBOR BULAT SEHINGGA 1 000 Arahan : 1 Nyatakan nilai digit bagi nombor yang digaris. a) 215 b ) 638 2 Tuliskan nilai tempat bagi digit yang bergaris. a) 187 b) 592

3 Tuliskan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberi.
a) 375

Nilai digit 3 7 5

Nilai tempat

b) 491

Nilai digit 4 9 1

Nilai tempat

SK Bandar Putra Segamat

Matematik Tahun 2

Padankan mengikut nilai tempat yang betul. a) 253 2 5 3 Puluh Sa ratus

b) 704 7 0 4 5 Puluh Sa ratus

Nyatakan nilai digit pada manik yang berwarna kelabu. a)

.................................. b)

.................................

MENGUASAI T/TANGAN : .. BELUM MENGUASAI TARIKH:

SK Bandar Putra Segamat

Matematik Tahun 2

NAMA :. KELAS :.. KOD : B3D1E3 MENULIS AYAT MATEMATIK DARAB DAN BAHAGI BERDASAR4KAN SITUASI Arahan : Tuliskan ayat matematik bagi darab di bawah.
1

X 2

SK Bandar Putra Segamat

Matematik Tahun 2

MENGUASAI T/TANGAN : .. BELUM MENGUASAI TARIKH:

NAMA :. KELAS :..

SK Bandar Putra Segamat

Matematik Tahun 2

KOD : B2D2E2 MENCERAKINKAN SEBARANG NOMBOR DALAM RATUS, PULUH DAN SA. Arahan : 1 Cerakinkan nombor berikut mengikut nilai digit. a) 408 => b) 940 => 2 + + + +

Cerakinkan nombor berikut mengikut nilai tempat. a) 345 => b) 606 = > ratus + ratus + puluh + puluh + sa sa

Tuliskan nombor di bawah. a) 2 ratus, 5 puluh dan 7 sa = b) 8 ratus, 0 puluh dan 9 sa =

Padankan nilai digit yang telah dicerakinkan dengan nombor yang betul. 300 + 40 + 3 600 + 0 + 5 200 + 50 + 8 900 + 30 + 3 0 + 50 + 2 52 933 343 258 343

SK Bandar Putra Segamat

Matematik Tahun 2

Padankan nilai tempat yang telah dicerakinkan dengan nombor yang betul.

5 ratus + 0 puluh + 3 sa

151

9 ratus + 8 puluh + 0 sa

980

0 ratus + 7 puluh + 9 sa

709

1 ratus + 5 puluh + 1 sa

79

7 ratus + 0 puluh + 9 sa

503

MENGUASAI T/TANGAN : .. BELUM MENGUASAI TARIKH:

SK Bandar Putra Segamat

Matematik Tahun 2

SK Bandar Putra Segamat

Matematik Tahun 2 KELAS :..

NAMA :. KOD : B3D2E1

MEMBUNDARKAN NOMBOR BULAT SEHINGGA 1000 KEPADA PULUH DAN RATUS YANG TERDEKAT Arahan : Cari jawapan bagi setiap masalah yang diberi 1 Bundarkan 853 kepada ratus yang terdekat.

Bundarkan dan tuliskan jawapan kepada puluh yang terdekat a. 264 b. 266

Tandakan ( / ) pada jawapan yang betul

63 7

Bundarkan kepada puluh yang terdekat : 630 640 647

Pilih dan bulatkan nombor yang paling hampir dengan nombor yang terdapat di dalam kotak 7 5 2 720 730

SK Bandar Putra Segamat

Matematik Tahun 2

Apakah nombor yang paling hampir kepada nombor 423. Warnakan jawapan anda.

4 5 1

4 0 2

4 5 2

MENGUASAI T/TANGAN : .. BELUM MENGUASAI TARIKH:

SK Bandar Putra Segamat

Matematik Tahun 2

NAMA : KOD B3D1E1

KELAS:..

MELAKUKAN OPERASI ASAS TAMBAH BAGI SEBARANG 3 NOMBOR BULAT HINGGA 3 DIGIT DAN HASIL TAMBAHNYA TIDAK MELEBIHI 1000. Arahan : Selesaikan dalam bentuk lazim. 1 113 + 251 + 34 = ratus puluh sa 2 436 + 41 + 112 = ratus puluh sa

142 + 200 + 150 = ratus puluh sa

231 + 124 + 232= ratus puluh sa

215 + 352 + 121 = ratus puluh sa

21 + 206 + 331 = ratus puluh sa

SK Bandar Putra Segamat

Matematik Tahun 2

25 + 462 + 10 = ratus puluh sa

113 + 25 + 137 = ratus puluh sa

239 + 42 + 181 =

10

65 + 177 + 398 =

ratus

puluh

sa

ratus

puluh

sa

MENGUASAI T/TANGAN : .. BELUM MENGUASAI TARIKH:

NAMA : KOD B3D1E2

KELAS :..

MELAKUKAN OPERASI ASAS TOLAK BAGI SEBARANG 2 NOMBOR BULAT HINGGA 3 DIGIT. Arahan : Jawab semua soalan. 1 305 - 15 2 5 5 1 - 40

0 1

5 5

284 - 9

351 - 160

230 199

999 - 222

630 200

701 - 201

789 456

10

891 - 209

MENGUASAI T/TANGAN : .. BELUM MENGUASAI TARIKH:

NAMA : KOD B4D1E3

KELAS :..

PENYELESAIAN MASALAH YANG MELIBATKAN PENOLAKAN DUA NOMBOR. ARAHAN : Cari jawapan setiap masalah yang diberi. 1 Di dalam sebuah bakul ada 104 biji bola merah dan biru. 70 biji bola berwarna merah. Berapakah bilangan bola biru?

Siti ada 248 biji guli. Ayu ada 123 biji guli kurang daripada Siti. Berapakah bilangan guli Ayu?

Emak membeli 196 biji telur. 24 biji telur itu didapati telah pecah. Hitung bilangan telur yang masih elok.

Di dalam baling A ada 615 biji butang. Balang B ada 329 biji butang. Cari beza bilangan butang di dalam 2 buah baling itu.

Zamri menternak 743 ekor ayam. 69 ekor ayam itu telah dijual di pasar malam. Berapakah jumlah ayam yang diternak oleh Zamri sekarang?

MENGUASAI T/TANGAN : .. BELUM MENGUASAI TARIKH:

NAMA :KELAS :.. KOD B4D1E1 MENYELESAIKAN MASALAH YANG MELIBATKAN PENAMBAHAN DUA NOMBOR DAN HASIL TAMBAHNYA TIDAK MELEBIHI 1000 Arahan : Selesaikan masalah berikut . 1 Di dalam sebuah bekas ada 212 biji guli biru dan 126 biji guli merah. Berapakah jumlah guli kesemuanya?

Di taman A terdapat 275 ekor rama- rama . Di taman B terdapat 523 ekor rama rama. Berapakah jumlah rama-rama yang terdapat di kedua dua taman tersebut?

Encik Amin telah menghantar 132 pucuk surat pada waktu pagi dan 146 pucuk surat pada waktu petang. Berapakah jumlah pucuk surat yang telah Encik Amin hantar kesemuanya?

Puan Siti telah membeli 236 biji manik.Dia sudah ada 41 biji manik. Berapakah jumlah biji manik yang dia ada sekarang?

5 Ben mempunyai 365 keping setem .Emaknya telah memberi sebanyak 45 keping setem lagi kepadanya.Berapakah jumlah setem yang dia ada kesemuaanya?

MENGUASAI T/TANGAN : .. BELUM MENGUASAI TARIKH:

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :. .. KELAS :

KOD B4D1E5 : Menyelesaikan Masalah Tambah Dan Tolak Yang Melibatkan Wang Arahan : Selesaikan masalah berikut.

1. Lani membeli sekotak pensel warna yang berharga RM7.80 dan sebatang pensel yang berharga 70 sen. Berapakah jumlah wang yang perlu dibayarnya?

Lani perlu membayar

2. Sebatang pensel berharga 80 sen. Afiqah ada 50 sen. Berapakah wang yang diperlukannya lagi untuk membeli pensel itu ?

Afiqah perlukan

lagi.

3. Amalina ada wang sebanyak RM15. Dia membeli sekeping kad ucapan harijadi yang berharga RM3.50 dan sebungkus coklat yang berharga RM4.75. Berapakah wang baki yang akan dia perolehi.

Wang baki Amalina adalah

4. Nenek Nurul memberi wang kepadanya sebanyak RM3. Bapanya memberi wang sebanyak RM6 dan ibunya pula memberi wang sebanyak RM4. Dia membeli sebuah majalah Kuntum yang berharga RM2.50. Berapakah baki yang akan diperolehinya nanti ?

Baki yang akan diperoleh oleh Nurul ialah

5. Jumlah harga sebotol sos tomato dan sebotol jus strawberi ialah RM22.85. Jika harga sos tomato ialah RM3.90, cari harga bagi sebotol jus strawberi itu.

Harga sebotol jus strawberry ialah

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :. KELAS :..

B3D1E3: Menulis ayat matematik darab dan bahagi berdasarkan situasi. ARAHAN : Tuliskan ayat matematik bagi setiap penyataan di bawah. 1. Ana membeli 6 beg epal. Setiap beg berisi 5 biji epal.

Jumlah epal yang dibelinya ialah 30 biji.

Ayat matematik 2. telah

Sue Ling minum 2 gelas susu setiap hari. Dalam 4 hari, dia

minum 8 gelas susu.

Ayat matematik

3. Halim membahagikan 24 biji kek secara sama banyak ke dalam 4 buah kotak. Terdapat 6 biji kek dalam setiap kotak. Ayat matematik :

4. 30 batang pokok ditanam dalam 5 baris yang sama. Bilangan pokok yang ditanam dalam setiap baris ialah 6 batang. Ayat matematik 5. : biji rambutan dalam sebuah bakul. Nani

Terdapat 20

membahagikannya sama banyak kepada 2 orang kanak-kanak. Seorang kanak-kanak mendapat 10 biji rambutan. Ayat matematik :

NAMA :.

KELAS :..

KOD B3D1E4 MELAKUKAN OPERASI ASAS DARAB ( SIFIR DUA, LIMA SEPULUH DAN EMPAT) BAHAGI (MELIBATKAN PEMBAHAGIAN DENGAN DUA, LIMA , SEPULUH DAN EMPAT). ARAHAN Lengkapkan ayat matematik di bawah.

1.

x 2

= 12

2. 4 x

= 16

3. 20

= 4

4.

10

= 5

5. 32 = 8 x

6.

x 2 = 14

7. 4 x

= 8

8. 30

= 6

9.

10

= 1

10. 40

= 8

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :. .. B4D1E4 : KELAS :

Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan pembahagian dengan dua ,lima, sepuluh dan empat.

ARAHAN: Cari jawapan setiap masalah yang diberi. 1) Ali ada 20 batang pensel. Dia agihkan sama banyak kepada 4 orang rakannya. Hitungkan bilangan pensel seorang rakannya dapat ?

2) Dalamsebuahkumpulan, terdapat 40 orang kanak-kanak. Mereka telah diagihkan kepada 10 kumpulan yang sama banyak. Berapakah bilangan kanak-kanak di setiap kumpulan ?

3)Lim membeli 18 biji oren.Dia memasukkan setiap dua biji oren itu ke dalam sebuah bakul. Berapakah jumlah bakul yang diperlukannya?

4)5 orang budak lelaki berkongsi 30 biji gula-gula secara sama banyak. Berapakah jumlah gula-gula yang diperoleh setiap budak lelaki itu?

5)Mariam membahagikan 70 biji bola secara sama banyak ke dalam 10 buah kotak. Berapakah bilangan bola di dalam setiap kotak?

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA : . .. masala : B5D1E1 h (Menyelesaikan melibatkan operasi asas mengikut prosedur) KOD EVIDENS ARAHAN KELAS :

matemat ik

: CARI JAWAPAN BAGI SETIAP MASALAH YANG DIBERI

1. En.Afdlin membelikan 20 cawan aiskrim untuk 4 orang anaknya. Anak- anaknya telah membahagikan aiskrim itu dengan sama rata. Berapakah jumlah aiskrim yang diterima oleh setiap seorang anaknya ?

2. Mr.Khan membeli 45 biji epal. Dia telah memasukan setiap 5 biji epal kedalam sebuah bakul. Berapakah jumlah bakul yang diperlukan olehnya ?

3. Andy Lau telah membeli sebuah buku cerita yang mempunyai 70 muka surat dan ingin membacaanya dalam masa 10 hari sahaja. Berapakah helaian yang perlu Andy Lau baca pada setiap hari ?

4. Seorang guru telah membahagikan 35 buah buku latihan kepada 5 orang muridnya secara sama rata. Berapakah bilangan buku yang akan diterima oleh setiap orang murid ?

5.

Pn.Maya mempunyai 32 kuntum bunga ros dan dikongsikan bersama 3 orang kawannya. Berapakah jumlah yang akan diperolehi oleh Pn.Maya.

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :. .. KELAS :

KOD B2D3E1: Menyatakan pecahan wajar yang pengangkanya satu hingga sembilan dan penyebutnya hingga 10.

Arahan : Nyatakan pecahan bagi bahagian yang berwarna daripada seluruh rajah. 2 Contoh: 6

Gambar pecahan

2.

3.

4.

5.

Arahan : Suaikan pecahan dengan gambar yang sesuai.

3 4

1 3

6 7

2 6

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :. .. KELAS :

KOD B3D3E1 : Me lorek dan menulis peca han wajar yang pengangka nya hingga 9 dan penyebutnya hingga 10. Lorekk an rajah mengik ut pec ahan yang diberi.

a)

satu perlapan

b)

satu perempat

c)

satu perlima

Tuliskan peca han wajar bagi setiap gambarajah di bawah.

a)

b) =

c) =

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :. KELAS : .. KOD B3D4 E1: Me lorek dan menulis peca ha n persepuluh kepada perpuluh an

Arahan: Warnakan pe cahan. Kemudian tuliskan p eca han kepada perpuluh an. 1.

2.

3.

7 10

4.

= 5.

1 = 10

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :. ..

KELAS

KOD B5D1 E2 : Menyelesaikan projek Matematik yang diberi mengik ut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi.

Hasilkan buku skrap dengan meleka tkan ga mba rga mbar yang diberi dan nya takan jawapan yang betul di bawah hasil ke rja tersebut mengik ut araha n yang diberi..

1. Cikgu suzi menyusun 14 buah buku sama ba nyak ke dalam 2 kotak. Be rapakah buah buku yang ada dalam setiap kotak?

2. Tuliskan ayat matematik.

3. Lukis ga mbar rama-rama bagi aya matematik bahagi t ini.

1 2 = 5 0

4. Bi na satu garis nombor yang menun jukk an operasi bahagi.

3 2 0 =

5. Tampalk an gambar dan tulis a t matematik ya daripada ga mbar tersebut. Ceritakan situasi be rdasa rkan ga mbar tersebut.

Tempoh : seminggu

Gambar untuk soalan 1.

Gambar untuk soalan 2.

Gambar untuk soalan 5.

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :. .. KELAS :

KOD B3D3E2 : Me mbandingkan nilai dua peca han wajar ya ng pengangka nya satu dan penyebutnya hingga 10.

Nama : Kelas : .

Tarikh :

Arahan: Bandingkan nilai dua peca ha wajar di n ba wah. Isikan te mp t kosong dengan jawapan yang a betul. 1.

lebih besar 2.

daripada

leb ih kecil daripada

3.

leb ih bes ar daripada

4.

leb ih kecil daripada

5.

leb ih bes ar daripada

Anda mungkin juga menyukai