Anda di halaman 1dari 13

KAQ 1023 FALSAFAH, PENDEKATAN DAN KANDUNGAN KURIKULUM PERMATA

ISI KANDUNGAN
BIL.
ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

1. KONSEP PERTUMBUHAN
2. KONSEP PERKEMBANGAN

3. KOMPONEN KURIKULUM PERMATA NEGARA

4. MATLAMAT BIDANG PEMBELAJARAN PERKEMBANGAN


DERIA DAN PEMAHAMAN DUNIA PERSEKITARAN

5. TAHAP

PERKEMBANGAN

DUNIA PERSEKITARAN

DERIA

DAN

KANAK-KANAK

PEMAHAMAN
BERUMUR

HINGGA 6 BULAN
6. BIDANG PEMBELAJARAN KANAK-KANAK BERUMUR
0 HINGGA 6 BULAN
7. RUMUSAN
8. RUJUKAN
9. LAMPIRAN

1.0

KONSEP PERTUMBUHAN

KAQ 1023 FALSAFAH, PENDEKATAN DAN KANDUNGAN KURIKULUM PERMATA

Pertumbuhan merupakan satu perubahan fizikal manusia dari aspek saiz dan kematangan
dan perubahan ini akan terus berlaku hingga satu tahap perubahan ini akan terhenti.
Pertumbuhan manusia bersifat kuantitatif dan ia dapat di ukur serta di lihat. Saiz dan
struktur badan bertambah dan kanak kanak kelihatan lebih besar secara fizikal. Di
samping itu, saiz otak dan organ organ dalaman juga bertambah. Pertambahan saiz otak
ini memberi kanak kanak keupayaan yang lebih untuk menaakul dan mengingat.
Pertumbuhan juga di pengaruhi oleh baka atau keturunan, kematangan, kesihatan, ibu
bapa, dan persekitaran individu tersebut. Kadar berbeza daripada individu lain dan ia
berlaku peringkat demi peringkat. Oleh itu, pertumbuhan melibatkan aspek kognitif dan
fizikal.

2.0

KONSEP PERKEMBANGAN
Perkembangan merupakan satu perubahan kualitatif yang sistematik meliputi aspek
biologi, kognitif dan sosioemosi. Perubahan tersebut adalah berterusan dalam
mematangkan dan mendewasakan suatu benda hidup hingga ke akhir hayatnya. Ia
merupakan satu proses perubahan yang berlaku akibat tindakan yang saling berkait antara
perkembangan jasmani dengan perkembangan pembelajaran. Perubahan perubahan ini
adalah dari segi fungsi. Proses perkembangan membawa perubahan ke arah sifat sifat
yang sejagat serta mengikut aturan semula jadi. Contohnya, seseorang kanak kanak
kecil berupaya meniarap sebelum merangkak, duduk sebelum berdiri dan berjalan
sebelum berlari. Perubahan tingkah laku berlaku dalam keadaan yang berterusan dan
menerusi peringkat peringkat kematangan tertentu.

3.0

KOMPENAN KURIKULUM PERMATA NEGARA


Kurikulum PERMATA Negara mempunyai dua bidang iaitu bidang asuhan kanak-kanak
dan bidang pembelajaran. Dalam bidang asuhan kanak-kanak terdapat enam aspek iaitu:

KAQ 1023 FALSAFAH, PENDEKATAN DAN KANDUNGAN KURIKULUM PERMATA

P e n ja g n k e s ih a t n d a n k e b rs ih a n P e m a k n a y a n g S e n a m n d a n P e n ja g n k e s la m ta n k a n k - a n k d a n L a tih n m e n g u r s R u tin d a n tra n s i .


d ir . s ih a t. k e c ria n . p e rs k ita r n . d ir .
Bidang asuhan ini mestilah dilaksanakan secara bersepadu dengan bidang pembelajaran
atau sebaliknya. Bagi bidang pembelajaran pula terdapat enam komponen kesemuanya
iaitu:

Perkem bangan Kreativiti dan


Estetika

Perkem bangan
Fizikal

Perkem bangan Awal M atematik dan


Pem ikiran Logik

Perkem bangan Deria dan Pem aham an


D unia Persekitaran

B idang Pem belajaran


PER M ATA

Perkem bangan Bahasa, K om unikasi dan


Literasi Awal

Perkem bangan Sahsiah, Sosio-em osi dan


K erohanian

KAQ 1023 FALSAFAH, PENDEKATAN DAN KANDUNGAN KURIKULUM PERMATA


Berasaskan bidang asuhan dan bidang pembelajaran tersebut lima buah modul
pelaksanaan aktiviti telah digubal mengikut peringkat umur kanak-kanak. Modul
pembelajaran ini mengandungi aktiviti yang sesuai dilaksanakan bersama kanak-kanak
setiap hati di TASKA. Kesemua modul ini telah dirangkumkan dalam satu dokumen
Panduan Pelaksanaan Aktiviti Anak PERMATA.

4.0

Modul 1 :

Panduan Pelaksanaan Aktiviti Anak PERMATA 0 hingga 6 bulan

Modul 2 :

Panduan Pelaksanaan Aktiviti Anak PERMATA 6 hingga 12 bulan

Modul 3 :

Panduan Pelaksanaan Aktiviti Anak PERMATA 1 hingga 2 tahun

Modul 4 :

Panduan Pelaksanaan Aktiviti Anak PERMATA 2 hingga 3 tahun

Modul 5 :

Panduan Pelaksanaan Aktiviti Anak PERMATA 3 hingga 4 tahun

MATLAMAT BIDANG PEMBELAJARAN PERKEMBANGAN DERIA DAN


PEMAHAMAN DUNIA PERSEKITARAN

KAQ 1023 FALSAFAH, PENDEKATAN DAN KANDUNGAN KURIKULUM PERMATA


Bidang pembelajaran perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran bagi
kanak-kanak 0 hingga 4 tahun bermatlamat merangsang perkembangan kelima-lima deria
iaitu deria penglihatan, deria pendengaran, deria sentuhan, deria rasa, dan deria bau.

Selain itu sifat keprihatinan/kepekaan, kecintaan terhadap alam sekitar dan pencipta-Nya
juga dapat disemai dalam diri kanak-kanak menerusi bidang pembelajaran perkembangan
deria dan pemahaman dunia persekitaran.

Di samping itu, menerusi bidang pembelajaran ini juga kanak-kanak dirangsang untuk
meningkatkan daya tumpuan, kemahiran menghubung kait, kemahiran berfikir,
mengenali dan memahami persekitaran melalui pemerhatian, penerokaan, ramalan dan
pemahaman sebab-akibat.

Kanak-kanak juga dirangsang dengan penggunaan teknologi ke arah pembentukan


individu yang celik sains dan teknologi.

5.0

TAHAP

PERKEMBANGAN

DERIA

DAN

PEMAHAMAN

DUNIA

PERSEKITARAN KANAK-KANAK BERUMUR 0 HINGGA 6 BULAN


Berikut adalah antara tahap-tahap perkembangan deria dan pemahaman dunia
persekitaran yang dicapai oleh bayi yang berumur antara 0 hingga 6 bulan :

KAQ 1023 FALSAFAH, PENDEKATAN DAN KANDUNGAN KURIKULUM PERMATA

Boleh memusingkan kepala ke arah sumber cahaya dan memberi reaksi terhadap
cahaya dengan cara memejamkan mata (bukan cahaya yang sangat terang atau

panas matahari).
Merenung ke arah objek yang terletak lebih kurang 20 hingga 25 sentimeter

daripada wajahnya.
Boleh fokus pada objek yang dekat.

Mengikuti pergerakan objek yang digerakkan.


Boleh membezakan warna-warna asas yang terang seperti warna hitam, putih dan
merah.

Merenung gambar pada buku dan cuba menyentuhnya.

KAQ 1023 FALSAFAH, PENDEKATAN DAN KANDUNGAN KURIKULUM PERMATA

Boleh memindahkan pandangan dari satu objek ke satu objek yang lain.
Tertarik kepada bunyi terutamanya suara wanita seperti suara ibunya.
Suka mendengar bunyi muzik yang menenangkan seperti lagu klasik.
Mencari arah dari mana datangnya sesuatu bunyi, hal ini menunjukkan deria
pendengaran bayi terbabit tidak mengalami masalah.

Boleh membezakan di antara susu ibu sendiri dengan susu ibu yang lain.
Boleh membezakan rasa manis, pahit dan masin.

Suka memasukkan objek ke dalam mulut. Oleh itu pengawasan oleh ibu bapa dan
penjaga amat diperlukan. Bayi tidak seharusnya dibiarkan bermain sendirian.
Barang permainan bayi juga harus dipilih dengan teliti dengan mengikut saiz yang

betul iaitu tidak terlalu kecil.


Boleh mengesan pelbagai jenis bau seperti bau wangi, bau busuk, bau ibu dan
lain-lain. Reaksi bayi terhadap bau dapat dikenal pasti menerusi ekspresi muka
bayi tersebut.

KAQ 1023 FALSAFAH, PENDEKATAN DAN KANDUNGAN KURIKULUM PERMATA

Boleh merasa suhu. Bayi lebih selesa dengan suhu panas (suam) berbanding suhu
sejuk. Sebagai contoh bayi, apabila dimandikan dengan air yang suam Bayi akan

6.0

merasa selesa berbanding dimandikan dengan air sejuk.


Boleh merasa sakit. Sebagai contoh bayi akan menangis apabila diberi suntikan.
Boleh merasa tekstur kain baju.

BIDANG PEMBELAJARAN KANAK-KANAK BERUMUR O HINGGA 6 BULAN


Berikut adalah antara objektif pembelajaran yang dapat di capai menerusi bidang
pembelajaran perkembangan deria dan pemahaman dunia sekeliling serta cadangan
aktiviti yang dapat mencapai objektif pembelajaran tersebut.
a. Membina kebolehan memerhati persekitaran dari perspektif yang berbeza dan
mengesan pergerakan.
i. Membaringkan bayi di atas katil bayi, baring dengan sokongan bantal, letak di
atas kerusi bayi/ kerusi bayi dalam kereta.

ii. Menggantung permainan di atas katil bayi untuk merangsang daya tumpuan
iii. Menggunakan gim kanak kanak untuk bayi bermain sendirian.

KAQ 1023 FALSAFAH, PENDEKATAN DAN KANDUNGAN KURIKULUM PERMATA

b. Memupuk kebolehan mengamati warna dan objek dari jarak dekat.


i. Menggantung alat permainan pelbagai bentuk dan warna dengan jarak yang
dekat dari pelihatan bayi.
ii. Bermain dengan bayi menggunakan objek pelbagai warna

c. Memupuk kemahiran mengenali sesuatu objek.


i. Membawa bayi bersiar siar melihat persekitaran sambil bercakap cakap
dengan nya dan memperkenalkan beberapa jenis benda hidup seperti daun
pokok, bunga dan serangga.

KAQ 1023 FALSAFAH, PENDEKATAN DAN KANDUNGAN KURIKULUM PERMATA

d. Meningkatkan deria penglihatan


i. Mendukung bayi dalam keadaan menegak , menghadap ke hadapan, atau ke
belakang

ii. Bercakap dengan bayi sambil menunjukkan objek di dalam persekitaran


e. Menanam perasaan ingin tahu
i. Berbual bual dengan bayi sambil bercerita tentang objek di persekitaran.

KAQ 1023 FALSAFAH, PENDEKATAN DAN KANDUNGAN KURIKULUM PERMATA

KESIMPULAN
Apabila sesebuah program pendidikan atau kurikulum di laksanakan terutamanya bagi program
pendidikan awal kanak-kanak, setiap aspek perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak dan
bayi yang terlibat haruslah diambil kira. Kurikulum PERMATA Negara telah dirancang dengan
mengambil kira semua aspek perkembangan, termasuklah perkembangan deria dan pemahaman
persekitaran dunia sekeliling.

Kurikulum yang dirancang haruslah dapat menjadikan bayi dan kanak-kanak yang terlibat dalam
program terbabit berkembang dan mencapai tahap-tahap perkembangan yang sepatutnya dicapai
berdasarkan umur dan keadaan persekitarannya.

Perkembangan menyeluruh kanak-kanak terbentuk melalui penggunaan lima deria dalam proses
pemerhatian, meniru, meneroka, cuba-jaya, mengaplikasi terhadap persekitaran di sekeliling
mereka dan akhirnya menjadi kebiasaan.

KAQ 1023 FALSAFAH, PENDEKATAN DAN KANDUNGAN KURIKULUM PERMATA

RUJUKAN
Rohani Abdullah, Nani Menon, Mohd. Sharani Ahmad (2003). Panduan Kurikulum Prasekolah.
Selangor : PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.
Azizah Lebai Nordin (2002). Pendidikan Awal Kanak-kanak : Teori dan Amali.
Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya.
Aminah Ayob, Mastura Badzis, Rohani Abdullah, Azizah Lebai Nordin (2008). Kurikulum
PERMATA : Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak 0-4 Tahun. Selangor : Bahagian
Pendidikan Awal Kanak-kanak (PERMATA), Jabatan Perdana Menteri.

KAQ 1023 FALSAFAH, PENDEKATAN DAN KANDUNGAN KURIKULUM PERMATA

LAMPIRAN