DRAF LAPORAN : PROGRAM DEMONSTRASI LATIHAN KEBAKARAN

Mengadakan perbincangan dan mesyuarat serta membentuk jawatankuasa.

Menyediakan kertas kerja dasar

Mengemukakan kertas kerja kepada: Guru Besar / pihak sekolah/Mentor

Menerima maklum balas dan pemurnian kertas kerja

Memohon kelulusan Guru Besar

Lulus

Tidak lulus

Tindakan: 1. 2. 3. 4. 5. Membuat persiapan peralatan. Membuat arah laluan kecemasan. Membuat pra latihan kebakaran. Membuat persiapan tempat. Merekod menggunakan video dan foto bagi sesi latihan kebakaran sebenar. 6. Melaksanakan mendokumentasikan laporan secara bertulis

Menghantar laporan lengkap kepada pihak sekolah