Anda di halaman 1dari 11

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER MEI

SBFS 1103 KEMAHIRAN BERFIKIR DAN PENYELESAIAN MASALAH

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN: NO. TELEFON E-MEL

: : :

810411045268002 013-6582242 ieytahasan@gmail.com

810411-04-5268

PUSAT PEMBELAJARAN

MELAKA

<KOD KURSUS>

ISI KANDUNGAN

BIL

PERKARA

M/SURAT

01 02 03 04

PENGENALAN TEKNIK PENYELESAIAN KESIMPULAN RUJUKAN 3-8

9 10

<KOD KURSUS>

1.0 PENGENALAN Dalam kehidupan seharian manusia sering memerlukan untuk membuat keputusan. Proses Membuat Keputusan merupakan proses yang paling penting untuk kesempurnaan dalam bidang pengurusan untuk semua organisasi. Proses membuat keputusan bukan hanya wujud dalam bidang pengurusan tetapi juga dihadapi oleh setiap individu, baik keputusan tentang diri sendiri, keluarga, di rumah dan di tempat kerja. Kadang-kala kehidupan kita boleh dirasakan terdiri daripada beribu-ribu keputusan, baik kecil mahupun yang besar Pokok keputusan adalah alat yang berguna untuk membantu anda untuk memilih antara beberapa kursus tindakan. Mereka menyediakan satu struktur yang sangat berkesan di mana anda boleh meneroka opsyen, dan menyiasat kesudahan yang mungkin memilih orang-orang pilihan. Mereka juga membantu anda untuk membentuk gambaran yang seimbang risiko dan ganjaran yang berkaitan dengan setiap kursus mungkin tindakan. Ini menjadikan mereka amat berguna untuk memilih antara strategi, projek atau peluang pelaburan yang berbeza, terutamanya apabila sumber-sumber adalah terhad. Ia merupakan langkah pertama dalam membuat sesuatu keputusan. Keperluan ini selalunya dalam bentuk masalah atau peluang. Dalam memilih sesuatu masalah dan peluang, kita bolehlah menggunakan kriteria berikut: a) Kawalan- Sejauh manakah kita boleh mengawal masalah tersebut dan penyelesaiannya? b) Kepentingan- Darjah kepentingan masalah tersebut. c) Kerumitan- Bagaimanakah rumitnya untuk mencari penyelesaian. d) Masa- Jangka masa yang akan didapati daripada menyelesaikan masalah tersebut. e) Sumber- Sumber-sumber yang diperlukan. Berdasarkan pemasalahan yang diberi, pokok keputusan merupakan teknik terbaik untuk menyelesaikan masalah. Teknik ini mengambil kira kos, keuntungan, pro dan kontra bagi setiap keputusan yang diambil.

2.0

TEKNIK PENYELESAIAN 3

<KOD KURSUS>

Untuk memilih sub-kontraktor bagi projek pembinaan rumah Encik Anil Kumar, pelbagai faktor perlu di ambil kira iaitu dari segi kos pembinaan, keuntungan dari projek pembinaan tersebut, jumlah denda lewat dari tempoh pembinaan, kualiti pembinaan dan juga prestasi nama baik syarikat. Dalam permasalahan yang diutarakan, pihak Lai Hock Builders Sdn Bhd perlu memastikan pemberian kontrak pembinaan perlulah tepat dan memberikan kelebihan kepada syarikat, sub-kontraktor dan juga pemilik rumah itu sendiri. Oleh itu, pelbagai isu perlu dititikberatkan sebelum persetujuan pemberian kontrak kepada sub-kontrator. Lebih-lebih lagi, projek ini merupakan projek pertama syarikat di dalam kawasan Kuala Lumpur dan merupakan titik asas bagi peluang projek seterusnya di kawasan berkenaan. Sepertimana yang dinyatakan dalam situasi yang diberi, terdapat dua sub-kontraktor di dalam senarai pendek syarikat bagi melaksanakan projek berkenaan. Terdapat pro dan kontra bagi tawaran kedua-dua sub-kontraktor tersebut. Pengiraan dan pemilihan yang tepat perlu dilakukan bagi memastikan tiada masalah akan wujud dalam projek berkenaan. Berikut ialah tawaran dari dua sub-kontraktor tersebut. Sub-kontraktor Raymond Ooi Ghulam Rasool Jumlah kos RM 240 000 RM 210 000 Tempoh lanjutan siap Tidak lebih dari 30 hari 75 hari

Di dalam tawaran projek En. Raymond Ooi, projek berkenaan memerlukan kos sebanyak RM 240 000, manakala dalam sebutharga En. Ghulam Rasool, beliau menganggarkan kos sebanyak RM 210 000. Dari sebutharga tersebut, ternyata tawaran yang diberikan oleh Encik Ghulam Rasool kurang RM 30 000 dari yang ditawarkan oleh Encik Raymond Ooi Namun begitu, dari segi tempoh masa siap projek berkenaan, Encik Raymond memberi jaminan 10% kelewatan siap iaitu kurang dari 30 hari. Manakala Encik Ghulam Rasool hanya mampu memberi jaminan sebanyak 50% tempoh siap selama 75 hari. Maka, kos denda lewat dari Encik Raymond Ooi ialah bermula dari serendah RM 500 hingga maksimum RM 15 000 berbanding denda lewat Encik Ghulam Rasool iaitu sebanyak RM 37 500. Risiko lewat dari Encik Raymond Ooi lebih rendah iaitu kurang dari 30 hari, kurang 45 hari dari Encik Ghulam Rasool. 4

<KOD KURSUS>

Jika dilihat kedua-dua tawaran dari aspek perniagaan, terdapat pro dan kontra dari keduadua tawaran tersebut. Tawaran dari Encik Ghulam ternyata lebih murah dan memberikan keuntungan sebanyak RM 290 000 jika tiada kelewatan jangka siap projek. Namun begitu, jaminan kelewatan selama 75 hari dari Encik Ghulam Rasool telah membawa kos sebanyak RM 37 500 menjadikan kos keseluruhan projek ialah RM 247 500. Berikut ialah kiraan jumlah kos, denda lewat dan keuntungan syarikat dari projek tersebut : Jumlah kos asal projek Denda lewat (Maksimum) Jumlah keseluruhan kos Jumlah tawaran keseluruhan projek Jumlah keseluruhan kos Keuntungan syarikat = RM 210 000 = + RM 37 500 = = = = RM 247 500 RM 500 000 RM 247 500 RM 252 500

Tawaran dari Encik Raymond pula memakan kos sejumlah RM 240 000. Namun begitu, beliau menjanjikan bahawa kelewatan adalah kurang dari 30 hari, iaitu RM 15 000 denda maksimum bagi 30 hari kelewatan. Maka, jumlah keseluruhan kos ialah RM 255 000. Berikut ialah kiraan jumlah kos, denda lewat dan keuntungan syarikat dari projek tersebut: Jumlah kos asal projek Denda lewat (Maksimum) Jumlah keseluruhan kos = RM 240 000 = + RM 15 000 = RM 255 000

Jumlah tawaran keseluruhan projek Jumlah keseluruhan kos

= = -

RM 500 000 RM 255 000 5

<KOD KURSUS>

Keuntungan syarikat

RM 245 000

Dari kiraan di atas, ternyata tawaran dari Encik Ghulam Rasool memberikan keuntungan sebanyak RM 7 500 lebih dari tawaran dari Encik Raymond Ooi. Namun begitu, jika dilihat dari kiraan tersebut, jumlah denda yang dikira merupakan kiraan kelewatan maksimum yang dijanjikan oleh kedua-dua kontraktor tersebut. Jika dilihat dari tawaran kelewatan Encik Raymond Ooi, beliau menyatakan bahawa tempoh siap adalah kurang dari 30 hari. Jadi, berkemungkinan kelewatan ialah 1 hingga 30 hari. Jika projek tersebut cuma lewat 15 hari dari tempoh yang ditetapkan, maka jumlah kos pembinaan akan berubah menjadi lebih rendah dari kiraan di atas. Berikut ialah kiraan bagi tawaran Encik Raymond jika projek berkenaan lewat 15 hari dari tempoh yang ditetapkan : Jumlah kos asal projek Denda lewat (15 hari) Jumlah keseluruhan kos Jumlah tawaran keseluruhan projek Jumlah keseluruhan kos Keuntungan syarikat = RM 240 000 = + RM = = = = 7 500

RM 247 500 RM 500 000 RM 247 500 RM 252 500

Dari kiraan di atas, berkemungkinan syarikat akan mendapat keuntungan sebanyak RM 252 500. Selain itu, projek tersebut juga siap tidak terlalu lewat dari tarikh akhir yang ditetapkan. Selain itu, tawaran yang diberikan oleh kedua-dua sub-kontraktor tersebut memberikan impak yang lain dari segi kualiti, penjenamaan dan imej syarikat Lai Hock Builder Sdn. Bhd. Bagi tawaran Encik Raymond Ooi, sepertimana yang telah dinyatakan di dalam permasalahan, beliau merupakan sub-kontraktor yang stabil dalam bidang tersebut. Oleh itu, kualiti pembinaan yang dijanjikan semestinya terjamin kualitinya. Selain itu, tempoh 6

<KOD KURSUS>

masa lewat adalah kurang dari 30 hari. Bagi tawaran dari Encin Ghulam Rasool, beliau merupakan sub-kontraktor yang meletakkan harga rendah di mana kualiti pembinaan dari pihak beliau boleh diragui dari segi kualiti dan tempoh siap projek kerana memakan masa terlalu lama. Sebagai perundingcara yang ditugaskan untuk memilih sub-kontraktor bagi projek berkenaan, terdapat beberapa perkara yang perlu dititikberatkan sebelum memilih subkontraktor yang sesuai bagi melaksanakan projek berkenaan. pelbagai aspek dari segenap punca perlu dipertimbangkan sebelum serahan kontrak. Lai Hock Builder Sdn. Bhd.

Raymond Ooi

Ghulam Rasool

Kos Pembinaan RM 240 000

Tempoh Lewat Kurang dari 30 hari (10% kelewatan)

Kos Pembinaan RM 210 000

Tempoh lewat 75 hari (50% kelewatan)

Minimum denda RM 500

Maksimum denda RM 15 000

Minimum denda RM 37 500

Maksimum denda RM 37 500

Anggaran keuntungan (denda minima) :

Anggaran keuntungan (denda minima) :

<KOD KURSUS>

RM 500 000 ( RM 240 000 + RM 500) 500) = RM 259 500 Anggaran keuntungan ( denda maksima) : RM 500 000 ( RM 240 000 + RM 15 000) 500) = RM 245 000

RM 500 000 ( RM 210 000 + RM 37 = RM 252 500 Anggaran keuntungan (denda maksima): RM 500 000 ( RM 210 000 + RM 37 = RM 252 500

Jika dilihat dari pelan keuntungan di atas, ternyata tawaran dari Encik Ghulam Rasool membolehkan syarikat memperolehi keuntungan sebanyak RM 7 500 lebih dari tawaran Encik Raymond Ooi. Namun begitu, jika dilihat dari segi kestabilan dan kecekapan kualiti kerja, Encik Raymand Ooi menjaminkan kualiti dan kelewatan yang agak kurang berbanding Encik Ghulam Rasool. Ini kerana Encik Raymond Ooi merupakan kontraktor yang telah dikenali dan memperuntukkan kelewatan kurang dari 30 hari. Manakala Encik Ghulam Rasool merupakan kontraktor yang baru dan meletakkan kelewatan selama 75 hari. Mutu hasil kerja juga memainkan peranan sama ada menaikkan nama syarikat ataupun sebaliknya. Mutu hasil kerja dari Encik Raymond Ooi telah terjamin kerana kestabilan kedudukan beliau sebagai kontraktor berbanding Encik Ghulam Rasool yang masih baru dalam bidang tersebut. Dari segi tempoh kelewatan, ia juga memainkan peranan dari segi kepercayaan pelanggan kepada syarikat. Jika terlalu lewat, pelanggan berkemungkinan akan hilang kepercayaan dan ini merosakkan reputasi syarikat sebagai syarikat yang terkemuka dalam bidang kontraktor, lebih-lebih lagi ini merupakan projek perintis di dalam kawasan Kuala Lumpur. Maka, boleh dikatakan bahawa projek ini menentukan masa depan syarikat untuk terus berkembang atau tidak. Oleh itu, saya mencadangkan agar syarikat memilih Encik Raymond Ooi sebagai sub-kontraktor untuk projek ini. Pemilihan ini berdasarkan reputasi syarikat dan projek ini sebagai projek perintis bagi kawasan Kuala Lumpur. Selain itu, Encik Raymond Ooi juga menjanjikan tempoh masa siap yang lebih cepat berbanding Encik Ghulam Rasool di mana faktor ini merupakan titik penting permulaan penguasaan syarikat di Kuala Lumpur. Walaupun keuntungan yang bakal dinikmati oleh syarikat agak kurang berbanding tawaran 8

<KOD KURSUS>

oleh Encik Ghulam Rasool tetapi ketepatan masa menjadi landasan yang tepat kepada penerimaan pelanggan dan tapak kukuh bagi projek pembinaan yang akan datang.

2.0 KESIMPULAN

<KOD KURSUS>

Dengan menggunakan teknik ini kita dapat melihat bahawa pilihan terbaik adalah untuk membangunkan produk baru. Ia bernilai lebih kepada kami untuk mengambil masa kami dan mendapat produk yang betul, daripada tergesa-gesa produk ke pasaran. Dan ia lebih baik hanya untuk memperbaiki produk yang baru, walaupun keuntungan kita kurang. Pemilihan Encik Raymond Ooi jelas menunjukkan bahawa pembangunan produk baru perlu diutamakan sebelum mengutamakan keuntungan. Ini kerana, dalam menjaga reputasi dan perkembangan keuntungan masa depan syarikat, pengorbanan keuntungan projek perintis merupakan permulaan yang diperlukan bagi meraih kepercayaan pelanggan untuk projek akan datang. (1722 patah perkataan)

0.4 RUJUKAN 10

<KOD KURSUS>

Peter Byrne David Cadman, 1993, Risiko, Ketakpastian dan Membuat Keputusan dalam Pembangunan Harta, DBP Kuala Lumpur

Sumber lain: Modul Thinking Skills and Problem Solving SBFS 1103

11