Anda di halaman 1dari 7

INTERAKSI 8

CABARAN DAN PEMUPUKAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

CABARAN POLITIK,
Pemisahan fizikal Kesan dasar pecah dan perintah Pemisahan geogragi seperti Sabah dan Sarawak Implikasi: Merenggangkan perhubungan dan interaksi dalam kalangan anggota setiap etnik Menimbulkan prasangka, steretotaip dan perasaan kekitaaan
1.

sambungan

Sistem pendidikan berbeza Kesan sistem pendidikan vernakular Kesan sukatan pelajaran yang berbeza dan berkiblatkan negara masing-masing Implikasi: - RIMUP dilaksanakan oleh setiap sekolah Polarisasi dalam kalangan pelajar Keterasingan ini muncul dalam sistem pendidikan seperti di sekolah rendah, sekolah menengah dan seterusnya di peringkat universiti

samb.
-

Kontrak sosial Persetujuan yang dicapai semasa kemerdekaan dalam merangka perlembagaan Isu yang dikembangkan ialah hak istimewa orang Melayu, kedudukan agama Islam, bahasa Melayu, isu kemasukan pelajar ke IPTA

CABARAN DARI SEGI EKONOMI

Penguasaan ekonomi berdasarkan kepada dasar pecah perintah British melibatkan orang Melayu, orang Cina dan orang India dalam sektor ekonomi yang berbeza Rancangan Malaysia ke dua (1971 -75) dasar ekonomi telah dirancang agar penguasaan ekonomi berdasarkan kepada kaum ini dapat dikurangkan

Cabaran globalisasi
Proses globalisasi serta pembaratan banyak mencorakkan hidup rakyat Malaysia Barat mengeksport ideologi, budaya hedonisme dan nilai negatif, ekonomi bebas, sains dan teknologi yang merosakkan alam sekitar dan memusnahkan sistem politik yang dianggap terbaik bagi manusia Cabaran dari segi penjajahan budaya

Pemupukan hubungan etnik dalam masyarakat Malaysia Pada pandangan anda, bagaimanakah unsur-unsur tersebut dapat memupuk hubungan etnik dalam masyarakat terutamanya di sekolah anda
Persefahaman

Bekerjasama Persaudaraan Kemesraan Budaya ziarah menziarahi Hormat menghormati