BORANG SENARAI SEMAK STANDARD PRESTASI PBS PSK TINGKATAN SATU TAHUN NAMA SEKOLAH NAMA PELAJAR TINGKATAN

BAND PENYATAAN STANDARD BAND 1 (B1) Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya TAHU kewarganegaraan dan cabaran masa depan. BAND 2 B1D1 B1D2 B1D3 B1D4 B1D5 B1D6 B2D1 B2D2 B2D3 B2D4 B2D5 B2D6 B2D7 BAND 3 B3D1 B3D2 B3D3 B3D4 B3D5 B3D6 : : : : DEKSRIPTOR Identiti Diri Latar Keluarga Sejarah Sekolah Cerita Rakyat Identiti Negara Cabaran Masa Depan Potensi Diri Pilih Rakan Sebaya Peranan Keluarga Peraturan Sekolah Cerita Rakyat Corak Pemerintahan Negara Masyarakat Sejahtera Potensi Diri Keputusan Memilih Rakan Sebaya Peranan Terhadap Ahli Keluarga Tingkat Imej Sekolah Ekspresi Cerita Rakyat Bangga Terhadap Sistem Demokrasi Tangani Cabaran Masa Depan EVIDEN B1D1E1 Nyata Identiti Diri B1D2E1 Latar Belakang Keluarga B1D3E1 Maklumat Sekolah B1D4E1 Jenis Cerita Rakyat B1D5E1 Nyata Identiti Negara B1D6E1 Identiti Diri B2D1E1 Kelemahan & Kelebihan Diri B2D2E1 Ciri-Ciri Pilih Rakan Sebaya B2D3E1 Peranan Keluarga B2D4E1 Senarai Peraturan Sekolah B2D4E2 Tujuan Peraturan Sekolah B2D5E1 Contoh Cerita Rakyat B2D6E1 Maksud Demokrasi B2D6E2 Prinsip Demokrasi B2D7E1 Ciri Masyarakat Sejahtera B3D1E1 Merancang Potensi Diri B3D2E1 Pengamalan Sikap Asertif B3D3E1 Amal Sikap Membantu B3D4E1 Tanggungjawab Murid B3D5E1 Cerita Semula Cerita Rakyat B3D6E1 Tunjuk Perasaan Bangga Terhadap Negara B3D7EI Selesaikan Masalah Atau Cabaran Yang Dihadapi CATATAN

2012 SMK JATI, IPOH

1

2
TAHU DAN FAHAM

(B2) Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

3
TAHU, FAHAM BOLEH BUAT

(B3) Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan serta boleh melaksanakan kemahiran sivik dengan baik.

B3D7

BAND

PENYATAAN STANDARD BAND 4 (B4) Mengetahui, memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia bertanggungjawab, patriotik dan bersatu padu. B4D1 B4D2 B4D3 B4D4 B4D5 B4D6 B4D7

DEKSRIPTOR Tetap Matlamat Untuk Mencapai Cita-Cita Penyelesaian Konflik Amal Adab, Tatasusila Hormati Pendapat Hargai Cerita Rakyat Sistem Demokrasi Hargai Kehidupan

EVIDEN B4D1E1 Tunjuk Kesungguhan Untuk Mencapai Cita-Cita B4D2E1 Dapat Selesaikan Konflik B4D3E1 Amal Sikap Hormat & Sopan B4D4E1 Tunjuk Cara Menghormati B4D5E1 Kumpul Koleksi Cerita Rakyat B4D6E1 Laksana Sistem Demokrasi B4D7E1 Libatkan Diri Dalam Aktiviti Kemasyarakatan B5D1E1 Bantu Masalah Rakan B5D1E2 Sumbangan Kepada Sekolah B5D2E1 Selesai Konflik Secara Rasional B5D3E1 Tunjuk Kasih Sayang Kepada Ibubapa dan Keluarga B5D4E1 Jaga Harta Benda Sekolah B5D5E1 Persembahkan Cerita Rakyat B5D6E1 Terima Pendapat Majoriti B5D7E1 Menangani Pelbagai Cabaran

CATATAN

4
TAHU, DAN FAHAM BOLEH BUAT DENGAN ADAB

BAND 5

5
TAHU, DAN FAHAM BOLEH BUAT DENGAN ADAB

(B5) Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi masa hadapan. BAND 6

B5D1 B5D2 B5D3 B5D4 B5D5 B5D6 B5D7

Manfaat Kebolehan Selesaikan Konflik Hargai Ibubapa dan Keluarga Bangga Terhadap Sekolah Kekalkan C.Rakyat Sistem Demokrasi Kehidupan Sejahtera

TERPUJI

6
TAHU, DAN FAHAM BOLEH BUAT DENGAN ADAB

(B5) Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten sebagai warganegara yang berakhlak mulia, prihatin, berwawasan, bertanggungjawab, patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan diri, masyarakat dan negara serta boleh diteladani

B6D1 B6D2 B6D3 B6D4 B6D5 B6D6

Potensi Diri Jaga Maruah Diri Balas Jasa dan Pengorbanan Ibubapa Tingkatkan Imej Sekolah Teladani Pengajaran Cerita Rakyat HargaiSistem Demokrasi Kehidupan Sejahtera

B6D1E1 Tunjukkan Kejayaan Dalam Bidang Yang Diceburi B6D2E1 Amalkan Sikap Positif B6D3E1 Bertingkah Laku Mulia Kepada Ibubapa dan Keluarga B6D4E1 Rela Berbakti dan Berkhidmat Terhadap Sekolah B6D5E1 Amalan Nilai-Nilai Murni B6D6E1 Amalan Sistem Demokrasi Di Sekolah B6D7E1 Tunjukkan Sikap Bertanggungjawab Selesaikan Sesuatu Masalah

MITHALI

B6D7

Nama Guru Mata Pelajaran Tandatangan Tarikh

: : :

__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.