Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

Arena Pembelajaran (LA) 01 (AP) Kelas Bilangan Pelajar Tarikh Masa

: Khidmat Pelanggan

: SMK Perpaipan Domestik : 20 Orang : 26 Julai 2012 : 8.15 pagi 9.15 pagi

Aktiviti Pembelajaran & Latihan (LnP) : Khidmat Pelanggan Lukisan Perpaipan Dan Sanitari Subtopik (LnP) Hasil Pembelajaran : Melukis Blok Tajuk : i) Pelajar dapat menggunakan peralatan lukisan dengan teknik yang betul. ii) Pelajar dapat menghasilkan blok lukisan dengan betul.

Penerapan Nilai murni :

Disiplin kerja, sikap yang tertib dan teratur.

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN/ PENERAPAN NILAI/BBM Nilai Pemikiran reflektif Teknik Sumbangsaran

Set Induksi (3 minit)

Refleksi

I.

II.

Pensyarah bercerita di luar topik pengajaran dengan mengajak pelajar berfikir tentang lukisan dan mengaitkan dengan pengalaman sebenar pelajar. Pensyarah mengaitkan dengan tajuk hari ini.

Langkah 1 (10 minit)

Menerangkan peralatan yang digunakan untuk melukis.

I.

II.

Pensyarah menerangkan nama dan fungsi setiap peralatan yang digunakan. Pensyarah menunjukkan kaedah menggunakan papan lukisan dengan betul.

Nilai Tekun, Perhatian, dan Teliti Teknik Demonstrasi BBM Peralatan Lukisan, Nota.

Langkah 2 (10 minit)

Menerangkan kaedah untuk menempatkan kertas lukisan pada papan lukisan.

I.

II.

Pensyarah menunjukkan kaedah untuk menempatkan kertas lukisan pada papan lukisan. Pensyarah memerhatikan pelajar dan memantau pelajar.

Nilai Tekun, Perhatian, dan Teliti Teknik Demonstrasi BBM Peralatan Lukisan, Nota.

Langkah 3 (10 minit)

Menunjukkan kaedah untuk melukis garisan sempadan.

I. II.

III.

Pensyarah menerangkan kaedah untuk melukis garisan sempadan. Pelajar diminta untuk melukis berdasarkan arahan yang diberi oleh pensyarah. Pensyarah memantau hasil kerja yang dilakukan oleh pelajar.

Nilai Teliti, Peka, Berhati-hati, Kekemasan Teknik Syarahan Demonstrasi BBM Whiteboard, Nota

Langkah 3 ( 25 minit)

Menunjukkan kaedah untukk melukis dan mengisi blok tajuk.

I.

Pensyarah menerangkan kaedah dan teknik menulis dan mengisi blok tajuk.

Nilai Teliti, Peka, Berhati-hati, Utamakan keselamatan BBM Powerpoint, pelbagai komponen injap tangki simbah.

Penutup (2 minit)

Rumusan dan refleksi.

I. II.

Pensyarah membuat rumusan daripada apa yang dipelajari. Pensyarah mengucapkan terima kasih atas kerjasama pelajar.

Penilaian Kendiri: . Ulasan Pensyarah Pembimbing. .