Anda di halaman 1dari 1

Sukatan pelajaran guru dan cabaran semasa.

Tutorial minggu ke 7 Forum kepelbagaian budaya Tutorial minggu ke 8 Forum perkembangan ICT Tutorial minggu ke 9 Bincangkan dan senaraikan tingkah laku yang tidak harus dilakukan berdasarkan Peraturan2 Pegawai Awam (kelakuan dan tatatertib) 1993 Pindaan 2002 Tutorial minggu 10 Implikasi pendidikan wajib di malaysia Tutorial minggu 14 Pembentukan Persekitaran Pembelajaran yang kondusif dan inovatif