Anda di halaman 1dari 1

.

Maha Suci Engkau ya Allah, aku


memujiMu, Maha Berkah akan
nama-Mu, Maha Tinggi kekayaan
dan kebesaranMu, tiada Ilah yang
berhak disembah selain Engkau.