Anda di halaman 1dari 2

Al Fatihah (Pembukaan) Al-Baqarah (Sapi Betina). Al-Imran (Keluarga Imran). An-Nisa (Wanita). Al Maidah (Hidangan). Al-Anam (Binatarg Temak).

AI-Araf (Tempat Tertinggi). Al-Anfal (Rampasan Perang). At Taubah (Pangampunan). Yunus (Yunus) Hud (Hud) Yusuf (Yusuf) Ar-Rad (guruh) Ibhrahim Al-Hijr An-Nahl (Lebah). Al-Isra (Memperjalankan di Malam Hari) AI-Kahfi (Gua). Maryam Thaha Al-Anbiya (Nabi-nabi) AI-Hajj (Haji). AI-Muminun (Orang-orang yg Beriman) An-Nur (Cahaya). Al-Furqan (Pembeda). Asy-Syuara (Para Penyair). An-Naml (Semut). AI-Qashash (Cerita-cerita). AI-Ankabut (Laba-laba). Ar-Rum (Bangsa Romawi) Luqman As-Sajdah (Sujud). Al-Ahzab (Golongan yang Bersekutu). Saba (Kaum Saba). Fathir (Pencipta). Ya Sin Ash-Shaffat (Yang Bersaf-saf). Shad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 74 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

7 286 200 176 120 165 206 75 129 109 123 111 43 52 99 128 111 110 98 135 112 78 118 64 77 227 93 88 69 60 34 30 73 54 45 83 182 88

AI-Mujadilah (Wanita yg Mengajukan Gugatan). AI-Hasyr (Pengusiran). AI-Mumtahanah (Perempuan yg Diuji). Ash-Shaff (Barisan). Al Jumaah (Hari Jumat} AI-Munafiqun (Orang-orang Munafik). At-Taghuibun (Hari Ditampakkan Kesalanan2). Al-Thalaq (Talak). AI-Tahrim (Mengharamkan). AI-Mulk (Kerajaan). AI-Qalam (Pena). Al Haqqah (Hari Kiamat) AI-Maarij (Tampat-tampat Naik). Nuh (Nuh). Al-Jin (Jin). AI-Muzzanmmil (Orang yang Berselimut). Al-Muddatstsir (Orang yang Berkemul). AI-Qiyamah (Hari Kiamat). AI-Insan (Manusia). AI-Mursalat (Malaikat yang Diutus). An-Naba (Berita Besar).

58 59 60 6l 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

22 29 13 14 11 11 18 12 12 30 52 52 44 28 28 20 56 40 31 50 40 46 42 29 19 36 25 22 17 19 26 30 20 15 21 11 8 8

An-Naziat (Malaikat-malaikat yang Mencabut). 79 Abasa (la Bermuka Masam). At-Takwir (Menggulung). AI-lnfithar (Terbelah). AI-Muthaffifin (Orang-orang yang Curang). Al-Insyiqaq (Terbelah). AI-Buruj (Gugusan Bintang). Ath-Thariq (Yang Datang di Malam Hari). AI-AIa (Yang Paling Tinggi) A!-Ghasyiyah (Hari Pembalasan) AI-Fajr (Fajar) AI-Balad (Negeri) Asy-Syams (Matahari) Al-Lail (Malam) Adh-Dhuha (Waktu Matahari Sepenggalah Naik). Alam Nasyrah (Melapangkan) At-Tin (Buah Tin) 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Az-Zumar (Rombonganrombongan). AI-Mumin (Orang yang Beriman). Fushshilat (Yang Dijelaskan). Asy-Syura (Musyawarah). Az Zukhruf (Perhiasan). Ad-Dukhan (Kabut). A!-Jatsiyah (Yang Berlutut). Al Ahqaaf (Bukit-bukit pasir) Muhammad AI-Fath (Kemenangan). AI-Hujurat (Kamar-kamar). Qaf (Qaf). Adz-Dzariyat (Angin yg Menerbangkan) Ath-Thur (Bukit). An-Najm (Bintang). AI-Qamar (Bulan). Ar-Rahmin (Yang Maha Pemurah) AI-Waqiah (Hari Kiamat) AI-Hadid (Besi).

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

75 85 54 53 89 59 37 35 38 29 18 45 60 49 62 55 78 96 29

Al-Alaq (Segumpal Darah) Al-Qadr (Kemuliaan) Al-Bayyinah (Bukti) Az-Zalzalah (Kegoncangan) Al- Adiyat (Kuda Perang yang Berlari Kencang) AI-Qariah (Hari Kiamat) At-Takatsur (Bermegah megahan) Al Ashr (Masa) Al Humazah (Pengumpat) Al-Fil (Gajah) Quraisy (Suku Quraisy) AI-Maun (Barang-barang yang Berguna) AI-Kautsar (Nikmat yang Banyak) AI-Kafirun (Orang-orang Kafir) An-Nashr (Pertolongan) Al-Lahab (Gejolak Api) AI-Ikhlas (Memurnikan Keesaan Allah) AI-Falaq (Waktu Subuh) An-Nas (Manusia)

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

19 5 8 8 11 11 8 3 9 5 4 7 3 6 3 5 4 5 6

Suka One blogger likes this post.