Anda di halaman 1dari 11

Pehled novinek Autodesk Revit 2013

Hlavn novinky Revit Architecture:


Vylepen tvorba schodi Vylepen tvorba zbradl Nov vlastnosti materil Vylepen vizualizac Vylepen tvorby soust Vylepen sestav Vylepen ablon pohledu Nov formt IFC Revit Exchange (trit doplkovch aplikac pro Revit) Zlepen vkon Autodesk 360(cloudov sluby)

Hlavn novinky Revit MEP


Preference trasovn potrub Nov databze komponent AHRAE Bod vpotu v mstnosti Vpoet potrub s odbokou Opakovn typu Vpoet chlazen/vytpn Osy potrub Barevn vpln Vkaz tlakovch ztrt Vylepen na zklad poadavk uivatel

Hlavn novinky Revit Structure


Vylepen analytick model Analytick pipojen Vylepen vyztuovn Svaovan st Autodesk 360pro statickou analzu

Soust sady Autodesk Building Design Suite je Revit nov ve form all-in-one (one box) aplikace zahrnujc funkce Revitu Architecture, MEP i Structure v jednom BIM programu. CAD Studio dodv Autodesk Revit vetn bonus aplikace CADstudio Revit Tools, kter dopluje Revit o adu dalch nstroj.

www.cadstudio.cz

eskBudjovicePrahaPardubiceBrnoOstravaPlze
Strnka1 z11

www.cadforum.cz

Popis novinek Revit Architecture

Schodit
Nstroj pro vytven schodi byl zcela pepracovn. Schodit je nyn tvoeno ze samostatnch st rameno, podesta a podprn komponenty (schodnice). S kadm ramenem nebo podestou lze nezvisle manipulovat pomoc uzlovch bod a tvar schodit lze vkldat jako peddefinovan typ.

Jednotliv ramena se nyn mohou pekrvat, take je mon vytvoit toit schodit s otokou vce ne 360 Lze nastavit vzhled pdorysnho zobrazen a popisu:

Zbradl
Podobn jako u schodit dolo k pepracovn zpsobu vytven zbradl. Skld se tak ze samostatnch st horn madlo, vlastn vzor zbradl a doplkov madla. Madla lze editovat samostatn a konce lze pipojit k podlaze, stn nebo k zbradl a lze je tak run upravovat:

Pi vytven zbradl lze zapnout jeho nhled. Samostatn vytven zbradl se automaticky umst na schodit.

www.cadstudio.cz

eskBudjovicePrahaPardubiceBrnoOstravaPlze
Strnka2 z11

www.cadforum.cz

Fyzikln vlastnosti pro energetickou analzu budovy


Materily obsahuj nov parametry slouc pro konstrukn a tepelnou analzu. Lze tak vypotat nap. souinitel prostupu tepla (U) u stn, podlah, stech a oken. Pi exportu do formtu gbXML lze tyto nov parametry zahrnout a usnadnit tak vpoet v dalch aplikacch (nap. Green Building Studio). Energetick daje lze pmo nast do Autodesk Ecotect pro podrobnj vpoty (nap. tepeln ztrty budovy apod.)

www.cadstudio.cz

eskBudjovicePrahaPardubiceBrnoOstravaPlze
Strnka3 z11

www.cadforum.cz

Vylepen vizualizace
V realistickm zobrazen lze zobrazit: - Uml osvtlen - Pozad - RPC prvky Revit 2013 nyn podporuje hardwarovou akceleraci a odpovdajc grafick vlastnosti (nap. nepm osvtlen) i kdy nen na potai samostatn grafick karta.

www.cadstudio.cz

eskBudjovicePrahaPardubiceBrnoOstravaPlze
Strnka4 z11

www.cadforum.cz

Konstrukce sousti
Sousti lze nov - spojovat dohromady - vylouit soust ze skupiny - rozdlit s mezerou - vloit do mezery systmov profily

ablony pohledu
Vzhled pohledu lze nyn nastavit pomoc typ pohledu. V ablon lze tak nastavit barevn schma a vchoz disciplnu.

www.cadstudio.cz

eskBudjovicePrahaPardubiceBrnoOstravaPlze
Strnka5 z11

www.cadforum.cz

Spoluprce s dalmi CADy


podpora DGN v8 vylepen exportu DWF vylepen importu/exportu DWG podpora formtu IFC 4 (spolehlivj penos model a BIM dat mezi aplikacemi)

Revit Exchange
Webov portl s nadstavbovmi aplikacemi a utilitami pro Revit. Aplikace je mon stahovat, pst hodnocen, znmkovat.

Revit Server
Byla vznamn urychlena prce na tmovm projektu mezi projektanty pracujcmi v rznch lokacch. Pi zapnut akcelertoru dochz a k 10x rychlejmu penosu dat:

Autodesk 360
Pro uivatele s pedplatnm jsou k dispozici web-cloudov sluby umoujc rychl zpracovn nap. vizualizace nebo energetick analzy.

Dal vylepen
vylepen kt vyhledvn v prohlei projektu reference pohledu osnova z vce st rozdlen kivky

www.cadstudio.cz

eskBudjovicePrahaPardubiceBrnoOstravaPlze
Strnka6 z11

www.cadforum.cz

Popis novinek Revit MEP

Preference trasovn potrub


Trasovn potrub je zaloeno na jednotlivch stech (kolena, odboky, pechody) kde lze nastavit preferenci pouit komponent.

Osy potrub
U zaoblench prvk (kolena) lze zobrazit osu. Osa se zobrazuje ve vech pohledech krom 3D.

Databze tvarovek potrub ASHARE


Revit nyn pouv nejnovj databzi standard ASHARE v. 5.00.00.

Bod vpotu v mstnosti


Do rodin byl pidn bod vpotu, kter lze libovoln umstit a zajistit tak zahrnut prvku do vpotu danho prostoru i kdy v nm fyzicky nele.

www.cadstudio.cz

eskBudjovicePrahaPardubiceBrnoOstravaPlze
Strnka7 z11

www.cadforum.cz

Vpoet potrub s pmm napojenm


Rychlost a tlak je potn zvl pro kadou st potrub pi pouit pmho napojen msto T kusu. Vsledek je mon ihned zkontrolovat pomoc Inspektoru systmu.

Vpoet chlazen a vytpn


Jednotlivm konstrukcm lze piadit tepeln vlastnosti co umouje pesnj analzu budovy a vpoet chlazen a vytpn.

Vkaz tlakovch ztrt


Tlakov ztrty lze vykazovat pro jednotliv potrub nebo cel systmy.

www.cadstudio.cz

eskBudjovicePrahaPardubiceBrnoOstravaPlze
Strnka8 z11

www.cadforum.cz

Popis novinek Revit Structure

Vylepen analytick model


Byla vylepena prce s analytickm modelem konstrukce, kdy lze pmo manipulovat s analytickm modelem, zobrazit ho i v jinch reimech ne prava modelu. Snze se tak detekuj otvory v deskch a stnch.

Analytick pipojen
Jednotliv konstrukn prvky lze run nebo automaticky spojovat pomoc analytickho spojen, kter lze penet do vpoetnch systmu (Robot Structural Analysis)

www.cadstudio.cz

eskBudjovicePrahaPardubiceBrnoOstravaPlze
Strnka9 z11

www.cadforum.cz

Vylepen vyztuovn
Vyztuovn ploch se nyn chov podobn jako systmy trm, kdy definovan ploe lze parametricky urit poet a typ prut.

Svaovan st
Do podlah, stn a zkladovch desek lze vkldat svaovan st s monost definovn pesahu a typu st.

www.cadstudio.cz

eskBudjovicePrahaPardubiceBrnoOstravaPlze
Strnka10 z11

www.cadforum.cz

Autodesk 360pro statickou analzu


Uivatel s pedplatnm mohou vyut cloudovch slueb pro statickou analzu konstrukce jako je Structure Analysis for Revit pro zven produktivity.

Zmny v balcch
Balek Autodesk Building Design Suite ve verzi Ultimate a Premium obsahuje aplikaci Autodesk Revit (one-box), kter v sob zahrnuje vechny ti oborov een postaven na platform Revitu Revit MEP pro nvrh TZB, Revit Structure pro konstrukn nvrhy a Revit Architecture pro architektonick nvrhy. V rmci jedn aplikace tak zskte pstup ke komplexnm nstrojm pro nvrh budovy. Verze Premium nyn obsahuje Navisworks Simulate pro vizualizaci a analzu 3D model z rznch CADovch systm. Verze Ultimate byla rozena o dal dva produkty: Robot Structure Analysis Professional pro statickou analzu konstrukce a Autodesk Infrastructure Modeler pro snadn vytven zemnch pln. Dal informace na www.cadstudio.cz/revit a www.cadstudio.cz/designsuite

www.cadstudio.cz

eskBudjovicePrahaPardubiceBrnoOstravaPlze
Strnka11 z11

www.cadforum.cz